> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Hadis Kitaplığı > 501-600. Hadisler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: 501-600. Hadisler  (Okunma Sayısı 1820 defa)
16 Mart 2010, 10:55:34
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 16 Mart 2010, 10:55:34 »Mucemu´s-Sağir 501-600. Hadisler 
Bu bölümde, Mucemu´s-Sağir´deki 501-600 arasındaki Hadisler yer alıyor.

Dünya üzüntüsü ile güne başlamak
501. Enes bin Mâlik (r.a.) rivayet ediyor:
Kim dünya için üzüntülü olarak güne başlarsa, Rabbini kızdırmış olarak güne başlamış olur. Kim kendisine isabet eden musibetten dolayı sızlanır, şikâyet ederek sabahlarsa, Allah´tan şikâyet etmiş olur. Kim malından yararlanmak için bir zenginin yanında küçülürde onun eliyle bir nimete kavuşursa, Allah´ı kızdırmış olur. Kime Kur´ân ihsan edilmiş olur da, o kimse Cehenneme girerse, Allah´tan uzak bir hayat yaşadığı için Cehenneme girmiştir.

Zehirli hayvanlara ve nazara karşı okunacak dua
502. İbni Abbas (r.a.) rivayet ediyor:
Resûiullah (sa.v.) Hasan ve Hüseyin´e okur ve şöyle duâ ederdi:
"Her nevi şeytandan, her çeşit zehirli hayvan ve günahkâr gözden koruması için Allah´ın mükemmel kelimeleri ile size duâ ederim."

İmanın tadını aldıran üç şey
503. Enes bin Mâlik (r.a.) rivayet ediyor:
Şu üç şey kimde bulunursa imanın tadını almış olur. Bunlar: (1) Allah ve Resulünün kendisine herşeyden daha sevimli olması, (2) Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra, ateşe atılıp yanması, tekrar küfre dönmekten kendisine daha sevimli gelmesi, (3) sadece Allah rızası için sevmesi ve sadece Allah rızası için kızması.
Buharı, İman: 9, 34, İkrah: 1; Müslim, İman: 67, 68; Tinnizî, İman: 10; İbni Mâce, Fiten: 23; Nesâî, îman: 3.

Hakkı söylemekten geri durmamak
504. Ebû Said el-Hudrî (r.a.) Resûlullahın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

Doğru olmayan birşey gördüğünüzde veya işittiğinizde, insanların heybeti, hakkı söylemekten sizi alıkoymasın.

Öfkeli iken hüküm vermemek
505. Ebû Bekre (r.a.) rivayet ediyor:
Hakim, öfkeli iken iki kişi arasında hüküm vermesin.
Buhârî, Ahkâm: 12; Tirmizî, Ahkâm: 7; Ebû Dâvud, Akdiye: 16;
Nesai, Kudat: 18.

Camilere devam etmek
506. îbni Ümmü Mektûm rivayet ediyor:Resûlullaha (s.a.v.) gelerek, "Ya Resûlallah, ben gözü görmeyen ve evi mescide uzak olan biriyim. Bana kılavuzluk edecek kimse yok. Namazımı evimde kılmama ruhsat var mı?" diye sordu(m).
Resûlullah (s.a.v.) "Ezanı duyuyor musun?" buyurdu.
"Evet" dedi(m).
"Senin için ruhsat bulamıyorum" buyurdu.
îbni Mâce, Mesâcid; 47; Ebû Dâvud, Salât: 46; Müslim, Mesacid:
255; Nesâî, îmame: 50.

Son nefeste imanlı gitmek
507. Enes (r.a.) rivayet ediyor:
Kim Ölümü esnasında "Ben şehadet ederim ki Allah´tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun Resulüdür" derse, Cennete girer.

Cennet kadınlarının şarkıları
508. Abdullah bin Ömer (r.a.) rivayet ediyor:
"Cennet ehlinin hanımları, kocaları için hiç kimsenin asla
işitmediği güzel seslerle şarkı söylerler. Söylediklerinin i-
cinde şu sözler de vardır:
"Biz çok güzeliz. Hayat bahşederiz. En şerefli kimselerin
hanımlarıyız. Bakışları neşe ve sevinç verir."
Ayrıca şunları da söylerler:
"Biz ebedî kalacağız. Asla ölmeyeceğiz. Biz güven içinde mutluyuz. Hiç korkumuz yoktur. Biz hep buradayız, Cennetteyiz. Başka yere göçmeyeceğiz."
el-Mu´cemü´l-evsat, 5:479 (4914)

Peygamberimizin sabah namazındaki duası
509. Ümmü Seleme (r.a.) rivayet ediyor:
Resûlullah (s.a.v.) sabah namazından sonra şöyle duâ ederdi: "Allah´ım, ben Senden temiz rızık, faydalı ilim ve kabul edilmiş amel istiyorum."

Allah´ın yardım edeceği kimseler
510. Câbir bin Abdullah (r.a.) rivayet ediyor: Allah´a güvenerek ve sevabını da Allah´tan bekleyerek su üç şeyi yapan kimseye yardım etmesi ve mübarek kılması Allah üzerine bir hak olur. Bunlar:
1. Allah´a güvenerek ve sevabını da Allah´tan bekleyerek bir köleyi hürriyetine kavuşturan kimseye yardım etmesi ve mübarek kılması Allah üzerine bir hak olur.
2. Allah´a güvenerek ve sevabını da Allah´tan bekleyerek evlenen kimseye yardım etmesi ve mübarek kılması Allah üzerine bir hak olur.
3. Allah´a güvenerek ve sevabını da Allah´tan bekleyerek Ölü bir toprak parçasını ekilip biçilen bir hale getiren kimseye yardım etmesi ve mübarek kılması Allah üzerine bir hak olur.
Bununla ilgili bir başka hadis şu mealdedir:
"Üç grup insana Allah muhakkak yardım eder. Bunlar; sahibiyle anlaşma yaparak hürriyete kavuşmak için borçlanan ve bunu ödemek isteyen köle, namus ve iffetini muhafaza etmek düşüncesiyle evlenmek isteyen ve Allah yolunda cihad eden kimselerdir."

Müslümanı aldatmak
511. İbni Mes´ud (r.a.) Resûlullahın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
Bizi aldatan bizden değildir. Tuzak ve hîle ateştedir.
Müslim, İman: 164; Timizi, Büyü: 72; Ebû Dâvud, îcâre: 50; İbni Mâce, Ticâre: 36; Dârimî, Büyü: 10; Müsned, 2:318 (7287)

Şahitlikte doğru olanı söylemek
512. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:
"Allah´a ve âhiret gününe iman eden, bir şeye şahit olduğunda onun hakkında ya doğru olanı söylesin veya sussun."

Namaz gözün nurudur
513. Enes (r.a.) rivayet ediyor: "Namaz gözümün nuru kılındı."

Haya imandandır
514. Salim babasından rivayet ediyor:
Bir adam kardeşine utangaçlığından dolayı öğüt veriyordu. Resûlullah (s.a.v.) "Bırak onu! Muhakkak haya imandandır" buyurdu.
Müslim, îman: 59; Nesât, İman; 27.

Mü´min ve münafık arasındaki fark
515. Huzeyfe (r.a.) rivayet ediyor:
Mü´minin ağlaması yürekten, münafığın ağlayışı ise sadece gözü iledir.

Artık Ulamın sözü geçecektir
516. Muaz bin Cebel (r.a.) rivayet ediyor:
İhsanı ihsan olarak kaldığı müddetçe alınız. Dinîniz için rüşvete dönüştüğünde ise onu almayınız. Onu almadığınızda fakir ve muhtaç duruma düşecek değilsiniz.
Dikkat edin! Beni Merah´m borusu yeterince öttü. Beni Merah artık öldü. Haberiniz olsun! Bundan sonra Islâmın sözü geçecektir.

Müşriklerin Peygamberimize bir teklifi
517. İbni Abbas (r.a.) rivayet ediyor:
Kureyşin müşrikleri Resûlullaha (s.a.v.) kendisi için bir şart ortaya koyup, dâvasından vaz geçmesi karşılığında Mekke´nin en zengini yapmaya, kadınlardan istediği birisiyle evlendirmeye, kendilerine idareci seçip peşinden gitmeye çağırdılar. Ve "Ey Muhammed, bizim sana vereceklerimiz ancak bu kadardır. Sen bizim ilahlarımıza sövmekten vaz geç, onları kötü sözlerle anma. Eğer razı olmazsan, biz sana bir hususu teklif edeceğiz ki onda senin için iyilik vardır" dediler.

Resûlullah (s.a.v.) "Nedir o?" diye sordu.
Onlar, "Sen bizim ilahımız olan Lât ve Uzza´ya bir yıl tap, biz de senin İlâhına bir yıl tapalım" dediler.

Resûlullah (s.a.v.), "Rabbimin emri gelinceye kadar bana zaman verin" buyurdu. Bunun üzerine Allah indinden ve Levh-i Mahfuzdan bir sûre ile bâzı âyetler nazil oldu. Sûrede şöyle buyuruluyordu:
"De ki: Ey kâfirler! Sizin taptıklarınıza ben ibâdet edecek değilim. Benim ibâdet ettiğime de siz ibâdet edecek değilsiniz. Ben zâten sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim ibâdet ettiğime ibâdet etmezsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana."1
Nazil olan âyetler ise şöyle idi: "De ki: Allah´tan başkasına mı ibâdet etmemi istiyorsunuz, ey câhiller! 1. Kâfirun Sûresi.

İçki sebebiyle on kişiye lanet edilmiştir
518. Abdullah bin Ömer (r.a.) rivayet ediyor:
Allah içkiye, onu dağıtana, içene, üzümünü sıkana, kendisi için sıktırana, taşıyana, kendisi için taşınana, satana, satın alana ve parasını yiyene lanet etsin.
Ebû Dâvud, Eşribe: 2; Tirmizt, Büyü; 58

Peygamberimizin kefil olacağı kimseler
519. Câbir bin Abdullah (r.a.) rivayet ediyor:
Kim iki çenesi ve iki bacağı arasındaki hususunda bana garanti verirse, ben onun için Cennete kefil olurum.
Tinnizî, Zühd: 61; Buhârî, Rikak: 23
Tirmizî´âe yer alan bir başka hadis şu mealdedir:
"Allah her kimi iki çenesi arasmdakinin ve iki bacağı ara-sindakinin şerrinden korursa, şüphesiz o kimse Cennete girer."
Bir başka hadiste ise bu ikisine "midenin şerri" de eklenmiş-tir.´

Yatsı ve sabah namazlarını cemaatla kılmak
520. Osman bin Affan (r.a.) rivayet ediyor: Yatsı namazını cemaatla kılmak, geceyi ibâdetle geçirmeye denktir. Sabah namazını cemaatla kılmak da, geceyi ibâdetle geçirmeye denktir.

Peygamberimizin Ebû Zer´e tavsiyesi
521. Ebû Zerr (r.a.) rivayet ediyor:
Dostum...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: 501-600. Hadisler
« Posted on: 27 Kasım 2020, 22:25:11 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: 501-600. Hadisler rüya tabiri,501-600. Hadisler mekke canlı, 501-600. Hadisler kabe canlı yayın, 501-600. Hadisler Üç boyutlu kuran oku 501-600. Hadisler kuran ı kerim, 501-600. Hadisler peygamber kıssaları,501-600. Hadisler ilitam ders soruları, 501-600. Hadisler önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &