ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Dört Mezheb Fıkhı > Safâ-Merve Arasında Sa’y Etmek
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Safâ-Merve Arasında Sa’y Etmek  (Okunma Sayısı 3417 defa)
01 Şubat 2010, 18:29:54
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 01 Şubat 2010, 18:29:54 »
Safa ile Merve arasında sa’y etmek haccın rükünlerinden biridir. Bu yapılmadığı takdirde üç mezhebe göre hac batıl olur. Hanefîler bu hükme muhalefet ederek sa’yin rükün değil, vâcib olduğunu söylemiş­lerdir. Terk eden kişinin haccı batıl olmaz. Ama fidye vermesi gerekir.

Sa’yin şartları, keyfiyeti ve sünnetleri:

Safa ile Merve arasında sa’y etmenin, mezheblere göre mufassal bir takım şartları ve sünnetleri vardır. Bunları aşağıda ayrı ayrı anlat­mış bulunmaktayız.

Hanefiler dediler ki: Sa’yin bir takım vâcibleri vardır: Şöyle ki:

1. Sa’y, tavaftan sonra yapılmalıdır.

2. Yedi şavt (tur) olarak yapılmalıdır. Bu turların her biri vâcibtir.

3. Yürüyerek yapılmalıdır. Mazereti olmaksızın bir bineğe binerek sa’y eden kişinin, sa’yi iade etmesi veya kurban kesmesi vâcib olur.

4. Sa’ye Safa’da başlayıp Merve’de sona erdirmelidir. Safâ’dan Merve’ye gidip tekrar Safâ’ya gelmek, sahîh görüşe göre bir şavt (tur) sayılır. Merve’den başlayan kişinin bu turu sayılmaz.

Sa’yin sünnetlerini ise şöylece sıralayabiliriz:

1. Tavafla sa’y arasına fasıla konmamalıdır. Uzun da olsa arala­rına bir fasıla konulursa ceza gerekmez, ancak sünnet terk edilmiş olur.

2. Cünüblükten ve abdestsizlikten temiz olunmalıdır. Mazeretleri dolayısıyla hayızlı veya nifaslı kadınların yaptıkları sa’y, kerâhatsiz ola­rak sahihtir.

3. Sa’yde Safa ile Merve’ye çıkmalı, iki yeşil sütun arasında her-vele yaparak koşmalıdır. Bunlar iki direktir. Ki biri, Bâb-ı Ali minaresi­nin yanında, diğeri ise Ribat-ı Abbas karşısındadır.

4. Sa’y esnasında tekbir, tehlil ve salâvat getirmeli; dilediği duayı okumalıdır.

5. Safa ile Merve’de Beyti karşısına almalıdır.

6. Sa’y için Safâya gitmeden önce, yapabilirse elini hacer-i esvede sürmelidir. Elini süremediği takdirde, tavafın sünnetleri bölümünde anla­tılan şekillerden biriyle de olsa hacer-i esvede dokunmahdır. En fazîletlisi, Safa kapısından çıkmasıdır ki bu, Benî Mahzum kapısıdır. Çıkışta sol ayağını öne atmalıdır. Safa ve Merve’de duâ ederken ellerini semâya kaldırmalıdır.

Kişi tavaf yaparken veya sa’yederken namaz için ikâmet edildiğini görürse namazını kılar; tavafının veya sa’yımn geri kalan kısmını namaz­dan sonra ikmâl eder.

Sa’y ve tavaf esnasında alım-satım ve benzeri işler için konuşması mekruhtur.

Sa’yin şartına gelince; bu, sa’yin tavaftan sonra yapılmasıdır. Önce sa’y edip sonra tavaf eden kişinin sa’yi geçersiz olur. İmkân bulunca, sa’yi iade etmesi gerekir.

Malikiler dediler ki: Önce de belirtildiği gibi Safa ile Merve ara­sında sa’y etmek, haccın bir rüknüdür. Bunun kendine özgü bir takım sıhhat şartları, sünnet, mendub ve vâcibleri vardır.

Sa’yin sıhhat şartları şunlardır:

1. Sa’y, yedi tur olarak yapılmalıdır. Yediden eksik yapıldığı tak­dirde yeterli olmayıp, örfe göre araya uzun bir fasıla girmedikçe ikmâl edilmesi gerekir. Uzun bir fasıla girdiği takdirde yeniden başlamalıdır.

2. Sa’ye Safâdan başlamalıdır. Merve’den başlandığı takdirde o tur sayılmaz. Safâ’dan Merve’ye gitmek bir tur, Merve’den Safâ’ya git­mek ayrı bir tur sayılır.

3. Turlar peşpeşe yapılmalıdır. Aralarına uzun bir fasıla konuldu­ğu takdirde sa’ye yeni baştan başlamak gerekir. Ama az bir fasıla, muaf sayılır. Meselâ o esnada cenaze namazı kılınır da sa’y yapan kişi, sa’ye ara verip cenaze namazını kılarsa veya örfe göre uzun sürmeyen bir alış­veriş yaparsa muaf sayılır.

4. İster Rükün (Ziyaret) tavafı olsun, ister başka bir tavaf olsun, sa’y, tavaftan sonra yapılmalıdır. Tavaftan sonra yapılmadığı takdirde sahîh olmaz. Sa’yden önce yapmış olduğu tavaf rükün ise -ki bu ziyaret tavafıdır-, veya vâcib ise -ki bu da Kudüm tavafıdır-, sa’yi iadesi gerek­mez. Sa’yden önce yapılan tavaf, tahiyyetü’l-mescid tavafı gibi mendub bir tavaf ise sa’yi Arafat’ta vakfe yapmamışsa Kudüm tavafından sonra iade eder. Arafat’ta vakfe yapmışsa, Ziyaret tavafından sonra iade eder. Çünkü Kudüm tavafı, Arafat’ta vakfe yapıldıktan sonra vakti çıkmış ol­duğundan dolayı yapılamaz. Kişi, Mekke’de bulunduğu, sürece bu tafsîlât çerçevesinde sa’yi iade eder. Mekke’ye yakın ise geri dönüp Tavaf-ı Ziya­reti sırf bu iş için yeniden yapar; peşi sıra da sa’yi iade eder. Mekke’den uzaklaşmışsa, iade için geri dönmez; kurban gönderir. Aynı şekilde sa’yi rükün olduğuna inanmaksızın veya niyet etmeksizin yaptığı Ziyaret tava­fından sonra yapmışsa veya vâcib olduğuna inanmaksızın, ya da niyet etmeksizin vâcib (Kudüm) tavafından sonra yapmışsa yukarıdaki tafsîlât çerçevesinde sa’yi iade eder.

Sa’yin sünnetlerine gelince bunları şöylece sıralayabiliriz:

1. Sa’ye çıkmadan önce, tavaftan sonra kılınan tavaf namazını müteakiben hacer-i esved öpülmelidir.

2. Sa’y, tavafa bitişik olmalıdır. Yani sa’y, tavaf yapıp iki rek’atlik tavaf namazı kılındıktan sonra yapılmalıdır.

3. Her şavtın bitiminde Safa ve Merve tepesine çıkmalıdır. Bazıla­rının yaptığı gibi, üzerlerinde fazla beklememelidir. Eğer erkekler fazla kalabalık değillerse buralara hem erkeklerin hem kadınların çıkmaları sünnet olur. Ama erkekler kalabalık iseler, kadınlar çıkmamalıdırlar.

4. Safa ve Merve’de duâ edilmelidir. Ki bu duanın belli bir kalıbı yoktur.

5. Erkekler, iki yeşil direk arasında, tavaftaki remele nisbetle da­ha süratlice koşmalıdırlar. Bu iki direkten biri, Bâb-ı Ali minaresinin al­tında, diğeri de Ribat-ı Abbas karşısmdadır. Kuvvetli görüşe göre bu sü­ratli yürüyüş, Safâ’dan Merve’ye giderken yapılmalıdır. Merveden Safâya gidilirken yapılmamalıdır.

Sa’yin mendublarıysa şunlardır:

Büyük-küçük hades hallerinden ve necasetten temiz bulunmak mendubtur. Sa’yde mümkün olan namazın diğer şartları da sa’y için mendub olur. Sa’yde kıbleye yönelmek gibi mümkün olmayan namaz şartları, sa’y için mendub sayılmaz. Sa’yin bir tek vacibi vardır ki o da, muktedir olanın sa’yi yürüyerek yapmasıdır.

Hanbeliler dediler ki: Safa ile Merve arasında sa’y etmenin şartları şunlardır:

1. Niyet etmek.

2. Akıllı olmak.

3. Sa’y turlarını peşpeşe yapmak.

4. Muktedir olanın, sa’yi yürüyerek yapması.

5. Tavaf mendub da olsa, sa’yin tavaftan sonra yapılması.

6. Sa’y, yedi tam turdan teşekkül etmelidir. Safâ’dan Merve’ye gidiş bir tur, Merve’den Safâ’ya geliş de bir turdur. Yedi tur böylelikle tamamlanır.

7. Safa ile Merve arasındaki mesafenin tamamı katedilmelidir. Öyle ki, ayak topuğunu Safâ’nın aşağısına yapıştırdıktan sonra Merve’ye gider ve ayak parmaklarını Merve’ye ulaştırır. Sonra Merve’den Safâ’ya dö­nüşte topuğunu Merve’nin aşağısına yapıştırır ve bunun peşi sıra Safâ’ya gider; ayak parmaklarını Safâ’nın aşağısına değdirir... Sa’yini, bu yolu takib ederek tamamlar. Sa’yi Safâ’dan hareketle başlatıp Merve’de sona erdirir. Sa’ye Merve’den hareketle başlarsa bu turu sayılmaz.

Sa’yin sünnetlerine gelince: Sa’y edecek kişi, hadesten ve necasetten temiz bulunmalıdır. Avret yerleri örtülü olmalıdır. Tavaf ile sa’y arasına fasıla konulmamalıdır.

Şafiîler dediler ki: Sa’yin bir takım şartları, mendubları ve mek­ruhları vardır. Şartlarını şöylece sıralayabiliriz:

1. Sa’ye Safâ’dan başlamalı, Merve’de sona erdirmelidir. Safâ’­dan Merve’ye gidiş bir tur (şavt), Merve’den Safâ’ya gidiş ise ayrı bir turdur.

2. Sa’y, kesin olarak yedi tur olmalıdır. Tur sayısında şüpheye düşen kişi, üzerinde şüphe ettiği sayının en azını esas alır; geri kalanı o sayıya göre ikmâl eder. Her turda, Safa ile Merve arasındaki mesafenin tamamı katedilmelidir.

3. Sa’y, hac ibadeti dışındaki başka bir niyetle yapılmamalıdır.

Sözgelimi sadece yarış maksadıyla yapılan sa’y, sahîh olmaz.

4. Sa’y, Ziyaret veya Kudüm tavafından sonra yapılmalıdır. Ku­düm tavafıyla sa’y arasına, Arafat’taki vakfe sokulmuş olmamalıdır. Söz­gelimi Kudüm tavafından sonra Arafat’ta vakfe yapmış olan kişi, bu tak­dirde sa’yi yapmayıp feiyâret tavafından sonraya ertelemelidir.

Sa’yin mendublarını ise şöylece sıralayabiliriz:

1. Sa’ye Safa kapısından çıkmalıdır. Bu, Mescid-i Harâm’ın kapı­larından biridir.

2. Kabe’yi görebilecek kadar Safa tepesi üstüne çıkmalıdır. Ka­dınların böyle yapmaları sünnet değildir. Meğerki orada yabancı erkek­ler bulunmasın...

Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Safâ-Merve Arasında Sa’y Etmek
« Posted on: 07 Temmuz 2020, 05:09:16 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Safâ-Merve Arasında Sa’y Etmek rüya tabiri,Safâ-Merve Arasında Sa’y Etmek mekke canlı, Safâ-Merve Arasında Sa’y Etmek kabe canlı yayın, Safâ-Merve Arasında Sa’y Etmek Üç boyutlu kuran oku Safâ-Merve Arasında Sa’y Etmek kuran ı kerim, Safâ-Merve Arasında Sa’y Etmek peygamber kıssaları,Safâ-Merve Arasında Sa’y Etmek ilitam ders soruları, Safâ-Merve Arasında Sa’y Etmekönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &