> Forum > ๑۩۞۩๑ Güncel Haberler & Tarihden Başlıklar ๑۩۞۩๑ > Yaşamdan Seçmeler > Ağla, hem çok ağla! Alem-i İslâm için ağlayanlarla beraber ağla
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ağla, hem çok ağla! Alem-i İslâm için ağlayanlarla beraber ağla  (Okunma Sayısı 303 defa)
16 Mart 2017, 21:29:56
Sefil
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 28.807


« : 16 Mart 2017, 21:29:56 »Ağla, hem çok ağla! Alem-i İslâm için ağlayanlarla beraber ağla

Bu anda kalb gözüm, bu hüzne iştirak ederek, Dicle ve Fırat ve Nil-i Mübarek gibi âlem-i gayb vâdilerinde sular akıtarak ağlıyor.

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Barla Lâhikası adlı eserinden bölümler.)Ahmed Hüsrev’in fıkrasıdır.Senelerden beri zâlimlerin pençe-i zulmünde inleyen bu biçare Müslüman kardeşlerinizle geçirmekte olduğunuz bu mübarek bayramın belki dokuzuncusunu hücra köşelerinde, dostlarınızdan uzak, akraba ve taallûkatınızdan mahrum bir vaziyette, teâlî ve terakkisi için çalıştığınız cemiyet-i İslâmiyye arasından uzaklaştırıldığınız bir halde geçireceğinizi hatırladıkça yüreğim parçalanıyor, ruhum azîm bir elemle yanıyor, gözlerimden yaşlar dökülüyor. Kalbimden yükselip gelen bir ses, “Ağla, hem çok ağla! Belki rahmet-i İlâhiyenin nüzûlü ve âlem-i İslâmın saâdet ve selâmeti için ağlayanlarla beraber ağla” diyor…Bu anda kalb gözüm, bu hüzne iştirak ederek, Dicle ve Fırat ve Nil-i Mübarek gibi âlem-i gayb vâdilerinde sular akıtarak ağlıyor.Ah, sevgili Üstadım! Ehl-i gaflet gülerken, ehl-i ilhad nefsî müştehiyatları arkasında koşarken, biz ne acı hayatlarla karşılaşıyoruz! Ah, sevgili Üstadım! Cenâb-ı Hak bize saadet vermeyecek mi? Acaba bugün daha çok uzayacak mı? İhtiyarsız kendime sorduğum bu suallere yine kendim cevap verirken, teennî ve sabır tavsiye ediyorum. Ve sırr-ı 1 اِنَّا اَعْطَيْنَا tebşiratıyla mütesellî oluyorum.Ey kıymettar Üstadım; sizin hüznünüze, huzurunuzda olduğum halde iştirakimi istiyordum. Öyle hissediyorum ki, ruhen hiç de uzak değilim. Bazan kendimi unutuyorum. Güya kanatsız tayeran ediyor, koca çınar ağacının arasından girerek meclisinize dahil oluyorum.Sevgili Üstadım; Hâlıkımdan ebediyen razı olmuşum. O da sizden ebediyen razı olsun. Maalesef ziyaretinizle müşerref olamıyorum. Buna bedel Bekir Beyle takdim ettiğim ve arzu edilen şekilde yazamadığım İ’câz-ı Kur’ân’ın sahifelerini açtıkça, hakîr talebenizin her sahifeye mukabil ellerinizden öpmekte olduğumu kabul buyurmanızı istirhamla, sıhhat ve selâmet ve muvaffakiyetiniz için dua ederek, el ve ayaklarınızdan öperim, efendim hazretleri.2 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِىTalebeniz Ahmed Hüsrev1 : “Biz sana verdik.” Kevser Sûresi, 108:1. 2 : Bâkî olan sadece Odur.Devam edecekÖNCEKİ BÖLÜMLERLâhika mektupları hizmet-i Kur’âniyenin esaslarını ders veriyorHulûsi Bey ve Sabri Efendinin mektuplarının Risale-i Nur'a dahil edilmesinin beş sebebi varÜstadın vazifesinin bitmediğine dair burhanlarRisale-i Nur mektuplarının bendeki tesirleriSize bu eseri yaptırtan o Nurları ayak altında bıraktırmazÖmrümde ilk defa olarak Üstad dedimİhtiyaca ve hâl-i âleme göre yazdırıldığına asla şüphe kalmamıştırDoğrudan doğruya nur-u Kur’ân olan mübarek SözlerOn Dokuzuncu Mektup ile yeniden hayata dönmüş gibi oldumEserleriniz güzel bir Üstad, ulvî bir mürşid olacakBu hakaikle Avrupa ehl-i dalâletine de meydan okunurAllah bu Nurları âciz insanlarla bile neşir ve muhafaza ettirirRisaletü’n-Nur’un dinleyicileri arasında 88 yaşında bir hoca vardıBu eserler bütün cemaatlere daima mazhar-ı takdir oluyorYeğeni Abdurrahman'dan Said Nursi'ye: Aziz MamoOn Dokuzuncu Mektup, ruh ve kalb-i âcizîyi gül ve gülistanlığa çevirdiMüşrik ve münkirleri mağlûp ve ilzam eden son sistem malzeme-i cihadiyeBeşerin ayağını kaydıran şu asırda Nur fabrikasından her nevi teçhizat alınmalıAvrupa meftunlarına atılan topun elmas güllelerini gördümCenâb-ı Hak sancak-ı Muhammedî (asm) tahtında cümlemizi haşreylesinO söz felsefenin çıkmazına sapan gafil ve âsilere müthiş bir darbe gibi çarpıyorOtuz Üçüncü Sözünüzle kalbimi tedavi buyurmanızı istirham eylerimZaman olur ki herşey, herkes, her muamele, kalbi incitiyor, işte ilacıNur deryasından içmek isteyen bunları alsa dahi kalp ve ruha kâfiSözlerinizi insafla okursa tevbeye mecbur olacağına kat’iyen ümitvârımGüzellik yazılarımızda değil, i’câz-ı Kur’ân’dan olan nurlu Sözler’e aittirIsparta’nın intibahına sebep olan Âdilcevazlı Bekir Ağanın duygularıOnuncu Söz'ü aldığım dakikada bir ağacın altına gittimBenim için buna ruhsat veren Cenâb-ı Hakka milyarlarca hamd ediyor ve şükrediyorumMirac gibi bir şâheser karşısında apoletleri sökülmüş bir kral vaziyetine düşerBendeniz, doktorların düşündüğü gibi düşünmüyorumBu kardeşinizde, Üstadının bazı hasletlerinden vardırRisale-i Nur, Avrupa’ya karşı Kur’ân’ın parlak bir güneş olduğunu gösterecek25. Söz 'Yaş ve kuru ne varsa Kur'an'da yazılmıştır' ayetini ispat ediyorEnvâr-ı Kur’âniye burhanlarından Sözler kalbimi nurlandırıyorBahtiyar kardeşim Hüsrev, o menzili çok güzel süslendirmişsinHerkesten ziyade hasta olan, maddî ve gâfil doktorlardırŞu tevafukat-ı acibe başka kitaplarda bulunur mu?Cumartesi günü, saat on bir buçukta müjdeli ve mübeşşir eseri aldımBir zerrede kâinatın saltanatının küçük nümunesi mevcutturHz. Muhammed’in (asm) muazzam mucizesi elimizde değil mi?Yirmi Üçüncü Söz insanlara insanlıklarını ihtar ediyorAradaki hâinlerin engel olmaları, şüphesiz çok müteessir ediyorO mektubu valideme okudum, gözlerinden yaşlar dökülüyorduRisalelerin her birisinin nurları bir, güzellikleri ayrıGözlerimden dökülen yaşları risaleleri okumakla teskin edebiliyorumÜstadıma kendi elimle Kur’ân-ı Kerîmi yazıp takdim etmeyi çok arzu ediyorumEy Üstad! Eserlerin seni nâmınla beraber yaşatacaktırManevî iplerle bağlanmış bir cemaat efradının sevini hissediyorumBazıları soruyor, Nur eczahanesinde ne gibi tedaviler var?Emsâli görülmemiş hakikatleri Hazret-i Kur’ân’dan istiyorKötü alimlere çok mükemmel ve manevî tokat aşk ediyorsunuzBinbaşı Âsım Beyin Risale-i Nur şiiriBu Sözler, şükür nehrinin menbaına şükür dağının tepesine götürüyorRahmet-i İlâhiyeye, Üstadımız elyak ve elhak memur ve vasıta olmuşturNur talebelerinin bu hali bir alâmet-i muvaffakiyettirÜstadım, imanımı balyozuyla kırarak kurtardıÜstadım, Kur’ân denizindeki definelerini meydana çıkarmıştınız29. Mektuptaki o bölüm beni derin derin tefekküre sevk eylediKâinatın sırlarını açan anahtarları bu fakire veren o risalelerdirHattat ve şair Ahmed Galib'in Sözler ve Bediüzzaman şiiriZahiren otuz üç adet, mânen otuz üç milyon elmas, inci ve mücevheratBazan yoruluyorum, nefsimi ruhum vazifeye davet ediyorMedar-ı tesellîmiz Erhamü’r-Râhimîn’in bize kavuşturduğu hakikatlerdirTarikatı anlatan bu risaleyi çok ehemmiyetli buluyorumÜstadım, Kur’ân-ı Hakîmin son sistem malzeme-i mübarekelerini icada vesilesinizO risale Ulemâü’s-sû’ ahzâbına şedit bir tokattırBu hafta sevincim ve şevkim pek ziyade idiKur’ân-ı Azîmüşşâna fedâ olan bu baş, başka yere eğilmeyecekNasuhîzade Şeyh Mehmed Efendiden Bediüzzaman'a şiirGönül şöyle arzu ediyor: Bu fakir, siz Üstadımdan evvel kabre girsinHafız Ali'nin şehid olacağını hissettiği yazısıBu nurlu eserler hem okşamak, hem korkutmak gibi iki zıt tesiri hâizdirRica ederim gücenmeyiniz hediyenizi bunun için kabul edemedimBediüzzaman Said Nursi'den talebelerine ciddi kardeşlik uyarısıAncak ve ancak i’câz-ı Kur’ân’ın o büyük denizinin reşhasıdırİki haftadır Sırr-ı inna ateyna risalesini okuyor ve elimizden bırakmıyoruzMüftü 'Hiç kimsenin muktedir olmadığı hakaiki Kur’ân’dan bulup çıkarmışlar” diyorSözler ve Mektubat'ın en harika vasfı bu ince noktadaNasıl o Hâlık-ı Zülcelâle nihayetsiz bir minnettarlıkta bulunmayalım kiÜstadımın tavsiye buyurdukları kestirme, Kur’ânî ve nurânî caddedirBu Sözün en son tevafukatını göstermesi de ayrıca bir tevafukturBu risale zulümatlı günlerin veda etmekte olduğunu ihbar ediyorBediüzzaman: Hatâmı gördüğünüz vakit serbestçe bana söyleseniz mesrur olacağımRisaletü’n-Nur'un herbirisi birer mürşid-i ekmeldirO ibare, Eski Said’i Yeni Said’e çevirmesine sebebiyet vermiştirKoca bir dairenin maddî ve manevî ağır yükü altında tek başıma kaldığımdan çok bunalmıştımRisale-i Nur’u görseler, kabul edip sarılacaklarAsrın yaralarından, mânevî doktora muhtaç bir gencin mektubuEhl-i tarîkatla birleştik, şimdi Sözler’i çok okuyoruzİns ve cin canavarlarından kurtulmak için Sözler’in herbiri tahassungâhHazret-i Mevlânâ Hâlid ile Üstad Bediüzzaman'ın 100 yıllık tevafuklarıSûre-i Yâsin anahtar ve şefaatçi oldu, yağmur kâfi miktarda yağdıRisale-i Nur’un şakirtleri öyle bir caddeye girmişler kiİttiba-ı sünnet risalesinde akıl açılan kapılardan içeriye giriyorHazret-i Kur’ân hadimlerini muhafaza ve himaye ettiğini gösterdiBu risale, hüdhüd-ü Süleymanî tarzında, kalbi biaynihî gösteriyorBu ilaçlarla mânevî yaralarımızı o kadar güzel ve çabuk tedavi ediyorsunuz kiBu nurlar öyle manevî gıdalar ki, herkesi, her an doyurmaya kâfiAh Üstadım ne vardı, insanlar ya göründüğü gibi yahut olduğu gibi görünselerdi!Akıl ve kalb 'Sadakte ve bilhakkı natakte' diye tasdik ediyorlarSünnet-i Seniyye'yi anlatan risaleler okunmaya doyulmazFatiha'daki sır öyle bir düğme olarak gösteriliyor kiİşte o vakit secde-i şükrana kapanarak ağlıyor, ağlıyor, ağlıyorŞimdi hayatım çok zevklidir Sözler’in tetkikatıyla meşgulümKur’ân-ı Azîmüşşândan aldığım nurlu ilham-ı İlâhîden doğmuşturMü’minim, Elhamdülillâh Müslümanım diyen ittibâ-ı sünnet etmeli, sünnete yapışmalıGayemiz neşr-i envâr-ı hakaik-i Kur’ân’dırŞems-i hidayetten neşr-i envâr eden Sözler hakikat âleminin çarşısıdırSaid Nursi'den Müftüye 'son ihtar' mektubuSaid Nursi, talebesine atılan iftiraya böyle cevap verdiSenin mini mini hayat tekneni ömrünün denizinde aldanarak boğdurmaDahîlek yâ Dellâlü’l-Kur’ân nidâ-yı âşıkane ve müştâkanesiyle...O büyük Şeyh, eski Said gibi bir müridle, yeni Said gibi bir ders arkadaşıyla konuşuyorDinsizliğin münteşir olduğu şu zamanda bulunduğumuza evvelce teessüf ediyordukHazret-i Âdem nur-u Muhammed (asm) hakkında demişGavs-ı Azam Şâh-ı Geylâni'nin gaybî ihbarı bu biçareyi öyle bir hale getirdi kiÜstadım, şu zâlimlerin İslâmiyete karşı tecavüzlerini şeriat sahibine şikâyet ettiYa Rab, Üstadım Said Nursî Hazretlerinden razı olAziz Üstad, Âlem-i İslâma indirilen darbelerin omuzlarınıza isabet ettiğini biliyorumİşittim ki, Üstadım yılanların hücum...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ağla, hem çok ağla! Alem-i İslâm için ağlayanlarla beraber ağla
« Posted on: 04 Şubat 2023, 21:56:46 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ağla, hem çok ağla! Alem-i İslâm için ağlayanlarla beraber ağla rüya tabiri,Ağla, hem çok ağla! Alem-i İslâm için ağlayanlarla beraber ağla mekke canlı, Ağla, hem çok ağla! Alem-i İslâm için ağlayanlarla beraber ağla kabe canlı yayın, Ağla, hem çok ağla! Alem-i İslâm için ağlayanlarla beraber ağla Üç boyutlu kuran oku Ağla, hem çok ağla! Alem-i İslâm için ağlayanlarla beraber ağla kuran ı kerim, Ağla, hem çok ağla! Alem-i İslâm için ağlayanlarla beraber ağla peygamber kıssaları,Ağla, hem çok ağla! Alem-i İslâm için ağlayanlarla beraber ağla ilitam ders soruları, Ağla, hem çok ağla! Alem-i İslâm için ağlayanlarla beraber ağlaönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &