ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Dini makale ve yazılar  > Gençliğin dili
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Gençliğin dili  (Okunma Sayısı 728 defa)
08 Haziran 2010, 16:07:44
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 08 Haziran 2010, 16:07:44 »GENÇLİĞİN DİLİ


İnsanlar kelimelerle düşünürler Bir insanın şümullü ve sistematik düşünebilmesi ile bildiği kelimeler arasında bir nispet mevcuttur Mesela küçük bir çocuğun dil gelişimi yeterli seviyede olmadığı için düşünce kapasitesi de mahduttur Görmüş olduğu her yiyeceğe “mama” diyen, görmüş olduğu her hayvana “köpek” diyen bir çocuk, gördüğü farklı yiyecekleri ve hayvanları isimlendiremediği için bu şekilde bir genelleme yapmaktadır Yaşı ilerledikçe ve bildiği kelime hazinesi arttıkça beynindeki yanlış şablonları düzeltecek ve artık yiyecekleri; ekmek, et, süt, yumurta vs ayıracaktır Yine gördüğü hayvanları köpek, kedi, koyun vs ayırt edebilecektir Yine bu devrede mesela simiti de ekmek olarak veya tilki, kurt vs hayvanları da köpek olarak tanımlayabilir Yaşı ilerledikçe ve kelime dünyası genişledikçe bunları da tefrik edebilecektirBütün bunların isimlerini birbirinden ayırmakla kalmayıp hususiyetlerini de ayrı ayrı bildikten sonra daha ince düşünebilecek, yapacağı işleri ona göre planlayabilecektir
Yukarıda çocuklar için verdiğimiz misali her bir meslek mensubu için de verebiliriz Mesela benim, vücudumda sayabileceğim kemik sayısı dördü beşi geçmez Fakat bir doktor, yüzlerce kemiğin ismini ve yerlerini çok iyi bilir Yine insan vücudunun bütün ince ayrıntılarını bir doktor bilir Bir yerimde bir ağrı olduğu zaman ben sebebini anlayamam, fakat beni –fizikî olarak- benden daha iyi tanıyan bir doktor ağrının kaynağını bulur Bunun sebebi doktorun insan vücuduna has tıp terimlerini bilmesi, bildiği kelimelerin ne gibi fonksiyonlarının olduğuna vâkıf olmasıdır
Yukarıda verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı gibi daha doğru ve daha teferruatlı düşünebilmenin yolu kelime haznemizin zengin olmasına bağlıdır Günümüz gençliğine umumî manada nazar ettiğimizde görürüz ki maalesef gençlik çok kısır ve argodan müteşekkil bir kelime kadrosu ile konuşmaktadır Günlük ortalama 200-300 kelime ile konuşan bir gencin konuşmalarında bir hayli küfürlü ifadelere ve argo kelimelere rastlanmaktadır “Oha oldum abi!”, “Manyak futbolcu!” gibi argodan oluşan bir dil ile konuşan bir gençliğin ilerisi pek parlak gözükmemektedir
Okuyan genç nesillerin dillerinde görülen bir diğer problem de uydurukça kelimelerin dillerini istila etmesidir Arapça ve Farsça’dan dilimize geçip Türkçeleşmiş olan kelimelerimize karşı Cumhuriyet döneminde kasıtlı bir yok etme faaliyeti başlatılmıştı Bu faaliyet günümüzde de devam etmektedir Ders kitapları uyduruk kelimelerle doludur Batı dillerinden gelen kelimelere karşı müsamahalı davranılıp da Kur’an menşeli kelimelere karşı düşmanlık gösterilmesinin sebebi, bizi, İslam kültürü ile yoğrulmuş geçmişimizden koparmaktır İnsanlar kelimelerle düşünür demiştik İslam kültürünün eseri olan kelimeler bizde, sahih İslamî düşünceyi tesis edecektir Batı kültürünün mahsulü olan kelimeler ise bize, Batının hadiselere dünyevî zâviyeden bakan düşünce yapısını musallat edecektir Uydurukça kelimeler ise bizde hilkat garibesi bir dilin, Necip Fazıl’ın ifadesi ile kurbağa lisanının teşekkülüne sebep olacaktır Bu dil bizi edebî zevkten ve derin tefekkürden mahrum edecektirUydurukçuların dilimizi nasıl fakirleştirdiği hususunda sadece bir misal vermekle yetinelim Uydurukçular Türkçe’de soru zarfı olarak kullanılan “neden” kelimesini pek çok İslamî menşeli kelimelerin yerine ikame etmeye çalıştılar “Sebep, sâik, müessir, âmil, müsebbip, vesile, saika, illet, saye” Dikkat edilirse bu kelimelerin arasında mana farklılıkları mevcuttur Bu kelimeleri kaldırıp yerine “neden” kelimesini koymak dili fakirleştirmektir Bu hususta Necip Fazıl’ın bir konuşmasından iktibas yapmak istiyorum:
“ Demin kurbağaları bile güldürücü tabirini kullandım İşte size tepeden inme, halis Türkçe bir cümle:
‘Türkiye’yi batıran sâiklerin bir müessire bağlanamamasındaki âmil sebep nedendir, nedir?’
Ve işte bu cümlenin kurbağacası:
‘Türkiye’yi batıran nedenlerin bir nedene bağlanamamasındaki neden neden nedendir, nedir?’”
Gençlere dil hususundaki tavsiyelerimizi şu şekilde özetleyebiliriz:
1 Dilimize batı dillerinden gelen “şovrum, şop, kompitur” gibi kelimeleri kullanmayalım Hele “Showroom, shop, computer” gibi yazılımları ile hiç kullanmayalım Türkçe’mizde oturmuş bir karşılığı bulunmayan ve bir boşluğu dolduran yabancı kelimeleri kullanırken de gerek telaffuz olarak ve gerekse yazılış olarak kendi dil yapımıza göre kullanalım
2 Olanak, olasılık, neden, kent, yaşam, sözcük, tümce gibi uydurukça kelimelere asla iltifat etmeyelim Bu işi fazla abartıyorsun diyenlere asla kulak asmayalım Nitekim bu kelimelerin pek çoğu ile geçmişte dalga geçiliyordu “İmkan” kelimesi yerine uydurulan “olanak” kelimesi ile dalga geçen fıkrayı pek çoğumuz duymuştur Bugün ise bu kelimeler yaygın olarak kullanılmaktadır Yine “ahlak” kelimesinin yerine kullanılan “etik” kelimesi daha 3-5 yıl önce garip karşılanırken bugün maalesef başbakanımızın bile ağzında çiğnenir olmuştur Şer cephenin dil devrimbazları ısrarla uydurukça kelimeleri kullanıp, bunların yerleşmesine çalışırken bizlerin, İslam kültürünün mahsulü olan kelimelerimizi kullanmada ihmalkâr davranmamız büyük bir gaflet olur
3 Kendimizi yetiştirirken nasıl örnek şahsiyetleri model alıyorsak, lisanımızı düzeltmek için de temiz Türkçe kullanan model şahsiyetleri örnek almalıyız Onların temiz Türkçe ile yazılmış eserlerini okumalıyız Hatta bu eserleri yüksek sesle okursak daha faydalı olur Mesela dinî ve tasavvufî mevzularla alakalı Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin kitapları, tarihî mevzularla alakalı Kadir Mısıroğlu’nun kitapları, edebî sahaya müteallik olarak Necip Fazıl külliyatı gençlerimize temiz Türkçe ve sağlam bir zihniyet inşası için tavsiye edebileceğimiz önemli eserlerdir
4 Muhatabımız anlamıyor düşüncesiyle gerek yazdığımız yazılarda ve gerekse konuşma dilimizde asla taviz vermeyelim Muhatabımız anlamıyor diye basit ve kuru bir dil kullanırsak muhatabımıza ulvî fikirleri anlatmamız mümkün olmaz Muhatabımızda kelime hazinesi bakımından bir problem var ise yapılması gereken kendi seviyemizi düşürmek değil, muhatabımızın seviyesini yükseltmeye çalışmak olmalıdır Uydurukçuların halkın dalga geçmesine rağmen ısrarla uyduruk kelimeleri kullanmaları ve bu kelimelerin kabullenilmesinde zamanla başarı sağlamaları göz önünde tutulursa bu hususta müslüman gencin mazeretinin olmadığı daha bariz surette meydana çıkar Müslüman gençler olarak mesuliyetimizi müdrik olmalıyız
5 Sürekli okuyarak, araştırarak, lügatlere sık sık başvurarak kendimizi yetiştirmeliyiz Lügat kullanmadan onlarca kitap okuyan bir gençten şüphelenmek gerek O genç ya seviyesinin altında eserler okuyor veya okuduğunu anlamıyor demektir Gençlerimiz bir eserin sadeleştirilmişi yerine orijinalini okumaya çalışmalıdır Bir genç, kendini yetiştirmek hususunda asla ihmalkâr davranmamalıdır Bilmediği kelimeler şöyle dursun bildiği kelimelere bile ‘bir başka anlamı olabilir’ düşüncesiyle sözlükten bakabilmelidir Evinde bir değil birkaç tane geniş hacimde Türkçe-Osmanlıca sözlük bulunmalıdır Uydurukça kelimeleri tanımak için de uydurukçuların hazırladığı “Öz Türkçe” sözlüklerinden faydalanılabilir
Uydurukça kelimeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlere Kadir Mısıroğlu’nun “Boykot” isimli kitabını tavsiye ederiz
Dinimizi, tarihimizi ve kültürümüzü doğru anlayabilmek için dilimizin sağlam ve zengin olması elzemdir Sadeleştirilmiş bir metin, asıl metnin yerini asla tutmaz Sadeleştirilen veya tercüme edilen eserler, aslından bir şeyleri kaybeder Günümüz bilim adamları vakitlerini sadeleştirme hamallığı ile israf etmemelidir Böyle yaparlar ise yeni şeyler üretemezler Yine günümüz ilim taliplileri sadeleştirilmiş kitap okuma kolaylığına kaçmamalıdır Aksi takdirde kendilerini yetiştiremezler
Diğer taraftan insanların inançları, âdetleri, kültürleri dile akseder Hisler, fikirler, bir milletin değerleri, kelimelerde müşahede edilebilirKelimeleri attığımız zaman, o kelimenin taşıdığı değerler de atılıyor demektir Mesela “diğerkâmlık, feragat, îsâr”gibi kelimeler bizim cemiyet yapımızı gösterir Bu kelimeleri kaybetmekle birlikte dünyevîleşmeye, bencilleşmeye başlarız yahut dünyevîleştikçe, bencilleştikçe bu kelimelerimizi kaybetmeye başlarız Zira kelimelerin, lafızları ile karşıladıkları değerler birbirine zincirle bağlı gibidir Birisini atarsanız, diğeri de arkasından yok olup gider
Her türlü zorluğa rağmen önce kendi dilimizi düzeltmeli, sonra çevremizin ve bilhassa genç nesillerin dilini düzeltmeye çalışmalıyız Bu vazifeyi bir cihat şuuru ile îfa etmeliyiz Nasıl ki dinimize sokulmak istenen fâsit ve bâtıl düşüncelerle savaşmak dinî bir vazife ise dilimize sokulmak istenilen uyduruk ve yabancı kelimelerle mücadele de tarihî bir vazifedir Atalarımız, “Dervişin fikri ne ise zikri de odur” demişler Nasıl ki kalpteki düşünceler lisana aksediyorsa lisandaki kelimeler de dile (kalbe) akseder Kurbağa lisanına sahip bir insanın kalbinde ulvî tefekkürlerin olması mümkün değildir Lisanımızı asil kelimelerle ve Allahu Teala’nın zikri ile güzelleştirelim Faydasız lakırdılardan ve uydurukça kelimelerden muhafaza edelim
Allahu Teala lisanımızı temiz, zengin ve fasih; kalbimizi de berrak, latif ve zâkir eylesin Âmin


HAMİT HAKSEVER
 
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Gençliğin dili
« Posted on: 23 Şubat 2020, 04:39:47 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Gençliğin dili rüya tabiri,Gençliğin dili mekke canlı, Gençliğin dili kabe canlı yayın, Gençliğin dili Üç boyutlu kuran oku Gençliğin dili kuran ı kerim, Gençliğin dili peygamber kıssaları,Gençliğin dili ilitam ders soruları, Gençliğin dili önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &