> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Fıkhus Sahabe  > Genel değerlendirme çalışmaları
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Genel değerlendirme çalışmaları  (Okunma Sayısı 3674 defa)
03 Mayıs 2011, 16:12:21
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 03 Mayıs 2011, 16:12:21 »

Genel Değerlendirme Çalışmaları


Kur'an'ı Kerim açıktan Mekkelilere hiç okunmamıştı. Peygamberimiz (sav)'in teklifini kabul eden sahabe olup hiç kork­madan ve çekinmeden Kabe'nin yanına vararak Kur'an'ı Azimüşşan'ın Rahman suresini slogan atarcasına Mekkeli müşrik­lere okuyan ve Bedir savaşında İslam düşmanı Ebu Cehli öldüren sahabe kimdir?

Uhut savaşında diğer şehitlerden ayrı bir özelliğe sahip olan, evlendiği gece cihada katılıp cünüp olarak şehit olan, Peygamber Efendimiz (sav)'in ifadesiyle: "Gasilül melaike" meleklerin yıkadığı şehit diye adlandırılan, şehitlerin omuzlarında olduğu anlatılan bu şehit kimdir?

Müşrikken Uhut savaşında İslâm ordusunun okçular kısmındaki boşluğundan faydalanıp İslâm ordusunu zor durumda bırakan, müslüman olduktan sonra Mute savaşında kazandığı başarı ile Peygamberimiz (s.a.v.)'in kendisine: "O Allah (c.c.)'ın kılıçlarından bir kılıçtır" dediği ömrünü harp meydanlarında geçiren Allah'ın kılıcı (seyfullah) lakabını taşıyan bir sahabedir. Vücudunda kılıç değmedik yer kalmayan, fakat şehitlik nasip olmayan bu komutan sahabe kimdir?

İslâm tarihinin kendisine şehitlerin efendisi dediği, Esedullar? (Allah'ın Aslanı) lakaplı Peygamber Efendimiz (sav)’ın amcası olan, uhut savaşında Hindin emri ile Vahşi isimli bir kölenin attığı mızrak­la şehit olan karnı yarılıp kalbi çıkarılan büyük sahabe kimdir?

Annesi Hz. Fatıma (r.anha), babası Hz. Ali (R.a.) olan Peygamber Efendimiz (sav)'in sevgili torunudur. Kendisinin 6 aylık halifelik döneminden sonra halifelik sona erip bu zamandan sonra halifelik adına saltanat başlamıştır. Peygamber Efendimiz (sav)'in bu sevgili torununun ismini söyleyiniz?

Peygamber Efendimiz (sav)'in ilk eşi ve onun 7 çocuğu olan (Kasım, Tahir, Tayyip, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma) isimlerindeki evlatlarının annesidir.

İslâm ümmetinin kadınların hayırlısı olarak bildirdiği ilk zevcesinin ismi nedir?

Müslümanların gizli ibadet ettikleri dönemde arkadaşları ile bir­likte Mekke dışına ibadet etmek için giden, ibadet etmeleri müşrik­ler tarafından rahatsız edilince bir deve kemiğini alarak müşriklerin birinin kafasına vurarak İslâm'da ilk kan döken sahabe olmuştur. Aynı zamanda düşmana savaşta iik oku atan sahabe unvanını taşıyan ve cennetle müjdelenen kimdir?

Aslen İranlı olan ve çileyi tatmış olan sahabedir. Mecusi (ateşe tapan) bir ailenin çocuğu olup ailesinin inancı kendisini tatmin etme­di ve Hıristiyanlığı duyunca Hıristiyan olup yıllarca bir papaza hizmet etti. O dinde onu tatmin etmedi ve Allah Resulü (sav)’ı duydu. İslâm'ı kabul etmek için Mekke'ye doğru gelirken onu yol arkadaşları köle diye bir Medineli yahudiye sattılar. Peygamber Efendimiz (sav)'in hicretinde Medine'ye geldiğini hurma dalında iken duyunca heyecandan düştü. İyileşince gidip müslüman oldu ve onu müslümanlar kölelikten kurtarmak için aralarında 300 hurma ağacı yetiştirip yahudiye vermek için anlaştılar. Yahudi bu hali görünce hidayete erdi ve müslüman oldu. Böylece o kölelikten, yahudi dininden, hurmalıkta yahudinin olmaktan kurtuldu. Hendek savaşı öncesinde istişare yapılırken Hendek kazılması fikrini ortaya1 atan ve fikri kabul edilmiş olan büyük sahabe kimdir?

Ensardan olup küçük yaşta Kur'an'ı Kerim'i ezberledi. Hz. Peygamber(sav)'in vahiy kâtipliğini yaptı. Rasûlüllah (sav)'in emri ile Süryani ve İbrani dillerini öğrendi. Hz. Peygamber (sav)'in mek­tuplarını yazdı ve tercümanlığını yaptı. Hz. Ebu Bekir döneminde Kur'an ayetlerinin "Mushaf haline toplanışında çalışan heyetin başı da olan bu sahabe kimdir?

İslâm tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe kimdir?

Uhut savaşında vücudu kanlar içinde kaldığı halde Peygamberimiz (sav)'i korumak için çarpışıp kahramanlık gösteren kadın sahabe kimdir?

Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerinde bulunduğu, Bizanslılara karşı savaşacak İslam ordusuna Rasûlüllah (sav) tarafından komutan atanan sahabe kimdir?

Hicretin 49. Senesinde, içlerinde İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Zübeyr ve Ebu Eyyub El Ensari (R.a.)'nin de bulunduğu İslam ordusu İstanbul'u kuşatmıştı.Bu güzide ordunun komutanlığım yapan sahabe kimdir?

Savaşa katılmadıkları için haklarında ayet inen üç sahabe vardı ki bunlarla Peygamber Efendimiz (sav) ve ashabı konuşmamış, selam­larını almamış ve selam vermemişlerdi. Ne zaman ki pişmanlıklarını tövbe ile Allah (c.c.)'a kabul ettirmişler ve o zaman Efendimiz (sav) ve ashabı Allah (c.c.)'m izni ile konuşmuşlardı. Haklannda ayet inen bu üç sahabe hangileridir?

Hz. Bilali Habeşi'ye kızgın çöller üzerinde dininden döndürmek için taşlarla işkence yapan kâfir kimdi ve bu kâfirin akıbeti ne oldu?

Annesi, Rasûlüllah (sav)'i korumak için silah kuşanan ilk kadın, babası akabede bey'at eden yetmiş kişiden biri, kardeşi Uhut'ta kendini Hz. Peygamber (sav) için feda edenlerden, Necid'te peygamberlik iddiasında bulunan Müseyleme'ye Hz. Peygamber Efendimi? (sav)'m mektubunu götürmüş orada vücudu parça parça doğranarak şehit edilen sahabe kimdir?

Başlangıçta Rasûlüllah (sav)'in aleyhinde hicivler yazdı. Fakat sonra pişman olup Medine'ye affolunmak ümidi ile gitti. Rasûlüüah (s.a.v.)'in huzurunda müslümanlığı kabul etti ve Rasûlüllah (sav)'i öven meşhur "Bürde" kasidesini okudu. Rasûlüllah (sav) çok mem­nun kaldı ve sırtından hırkasını çıkarıp ona giydirdi. Şair olan bu sahabe kimdi?

İslâm'da ilk gerilla kurucusu olan sahabe kimdir?

Peygamberimiz (sav) bir sahabeye, bir sır olarak, münafıkların kimliklerini bildirmişti (listesini vermişti). Hatta Hz. Ömer (R.a.) gelmiş "Acaba bende bu listede varmıyım" diye sormuştur. Bu listeyi Allah Resulü (sav)'in verdiği sahabe kimdir?

Medine'de münafıkların başı olarak bildirilen şahıs kimdir?

Peygamber Efendimiz (sav) cemaat olarak iki sahabenin arkasın­da namaz kılmıştır. Bu iki sahabe kimlerdir?

Peygamber Efendimiz (sav)'in halasıdır. Kardeşi Allah'ın aslanı lakabıyla anılan Hz. Hamza, oğlu Peygamberimiz (sav)'in yardım­cısı Zübeyr İbni Avvam'dır. Uhut savaşında müsîümanlara su taşıyan, Hz. Peygamber (sav)'i yalnız kalmış görünce su tulumunu fırlatıp savaş alanına atılan, kahramanca Peygamber Efendimiz (sav)'i savunan, kardeşi Hz. Hamza'nm parçalanmış vücudunun başında "Vallahi sabredeceğim, bunlar Allah (c.c.) yolunda oldu" diyen sahabe hanım kimdir?

Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Reûûlü Ekrem (sav)'in huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel şimali sahabe kimdir?

Hz. Ömer (r.a.)'in Sad Bin Ebi Vakkas komutasında 8000 müslümanı 60000 kâfire karşı gönderdiği ve İran ordusu komutanı Calinus'la, Rüstem'i öldürerek kazanılan savaş hangisidir?

Bizans ordu komutanı olarak, Halit Bin Velit komutasındaki1 İslâm ordusunun karşısına gelip Hz. Halit'le görüştükten sonra müslüman olup aynı günkü komutanı olduğu orduya karşı savaşıp sadece bir saat müslümanlığı esnasında gusül, şahadet, iki rekat namaz ve cihadı yerine getirip adını dahi değiştirmeye vakit bulamadan şehit olan insan kimdir?

Hz. Osman (r.a.)'ın halife seçilmesinde Hz. Ömer (R.a.) işaretiyle oluşan "Şûra Heyeti" kimlerden ibaretti?

İki müslüman gurubun ki bunlardan biri Hz. Ali (R.a.) taraftarları diğeri ise Hz. Muaviye (R.a.) taraftarları arasında yapılan çarpış­manın İslâm tarihindeki ismi nedir?

Hz. Hatice (R.a.)'nin erkek kardeşinin oğludur. Kabeyi Muazzama'nın içinde doğmuş olan tek kişidir. Ancak Mekke fethedildiği gün müslüman olmuştur. Bu geç kalışından dolayı büyük pişmanlık duymuş, uzun süre ağlamış, Darun Nedve adı ver­ilen tarihi evini satarak geçmişin acı izlerini silmek istemiştir. Bütün varlığıyla İslâm'a yönelmiş, bütün malını Allah (c.c.) yolunda har­camış olan bu sahabe kimdir?

Hz. Ali (R.a.)'m oğlu Hz. Hasan'a iyi muhafaza etmesi gerektiği­ni söyleyerek sekiz tane tavsiyede bulundu. Bu tavsiyeler nelerdir.

Hz. Bilal'i hürriyetine kim kavuşturdu?

Gördükleri işkencelerden dolayı müslümanlar göç etmek zorunda kalmışlardır. Müslümanların göç ettiği yerlerin ismini söyleyiniz?

Medine'ye ilk hicret eden sahabe kimdir?

Hz. Peygamber Efendimiz (sav)'i vefatından sonra hangi sahabe yıkadı?

Habeşistan'a ilk hicret edenler kimdi ve başlarında kim vardı?

Hz. Muhammed (sav)e peygamberlik gelmeden önce, Ukaz panayırında içlerinde Hz. Muhammed (sav)'in ve Hz. Ebıt Bekir (R.a.)'ın de bulunduğu bir topluluk içinde yakında bir peygamber geleceğini bildiren şahıs kimdir?

Müslümanların İslâm'ın beşinci halifesi dedikleri Emevi halifesi kimdir?

Hz. Ebu Bekir kaç yıl halifelik yaptı?

Mekke fethedildiğinde Peygamber Efendimiz (sav) Kabe'nin anahtarını kime vermişti?

Bedir savaşında oğlu Abdurrahman'ı müşrikler içinde görüp onunla dövüşmek istediğinde Peygamber Efendimiz (sav)'in izin vermediği sahabe kimdir?

Medine'de müslümanlara cemaatla ilk defa namazı kim kıldırdı? Kudüs hangi halife zamanında fethedildi?

Uhut savaşmda Rasûlüllah (sav)'in miğferinin demir halkalarının mübarek yüzüne batması üzerine, dişleriyle halkaları çıkartan, bunu yaparken iki dişi kınlan sahabe kimdir?

Hz. Peygamber Efendimiz (sav)'in amcasının oğludur. Hicretten üç yıl önce müslümanların abluka altında alındıkları sırada Mekke'de dünyaya geldi. Rasûlüllah (sav)'in terbiyesinde yetişti ve duasını aldı. Hicretin 27.ci yılında Afrika fütuhatına, 48.ci yılında Hz. Ebu Eyyub El Ensari ile İstanbul seferine katıldı. Hz.Ali (R.a.) zamanında Basra valiliği yapan bu sahabe kimdir?

Peygamber Efendimiz (sav)'den "Genişliği, gökler ve yer ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Genel değerlendirme çalışmaları
« Posted on: 04 Şubat 2023, 21:04:09 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Genel değerlendirme çalışmaları rüya tabiri,Genel değerlendirme çalışmaları mekke canlı, Genel değerlendirme çalışmaları kabe canlı yayın, Genel değerlendirme çalışmaları Üç boyutlu kuran oku Genel değerlendirme çalışmaları kuran ı kerim, Genel değerlendirme çalışmaları peygamber kıssaları,Genel değerlendirme çalışmaları ilitam ders soruları, Genel değerlendirme çalışmalarıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &