> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > el-İhtiyar  > Kefaletin sahih olmadığı şeyler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kefaletin sahih olmadığı şeyler  (Okunma Sayısı 977 defa)
01 Nisan 2011, 17:03:30
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 01 Nisan 2011, 17:03:30 »Kefaletin Sahih Olmadığı Şeyler:
Sahih bir borç olunca mala kefil olmak caizdir. Şu kadar var ki, kitabet kölenin kazanç sahasına atılması, emenet, hadd cezaları ve kısas bedellerinde kefil olmak sahih değildir: Bunun sebebini kefalet bölümünün baş tarafında açıklamıştık. Kefil olunan şeyin malum ya da meçhul olması farketmez. Meselâ;'senin ondaki alacağına...1 veya; 'sana ulaşacak olan şeye kefil oldum' demek gibi... Zira kefaletin temeli; darlığı genişletmektir. Dolayısıyla onda bu kadar az bir meçhûliyet normal karşılanır.

Kefalet sahih olunca, alacaklı alacağını dilerse kefilden, dilerse asıl borçludan ister: Evvelce de açıkladığımız gibi, kefilin zimmeti asıl borçlunun zimmetine eklenmektedir. Eklenme mânasının tahakkuk etmesi için alacaklı birlikte de, ayrı ayn da, her ikisinden hakkını talep edebilir. Ama gaspda hüküm böyle değildir. Hak sahibi iki gasbedicinin birinden malını tazmin etmesini isterse, artık diğerinden böyle bir talepde bulunmaya hakkı kalmaz. Çünkü aynı tazmin etmesini ondan isteyince, aynı ona mülk etmiş olur. Diğerine mülk edemez.

Asıl borçludan isteme şartı koşulursa, bu havale olur: Çünkü bunda havale mânası vardır. Nitekim havalede alacağı muhill (borçlu) den istemek şartı koşulunca, o havale kefalet olur: Çünkü bunda da kefalet mânası vardır. İtibar lâfızlara değil, mânalaradır.

Kefalet asilin emriyle caiz olduğu gibi, emri olmaksızın da caizdir:  Çünkü  bu  durumda  kefil  kendiliğinden   gelip  tekeffülde bulunmuş olmaktadır ki, böyle yapılmakla başkasına zarar vermiş olmaz. Emri ile kefil olmuş ise, ödediğini asıl borçludan ister: Çünkü onun borcunu onun emriyle ödemiştir. Asıl borçlunun isteği olmaksızın kendiliğinden kefil olmuşsa, ödediğini dönüp asıldan alamaz: Çünkü bu takdirde kefil bağışta bulunmuş olur.

Borç kefilden istenir ve sıkışürılırsa; kefil de borçludan ister ve ödemesi için sıkıştırır: Borçluya; 'borcunu alacaklıya öde' der, 'bana öde' demez. Alacaklı bu yüzden kefili hapsederse, kefil de asıl borçluyu hapseder. Çünkü kefil onun yüzünden mâruz kaldığı eziyetleri misliyle ona tatbik eder. Ama bundan evvel borçludan bir muâtebede bulunamaz. Çünkü onun yüzünden kendisi henüz her hangi bir ezaya mâruz kalmamıştır.

Borçlu borcunu öderse veya alacaklı onu borçtan ibra ederse, kefil kurtulur: Çünkü bu bakımdan kefil, asıl borçluya tâbidir. Kefil onun borcuna kefil olmuştur. Ortada borç kalmadığına göre, kefalet de kalmaz. Kefil borçdan ibra edilirse de, borçlu ibra edilmiş olmaz:

Çünkü borç, asıl borçlunun üzerindedir. Kefilden ödeme talebinde bulunulmaksızın borcun asıl borçlunun üzerinde kalması mümkündür.

Borç asıldan tehir edilirse, kefilden de tehir edilmiş olur. Ama kefilden tehir edilmesi, asilden tehir edilmiş olmasını gerektirmez:

Çünkü bu geçici bir ibradır. Mutlak ibra nazar-ı itibara alınır. Kefil bin dirhem alacaklı olan hak sahibiyle beş yüz dirhem üzerine sulh olup ödemeyi yaparsa; hem kendisi kefaletten, hem de asıl borçlu borçdan kurtulmuş olurlar. Zira kefil bu sulhu asilin üzerinde bulunan borca izafe ederse; asil, borçtan kurtulur. Dolayısıyla kendisi de kefaletten kurtulur. Kefil, -kefalet eğer borçlunun isteği üzerine olmuşsa- dönüp beş yüz dirhemi asıl borçludan alır. Ama borcun cinsinden başka bir şey üzerine alacaklı ile sulh yapmışsa, kefil -bu yaptığı bir takas olduğundan dolayı-dönüp asıl borçludan bin dirhemi alır. Kefil kefalet sebebiyle vâcib olan bir şeyden (yani borcun ödenmesinin kendisinden talep edilmemesi hususunda) alacaklıyla sulh yaparsa, asıl borçlu borçdan berâet etmiş olmaz. Çünkü bu durumda alacaklı kefilin kendisini ibra etmiş olmaktadır.

Alacaklı -alacağını tahsil ettiği için- kefile; 'sen bu maldan bana karşı beri oldun' dese, kefil ödediği borcu almak için asile döner: Çünkü burada beraeti borçlunun yapması gereken bir fiile izafe etmiştir ki, o da bunu ancak borcu Ödeyerek yapabilir. Kefil asıl borçluya dönüp ödediğini ondan alır. Fakat alacaklı kefile; 'seni beri kıldım' derse, asile dönemez: Çünkü bu bir hakkı düşürüp ortadan kaldırmaktır. Bunun başkasıyla alâkası yoktur. Ama kefile; 'sen beri oldun' derse, Ebû Yûsufa göre kefil asile gidip ondan talepde bulunur. Çünkü bu, başlangıcı kendisinden borcun talep edildiği şahısda olan bir beraettir. Bu beraet de ancak ödeme ile olur. İmam Muhammed dedi ki; bu durumda kefil asıl borçluya dönüp ondan talepde bulunamaz. Çünkü bunda iki şekle de ihtimal vardır. Şüpheyle asile dönüp ondan bir şey alamaz.

Bütün bunlar talep sahibinin gaipde olması durumunda söz konusu olan hükümlerdir. Ama hazırda ise, kefil ona döner. Çünkü iyiliği yapıp ibra eden odur. Diğer berâetlerde olduğu gibi, kefaletten kurtulmayı bir şarta bağlamak sahih olmaz: Bir görüşe göre bunun sahih olacağı söylenmiştir. Çünkü kefil ödeme talebiyle muhatap olan kişidir. Bu sebepledir ki, ibra edildikten sonra alacaklının ibradan vazgeçmesiyle tekrar mes'ûliyet altına girmez. Ama diğer ibralarda hüküm bunun hilâfınadır. Kefaletten ibra bir temizliktir. Şartlı temlik ise, sahih olmaz. Ama asıl borçlunun ibra edilmesinde hüküm bunun hilâfınadır. Bu da bir temliktir ve alacaklının ibradan vazgeçmesiyle tekrar mes'ûtiyet altına girer.

Bizzat kendisiyle ödenmesi gereken mallara kefil olmak sahilidir. Fiatını belirleyerek satışa arzetme yoluyla satılıp kabzedilmiş  mallara ve fâsıd olarak satılan mallara kefil olmak gibi:

Çünkü duruyorsa, bu malların aynıyla teslimi; telef olmuşlarsa kıymetlerinin ödenmesi gerekir. Bunlar teslim edilebilir mallar olduklarından dolayı, bunlara kefil olmak sahihtir.

Kendilerinden başkalarıyla ödenmeleri lâzım gelen malların bizzat kendilerine kefil olmak sahih değildir. Satılıp daha henüz teslim edilmeyen mallara ve  rehin verilen mallara kefil olmak gibi:

Bunlara kefalet sahih olmaz. Çünkü bu mallar telef olduklarında bunlar için  bir şey Ödemek gerekmez. Aksine alış veriş bozulur, borç da ortadan kalkar.

Bir görüşe göre denildi ki; bu mallara kefalet sahihtir ve esahh olan da budur. Ancak bu mallar telef olunca kefalet ortadan kalkar. Çünkü telef olmadan evvel kefaletin gereği yerine getirilebilir. Ama telef olduktan sonra yerine getirilemez.

Kefalet ancak söz konusu olan meclisde (Ebû Yûsuf) alacaklının (İmam Şafiî) kabullenmesiyle sahih olur: Ebû Yûsuf dan bu hususda iki rivayet vardır: Birine göre diğer fuzulî tasarruflarda olduğu gibi, bu kefaletin sahih olabilmesi için alacaklının tasdiki gerekir. Diğer rivayete göre bu kefalet mutlak surette caizdir. Çünkü bu kefalet bir üstlenmedir ve bunun alacaklıya bir zararı da yoktur. Kefil kendi basma o borcu üstlenmiş olur ki, bu alacaklının faydasınadır. Zira borcun talebi hususunda kefilin zimmeti asilin zimmetine katılmaktadır. Ebû Hanîfe ile İmam Muhammed'e göre diğer temliklerde olduğu gibi, borcun talep edilmesi hakkının temliki olan kefaletin sahih olabilmesi için söz konusu olan meclisde alacaklının kefaleti kabul etmesi şarttır. Ancak istisna olarak hasta kimse vârisine; 'benim borçlanma kefil ol' der ve o da buna kefil olursa; alacaklı orada bulunmasa da sahih olur: Sonra denildi ki, bu bir vasiyyettir. Bunu söyleyenin malı yoksa, bu vasiyyet sahih olmaz. Bir görüşe göre denildi ki; onun zimmetini ibraya ihtiyacı olduğundan dolayı bu sahih olur ve bu durumda o kişi borcu talep eden hak sahibinin yerine geçer ve bunda hak sahibinin de yaran vardır. (Vâris olmayan) yabancı bir kimseye bunu söylerse, onu kabul etmesiyle kefaletin sahih olup olamayacağı hususunda ulemâ arasında ihtilâf meydana gelmiştir. [10]
[10] Abdullah b. Mahmûd b. Mevdûd el- Mavsılî, El-İhtiyar Li-Ta'lîlî'l-Muhtar, Ümit Yayınları: 2/289-292.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Kefaletin sahih olmadığı şeyler
« Posted on: 03 Ağustos 2021, 18:02:54 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kefaletin sahih olmadığı şeyler rüya tabiri,Kefaletin sahih olmadığı şeyler mekke canlı, Kefaletin sahih olmadığı şeyler kabe canlı yayın, Kefaletin sahih olmadığı şeyler Üç boyutlu kuran oku Kefaletin sahih olmadığı şeyler kuran ı kerim, Kefaletin sahih olmadığı şeyler peygamber kıssaları,Kefaletin sahih olmadığı şeyler ilitam ders soruları, Kefaletin sahih olmadığı şeylerönlisans arapça,
Logged
29 Mayıs 2020, 11:08:06
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.900« Yanıtla #1 : 29 Mayıs 2020, 11:08:06 »

Bilgiler için Allah razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
31 Mayıs 2020, 13:53:27
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.878Site
« Yanıtla #2 : 31 Mayıs 2020, 13:53:27 »

Esselamü aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
01 Haziran 2020, 15:16:27
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.536


« Yanıtla #3 : 01 Haziran 2020, 15:16:27 »

Esselamu aleykum.rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &