> Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Dini makale ve yazılar  > Ricalullah
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ricalullah  (Okunma Sayısı 837 defa)
15 Haziran 2010, 10:59:38
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 15 Haziran 2010, 10:59:38 »Ricalullah


“Mü’minlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir Öyleyse, her kesimden bir grup, yanlarına döndüklerinde halkı uyarmak amacıyla, dinde geniş bilgi elde etmek için neden seferber olmasın? Ki böylece, belki yanlış hareketlerden sakınırlar”(Tevbe/122)
Ricalullah
“Başlangıçta İslam’a girenler manasını tam anladıktan sonra onu kabul ediyorlardı Hiç kimse ön araştırma yapmadan Müslüman olmayı düşünmemişti Çünkü, İslam’ı kabul etmek aynı zamanda eziyetler görmeye açık bir davetiye idi Hareket başarıya ulaşıp belli yerlerde güç kazanmaya başladığı zaman, oraların sakinleri bölük bölük İslam dairesine girmeye başladılar Tabiatıyla, İslam’ı kabul etmeden önce, inancın içerdiği muhtevayı çok az kimse kavramıştı Bu, sayı olarak büyük bir artış, dış görünüş itibariyle de İslam’a büyük bir güç kaynağı oluyordu Fakat, İslam konusunda doğru bilgiye sahip olmadıkları ve onun ahlaki vazifelerini yerine getirmeye hazır bir kıvamdan da yoksun oldukları için aslında, bunlar İslam’a faydalı olmak değil, bilakis zarar verebilirlerdi Bu durum, Tebük seferine hazırlıklar yapıldığı sırada ortaya çıktı ALLAH’ın, İslam toplumunu tek bir bütün haline getirecek gerekli adımların atılması için söz konusu ayeti göndermesi, bu sebeptendir Bundan dolayı bütün yerleşim merkezlerinden bazı kimseler çağrılarak onlara İslamî vecibeler öğretildi ve bu konularda fiilen eğitildiler Böylece İslam’a mensup olanların tamamı ALLAH’ın belirlediği hudutlar hakkında bilgi sahibi olmaları için, bu kimseler dönüşlerinde kendi kavim ve insanlarına bunu öğreteceklerdi”(Mevdudi)


Yukarıdaki ayet, İslam toplumunun eğitim sorununa yönelik çözüm konusunda bir muhtevaya sahiptir Her ne kadar askeri amaçlı seferleri söz konusu etmiş olsa da, ben, ayetin esas amacı olan İslam’ın Müslümanlara ulaştırılması kaygısından hareketle, daha geniş bir zeminde ele alınmasının, daha anlaşılır ve maksada daha uygun olacağını düşünüyorum Çünkü ayetin özel iniş sebebi olsa da bu, mananın genel olmasına engel teşkil etmez


Özellikle, kendi coğrafyamız ekseninde düşünürsek, neredeyse bir asra yakındır, İslamî ilimlerin tedrisatı kontrol altına alınarak durdurulmuş, Müslümanların kullandığı harfler zorla değiştirilerek İslamî kültürün yazılı olduğu eserlere yabancılaştırılmış, kısmen izin verilen din eğitimiyle de insanların ALLAH’a kul edilmelerinin dışında başka amaçlar güdülmüştür Son yıllarda da İslamî ilimlerin az buçuk zemin bulduğu gerek İmam Hatip okulları, gerekse ilahiyat fakülteleri birtakım haksız engellemelerle bitirilme noktasına getirilmiştir Ayrıca, yurtdışında İslamî ilimler alanında eğitim görmüş olan kimseler haksız bir şekilde denklikleri iptal edilerek çeşitli haklardan mağdur edilmişlerdir Kısacası, gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında İslamî ilimleri tedris etmiş ve etmekte olanlar, haksız bir şekilde böylece mağdur edildikten sonra bu alanda maddi bir gelecek görmeyen diğer insanlar da artık bu alana yönelmemeye başlamışlardır Bugün İslamî ilimleri tahsil ettiği halde bu mağduriyetlerden dolayı rızık endişesiyle hareket edip, ekmek kavgasından dolayı bir türlü sahip olduğu ilmiyle meşgul olamayan ve gitgide eriyen yüzlerce, hatta binlerce Müslümana rastlayabilirizVeya, İslamî ilimlere sahip olduğu halde bürokrasinin çeşitli kademelerinde bulunan bir çok kimsenin de, bulunduğu konumu koruma veya konumlar elde etme uğruna ilmine sahip çıkmayarak veya ilmini tahrif ederek, hakim siyasi gücün rantından faydalanma gibi acınacak duruma düştüklerini görüyoruz Böylece, İslami ilimler alanında çok büyük bir boşluk oluşturulmuştur Bu boşluğu doldurma noktasında şimdilik ciddi bir girişim gözükmemektedir Çünkü, hayatın neredeyse tamamen ekmek kavgasına dönüştürüldüğü günümüzde doğan insanlar, İslami ilimlerin tedris alanı gibi ekmeğin olmadığı yerleri düşünmeye bile değer bulmadan ekmeğin olduğu, hem de bol ekmeğin olduğu alanlarda daha küçük yaşlardan itibaren hızlı bir yarışa giriyorlar Bu süreç, maalesef her geçen gün insanların daha da maddileşerek yozlaşmalarını hızlandırmaktadır


Laikleştirilmiş eğitimle insanların terbiye edilmeye çalışıldığı günümüzde, din eğitiminden mahrum kalan insanlar böylece İslamdan uzaklaştırılmış olmaktadırlar Neticede de, kendilerini Müslüman olarak tanımlayan, ama gerçekte İslamın cahili olan yığınlarla karşı karşıya kalmaktayız Bunlara İslamı öğretecek ve ALLAH’tan sakındıracak kaynaklar da kurutulmuşken, bu insanlar tamamen sahipsiz bırakılmış olacaklardır Yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden dolayı, İslami ilimlere heves edenler neredeyse kalmadı Ama bu insanlar ne kendi hallerine ne de, resmi din yorumunun pençesine terk edilemezler Bu, sorumluluk sahibi Müslümanlar için büyük bir vebaldir Burada, “Bu insanlara sahip çıkma adına neler yapılabilir?” sorusu karşımıza çıkmaktadır İşte, bu bağlamda yukarıda zikrettiğim Tevbe süresinin 122 ayeti bize bir fikir vermektedir Şöyle ki:
Günümüzde sosyal hayatı irdelediğimiz zaman maalesef, neredeyse anasından doğan herkesin ekmek için seferlere çıktığını görüyoruz Biz ekmek seferleri dediysek siz bunu siyaset, ticaret, sanat, ve akademik seferler…gibi sadece kazanma kaygısıyla hareket edilen tüm çabalar olarak tasnif edebilirsiniz Bu seferlere çıkan bazı Müslümanlar da, gücün getireceği imkanlarla daha büyük ve önemli hizmetlerin yapılabileceği düşüncesiyle, bu tür meşguliyetlere dalmaktadırlar Ama maalesef, bir müddet sonra bu kardeşlerimizden bir çoğunun, elde ettikleri imkânların esiri olduklarını ve tanınmaz hale geldiklerini müşahede ediyoruz İslâm’a hizmet için bu şekilde çeşitli seferlere çıkan Müslümanların birçoğu, bir daha dönmüyorlar; seferlerde kayboluyorlar Çünkü, dünya tatlıdır Girdabına aldığı insanlardan çok azı hariç, kolay kolay kurtulamıyor Bu durum, ümmetin geleceği noktasında bizleri ciddi endişelere sevketmektedir


İşte, bu endişelerden dolayıdır ki, ayet bu konuda bizlere şöyle bir fikir verebilir:

Bu ümmetin içinde birtakım adamlar olmalı Bunlar, bilinçli olarak diğer kardeşlerinin çıktığı seferlere çıkmamalı, seferlerden geri kalmalılar Bunların seferleri ALLAH’a yönelik olmalı, tıpkı Ashab-ı suffe gibi olmalılar Hatırlayacaksınız, Suffe Ashabı karın tokluğuna Resulullah (sav)’ın yanında bulunur, onu dinlerlerdi ve başka bir işle uğraşmazlardı Sonra da, bu dinlediklerini orada olmayıp tarlasına, bahçesine, dükkânına kısacası işine giden kardeşleri dönüp geldiklerinde onlara anlatırlardı Böylece, Resulullah (sav)’in bıraktığı ilim mirasından herkes istifade ederdi
Suffe ashabının bu halinden mülhem olarak diyorum ki, biz Müslümanların içinde de böyle, İslamı kendisine iş edinip, başka işlerle uğraşmayan kimseler olmalı En azından böyle kimselerin yetişmelerine zemin hazırlanmalıdır Bunlar, tabir caizse, bu hayata karın tokluğuna razı olmalı ve tuttukları asgari derecedeki rızka kanaat edip, hayatlarını ekmek kavgası olmaktan kurtarmalılar Bunların asıl işi, ayetin ifadesiyle “dinde tefeqquh edip” yani, dini ilimleri derinlemesine öğrenmeye çalışıp, hem canlı birer örnek olmalılar, hem de ticaret, siyaset, akademik, sanat…vs seferlerine çıkan kardeşlerini uyarmalılar Kısacası, bunlar kendilerini sadece ALLAH’a adamalılar Müslüman toplumun böyle şahsiyetlere sahip olması kaçınılmazdır Bunlar başkalarının bulaştığı seferlere bulaşmamalılar, bu seferlerin yorgunluğu ve kiri bunları yıpratmamalıdır Ben, böyle kimselere Ricalullah /ALLAH’ın adamları, diyorum
Ricalullah, öyle kimselerdir ki, bunların dünyevi hesapları yoktur Yüzleri tamamen ahirete dönüktür Bunlar, keyiflerini ahirete ertelemişlerdir İnsan, bunlarla karşılaşınca öbür tarafı hatırlamalı ve kafasının karıştığı, kalbinin bulandığı zamanlarda bunlarla sükunete ermelidir Hatırlayacaksınız, sahabe Resulullah (sav)’in yanına geldiğinde “ Ya Resulallah ! Senin yanına geldiğimizde tamamen uhrevileşiyoruz, sanki bu dünyadan uzaklaşıyoruz, tamamen ahiretle dertleniyoruz Ama, senin yanından çıkıp ailemize ve hayata karıştığımızda tekrar eski halimize dönüyoruz “ diyorlardı Çünkü, Resulullah (sav)’in şahsında, O’nun ALLAH’la ilişkisinden dolayı oluşan manevi bir cazibe alanı vardı O’nunla beraber olanlar, bu manevi atmosferden ve metafizik karizmadan etkilenip istifade ediyorlardı Bugün de böyle şahsiyetlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var
Bu şahsiyetlere bir misal olması bakımından Kur’an’da; “Şehrin uzak sokaklarından koşarak gelen bir adam” şeklinde tarif edilen kimseden bahsetmek istiyorum:

Yasin Suresi 20 ayette geçiyor Orada, ALLAH iki elçi gönderdiği bir şehirden bahsediyor O şehir halkı, elçileri yalanlayınca ALLAH üçüncü bir elçi gönderiyor Bunlar, o şehir halkını imana davet ediyorlar Bu yüzden aralarında sözlü mücadele başlıyor İşte, tam o esnada ,şehrin uzak sokaklarından bir adam koşarak geliyor ve bu mücadelede tavrını o üç peygamberden yana koyarak mücadeleye katılıyor Sonunda, şehir halkı, o müslümanı şehit ediyorlar
Bu adamı düşünün şimdi Ortada bir iman mücadelesi var Bir tarafta ALLAH’ın elçileri olan üç kişi, diğer tarafta ise o şehrin halkı İnsan fıtratı, genelde güçten yanadır İnsanlar maalesef güç hangi taraftaysa o tarafa geçer Ancak, inanmış ve her türlü fedakârlığa hazır olan insanlar, tavrını ne olursa olsun, hep haktan yana koymuşlardır


Şehrin uzak sokaklarından koşarak gelen bu adam, hiç hesap-kitap yapmadan, başına gelecekleri hiç düşünmeden, tavrını hemen ALLAH’ın elçilerinden yana koyuyor O, günübirlik politik hesaplara girmiyor ve sonunda kazananlardan oluyor Halbuki biz Müslümanlar, böyle ortamlarda “ Müslüman akıllı olur!” diyerek öyle akıl almaz ve müslümana yakışmayan hesaplar ve tavırlar içine gireriz ki, bütün bu hesapların arkasında yatan temel amaç, dünya hayatımıza bir zarar getirtmemektir Tabi, bu arada olan dinimize ve ALLAH ile olan ilişkimize olur
Yine, Mü’min süresinde anlatılan imanını gizleyen...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Ricalullah
« Posted on: 22 Ekim 2020, 00:17:24 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ricalullah rüya tabiri,Ricalullah mekke canlı, Ricalullah kabe canlı yayın, Ricalullah Üç boyutlu kuran oku Ricalullah kuran ı kerim, Ricalullah peygamber kıssaları,Ricalullah ilitam ders soruları, Ricalullahönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &