ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Güncel Haberler & Tarihden Başlıklar ๑۩۞۩๑ > Yaşamdan Seçmeler > Nakşibendilik Sempozyumu bugün başlıyor
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Nakşibendilik Sempozyumu bugün başlıyor  (Okunma Sayısı 324 defa)
02 Aralık 2016, 21:23:12
Sefil
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 28.807


« : 02 Aralık 2016, 21:23:12 »Nakşibendilik Sempozyumu bugün başlıyor

Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu başlıyor. İşte programın ayrıntısı;Risale Haber-Haber MerkeziHindistan’dan Avusturya’ya kadar onlarca alim ve akademisyen, Nakşibendilik sempozyumunda tasavvuf ve İslami akımlar konusunda bilgilendirme yapmak üzere İstanbul’da buluşuyor.Haliç Kongre Merkezi ve Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde 2–4 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu, bu konuda yapılacak en kapsamlı akademik toplantı olma özelliği taşıyor.Türkiye, Yeni Zelanda, Hindistan, Pakistan, Suriye, Balkanlar ve Orta Asya’dan 40’ın üzerinde akademisyenin tebliğ sunacağı sempozyum, Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenleniyor.SEMPOZYUMUN GÂYESİŞâh-ı Nakşibend diye anılan Hoca Bahâeddin Nakşibend Buhârî hazretleri XIV. asırda Orta Asya’nın mühim merkezlerinden biri olan Buhara’da dünyaya gelmiştir. Hicrî 718-791, mîlâdî 1318-1389 yılları arasında yaşayan bu Allah dostu, XII. asırda Abdülhâlik Gucdüvânî tarafından kurulan Hâcegân tasavvuf yolunun unutulmaya yüz tutan prensiplerini yeniden ihyâ ederek bir irfan okulu binâ etmiş, kendisinden sonra Nakşibendiyye adıyla anılan bu maneviyat yolu İslâm dünyasında geniş bir yayılma imkânı bulmuştur.Kabri, Özbekistan’ın Buhara şehrinde önemli bir ziyâretgâh olan Bahaeddin Nakşibend hazretlerinin açtığı yol, Hindistan’dan Balkanlar’a, Yemen’den Kafkaslar’a kadar İslâm dünyasında geniş bir coğrafyada yayıldığı gibi, Osmanlı Devleti’nde Fatih Sultan Mehmed döneminden itibaren Anadolu’yu aydınlatan bir irfan ocağı olmuştur. Bahâeddin Nakşibend’in yaptığı belki de en önemli iş, tasavvuf ile dînin zâhirî ilimlerini, bir diğer ifâdeyle sûfîler ile ulemâyı ya da tekke ile medreseyi bir birinden ayrı, hatta rakip olarak gören anlayışı reddetmiş ve din âlimlerine büyük bir saygı göstermiş olmasıdır. Onun yolunu izleyen İmâm-ı Rabbânî ve Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî de kendi dönemlerinde İslâm’a ve ümmete büyük hizmet etmiş önemli şahsiyetlerdir.Bu tasavvuf yolunun temel kaynaklara müracaatla ve bilimsel bir üslupla incelenerek halkımıza ve dünyaya tanıtılması gayesiyle Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından bu sempozyumun düzenlenmesine karar verilmiştir.SEMPOZYUMU KİM DÜZENLİYOR?Bu Sempozyum, Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi’nin (İSTAM) koordinatörlüğünde ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecektir.SEMPOZYUM NEREDE VE NE ZAMANAçılış:Haliç Kongre Merkezi, 02 Aralık 2016 Saat: 14:00Adres: Haliç Kongre Merkezi Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. Beyoğlu/İstanbul Tel: 0 (212) 311 11 111. ve 2.  gün devam edecek Program:Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, 03-04 Aralık 2016 Saat: 10.00Adres: Selamiali Mah. Eski Bağlarbaşı İETT Garajı, Bağlarbaşı/Üsküdar İstanbul Tel: 0 (216) 310 74 74ULUSLARARASI BAHÂEDDİN NAKŞİBEND VE NAKŞİBENDÎLİK SEMPOZYUMU PROGRAM TAKVİMİAÇILIŞ:2 Aralık 2016 Cuma | Haliç Kongre Merkezi14:00-15:15 AçılışProtokol Konuşmaları / Opening Speeches15:15 Açılış Oturumu / Opening Session1. GÜN3 Aralık 2016 Cumartesi | Bağlarbaşı Kültür Merkezi10:00-11:15: 1. Oturum / 1st Session: Bahâeddin Nakşibend’in Hayatı ve Görüşleri (Boğaziçi Salonu)Oturum Başkanı / Moderator: Prof. Dr. Süleyman DERİN / Marmara Ün. İlahiyat Fak.Prof. Dr. Necdet TOSUN / Marmara Ün. İlahiyat Fak.Bahâeddin Nakşibend: Hayâtı ve Tasavvufî GörüşleriProf. Dr. Arthur F. BUEHLER / University of  Victoria, Wellington, New ZealandBahauddin Naqshband and The Development of Uwaysi Experiences / Bahâeddin Nakşibend ve Üveysî Tecrübelerin GelişimiDoç. Dr. Ali NAMLI / Marmara Ün. İlahiyat Fak.Bahâeddîn Nakşibend ve Takipçilerinde Kur’an ve Sünnetin Tasavvufî/İşârî YorumuRasul KESENCELİ / Araştırmacı YazarEhl-i Sünnet Akîdesi İçerisindeki Sırat-ı Mustakim: Nakşibendîlik11:15-11:30 Ara / Break11:30-12:30: 2. Oturum/ 2nd Session: Orta Asya’da Nakşibendilik (Boğaziçi Salonu)Oturum Başkanı / Moderator: Prof. Dr. Necdet TOSUN / Marmara Ün. İlahiyat Fak.Abdurrahman ACER / Araştırma GörevlisiFıkarât’ta Öne Çıkarılan Konular Çerçevesinde Hâce Ubeydullah Ahrâr’ın Tasavvuf AnlayışıProf. Dr. Ahmet Cahit HAKSEVER / Ankara Ün. İlahiyat Fak.Yâkub-ı Çerhî’nin Hz. Musa ve Hızır Kıssası Ekseninde Mürit-Mürşit İlişkisine YaklaşımıDoç. Dr. Nadirhan HASAN / Karabük Ün. İlahiyat Fak.Sovyet Dağılımı Arefesinde Bir Özbek Nakşibendî Halîfesi Molla HindistânîAli AK / Araştırmacı YazarÖzbekistan’da Medfun Olan Nakşibendî Meşâyıhının Kabirleri11:30-12:30: 3. Oturum / 3rd Session: Orta Asya’dan Balkanlara Nakşibendîlik (Avrasya Salonu)Oturum Başkanı / Moderator: Doç. Dr. Ali NAMLI / Marmara Ün. İlahiyat Fak.Prof. Dr. Metin İZETİ / Tetova/Kalkandelen Üniversitesi, MakedonyaBalkanlarda Ferd ve Toplum Kimliğinin Oluşmasında Nakşibendî Tarîkatının RolüSamir VİLDİÇ / Araştırmacı YazarBosna Hersek’te Nakşibendîlik TarîkatıDr. Sherzodhon MAHMUDOV / The Academy of The Sciences of UzbekistanMuhammad Khalil Sakhibzade The Leader of Naqshbandia-Mujaddidia in Khoqand Khanate / Hokand Hanlığında Nakşibendî-Müceddidîlerin Önderi: Muhammed Halil SâhibzâdeDoç. Dr. Arin ERMATOV / Oş Devlet Üniversitesi Araşan Teoloji Fakültesi, KırgızistanBazı Kırgız Türklerinin Müslüman Oluşunda Nakşibendîlerin Rolü12:30-14:00 Ara / Break14:00-15:30: 4. Oturum / 4th Session: Hindistan’da Nakşibendîlik ve İmâm-ı Rabbânî (Boğaziçi Salonu)Oturum Başkanı / Moderator: Doç. Dr. Hikmet YAMAN / Marmara Ün. İlahiyat Fak.Prof. Dr. Fozail Ahmad QADRI / North-Eastern Hill University Department of History, IndiaKhwajagani Principles: Addition and Interpretation by Indian Naqshbandis / Hâcegân’ın İlkeleri: HindistanlıNakşibendîlerin İlave ve YorumlarıYrd. Doç. Dr. Mehmet Saki ÇAKIR / Siirt Ün. İlahiyat Fak.Taha Harîrî Ve Sûrsûre Tekkesi Üzerine Bir Saha AraştırmasıProf. Dr. Muhammad Iqbal MUJADDIDI / Government Islamia College, Lahore, PakistanMaulana Khalid Baghdadi Rumi in India / Hindistan’da Mevlânâ Hâlid-i BağdâdîProf. Dr. Süleyman DERİN / Marmara Ün. İlahiyat Fak.İmâm-ı Rabbânî’nin Bidatlarla ve Bozuk Din Anlayışlarıyla Mücadelesi14:00-15:30: 5. Oturum / 5th Session: Nakşibendîlikte Mânevî Eğitim (Avrasya Salonu)Oturum Başkanı / Moderator: Doç. Dr. Vahit GÖKTAŞ / Ankara Ün. İlahiyat Fak.Dr. Adem ERGÜL / Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi Genel MüdürüNakşibendîlikte İnsan EğitimiDoç. Dr. Dilaver SELVİ / Marmara Ün. İlahiyat Fak.(Kuruluşundan Mevlânâ Hâlid Dönemi İçinde) Nakşibendîlik’te İcrâ Edilen Gizli Zikir ve Hatm-i HâcegânProf. Dr. Ergün YILDIRIM / Marmara Ün. İletişim Fak.Nakşibendîliğin Sosyolojik Muhayyilesi: Toplumsal Bütünleşme, Toplumsallaşma ve YenilenmeProf. Dr. Recep ŞENTÜRK / FSM Vakıf Ün. Medeniyetler İttifakı EnstitüsüHalvet der-encümen: Modernizm ve Postmodernizm Karşısında Nakşibendîlik15:30-15:45 Ara ve İkindi Namazı / Break and Asr Prayer15:45-17:00: 6. Oturum / 6th Session: Mevlânâ Hâlid ve Hâlidîlik (Boğaziçi Salonu)Oturum Başkanı / Moderator: Prof. Dr. İrfan GÜNDÜZ / Marmara Ün. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim ÜyesiProf. Dr. Ethem CEBECİOĞLU / Ankara Ün. İlahiyat Fak.Hâlidî Meşâyihinden Muhammed Hilmî-i Çerkeşî (1843-1905) ve İcâzetnâmesiProf. Dr. Ekrem Buğra EKİNCİ / Marmara Ün. Hukuk Fak.Abdülhakim Arvâsî ve Tasavvuf TerbiyesiYrd. Doç. Dr. Abdülcebbar KAVAK / Ağrı İbrahim Çeçen Ün. İslami İlimler Fak.Nakşibendîliğin Ortadoğu’da Yayılmasında Mevlânâ Hâlid el-Bağdâdî’nin RolüYrd. Doç. Dr. Halil BALTACI / Erzincan Ün. İlahiyat Fak.Erzincan’da Nakşî-Hâlidî Gelenek15:45-17:00: 7. Oturum / 7th Session: Nakşibendîliğin İçtimâî Hizmetleri (Avrasya Salonu)Oturum Başkanı / Moderator: Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ / Marmara Ün. İlahiyat Fak.Doç. Dr. Veysel AKKAYA / Sabahattin Zaim Ün. İslami İlimler Fak.Millî Mücâdelelerde Nakşibendîlerin RolüMuhammed Akif KOÇ / İSARÜsküdar’daki Nakşibendî Özbekler Tekkesi ve Kurtuluş Savaşındaki RolüProf. Dr. İbrahim BAZ / Şırnak Ün. İlahiyat Fak.Sünnî Şiî Sınırında Hâlidî Şeyhlerinin Ehl-i Sünnet SavunmasıYrd. Doç. Dr. İsmail BİLGİLİ / Necmettin Erbakan Ün. İlahiyat Fak.Bekir Sami Paşa Nakşibendî Halidî Zâviyesinin Konya Islâh-ı Medâris-i İslâmiye Medresesine Dönüşümü Bağlamında Nakşibendîliğin İlmî Hayata Tesiri2. GÜN4 Aralık 2016 Pazar | Bağlarbaşı Kültür Merkezi10:00-11:30: 8. Oturum / 8th Session: Anadolu’da Nakşibendîlik (Boğaziçi Salonu)Oturum Başkanı / Moderator: Doç. Dr. Semih CEYHAN / Marmara Ün. İlahiyat Fak.Prof. Dr. Abdürrezak TEK / Uludağ Ün. İlahiyat Fak.19. Yüzyılda Mesnevîhan Bir Nakşibendî: Mehmed Emin KerkükîDoç. Dr. Ahmet KARATAŞ / Marmara Ün. İlahiyat Fak.Osmanlı’nın Son, Cumhuriyet’in İlk Elaziz Müftüsü Kemâleddin Harputî Efendi’nin Tasavvufî ŞahsiyetiYrd. Doç. Dr. Ali ÇOBAN / Necmettin Erbakan Ün. İlahiyat Fak.Nakşbendîliğin Konya İlim ve İrfan Hayatı Üzerindeki Etkileri-Ebû Said Hâdimî ve Muhammed Kudsî Bozkırî EksenindeProf. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK / Hitit Ün. İlahiyat Fak.Çok yönlü bir Nakşibendî-Müceddidî şeyhi olarak Muhammed Hâdimî11:30-11:45: Ara / Break10:00-11:30 9. Oturum / 9th Session: Farklı Nakşibendî Kültür Coğrafyaları (Avrasya Salonu)Oturum Başkanı / Moderator: Yrd. Doç. Dr. Necdet YILMAZ / İstanbul Ün. İlahiyat Fak.Yrd. Doç. Dr. Halim GÜL / Karabük Üniversitesi İlahiyat FakültesiDağıstan’da Nakşibendîlik ve Hasan Hilmi DağıstanîProf. Dr. Bakri ALADDIN / Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Parisأعلام الطريقة النقشبندية في بلاد الشام / Suriye’de Nakşbendilik: Öncü TemsilcilerKutbeddin AKYÜZ / Araştırmacı YazarNakşibendîliğin Muâsır Bir Kolu Olarak Hazneviyye Tarîkatı ve Kurucusu Ahmed HaznevîYrd. Doç. Dr. Ferzende İDİZ / Yüzüncü Yıl İlahiyat FakültesiMısır’da Nakşibendîliği Yayan Hâlidî Şeyhlerinden Muhammed Emin Erbilî ve Faâliyetleri11:30-11:45 Ara/ Break11:45-12:45 10. Oturum / 10th Session: İstanbul’da Nakşibendîlik (Boğaziçi Salonu)Oturum...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Nakşibendilik Sempozyumu bugün başlıyor
« Posted on: 04 Haziran 2020, 14:11:30 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Nakşibendilik Sempozyumu bugün başlıyor rüya tabiri,Nakşibendilik Sempozyumu bugün başlıyor mekke canlı, Nakşibendilik Sempozyumu bugün başlıyor kabe canlı yayın, Nakşibendilik Sempozyumu bugün başlıyor Üç boyutlu kuran oku Nakşibendilik Sempozyumu bugün başlıyor kuran ı kerim, Nakşibendilik Sempozyumu bugün başlıyor peygamber kıssaları,Nakşibendilik Sempozyumu bugün başlıyor ilitam ders soruları, Nakşibendilik Sempozyumu bugün başlıyorönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &