ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Edebul Mufred >  Allahdan mağfiret dilemenin en faziletlisi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Allahdan mağfiret dilemenin en faziletlisi  (Okunma Sayısı 1100 defa)
22 Aralık 2010, 15:21:01
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 22 Aralık 2010, 15:21:01 »(277) Allah'dan Mağfiret Dilemenin En Faziletlisi617— Şeddad İbni Evs, Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'der. rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

«— İstiğfar'ın en faziletlisi:

— Allah'ım! Sen Rabbimsin, senden başka İlâh yoktur. Beni yarat­tın; ve ben senin kulunum. Gücümün yettiği kadar Rububiyetine iman ve sana ibadette, ihlâs andım ve sözüm üzereyim. Bana olan nimetini sana iti­raf ediyorum, günahımı da sana itiraf ediyorum, beni bağışla; çünkü günah­ları ancak sen bağışlarsın. İşlediğim şeyin kötülüğünden sana sığınırım, — sözleridir. İnsan akşamleyin bunu (tam inançla) okuyup da ölürse, Cen­nete girer; — yahut Cennet ehlinden olur —. Sabahleyin aynı şekilde söy­ler de o gün ölürse, Cennet'e girer, — yahut Cennet ehlinden olur —.»[1196]

 

İstiğfarın başı ve önde geleni diye tâbir edilen bu sözleri söylemekte diğer mağfiret dilemelerden daha çok fazilet vardır ve böyle istiğfarda bu­lunana daha fazla faydalıdır. Bu sözleri yalnız telâffuz edip manalarına nüfuz etmekle istiğfar tamamlanmış olmaz ve geçerli olmaz.

İstiğfarın makbul olması için, geçen günahlardan tam bir pişmanlık duymak, günahtan tamamen sıyrılmak ve gelecekte bu günaha bir daha dönmemeye azmetmiş olmak şarttır.

Tevbe ile istiğfarın arasında şu farklar vardır:

1— Tevbe yalnız insanın nefsi için olur; istiğfar ise, hem kendi nefsi için, hem de başkası için olur.


Tevbe, geçmişte olan günahtan nadim olup, gelecekte ondan sakın­maya azmetmektir.

İstiğfar ise, çıkan günahlardan bağışlama dilemektir, gelecek zaman için azim şart değildir.

__Şeddad  İbni   Evs  kimdir?:

Medineli ashabdan olup, künyesi Ebû Ya'lâ'dır. İlmi ve yumuşak huyluluğu ile şöhret bulmuştu. Şam vilâyetine geçip Filistin yakınlarında İkâmet ettiğinden Şam'lılar kendisinden hadîs rivayet etmişlerdir. Ayrıca kendisinden iki oğlu Ya'lâ ve Muhammed ile Mahmud ibni Rebi', Mahmud ibni Lebîd, Abdurrahman ibni Ganem,  Beşir ibni Kâ'b ve daha başkaları rivayet etmişlerdir.

Hicretin 58. yılında ikâmet etmekte olduğu Filistin'e yakın arazide 75 yaşında olduğu halde vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun.[1197]

 

618— İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:

— Gerçekten  biz,   oturduğu yerde  yüz  defa   Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) in şöyle dediğini duymuştuk:

«— Rabbim, beni bağışla ve tevbemi kabul et; çünkü sen tevbeleri çok çok kabul eden merhamet sahibisin.»[1198]

 

Bu hadîs-i şerif münasebetiyle şu soru sorulabilir: Peygamberler ma­sumdurlar ve Peygamber Efendimizin geçmiş ve gelecek günahları bagişlanmiştır; o halde istiğfar etmesi neden? Buna İkİ yönlü cevap verilir:

1— Peygamberler Allah'ın büyük lütuf ve nimetlerine mazhar olmuş­lardır; bu itibarla onlara gereken şükür ve hamd etme, diğer insanlannkin-deh daha fazla olması İcab eder. Çünkü şükür, nimet miktarına göne olunca hikmete uygun düşer. Bir de peygamberlere olan teklif, bize edilen tekliften ziyadedir. Allah'ın emirlerini bitip tam uyguladıklarından, Allah'ın sayısız nimetlerini diğer kullardan daha çok takdir ettiklerinden, kulluğa gereken istiğfar ve şükrü fazla yapmaları şanlarına uygun düşer.

2— Peygamberlerin istiğfarında, insanların halini düzeltme ve İhtiyaç­larını  karşılama  maksadı vardır. Onların  istiğfarı  aynı zamanda  ümmet içindir. Bİr de peygamberlerin istiğfarı ümmete örnektir ve onlara yol gös­termedir.[1199]

 

619— Hz. Âişe'den rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: — Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) kuşluk namazı kıldı, sonra şöyle dedi:

«— Allah'ım, beni bağışla ve tevbemi kabul et; çünkü sen tevbeleri çok çok kabul eden merhamet sahibisin.» Yüz defaya kadar bunu söyle­mişti.[1200]

 

620— Şeddad tbni Evs, Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'in şöy­le buyurduğunu nakletmiştir:

— İstiğfarın en faziletlisi şöyle demektir : Allah'ım, sen benim Rab­bimsin, senden başka İlâh yoktur. Beni yarattın ve ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar sana iman ve ihlâs andım ve ahdim üzereyim. İşle­diğim şeyin kötülüğünden sana sığınırım, üzerimdeki nimetini itiraf ede­rim ve sana karşı işlediğim günahı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.»

Peygamber buyurdu ki:

«— Kim buna tam bir inançla bu istiğfarı okuyup da okuduğu gün gecelemeden ölürse, o kimse Cennet ehlindendir. Bu istiğfarı geceden okuyup da buna tam inanç besleyen kimse, sabaha girmeden Ölürse o, Cennet ehlindendir.»[1201]

 

621— Abdullah îbni Ömer demiştir ki:

— Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in şöyle buyurduğunu işit­tim :

«—  Günahlarınızdan Allah'a tevbe ediniz;  ben ise her gün O'na yüz defa tevbe ederim.»[1202]

 

Bu hadîs-i şerîfîn manası, 618 sayılı hadîs münasebetiyle izah edilen hikmetleri kendinde toplamaktadır. Oraya müracaat edilsin.[1203]

 

622— (153-s.) Kâ'b îbni Ucre'den rivayet edildiğine göre, şöyle de­miştir :

— Namaz bitiminde söylenecekler vardır ki, bunları okuyan mahrum olmaz.

«— Sübhanellah = Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, Elhamdu Lillâh = Hamd Allah'a mahsustur. Lâ İlahe İllallah = Allah'dan başka hiç bir îlâh yoktur, Allahu Ekber = Allah her şeyden büyüktür. Yüz kere söylenmelidir.»[1204]

 

Ibni Ebi Üneyse ve Amr ibni Kays bunu Pey­gambere kadar yükseltmişlerdir.

Muakkıb, bir şeyin arkasında gelene denir. Bu teşbihler de birbirleri arkasından,geldikleri için çoğul manasında «Muakkıbat» adını almışlardır. Bir de namazların arkasında söylendiklerinden bu ismi aldıkları ileri sü­rülmektedir.

Bu dört tesbihin yüz defa söyleniş şekli üzerindeki görüşler:

1— Ayrı ayrı değil de, hepsini birden yüz kere okumalıdır.

2— Sübhanellah, Elhamdu Lillah, Allahu Ekber diye üçe bölerek her teşbihi 33 er kere söyleyip «Lâ İlahe İllallah» ile yüze tamamlamalıdır.

3— Bu teşbihleri dörde bölüp her birini yirmi beş defa söylemekle yüze tamamlamalıdır.

Bizde usul kabul edilen ikinci şekildeki söyleyiş tarzıdır.

MüsIim'in rivayetinde, 33 tesbih, 33 tahmîd, 34 tekbîr söylemek sureti ile yüze tamamlamak vardır.   Nevevî diyor ki :

«— En ihtiyatlı yol 33 tesbih, 33 tahmîd, 34 tekbîr ve bunlarla beraber: «— Lâ İlahe tllallahu vahdehu Lâ şerîke lehu, Lehu'I-Mülkü ve Lehu'l-hamdü biyedihil-hayr ve buve alâ külli şey'in kadir» demektir.

Kâ'b ibni Ucre kimdir?

Ebû Muhammed künyesi ile anılır. Medine'I i ashabdan ol­duğu ihtilaflıdır. Kûfe'de ikâmet etmiş, fakat Medîne'li vefat eylemiştir.

. Hac için ihramda iken baş ağrısına yakalandığından saçlarını traş etmiş ve bunun cezasını Hz. Peygamberden sormuştu. Bu hâdise üzerine, Bakara sûresinin 196. âyeti nazil olmuştur. Başın traş edilmesi ile İlgili kısmın meali şöyle :

«— İçinizden hasta veya başından eziyeti olup da bundan dolayı traş olan kimseye üç gün oruç, ya altı fakire birer fitre miktarı sadaka, yahut bir kurban keserek fidye vermek vacib olur.»

Medine'Iİterle Kûfe'liler Kâ'b 'dan hadîs rivayet etmişlerdir. Ayrıca oğulları Muhammed, Ishak, Abdülmelik ve Rebi' rivayet etmişlerdir. Savaşların birinde kolunu kaybetmişti. Hicretin 51. yılında 77 yaşında olduğu halde Medine'de vefat etti; Allah ondan razı olsun.[1205]


[1195] A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 1/623.

[1196] Buhârî:  (80) Kitabü'd-Daavet, (16.) Bab. Nese'î:  (51) Kitabü'l-îstia2e, Hadîs No. (5524). Eî-îstiab : Cild : 2, Sayfa : 134. El-îscfoe: Cild : 2, Sayfa : 138, Sayı: 3847. Fadîu'lîah : Cild : 2, Sayfa : 75-78.

A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 1/623-624.

[1197] A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 1/624.

[1198] Ebû Davud:  (8 ) Kitabü'1-Vitr, (26.) Bab. Tirmizî: (45) Kitabti'd-Daavat, (38.) Bab. İmam Ahmed : Sayı: 4726. Fadlu'llah: Cild : 2, Sayfa : 78-79.

A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 1/625.

[1199] A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 1/625.

[1200] Bundan önceki hadîs-i şerife bakınız.

A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 1/625-626.

[1201] 617 sayılı hadîs-i şerife ve açıklamasına bakınız.

A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 1/626.

[1202] Bu hadîs için başka kaynak bulunamamıştır.

A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 1/627.

[1203] A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 1/627.

[1204] Müslim: (5) KitabÜ'l-Mesacid, Hadîs No. (144-145). El-lstlab: Cüd ; 3, Sayfa : 275. El-İsabe: Cild : 3, Sayfa: 281, Sayı: 7421. Fadlu'îlah: Cild : 2, Sayfa : 81-82. Tirmizİ: (49) Kitabü'd-Daavat. Hadis No. (3409-3410). Ebu Davud: Cild : 2, Sayfa : 345, 1932 Mısır bask., dua babı.

A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 1/627.

[1205] A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 1/628.[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Allahdan mağfiret dilemenin en faziletlisi
« Posted on: 04 Temmuz 2020, 21:19:03 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Allahdan mağfiret dilemenin en faziletlisi rüya tabiri, Allahdan mağfiret dilemenin en faziletlisi mekke canlı, Allahdan mağfiret dilemenin en faziletlisi kabe canlı yayın, Allahdan mağfiret dilemenin en faziletlisi Üç boyutlu kuran oku Allahdan mağfiret dilemenin en faziletlisi kuran ı kerim, Allahdan mağfiret dilemenin en faziletlisi peygamber kıssaları, Allahdan mağfiret dilemenin en faziletlisi ilitam ders soruları, Allahdan mağfiret dilemenin en faziletlisiönlisans arapça,
Logged
14 Kasım 2017, 18:25:22
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #1 : 14 Kasım 2017, 18:25:22 »

Esselamu aleykum.rabbim sen bize magfiret et.rahmet et.bizi yolundan ayırma.cehennem azabından yoldan sapmadan sana siginirim.sen bizi  bırakma yarabbi...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
14 Kasım 2017, 18:43:56
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.959Site
« Yanıtla #2 : 14 Kasım 2017, 18:43:56 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri tevbe eden ve tevbeleri kabul olan kullarından eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
15 Kasım 2017, 01:14:30
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.742« Yanıtla #3 : 15 Kasım 2017, 01:14:30 »

Aleyküm Selâm Ve Rahmetüllahi Ve Berakâtühu 🌸
Mevlam samimi bir şekilde tövbe eden kulunu sever. yeterki tövbe eden kişi tövbesinde samimi olsun.  Mevlam bizleri affedilen kullarından olmayı nasip etsin inşaAllah. Aminn ecmain 🌹
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &