ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Dini makale ve yazılar  > Dini dosdoğru tutun
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Dini dosdoğru tutun  (Okunma Sayısı 562 defa)
06 Aralık 2010, 17:12:46
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 06 Aralık 2010, 17:12:46 »DİNİ DOSDOĞRU TUTUN, DİNDE AYRILIĞA DÜŞMEYİN


Allah'ın rahmeti ve bereketi sizlerin ve inanan bütün Müslümanların üzerlerine olsun.

Kovulmuş ve recmedilmiş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c.) ismi isteanesiyle konuşmaya başlıyorum.


Her türlü hamdü senalar, var olan, bir olan, ezelî, ebedî olan, yaratıklardan hiç bir şeye benzemeyen ve varlığı zatından olan, bütün varlığı yoktan var eden, varlık içinde insanı Eşrefi Mahlûk kılan, insanın hayatını tanzîm eden, din gönderen Allah (c.c.)'ya olsun.

Allah'ın rahmeti, meleklerin istiğfarı, müminlerin duaları, iki dünyanın iyilik ve selametliği, alemlere rahmet olarak gönderilen, insanların ve cinlerin peygamberi olan, İslâm dinini Rabbülaleminden alıp, olduğu gibi insanlığa tebliğ eden, Resulü Ekremin, o, Resulün sevgili Ali'nin, Ashabının ve inanan bütün Müslümanların üzerlerine olsun.

Allah (c.c.)'in gönderdiği İslâm dinini, İslâm nizamını hayata hâkim kılma yolunda olan sizlerin ve diğer bütün mü'minlerin saylarını meşkûr, dualarını kabul, amellerini makbul ve ticaretlerini lentebur eyleye.

İslâm'a gönül vermiş değerli dinleyenlerim,

Her Müslümanın mensubu olduğu İslâm dinini ikâme etmesi, dini vecibelerini gerektiği gibi yerine getirmesi farzı ayndır. Bunun için bu konuşmamızda:

Dinin ikâme edilmesinden (dosdoğru tutulmasından) ve dini ikâme ederken onda ayrılığa düşülmemesinden bahsetmeye çalışacağız. İnşallah.

Dinin ikâme edilmesinin farz olduğu, dinde ayrılığa düşülmesinin haram olduğu kesinlik ifade eden naslarla sabittir.

Tedricilik göstermeden, görüş beyan etmeden, ayrılığa düşülmeden dini ikâme etmek, gerektiği gibi dosdoğru tutmak, kitap (Kur'anı Kerim), sünnet (fiili, kavlî ve takriri hadisi şerif), icmaı sahabe ve kıyas'ı fukaha ile tespit edilmiştir.

Dinin ikâme edilmesinin farz olduğunu bildiren naslardan birisi de Şura suresinin 13. Ayeti kerimesidir.

Rabbul Alemin bu ayeti Kerimede iktizai bir hitap ile biz Ümmeti Muhammet'e hitap ederek şöyle buyuruyor:

"Allah Nuh'a buyurduğu şeyleri size de din olarak buyurmuştu. Ey Muhammed! Sana vahyettik; İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da buyurduk ki: "Dine bağlı kalın, onda ayrılığa düşmeyin. "Putperestleri çağırdığın şey onların gözünde büyümektedir. Allah dilediğini kendine seçer, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir."

Değerli dinleyenlerim:

Mealini dinlediğiniz bu ayeti kerimede, Allah (c.c.) dinden, (İslam dininden) şeriattan bahsederek, dinin ikâme edilmesini dinde tefrikaya düşülmemesini, kesin bir ifade ile emrediyor.

Biz de konuşmamızda: dinden (İslâm dininden), şeriattan dinin ikâme edilip dosdoğru tutulmasından ve dinde ayrılığa düşülmemesinden bahsetmeye çalışacağız inşallah.

Dinin ikâme edilip dosdoğru tutulması için dinin ne olduğunu bilmek ve dini iyi tanımak gerekir.

Bu dinin koyucusu, vaadi hakikisi Allah (c.c.) olduğu için, dinin en iyi ve en doğru tanımlanmasını yapan da Allah (c.c.)'dir. Bunun için dinin tanımını ve tarifini insanlardan değil, dinin koyucusu olan Allah (c.c.)'dan almak lâzımdır. Çünkü bir şeyi koyan, o şeyin ne olduğunu daha iyi bilendir.

Mensubu olduğumuz İslâm'ın, İslâm dinin ne olduğunu, nasıl bir din olduğunu, kitap (Kur'an'ı Kerim), sünnet (hadisi şerifler), icma (eshabın icmaları) ve müctehitlerin tanıtmalarından, bildirmelerinden alırsak din konusunda yanılgıdan ve sapıklıktan kurtulmuş oluruz. Yani dini vahyin bildirmesiyle bilirsek doğru bir şekilde tanımış oluruz.

Dini vahyin bildirmesinden ve tanıtmasından değil de, günümüzde olduğu gibi, insanların tarif ve tanıtmalarından alırsak, hakikî dini değil insanların uydurdukları ve din olmadığı halde din diye adlandırdıkları, din olmayanı almış oluruz. Bu da bizi sürekli ihtilâflaşmaya ve hatta bütün insanları birbirlerine düşmanlaşmaya götürür. Günümüzde olduğu gibi. Bunların da ahiretten hiç bir nasîbi yoktur.

Aklı olan ve azıcık düşünme kabiliyeti olan herkes bilir ki, din insanların kendi arzu ve isteklerine göre koyulur ve tarif edilirse sayılamayacak kadar çok din ve dinin tarifleri olur. Günümüzde olduğu gibi.

Mesela: Yahudilik dini kendi arasında bir kaç dine ayrılır.

Hıristiyanlık, da Katolik, Protestan, Ortodoks ve Evangelis dinlerine ayrılır. Ve yine Budist, Buda, Sih, Bahai, Yehova dinleri gibi. Bunlar da kendi aralarında bir çok kollara ayrılır. Bunlardan başka Hind dinleri, Fars dinleri, Roma dinleri, Çin dinleri, Japon dinleri, Amerikan dinleri, Afrika dinleri ve Avrupa, Asya, Arap, Türkistan ve Yunan dinleri gibi dinler. Sizler daha da sayıp çoğaltabilirsiniz.

Bu sayılan dinler biri diğerinden değildir. Her biri birinden ayrıdır. Ayrı oldukları için ayrı ayrı isim almışlardır. Ancak bunların ortak yanları da vardır. O da şudur; bunların hepsini insanlar ortaya koymuştur. insanlar kendi arzularına göre tarif edip tanımını yapmıştır. Yani yaratanın koyduğu ve tarif ettiği değildir. İnsanlar istediklerinde bunları kaldırırlar, değiştirirler ve istedikleri şekilde tarif eder tanıtırlar. Tıpkı günümüzde olduğu gibi ... Şer'i hükümlerin hayata hakim olmasını istemeyenler, Allah (c.c.)'ın koyduğu İslâm dinini beğenmiyorlar ve Allah (c.c.)'in tarif ettiği ve tanıttığı şekli kabul etmiyorlar. Bunun için İslâm dininin kendi beğenilerine göre tarif ediyorlar. İşte bunun için, kendi arzu ve isteklerine uydurmak için Allah (c.c.)'ın beğenip, razı olup koyduğu İslâm dininde reform yapıyorlar, Avrupalı, Amerikalı kâfirlerin dinleri gibi, "İslâm dini de modern ve muasır bir din olmalıdır" diyorlar.

Bu maddeperest beyinsizler, anlamıyorlar ve anlamak istemiyorlar ki, İslâm dininde "reform yapılmaz", İslâm dini "modernleştirilemez", İslâm dini "çağdaşlaştırılamaz", İslâm dini insanların koydukları dinlerden her hangi birine uydurulamaz, İslâm dininin isminde de hükümlerinde de hiç bir değişiklik yapılamaz. Şayet İslâm dininin isminde veya hükümlerinde her hangi bir değişiklik yapılırsa o İslâm dini olmaktan çıkar.

Değerli dinleyenler, bildiğiniz gibi Allah (c.c.) bizlere iktiza'i bir hitapla dini ikâme etmemizi istiyor, emrediyor.

Din'i ikâme etmek için iyice bilmek ve tanımak gerekli olduğunu, dinin en doğru tarifini yapanın, dinin hakikî koyucusu Allah (c.c.) olduğunu ve dinin tarifini onun buyruğundan öğrenmemiz gerektiğini olduğunu söylemiştik.

Genelde şu üç çeşit insanların, dini tarif etmekte olduklarını görüyoruz ki onlar da şunlardır:

1-İslâm akidesinde olanların tarifleri,

2-İslâm akidesinin dışında olanların tarifleri,

3-Kapitalist akidesinde oldukları halde, kendilerinin Müslüman olduğunu söyleyenlerin tarifleri.

Bunlardan sadece İslâm akidesinde olanların tarifleri doğrudur. Diğerlerinin tarifleri yanlıştır.

İslâm akidesinde olanlar hangi asırda olursa olsunlar, dini Allah (c.c.)'in beğenip ve koyduğu şekilde tarif ederler. Bunların tariflerinde değişiklik olmaz. Zira, bunlar doğru akidededirler. Doğru akidede olanlar dini de doğru tarif ederler.

Dinin tarifi akidedendir. Dini tarif eden akidesini tarif ediyor demektir. Akidesi neyse Din tarifi de odur. Dini tarif edenlerin tariflerinden hangi akidede oldukları anlaşılır.

İslâm akidesi= Allah (c.c.)'a, meleklere, kitaplara, resullere, ahiret gününe, kaza ve kaderin, hayrın ve şerrinin de Allah'tan olduğuna inanmaktır.

İmanın manası şudur; İman edilmesi istenilenin, iman edilmesi istenildiği gibi olduğunu kanıtlayan, sağlam kesinlik ifade eden ve vakıaya uygun deliline dayalı, kalbin kesin tasdik etmesidir. Bu da şu demektir: Akide veya iman olması için şunların bulunması gerekir.

a-Vakaya uygun kesinlik ifade eden delil.

b-Kalbin kesin tasdiki


Akidenin delili; Ya zandan uzak, kesinlik ifade eden Aklî delil, ya da subutî ve delâleti kat'i olan naklî delil olmalıdır.

Dini tarif edenlerin, tarif ettikleri gibi olduğunu gösteren, subut'i ve delâlet'i kat'i olan naslardan delilleri olmalıdır.

İslâm akidesinde olanlar, dini tarif ederken istenilen bu delilleri getirirler. İslâm akidesinde olmayanlar zaten bu delilleri kabul etmiyorlar. Onların dini tariflerinde hiçbir delilleri yoktur. Bunun için İslâm akidesinde olmayanların dini tarifleri kesinlikle yanlıştır.

Elbette ki İmamı Azamlar, İmamı Şafiler gibi dini tarif edenler doğrudur. Mustafa Kemal ve İsmet İnönü gibi tarif edenler de elbette ki yanlıştır.

Allah (c.c.) dini şöyle bildiriyor ve tanıtıyor.

"Muhakkak ki Allah katında hak din yalnızca İslâmdır." (Al'i İmran:19)

İnsanlar hayat problemlerini çözmeleri için Allah (c.c.)'in beğenip koyduğu din, hak din İslâmdır. Hayat işlerini düzene koyan hükümler topluluğuna razı olduğu din İslâm olduğunu şöyle bildiriyor.

"..ve sizin için din olarak İslâmı beğendim." (Maide:3) Şu ayeti kerimede de İslâmdan başka din edinen, din arayandan, o din asla kabul edilmeyecek ve onlar ahirette hüsranda kurtuluşu olmayan bir halde olacaklardır. Allah (c.c.) şöyle buyurdu:

"Kim İslâmdan başka bir din ararsa, bilsin ki (o aradığı din) ondan asla kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsranda olacaktır. (Kurtulama-yacaktır.) (Al'i İmran:85)

Şu ayeti kerimede de kendilerinin Müslü-man olduklarını söyledikleri halde Allah (c.c.)'in dinini (İslâm dinini) beğenmeyip, çağdaş, yeni, modern bir din kurmak isteyen beyinsizlere hitap ederek kendilerini uyarıyor, ikaz ediyor, göklerde ve yerde olan her şey ister istemez ona Allah (c.c.)'a teslim olduğu halde siz o'na onun dinine teslim olmuyor musunuz? Enin...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Dini dosdoğru tutun
« Posted on: 10 Ağustos 2020, 10:33:57 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Dini dosdoğru tutun rüya tabiri,Dini dosdoğru tutun mekke canlı, Dini dosdoğru tutun kabe canlı yayın, Dini dosdoğru tutun Üç boyutlu kuran oku Dini dosdoğru tutun kuran ı kerim, Dini dosdoğru tutun peygamber kıssaları,Dini dosdoğru tutun ilitam ders soruları, Dini dosdoğru tutunönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &