ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Memurluk ve Sınav Sistemleri ๑۩۞۩๑ > Diyanet İşleri Başkanlığı > Diyanet Duyurular > Fahrilerin Kuran Kursu Öğreticisi Kadrolarına Atanması
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Fahrilerin Kuran Kursu Öğreticisi Kadrolarına Atanması  (Okunma Sayısı 3170 defa)
06 Ekim 2011, 12:13:01
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 06 Ekim 2011, 12:13:01 »Fahri ve Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların, Kur’an Kursu Öğreticisi Kadrolarına Atanması

Tarih: 06.10.2011

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NDAN

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 17.09.2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 653 Karar Sayılı Kanun Hükmünde Kararname”nin 13 ncü Maddesi İle Eklenen Geçici 17 İnci Maddesi Gereğince, Fahri Olarak Veya Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların, Kur’an Kursu Öğreticisi Kadrolarına Atanmasına Dair Usul Ve Esaslar aşağıya çıkarılmıştır. Buna göre;

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 17.09.2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü Maddesi ile eklenen geçici 17 inci maddesi gereğince Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile eğitim-öğretim dönemi içinde fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat edenlerden;

1- Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesine sahip olmaları şartıyla 17.12.2011 tarihine kadar toplam beş yıl (8 aylık beş eğitim - öğretim dönemi) ve daha fazla fahri veya ek ders ücreti karşılığında hizmeti bulunanlar ile 01.01.2005 tarihinden itibaren 17.12.2011 tarihine kadar toplam bir yıl (8 aylık bir eğitim - öğretim dönemi) ve daha fazla fahri veya ek ders ücreti karşılığında hizmeti bulananlar 633 sayılı Kanuna 653 sayılı KHK ile eklenen Geçici 17’ nci maddesinin (a) bendi uyarınca doğrudan,

2- 01.01.2005 tarihinden itibaren 17.12.2011 tarihine kadar toplam bir yıl (8 aylık bir eğitim-öğretim dönemi) ve daha fazla fahri veya ek ders ücreti karşılığında hizmeti bulunduğu halde yeterlik belgesi olmayanlar ise 633 sayılı Kanuna 653 sayılı KHK ile eklenen Geçici 17 nci maddesinin (b) bendi uyarınca Başkanlığımızca açılacak mesleki yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde; Başkanlıkça belirlenen aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde Kur’an kursu öğreticiliği kadrolarına atanabileceklerdir.

Bu itibarla; 633 sayılı Kanuna 653 sayılı KHK ile eklenen Geçici 17 inci maddesinin (a) ve (b) bendi kapsamına giren ve başvuru şartlarını taşıyanlar, gerekli belgelerle birlikte en son görev yaptığı il müftülüğüne en geç 17/12/20011 tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen müracaat edeceklerdir. Aynı geçici maddenin (b) bendine göre yapılacak mesleki yeterlik sınavı ile ilgili duyurular daha sonra ilan edilecektir. Geçici 17 inci maddenin (a) ve (b) bendi kapsamına girenlerin Kur’an kursu öğreticisi kadrolarına atanma işlemleri, aynı geçici maddenin (b) bendi gereğince mesleki yeterlik sınavına tabi tutulacakların sınava alınması ve yapılacak sınavın sonuçlanmasından sonra yapılacaktır.

A-Başvuru Şartları


         1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

         2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

         3. En az İmam Hatip Lisesi mezunu olmak.

         4. Halen kadrolu Kuran Kursu öğreticisi olarak çalışıyor olmamak.

         5. Fahri veya ek ders ücreti karşılığında yapılan görev süresi ve yeterlik ile ilgili aşağıda yer alan şartları ve özellikleri taşımak:

a) Doğrudan Sınavsız Atanabilecekler İçin Görev Süresi ve Yeterlik

1. Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesine sahip olmaları şartıyla 8 aylık bir eğitim -  öğretim dönemi içinde Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile 17.12.2011 tarihine kadar toplam beş yıl (8 aylık beş eğitim - öğretim dönemi) ve daha fazla fahri veya ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak. (2004, 2005, 2006, 2009, 2011 yıllarında yapılan yeterlik sınavlarından birinde başarılı olup, yeterlik belgesi almış olmak.)

2. Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesine sahip olmaları şartıyla 8 aylık bir eğitim -  öğretim dönemi içinde Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile 01.01.2005 tarihinden itibaren 17.12.2011 tarihine kadar toplam bir yıl (8 aylık bir eğitim - öğretim dönemi) ve daha fazla fahri veya ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak. (2004, 2005, 2006, 2009, 2011 yıllarında yapılan yeterlik sınavlarından birinde başarılı olup, yeterlik belgesi almış olmak.)

b) Açılacak Mesleki Yeterlik Sınavında Başarılı Olmaları Halinde Atanabilecekler İçin Görev Süresi ve Yeterlik

Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile 8 aylık bir eğitim öğretim dönemi içinde fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında 01.01.2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl (8 aylık bir eğitim-öğretim dönemi) ve daha fazla görev yaptığı halde Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesi olmayanlar, 633 sayılı Kanuna 653 sayılı KHK ile eklenen Geçici 17 nci maddesinin (b) bendi uyarınca Başkanlığımızca açılacak mesleki yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde  atama kapsamında değerlendirmeye alınabilecektir.

c) Sürelerin Hesaplanması

Bir yıllık (8 aylık bir eğitim - öğretim dönemi) sürenin hesaplanmasında, fahri veya ek ders ücreti karşılığı çalışan öğreticinin, valilik veya kaymakamlık onayı ile göreve başladığı tarih ve görevden ayrıldığı tarih esas alınır. Halen fahri veya ek ders ücreti karşılığı çalışmakta olanların görev sürelerinin hesaplanmasında 17.12.2011 tarihine kadar olan süreler de dikkate alınır. Sürelerin hesaplanmasında, görevlendirme onayının başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki resmi tatiller ve hafta sonu tatilleri de dâhildir.

Hafızlık eğitim-öğretiminin verildiği Kur’an kurslarında eğitim - öğretim dönemi olan ekim ayının ilk haftası ile mayıs ayının son haftasından sonraki dönemlerde fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında görev yapanların artan süreleri, sonraki sürelere ilave edilecektir.

B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler


1.T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,
2.Öğrenim durumlarını gösterir Mezuniyet Belgesi,
3.Fahri veya ek ders ücret karşılığı görev sürelerini gösterir Valilik veya Kaymakamlık onay sureti ile Hizmet Cetveli,
4.Sabıka Kayıt belgesi,
5.Sağlık Raporu,
6.Hafızlık belgesi (Hafız olduğunu beyan edenler için)
7.Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapanlardan kurumlarınca çalıştıklarına dair belge.

633 sayılı Kanuna 653 sayılı KHK ile eklenen geçici 17 inci maddesinin (a) bendi kapsamına girerek doğrudan atanabilecekler ile aynı geçici maddenin (b) bendi kapsamına girerek mesleki yeterlik sınavına tabi tutulacaklar, görev sürelerini gösterir Valilik/Kaymakamlık onay suretleri ile birlikte hizmet cetvellerini fahri veya ek ders ücreti karşılığı görev yaptıkları il ve ilçe müftülüklerinden onaylatarak kendileri temin edeceklerdir. Hizmet cetvelleri ile valilik/kaymakamlık onay suretleri ikişer nüsha halinde alınacak; birer nüshası başvuru esnasında başvuruda bulunduğu il müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memura teslim edilecek, diğer nüshalar ise atama olması halinde atamasının yapıldığı il müftülüğüne teslim edilecektir. Yetkili memurlarca incelenen diğer evraklar adaya iade edilecek, sadece Valilik/Kaymakamlık onay suretleri ile hizmet cetvelinin birer nüshası yetkili memurda kalacaktır.

C- Başvuru Şekli

1-Başvuru İşlemleri


a)   Yukarıdaki şartları taşıyanlar, en geç 17.12.2011 tarihi mesai saati bitimine kadar, bu duyurunun “B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler” bölümünde sayılan belgelerle birlikte en son görev yaptığı il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. İstenen belgeleri ibraz etmeyen veya belgelerinde eksiklik bulunan adayların başvuruları alınmayacaktır.

b)   il müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memurlar adayın bilgilerini sisteme girdikten (adayın birden fazla hizmet belgesi varsa hizmet sürelerinin birleştirilerek doğru bir şekilde girilmesinden) sonra başvuru formundan iki nüsha yazdıracaklar, müftülük gelen evrak defterine kaydı yapıldıktan sonra formun her iki nüshası, yetkili memur ve müracaat eden aday tarafından (adı, soyadı ve unvanı yazılarak) imzalanacaktır.

c)   İmzalanan başvuru formlarının bir nüshası yetkili memurda kalacak, bir nüshası da müracaat için ibraz ettiği diğer belgelerle birlikte başvuru sahibine teslim edilecektir. Yetkili memurlar tarafından alınan imzalı başvuru formu ve bu forma eklenen müracaat sahibinin valilik/ kaymakamlık onay sureti ile hizmet cetveli, müftülükteki dosyada muhafaza edilecektir.

d)   Yetkili memurlar; başvuru yapanların bilgilerinde bir değişiklik olması halinde 17.12.2011 tarihine kadar ilgili web programı aracılığı ile gerekli değişiklikleri yapabilecektir.

e)   17.12.2011 tarihinden sonra, adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun değişiklik yapılmayacaktır.

f)   Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 17.12.2011 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

g)    İnternet ortamından bireysel başvuru alınmayacaktır.[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Fahrilerin Kuran Kursu Öğreticisi Kadrolarına Atanması
« Posted on: 04 Haziran 2020, 00:49:55 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Fahrilerin Kuran Kursu Öğreticisi Kadrolarına Atanması rüya tabiri,Fahrilerin Kuran Kursu Öğreticisi Kadrolarına Atanması mekke canlı, Fahrilerin Kuran Kursu Öğreticisi Kadrolarına Atanması kabe canlı yayın, Fahrilerin Kuran Kursu Öğreticisi Kadrolarına Atanması Üç boyutlu kuran oku Fahrilerin Kuran Kursu Öğreticisi Kadrolarına Atanması kuran ı kerim, Fahrilerin Kuran Kursu Öğreticisi Kadrolarına Atanması peygamber kıssaları,Fahrilerin Kuran Kursu Öğreticisi Kadrolarına Atanması ilitam ders soruları, Fahrilerin Kuran Kursu Öğreticisi Kadrolarına Atanması önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &