ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Memurluk ve Sınav Sistemleri ๑۩۞۩๑ > Diyanet İşleri Başkanlığı > Diyanet Duyurular > Din Hizmetleri Müşavir/Ataşelik Sınav Duyurusu
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Din Hizmetleri Müşavir/Ataşelik Sınav Duyurusu  (Okunma Sayısı 1492 defa)
30 Ocak 2010, 22:49:15
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 30 Ocak 2010, 22:49:15 »25.02.2010 Tarihinde Başkanlığımız Merkezinde Yapılacak Olan  Din Hizmetleri Müşavir/Ataşelik Sınav DuyurusuBaşkanlığımız yurt dışı teşkilatında halen boş bulunan veya yurtdışı kuruluşu yeni tamamlanmış olan ülkelerden Almanya, Avusturya ve Fransa ile Arnavutluk ve Kosova’da bulunan Din Hizmetleri Müşavirlikleri/Ataşeliklerine sürekli görevle atanacak personeli belirlemek amacıyla ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yönetmelik hükümleri ile ilgi (d) Sınav Komisyonu kararı doğrultusunda Mesleki Ehliyet ve Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

İlgi (a) Kanun ve ilgi (b)Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Sınav Komisyonunca belirlenen, adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile başvuru şekli, sınav konuları ve sınavla ilgili diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir:
 
1. BAŞVURU ŞARTLARI

A. Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2. Dört yıllık dini yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okullardan birinden mezun olmak.
3. Yabancı dil bilmek, Mesleki Ehliyet ve Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik sınavında başarılı olmak.

(Yabancı dil bilgisi yeterliliği için, personelin öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmi dilinden veya İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden, son 3 yıl içerisinde (Kasım 2006, Mayıs 2007, Kasım 2007, Mayıs 2008, Kasım 2008, Mayıs 2009 ve Kasım 2009) yapılmış bulunan “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavları”ndan (KPDS) en az C düzeyinde belgeye veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak zorunludur. Ancak, Arnavutluk ve Kosova için konuşulan resmi dil Arnavutça’dan müracaat olması halinde, bu dilde KPDS sınavı olmadığından, dil sınavı, YÖK tarafından Başkanlığımıza bildirilen, anılan dilin uzmanlarından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle yapılacak olup tarihi daha sonra bildirilecektir.   

Başkanlık teşkilatında Başkan Yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Birim Başkanı ve İl Müftüsü olanlar ile İlahiyat Fakültelerinde Profesör olanlar bu görevlerinde toplam 3 yıl çalışmış olmak şartıyla Mesleki Ehliyet Sınavına tabi tutulmayacak, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ile Başkan Yardımcıları dışındakiler Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik Sınavına alınacaktır.)

4. Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak.
5. Son üç yılda olumlu sicil almış olmak.
6. 2005 tarihinde çıkan disiplin affından sonra aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.
7. Yurtdışında sürekli görevden yurtiçindeki görevine dönenler için, sınav tarihi itibariyle yurtiçinde en az 3 yıl hizmet yapmış olmak.
8. Hizmetin gerektirdiği yurtdışı temsil ve yeterliliğine sahip olmak.

B. Özel Şartlar

1. Din Hizmetleri Müşaviri kadrolarına atanabilmek için; 3 (üç) yıl vaizlik, uzmanlık, müdürlük ve üstü görevlerden birini yapmış olmak şartıyla Başkanlıkta en az 10 (on) yıl   çalışmış olmak; veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak şarttır.
2. Din Hizmetleri Ataşesi kadrolarına atanabilmek için; 3 (üç) yıl vaizlik, uzmanlık, müdürlük ve üstü görevlerden birini yapmış olmak şartıyla Başkanlıkta en az 9 (dokuz)   yıl çalışmış olmak; veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak şarttır.
3. Din Hizmetleri Ataşe Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için; 3 (üç) yıl vaizlik, uzmanlık, müdürlük ve üstü görevlerden birini yapmış olmak şartıyla Başkanlıkta en az 7  (yedi) yıl çalışmış olmak; veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak şarttır.

2. BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

a) Bu duyuruda belirtilen şartları taşıyan adaylar aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte;

1. Merkezde görevli olanlar birimleri aracılığı ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına,
2. Taşra teşkilatında görevli olanlar bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,
3. Eğitim Merkezlerinde görevli olanlar Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,
4. Yurtdışında görevli olanlar Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerine,
5. İlahiyat Fakültelerinde görevli olanlar ise Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına,
   en geç 11/02/2010 Perşembe günü mesai bitimine müracaat mercilerine başvurmuş olacaklardır.

Taşra ve Yurtdışı Teşkilatında görevli olanların başvuru evrakı en geç 18/02/2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar müracaat mercileri tarafından APS veya Kargo ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına ulaştırılmış olacaktır. Ancak taşra ve yurtdışı teşkilatına yapılmış olan müracaatlar, en geç 12/02/2010 Cuma günü mesai bitimine kadar, müracaat mercileri tarafından Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının disiliskiler@diyanet.gov.tr e-posta adresine isim listesi halinde ayrıca bildirilecektir.

b) Başvuruda bulunmak isteyenlerin form dilekçe (EK-1) ekinde teslim edecekleri belgeler:

1.Yurt Dışı Göreve Başvuru Formu (EK-2),
2.Aday Bilgi  Formu (Özgeçmiş) (EK-3),
3.Fakülte veya yüksek okul diploması veya mezuniyet belgesi onaylı örneği, varsa Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin onaylı örnekleri,
4.Yabancı dil belgesi onaylı örneği, (belirtilen sınav dönemlerinden birinde alınmış)
5.Hizmet cetveli onaylı örneği,
6.Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (T.C. Kimlik Numarası bulunacak)
7.Adli Sicil (sabıka kayıt) belgesi, (4 adet)
8.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu  (EK-4), (3 adet)

c) Başvuru ve başvuru evrakı ile ilgili dikkat edilecek hususlar:

1. Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, muhteva/boyut değiştirilmeden bilgisayar ortamında; Aday Bilgi Formu ise el yazısı ile    doldurulacaktır. Bu formlar, Başkanlığımız web sayfasının duyurular bölümünde yayınlanacak olan sınav duyurusu ekinden indirilerek doldurulabilir.
2. Başvuru formunda, talep edilen görev hanesinde sadece bir görev karesi işaretlenecektir.
3. Her bir form belgesine son 6 ay içerisinde çekilmiş arka fon beyaz renkli vesikalık fotoğraf yapıştırılacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır.
4. Belgelerin aslına uygunluk onayı görevli oldukları birim/kurum amirlerince yapılacaktır.
5. İstenen belgeler yukarıdaki sıraya göre plastik telli dosya içinde teslim edilecektir.
6. Yanlış, eksik ve usulüne uygun olmayan müracaatlar ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
7. Adaylara her türlü tebligat başvuru formundaki adrese yapılacağından meydana gelen adres değişiklikleri aday tarafından derhal Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına    bildirilecektir.

3. BAŞVURU EVRAKININ İNCELENMESİ

1. Adayların evrakı, sicil ve disiplin cezası durumları ilgili daire tarafından incelenecektir.
2. Son 3 yıllık sicilleri değerlendirilen personelden sicil raporları eksik olanlar, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 20 inci maddesine göre değerlendirilecektir.
3. Gerekli şartları taşıyarak sınava girmeye hak kazanan adaylara ait başvuru formundaki ilgili bölüm İnceleme Komisyonunca onaylanacaktır.

4. MESLEKİ EHLİYET, YURTDIŞI TEMSİL VE YETERLİLİK SINAVI


Müracaat eden adayların belgelerinin incelenmesi sonucunda, duyuruda belirtilen şartları taşıdığı tespit edilenler, 25/02/2010 Perşembe günü saat 10.00’da Başkanlığımız merkezinde başlayacak ve devam edecek olan Mesleki Ehliyet, Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik Sınavına alınacaklardır. Müracaat sayısının fazla olması halinde sınav müteakip günlerde devam edecektir. Sınava katılım gün ve saatleri adaylara daha sonra bildirilecektir.

Her biri 100 puan üzerinden değerlendirilecek olan “Mesleki Ehliyet Sınavı” ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik Sınavı” konuları ve puan değerleri aşağıda belirtilmiştir. Mesleki Ehliyet Sınavı ile Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik Sınavına katılması gereken adaylar (a) ve (b) grubu; Mesleki Ehliyet Sınavından muaf olan adaylar ise sadece (b) grubu konulardan sınava tabi tutulacaktır.

a.“Mesleki Ehliyet Sınavı” konu alanları ve puan değerleri:

1.Kur’an-ı Kerim (Meal ve Tefsir), Din Hizmetleri (Teori/Pratik) - (50 puan)
2.İslam Bilimleri (Hadis, Fıkıh, Kelam, İslam Tarihi, Çağdaş İslam Düşüncesi) - (50 puan)

b.“Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik Sınavı” konu alanları ve puan değerleri:

1. Yurtdışı temsil (beşeri ilişkiler, temsil ve davranış değerlendirmesi, sevk ve idare,
      müzakere ve sorun çözme yeteneği, genel kültür) - (50 puan)
2. Yurtdışı yeterlilik (yurtdışı din hizmetlerinin özellikleri ve sorunları, yurtdışı dini gelişmeler, dinlerarası ilişkiler, dini kurum ve kuruluşlar ve yurtdışı müşavirlik/ataşelik bölgelerinin dini ve sosyo-kültürel yapısı, başkanlık mevzuatı) – (50 puan),

c. Başarı Durumu, Başarı Sıralaması ve Atama Şartları

1. Sınavların her birinden 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılır.
2. Atamalarda Mesleki Ehliyet Sınavındaki başarı sırası, Mesleki Ehliyet Sınavından muaf olanlarda ise katıldığı sınav başarı sırası esas alınır. Sıralama Sınav Komisyonunca    yapılır.
3. Başarılı olanlardan öncelikle Başkanlık personelinin ataması yapılır.
4. Yurtdışında sürekli görev süresi 3 yıldır.
5. Aynı unvanlı yurtdışı sürekli göreve en fazla 2 kez atanılabilir.

5. SINAV SONUÇLARI

1. Adayların başarı değerlendirmesi, başarı sıralaması ve sınav belgelerinin Sınav Komisyonunca Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına teslimini müteakip, sınav sonuçları adaylara    ya...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Din Hizmetleri Müşavir/Ataşelik Sınav Duyurusu
« Posted on: 20 Şubat 2020, 22:46:17 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Din Hizmetleri Müşavir/Ataşelik Sınav Duyurusu rüya tabiri,Din Hizmetleri Müşavir/Ataşelik Sınav Duyurusu mekke canlı, Din Hizmetleri Müşavir/Ataşelik Sınav Duyurusu kabe canlı yayın, Din Hizmetleri Müşavir/Ataşelik Sınav Duyurusu Üç boyutlu kuran oku Din Hizmetleri Müşavir/Ataşelik Sınav Duyurusu kuran ı kerim, Din Hizmetleri Müşavir/Ataşelik Sınav Duyurusu peygamber kıssaları,Din Hizmetleri Müşavir/Ataşelik Sınav Duyurusu ilitam ders soruları, Din Hizmetleri Müşavir/Ataşelik Sınav Duyurusu önlisans arapça,
Logged
30 Ocak 2010, 23:35:41
zahdem

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 2.060


Site
« Yanıtla #1 : 30 Ocak 2010, 23:35:41 »

inş. gün gelir bizimde bu sınava girmek için etiketimiz ve ehliyetimiz yeterli olur.
dostlar dua buyurun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &