ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Edebul Mufred > Selama nasıl mukabele edilir?
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Selama nasıl mukabele edilir?  (Okunma Sayısı 1414 defa)
17 Aralık 2010, 21:30:13
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 17 Aralık 2010, 21:30:13 »(474) Selama Nasıl Mukabele Edilir?


1032— Abdullah ibni Amr'dan rivayet edildiğine- göre, şöyle demiştir:

— Biz, Mekke ile Medine arasında bir ağaç gölgesinde Peygamber a.s  yanında  otururken,  o  sırada  insanların  en budalası ve eşeddinden olan bir Bedevi gelip:

Esselamu aleyküm, dedi.ashab da:

Ve aleyküm, dedi.[791]

 

Selam vermenin en faziletlisi «Esselamu Aleyküm ve Rahmete i Sah i ve Berekâtüh» demektir. Çoğul zamiri İle getirilir ki, mânâsı : Allah'ın selâ­meti, Allah'ın rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun,» olur. Selâm verilen adam bir kişi dahi olsa, böyle çoğul zamiri ile getirilmesi daha faziletlidir. Çünkü herkesin yanında melekler vardır, yalnız değildir. Bu selâma cevab veren de :; «Ve Aleykümü's-Salâmü ve rahmeîullahî ve berekâtüh» dîye söyler. Yani, Allah'ın selâmeti, Allah'ın rahmeti ve bereketleri sîzin de üzerinize olsun.

Selâmın kâfi miktarı ise ; «Esselâmü Aleyküm» sözüdür. Esselâmu aleyke veya selâmün aleyke dense, bu da sünneti işleme bakımından kifayet eder. Bu kifayet miktarının cevabında : «Ve aleykümü's-Selâmü veya Aleyke's-Selâmü» denir.

Vavsız (ve demeksizin) sadece : «Aleyküm» cevab yerine söylense, bunun kifâyet etmediği üzerinde âlimler ittifak etmişlerdir.

Amma metinde olduğu gibi, vav İle «Ve aleyküm» şeklinde selâma mukabele edi­lirse, bu' Kifayet eder. Selâmı' iade etmenin enrkısası da budur. Fadlü'l C. II,-s- 483).[792]

 

1033— (251-s.) Ebû Hamza'dan rivayet edildiğine göre, demiştir ki, ti Abbas'a selâm verildiği zanıan, onun:

«aleyke ve rahmetullahi — Senin de üzerine olsun. Allah'ın rahmeti de...» dediğini işittim.[793]

 

Bu haberde de, yalnız demek suretiyle selama karşılık verrildİği hususu, bir önceki hadîs-i şerîfi teyid etmektedir. Tafsilât için oraya müracaat edilsin. .[794]

 

1034— Bir adam dedi ki:

Esselâmu aleyke ya Resûlallah! Peygamber de (ona cevaben) » Ya Aleyke's-Selâmu ve rahmetullahi! buyurdu.[795]

 

1032 sayılı hadîs-i şerîfe ve açıklamasına bakılsın.Bu hadîsi Tirmizî tahriç etmiştir.(509 Bab, Hadis: 2815.[796]

 

1035— Ebû Zer'aen rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:

— Peygamber (Sav)   namazı bitirdiği   zaman ona gittim de, İslâm selâmı ile ona ilk selâm yeren ben oldum.Bunun üzerine Peygamber:

«— Ve aleyke ye rahmetullahi =  (Selâm) Senin de üzerine olsun Allah'ın rahmeti de. Sen kimlerdensin?» buyurdu. Dedim ki, Gifar kabilesindesin.[797]

 

Ebû  Zerr 'in ilk selâm verme işinin nasıl olduğunu bilmek için, onun İslâm'ı kabul edişi hâdisesini anlatmak gerekiyor. Şöyle ki :

Ibni   Abbas dan rivayet edildiğine göre, Ebû Zer şöyle demiştir :

«— Ben Gıfar kabilesinden bir kimse idim. Mekke'de bir adamın peygamber olduğunu söylediği haberi bize geldi. Kardeşime dedim ki :

— Bu adama git de, onunla konuş ve ona dair bana haber getir.

Kardeşim gidip onunla görüştü ve-döndü Kardeşime dedim ki, ne haberin var? O :

Vallahi ben, iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir odam gördüm

— Bu haberin beni. açmadı, dedim. Sonra bir değnekle bir dağarcık' aldım ve Mekke'ye doğru yöneldim. Nihayet (Mekke'ye gidip Mescîd'de) onu aramaya koyuldum; fakat kendisini tanımıyordum ve ondan sormayı hoş görmüyordum. Zemzem suyundan içiyor ve Mescid'de bulunuyordum. Bu arada  Ali  bana tesadüf etti ve :

- Bu adam yabancıya benziyor, dedi. Ben de :

— öyle ise eve gidelim, dedi. Ben de onunla beraber (evine) gittim. Bana hiç bîr şeyden sormuyordu, ben de ona herhangi bir haber vermiyordum.

Sabah olunca, Peygamber'i sormak için erkenden Mescide gittim. ondan bana haber verecek kimse yoktu. Yine  Ali   bana tesadüf edip

- Bu adam henüz yerini bulamadı mı? Dedim ki ;

benimle yürü, dedi; ve sordu : Senin İşin ne ve hangi şey seni bu beldeye getirdi? Ben dedim kİ :

—  Eğer söyleyeceğimi gizlersen, sana  haber veririm. Ali:

—  Pek iyi (İstediğini) yaparım, dedi. Ben de ona anlattım :

Bana gelen habere göre, bu beldede bir adam çıktı, peygamber oldu­ğunu söylüyor. Ondan haber almak İçin kardeşimi göndermiştim de geri dönmüştü. Fakat getirdiği haber beni tatmin etmemişti. Bunun üzerine onunla ben görüşmek istedim.   Ali   dedi kİ :

—  Gerçekten sen hidayete kavuştun, ben şimdi oraya yöneldim gidi­yorum. Sen beni takip et de, benim girdiğim yere gir. Eğer ben, sana kötü­lük edeceğinden korktuğtum birini görürsem, bir duvara dayanıp ayakka­bım! düzeltir gibi yaparım; sen de. geçip gidersin.

Böylece o yürüdü,.ben de onunla yürüdüm. Nihayet,o .içeri girdi, ben de onunla Peygamber (Sav) 'in. huzuruna girdim.  Ebû  Zerr devam ederek anlatır: Hemen Peygamber'e dedîm kî :

bana  İslâm'ı arzet; o da  islâm'ı anlatti. Ben de olduğum yede Müslüman oldum.Peygamber bana şöyle buyurdu:

«— Ey Ebû Zerr! Bu işi gizli tut ve memleketine dön. Bizim ser­bestçe ortaya çıkış haberimiz sana ulaşınca gelirsin.»

Ben dedim  kî, seni  hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim, O müşriklerin arasina çıkp bağırarak İmanımı ilân edeceğim.

Sonra   Ebü   Zerr   Mescid'e gitti, Kureyş müşrikleri de orada idi.

— Ey Kureyş. topluluğu! Ben sahîdlîk ediyorum ki; Âllahdan başka hiç bir ilâh yoktur. Ve yine şahidlik ediyorum ki, Muhammmed de Allah'ın kuludur ve onun peygamberidir.


Yİne  Ebû   Zerr anlatır: Oldürülesiye dövüldüm, sonra onlara dönöp :

halbuki ticaret yeriniz ve uğrağınız Gıfar kabilesidîr, dedi. Bunun üzerine benden çekilip gittiler.

— Ertesi gün sabah olunca tekrar döndüm de, bir gün önce söyle­diğim gibi söyledim. Onlar yine, kalkın bu dönmeye vurun, dedîler ve bana bir gün Önce yapılanı yaptılar. Tekrar Hz. Abbas yetişip, üzerime abandı ve bîr gün önce onlara söylediğini aynen söyledi.

Ebu Zerr'in İslâm'a giriş hâdisesini ravi Âbbas böyle anlatır.» Tecrİd-î sarîh metni : C. I, cüz : 2, s. 49-50}

Ebû  Zerr'in hal tercemesi için birinci cİldde 113 sayılı hadss-i ş açıklamasına müracaat edilsin.[798]

 

1036— Aişe   (Radiyallahuanha)  demiştir ki, Resûlüllah le buyurdu ;                           

«— Ya Âişe(ey Âişe); Bu Cebrail'dir, saha selâm ediyor.»

— onun da  üzerine selâm olsun,  Allah'ın  rahmeti  de, bereketleri o dedim. Aişe, Peygamberi kasdederek:

Benim görmediğimi (Cebrail'i) görüyorsun, demiştir.[799]

 

Bu hadis-i şerif, başkasına selam göndermenin meşruyyetine delil teşkil etmektedir.Bir kimse aracılığı ile başkasına selam gönderildiği zaman aracının bu selamı tebliğ etmesi vacibdir; çünkü bu bir emanettir.


yerine getirilmesi îcab eder. Selâmı tebliğ etmeyi üzerine alan adamın da, selâma karşılık vermesi gerekir. Kendisine selâm gönderilen adam selamı alınca hem aracıya hem de gönderene mukabele eder. sesim de üzerine, o gönderenin de üzerine olsun mânâsında «Ve aleyke ve selam» der. 827 sayılı hadisi şerîfe bakılsın.[800]

 

 

1037— (252-s.) Muaviye ibni Kurre'nin şöyle dediği işitilmîştir; bana dedi ki, yavrum! Bir adam sana tesadüf edip de «ve-Aleyküm» dediği Zaman, sen «Ve aleyke» deme ki, selâmı yalniz ona ait kılmış gibi olursun; çünkü o yalnız değildir» (beraberinde melekler vardır). Ancak sen şöyle söyle: «Esselâmu Aleyküm.»[801] 

 

1032  sayılı hadîs-i şerîf münasebetiyle selâm verip almanın keyfiyeti üzerinde izahat verilmişti. Bu haber de oradaki mânâyı kuvvetlen-dinmekledir. Bir kişiye dahi selâm verilirken veya bir kişinin selâmına mu­kabele ederken çoğul zamirini kullanmak daha faziletlidir. «Aleyke» yerine «Âleyküm» demelidir. Sersin üzerine, demek yerine sîzin üzerinize mânâsı tercih edİlmesidir. Çünkü her insanın yanında hafeze ve ketebe melekleri vardır; bu bakımdan insanlar tek başına dahi olsalar yalnız değillerdir.[802]


[791] A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 2/401-402.

[792] A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 2/402.

[793] A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 2/402.

[794] A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 2/402-403.

[795] A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 2/403.

[796] A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 2/403.

[797] Müslim: (44) Kitabu Pezaîli'S-Sahabe, Hadîs:  132.  C. H, s. 484-485.

A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 2/403.

[798] A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 2/403-405.

[799] Buhârî: (59) Kitabu Bedi'1-Halk, (6.) Bab, Hadis : İ519. Müslim :  (44) Kîtabu Fezaiirs-Sahabe, Hadîs : 90-91. Titmizl: (50) Kitabu'l-Menakıb, (3,) Bab, Hadîs: 3876. îftnl Müce: (33) Kîtabu'I-Edeb, Ü2.) Bab, Hadîs: 3696. Nese'l: Kitabu işreti'n-Nioa, CÜs : 7, s. 65, İ904/Mısır bsk. C. II, s. 485.

A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 2/405-406.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Selama nasıl mukabele edilir?
« Posted on: 30 Mart 2020, 16:03:43 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Selama nasıl mukabele edilir? rüya tabiri,Selama nasıl mukabele edilir? mekke canlı, Selama nasıl mukabele edilir? kabe canlı yayın, Selama nasıl mukabele edilir? Üç boyutlu kuran oku Selama nasıl mukabele edilir? kuran ı kerim, Selama nasıl mukabele edilir? peygamber kıssaları,Selama nasıl mukabele edilir? ilitam ders soruları, Selama nasıl mukabele edilir?önlisans arapça,
Logged
19 Ocak 2016, 23:36:37
Ramazan.
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 6.353« Yanıtla #1 : 19 Ocak 2016, 23:36:37 »

Esselamu Aleyküm ve Rahmete i Sah i ve Berekâtüh  .  Selam verirken en güzel şekliyle selamı vermeye çalışalım . Eğer bize birisi selam verirse o selama aynen mukabele edelim veya daha üstün bir selam verelim .

ALLAH cc razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
19 Ocak 2016, 23:51:30
İkraNuR
Öğrenci Grubu
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 3.427« Yanıtla #2 : 19 Ocak 2016, 23:51:30 »

selamun aleyküm.
herkeze selam verelim. tanıdık tanımadık. ve engüzel makbul bir şekilde selam verelim inş.
Allah c.c. razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
21 Ocak 2016, 16:52:40
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #3 : 21 Ocak 2016, 16:52:40 »

Ve aleykumusselam ve rahmetullah.selama aleykum diyerek mukabele etmek bile kâfidir.ama en guzel sekliyle almak varken neden boyle birakalim.
Allah razi olsun paylasim icin hocam.konuyu da tekrardan hatielamis olduk
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
21 Ocak 2016, 17:00:29
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.665Site
« Yanıtla #4 : 21 Ocak 2016, 17:00:29 »

Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah.  Selama en güzel karşılık ve aleykümüsselam ve rahmetüllahi ve berakatüh dür. Rabbim paylaşım için razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &