ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Dini makale ve yazılar  > Sevginin amelî boyutu tezahürleri
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sevginin amelî boyutu tezahürleri  (Okunma Sayısı 1748 defa)
12 Haziran 2010, 14:48:00
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 12 Haziran 2010, 14:48:00 »Sevginin Amelî Boyutu/TezahürleriSevgi mücerret bir duygudan ibaret değildir Sevginin insan hayatında müşahhas bazı belirtileri ve tezahürleri de vardır Bu belirtiler, kişinin gönlündeki sevginin varlığını dışarıya yansıtmaktadır Sevginin bilfiil amele dönüştüğünü gösteren tezahürler nelerdir? Hangi duygu ve davranışlar sevgi eksenlidir? Şefkat ve merhametin sevgi ile ilişkisi var mıdır? Bu gibi sorular, sevginin müşahhas bir niteliğe sahip olup olmadığını göstermeye matuftur
1 Sevgi, her şeyden önce kardeşlik, birlik ve dostluğun gelişmesini ve toplumsal hayatın güçlenmesini sağlayan önemli bir dinamiktir İslam toplumunun temeli sevgi üzerine bina edilmiştir Kur’an’ın bu konudaki işaretleri çok açıktır:
“Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı sarılın; parçalanmayın Allah'ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti Ve O'nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz” (Âl-i İmrân, 3/103)
“Mü’minler ancak kardeştirler Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz” (Hucurât, 49/10)
Allah Resulünün Medine’de gerçekleştirdiği Ensar ile Muhacirler arasındaki kardeşlik, dillere destandır Allah’ın bir lütfu olarak kurulan bu kardeşlik sayesinde, Müslümanlar birbirlerine kenetlenmiş, gönüller bir olmuş, dostluğun ve dayanışmanın en güzel örnekleri bu toplumda sergilenmiştirKur’an buna şöyle işaret eder:
“Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler; onlara verilenler karşısında içlerinde bir burukluk hissetmezler; kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerinden önde tutarlar Nefsinin tamahkarlığından korunabilmiş kimseler, işte onlar saadete erenlerdir” (Haşr, 59/9)
Dolayısıyla sevmek, manevî kardeşliği, hakiki dostluğu, kalpler arasında içten bir bütünleşmeyi, gerektiğinde sevdiğiyle bütünleşmek adına her şeyi göze alabilecek kadar güçlü bir diğergamlık kaynağıdır Bu haliyle sevgi artık fiilî ve amelî bir olguya dönüşmüş olmaktadır
2 Sevgi, fedakarlık, yardımlaşma ve dayanışma şeklinde de tezahür etmektedir Seven, sevdiği için gerektiğinde her şeyini feda edebilen insandırKur’an, iyi bir kul olmanın ve fazilete ermenin yolunu şöyle gösteriyor:
"Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir” (Âl-i İmrân, 3/92)
Medine’de Ensar ile muhacirler arasında akdedilen kardeşlik anlaşması, bu yönüyle fedakarlığın ve paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilenmesini sağlamıştır Ensar, karşılığını yalnızca Allah’tan bekleyerek Muhacirleri bağrına basmış, kendileri muhtaç olsalar bile, paylaşabilecekleri her şeylerini onlarla paylaşmaktan çekinmemişlerdi Kur'an bu hadiseyi şöyle tasvir eder:
"O kimseler ki iman edip hicret ettiler ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad ettiler O Ensar ki, Muhacirleri barındırdılar ve onlara yardım ettilerOnlar birbirinin velileridirler" (Enfâl, 8/72)
Allah Resûlü'nün şu sözleri onlar için uyulması gereken güzel bir prensip olarak benimsenmiş ve Sahabe kendileri için arzuladıkları her şeye kardeşlerini de ortak etmişlerdir: "Sizden biri kendisi için sevip istediği şeyi kardeşi için de istemedikçe, gerçek mü’min olamaz" (Buhari, İman, 7)
İşte Resûlüllah'ın (asm) bu teşvikleri, Ensar’dan Sa’d b Rebi’nin Abdurrahman b Avf’a şu teklifte bulunmasıyla yankı bulmuştu: “Kardeşim, bak ben Ensar’ın en zenginiyim Malımın yarısı benim yarısı da senin Hatta iki hanımım var, birini beğen, adını söyle, senin için ondan boşanayım ve onunla seni nikahlayayım” Abdurrahman bu civanmert teklife: “Kardeşim, malının ve eşlerinin hayrını gör Sen bana çarşının yolunu göster yeter” diye aynı kadirşinaslıkla karşılık verir Abdurrahman b Avf daha sonra Medine’nin en zenginlerinden biri olur (Buharî, Menakıbu'l-Ensar, 3)
Bu düzeyde bir kardeşlik, insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş, eşsiz bir sosyal dayanışma örneğidir İslam’ın yayılması, ancak bu kıvamda sevgi ve dostluk duygularıyla birbirlerine kenetlenmiş böylesi bir topluma nasip olmuştu İşte bu sebeple olmalıdır ki, Allah Resûlü, Ensar’ın bu fedakarca tavrı nedeniyle imanı şöyle tanımlamıştır: "İmanın alâmeti Ensâr'ı sevmek, münafıklığın alâmeti de Ensâr'a buğz etmektir" (Buhari, İman, 10)
3 Mü’minin gönlüne taht kurmuş sevgi halesi, “yaratılanı Yaratan’dan ötürü hoş görmeyi” zorunlu kılacak bir erdeme dönüşünce, “affedip bağışlamak” da artık bir hayat tarzı haline gelecektir Resûlü Ekrem'in (asm) bu yönde ortaya koyduğu kılavuzluk da, Yüce Allah’ın O’nu bilhassa yönlendirdiğini bize göstermektedir: “Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir” (A’râf,7/199) “İçlerinden pek azı hariç onlardan daima hainlik görürsün Yine de sen onları affet ve aldırış etme! Şüphesiz Allah, iyilik yapanları sever” (Mâide,5/13)
Peygamber (asm), kendi şahsına karşı işlenen suçları bağışlamış ve hayatının her aşamasında bu ilkeye bağlılığını açıkça göstermiştir İnançlarını serbestçe yaşayabilecekleri bir yurt arayışı içinde vardıkları Taif şehrinde, Sakif kabilesinin taşlı sopalı saldırısına uğradığı, mübarek ayakları kanlar içinde kaldığı, bütün ümidi ve elleri boşa çıktığı bir anda dahi, saldırganlara beddua değil, onların ıslah ve hidayetleri için, ellerini açıp Allah'a dua eden de o Rahmet Elçisi’dir (İbni Hişâm, es-Sîre, 2/61-62)
“Bizi öldürmeye gelen bizde dirilsin!” felsefesiyle kendisini ve Ashabını yok etmek isteyenlerden intikam almayıp onları affederek gerçek hayata kavuşturan, kendisini Mekke’den kovanları elleri kolları bağlı bir şekilde Mekke’yi fethettiğinde, Hz Yusuf’un kardeşlerine dediği gibi “Bugün sizi kınayacak değilim Haydi gidin, serbestsiniz!” diyen de yine o şefkatli Resûl’dür (İbn Kesîr, el-Bidâye, I/301)
Çok sevdiği amcası Hz Hamza’yı şehit eden Vahşî’yi bile her şeye rağmen affedip bağışlamış ve ona yazdığı mektupta onu İslam’a davet ederek Allah’tan ümidini kesmemesi gerektiğini ifade etmek üzere ona şu ayeti hatırlatmıştı: “De ki: Ey kendi nefislerine karşı haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir” (Zümer, 39/53)
4 Sevginin hakim olduğu gönüllerde en çok görülecek olan “şefkat ve rahmet” duygularıdır Sevginin temeli, şefkat ve merhamettir Merhamet olmayan yerde sevgi, sevgi olmayan yerde de şefkat ve merhametten söz etmek mümkün değildir
Yüce Kur’an Allah Resûlü'nün bu yönünü bizlere şöyle tanıtıyor: "Andolsun, size içinizden öyle bir elçi gelmiştir ki, sıkıntıya uğramanız ona ağır gelirO, size çok düşkündür Mü’minlere çok şefkatli ve çok merhametlidir” (Tevbe, 9/128)
Yüce Allah, bu ayet-i kerimede Hz Peygamber’in (asm) müminlere duyduğu şefkat ve merhametini ifade ederken, kendi Zatı’na mahsus iki sıfatını; yani “Raûf ve Rahîm" (çok şefkatli ve çok merhametli) sıfatlarını peygamberleri arasında sadece Resûlü Ekrem (asm) için kullanmıştır ki, bu, O'nun için çok büyük bir bahtiyarlıktır
Allah Resûlü sadece Ashabını değil, kendisine inanmayanları da düşünüp akıbetlerinin ıstırabını içinde duyuyor ve onların da kurtuluşa ermeleri için kendisini heder edercesine gayret sarf ediyordu O'nun bu çabası bir ayet-i kerimede şöyle ifade edilmiştir: "Onlar (senin davana) inanmıyorlar diye nerdeyse kendini helak edeceksin!" (Şuara, 26/3)
Onun bu durumu Kur’an’da bir kaç yerde daha ifade edilmiş ve yüce Allah O'na, görevinin insanları hidayete erdirmek değil, sadece anlatmak ve uyarmak olduğunu belirtmiştir (Âl-i İmran, 3/20; Maide, 5/92-99)
Allah Resulünün en belirgin vasfı, O'nun bir 'Rahmet Peygamber' oluşudur: "(Ey Muhammed!) biz seni ancak âlemlere bir rahmet olarak gönderdik" (Enbiya, 21/ 107)
Nitekim Ashab-ı Kirâm, müşriklerin kendilerine yaptıkları zulüm ve baskılardan dolayı Allah Resûlünden onlar hakkında beddua etmesini istediklerinde, Aleyhisselâtü Vesselâm, onların bu isteklerine şöyle karşılık vermişti: "(Unutmayın ki,) ben lanet okuyucu olarak gönderilmedim, rahmet olarak gönderildim!" (Muslim, Birr, 87)
Resûlüllah (asm), Allah’ın kendisine ihsan ettiği bu rahmet sebebiyle çevresindeki insanlara son derece yumuşak davranmış, onların kalplerini kırmamaya, onları incitmemeye özen göstermiş ve hatta kendisine yönelik hak ettikleri cezayı vermek yerine, affetmeyi tercih etmişti Yüce Kur’an buna şöyle işaret eder: "Allah’ın rahmeti sebebi iledir ki, sen onlara yumuşak davrandın Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın, çevrenden dağılır, giderlerdi Öyleyse onlar(ın kusurların)dan geç Onlar için mağfiret dile (Yapacağın) işler hakkında onlara danış" (Âl-i İmrân, 3/158)
Resulü Ekrem (asm), mescitte Ashabıyla birlikte iken bir bedevi gelmiş, önce Peygamber’in kim olduğunu sormuş, sonra da gidip mescidin bir kenarına def-i hacet yapmıştı Ashap bu davranışa şiddetle karşılık vermek istediklerinde, Allah Resulü onlara mani olarak bir kova su ile yerin temizlenmesini istemiş, sonra da bedevinin yanına giderek, son derece affedici bir üslupla “Mescitlerin abdest bozma yerleri olmadığını, Allah’ı zikredip ibadet edilmek için kurulmuş mekanlar olduğunu” söyleyerek, bir daha böyle davranışlar yapmaması için telkinde bulunmuştur(Abdurrezzak, el-Musannef, I/424)
Resulü Ekrem (asm) Allah’ın rahmetinin ne kadar geniş olduğunu ve bütün canlıların bahşedilen bu rahmetten istifade ettiklerini şöyle ifade etmektedir: "Allah (cc) rahmeti yüz parça olarak yarattı ve yeryüzüne sadece bunlardan birini indirdi İşte bu bir parça rahmet sebebiyle yaratıklar birbirine merhamet ederler Öyle ki, yavrusuna bir zarar dokunmasın diye bir hayvan, bu sebeple ayağını kaldırır ve yavrusunu himaye eder" (Buhari, Edeb, 19)
Allah Resulü, tam bir şefkat ve merhamet abidesi idi Şefkat ve merhametten nasibi olmayanları uyarır, m...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Sevginin amelî boyutu tezahürleri
« Posted on: 23 Şubat 2020, 05:20:51 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sevginin amelî boyutu tezahürleri rüya tabiri,Sevginin amelî boyutu tezahürleri mekke canlı, Sevginin amelî boyutu tezahürleri kabe canlı yayın, Sevginin amelî boyutu tezahürleri Üç boyutlu kuran oku Sevginin amelî boyutu tezahürleri kuran ı kerim, Sevginin amelî boyutu tezahürleri peygamber kıssaları,Sevginin amelî boyutu tezahürleri ilitam ders soruları, Sevginin amelî boyutu tezahürleri önlisans arapça,
Logged
30 Mart 2015, 14:10:14
sultan 8/C

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 11


« Yanıtla #1 : 30 Mart 2015, 14:10:14 »

insanların merhametli olmaları onlar için çok önemlidir sevgi herşeyden önce kardeşlik birlik ve dostluğun gelişmesine toplumsal hayatı güçlendirir
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
05 Temmuz 2015, 19:03:39
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.926


« Yanıtla #2 : 05 Temmuz 2015, 19:03:39 »

Esselamu aleykum.Rabbim razı olsun paylaşımdan Sümeyye abla.Merhametli ve kalbi sevgi ile dolmayanın içinde ne şefkaat ne,merhamet,ne yardım,ne de iyilik olmaz.Rabbim kalbini sevgi ile besleyen,merhamet ve rahmet kapıları yüzüne açılan,yardım eden,sevgi amelinin faziletlerini alan kullardan eylesin inşAllah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 05 Temmuz 2015, 19:04:15 Gönderen: Ceren »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
09 Eylül 2019, 16:43:58
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.926


« Yanıtla #3 : 09 Eylül 2019, 16:43:58 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun bizlere bu bilgileri sunan kardesimizden. ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
10 Eylül 2019, 16:31:07
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.549Site
« Yanıtla #4 : 10 Eylül 2019, 16:31:07 »

Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &