ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Sakarya İlitam > Ders Soruları > Mezhepler tarihi soru bankası
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Mezhepler tarihi soru bankası  (Okunma Sayısı 4784 defa)
01 Nisan 2010, 14:18:41
ekici

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25


« : 01 Nisan 2010, 14:18:41 »MEZHEPLER TARİHİ VİZE
1)hangisi mezhepler tarihinin özelliklerinden değildir?
Objektif bilgiler vermeye çalışır,
Tasviri anlatımı esas alır,
Hüküm verici değildir,
Savunmacıdır*****,
Betimleyicidir,
2)hangisi döneminde kuran birleştirildi?
 Hz. Ali,
Hz. Ebu Bekir,*****
Halife Ömer b. Abdülaziz,
Hz. Osman,
Hz. Ömer,
3)mezheplerin oluşmasındaki dış etkenlerdendir?
Ekonomik ve siyasi bazı problemler,
İlahi takdir inancı,
Art niyetli insanların Müslümanların arasına fitne tohumları serpmesi,
Farklı dil, din ve kültüre mensup toplumlarla temasa geçilmesi,*****
Siyasi cinayetler ve iç harpler.
4)ilk siyasi fırka?
Haricilik,******
Mutezile,
Eş’arilik
Murcie,
Maturidilik
5)hangisi 73 fırka hadis tasnifini ilk yapan?
Tebsir fi’d-din
el-Fark beyne’l-fırak
et-Tenbîh ve’r-redd ‘alâ ehli’l-ehvâ,
el-Milel ve’n-nihal
Hiçbiri,
6)Hangisi siyasi- itikadi fırkalar arasında değildir?
Mürcie,
Mutezile,
Zeydiyye,
Haricilik,
Hanbeliyye,*****
7)imamet toplantısına katılan muhacir sahabi?
Hz. Abbas,
Hz. Osman,
Hz. Ali,
Ebu Ubeyde b. Cerrah,
Hepsi,
8)emevilerin cizye alma sebeplerindendir?
Hepsi,
Mevalinin cizyeden kurtulmak için İslam’a girdiği,
Emevilere yönelik isyan faaliyetleri içinde yer almaları,
Araplarla mevalinin eşit olamayacağı,
Devlet bütçesinin açık vermesi,


9)haricilerin hz.Aliyi tekfir sebebi?
İbn Sebe ve adamlarının fitne çıkarması,
Harici liderlerin Hz. Ali’den gerekli ilgi görmemeleri,
Hiçbiri,
Hz. Ali’nin savaşı bırakıp tahkimi kabul etmesi ve Şamlılarla anlaşması,
Savaştan bekledikleri ganimeti elde edemedikleri için,
10)İslam Mezhepleri Tarihine ait bir terim olarak kullanılan “mezhep” kavramı aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
 Dini akım ve cemaatleri,
İslam Düşünce Ekolleri,
Ameli/Fıkhî fırkalar,****
İtikadi fırkalar,
Siyasi fırkalar
11-) Haricilik, ortaya çıktığı dönemden itibaren pek çok gruba ayrılmıştır. Bunlardan sadece bir tanesi günümüzde varlığını devam ettirmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Hariciliğin yaşayan koludur?
Acaride
Sufriye
İbaziyye
Necdiye
Ezarike
12-) Aşağıdakilerden hangisi ilk halifenin Kureşy kabilesinden seçilmesinde en az etkili olmuştur?
Kureyş kabilesinini siyasi ağırlığı,
Mekke’nin askeri açıdan güçlü olması,
Ensar arasında tam bir uyumun sağlanamamış olması,
“İmamlar Kureyş’tendir” sözü,
Mekke’nin dini açıdan bir merkez olması,
13-) Aşağıdaki şehirlerden hangisine Mürcie’nin kalesi anlamında “Mürciabâd” denilmiştir?
Belh,
Fergana,
Semerkant,
Buhara,
Nişabur,
14) Mürcie fırkasının ilk nüvesini oluşturan tarafsızlar grubunun Mekke ve Medine’deki lideri kimdir?
  Numan b. Sabit, 
  Abdullah b. Mesud, 
  Malik b. Enes, 
  Abdullah b. Abbas, 
  Abdullah b. Ömer,2) Her hangi bir itikadi konuda nasların varlığını kabul edip etmeme noktasındaki ihtilaf ….., söz konusu dinî esasları delillere dayanarak yorumlamak ve farklı fikirler ileri sürmek ise …….’dır. Boş bırakılan yerlere hangi kelimeler getirilmelidir?
   Doğru- Yanlış, 
  Haram- Mekruh, 
  Caiz- Meşru, 
  Helal- Haram, 
  Haram- Meşru,  ****
3 ) Hz. Peygamber, ölüm döşeğinde iken çevresindeki Müslümanlara üç tavsiyede bulunmuştur. Olayı nakleden ravi, ilk iki tavsiyeyi açıkladıktan sonra üçüncüsünü unuttuğunu ileri sürmüştür. Şia’ya göre ravinin kasıtlı olarak unuttum dediği tavsiye nedir?
 Namazı cemaatle kılınmasına azami dikkat gösterilmesi, 
  Kendisinden sonra Hz. Ali’nin halife ilan edilmesi, *****
  Kendi döneminde olduğu gibi misafirlere iyi davranılması, 
  Arap yarım adasında putperestlerin kalmasına müsaade edilmemesi, 
  Cahiliye çekişmelerine tekrar geri dönmemeleri, 
4 ) Aşağıdakilerden hangisi İbn Hazm’ın İslam Mezhepleri Tarihi sahasında kaleme aldığı kaynak eserin adıdır?
  el-Fasl fi’l-milel ve’l-ehva ve’n-nihal 
  Makalatü’l-İslamiyyin ve’htilafu’l-musallin 
  et-Tebsîr fi’d-dîn 
  el-Makâlât ve’l-fırak 
  el-Fark beyne’l-fırak 
5 ) Aşağıdakilerden hangisi Fahreddin er-Razi’nin İslam Mezhepleri Tarihi sahasında kaleme aldığı kaynak eserin adıdır?
  Kitabu’l-milel ve’n-nihal 
  Makalatü’l-İslamiyyin ve’htilafu’l-musallin 
  et-Tebsîr fi’d-dîn 
  İ’tikâdu fıraki’l-müslimîn ve’l-müşrikîn 
  el-Fasl fi’l-milel ve’l-ehva ve’n-nihal 
8 ) Mezheplerin doğuşunda etkili olan faktörlerden biri de art niyeli kimselerin faaliyetleridir. Buna göre aşağıdaki isimlerden hangisi buna örnek gösterilebilir?
  Müseyleme el-Kezzab, 
  Abdullah b. Sebe, 
  Muaviye b. Ebi Süfyan, 
  Esved el-Ansî, 
  Ebu Zer el-Gifârî, 
9 ) Aşağıdakilerden hangisi Mezhepler Tarihinin inceleme alanlarından biri değildir?
  Edebiyatları hakkında bilgi sahibi olmak, 
  İslam düşüncesine ne tür olumsuzluklar kattığını belirlemek, 
  Mezheplerin doğuş sebeplerini araştırmak, 
  Hangi bölgelerde yaygınlık kazandıklarını araştırmak, 
  Mezhep isimlerinin ne anlama geldiğini araştırmak, 
10 ) İbaziyye mezhebi günümüzde hangi devletin resmi mezhebidir?
  Bahreyn, 
  İran, 
  Yemen, 
  Lübnan, 
  Uman,****
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEZHEPLER TARİHİ VİZE
1)hangisi mezhepler tarihinin özelliklerinden değildir?
Objektif bilgiler vermeye çalışır,
Tasviri anlatımı esas alır,
Hüküm verici değildir,
Savunmacıdır,
Betimleyicidir,
2)hangisi döneminde kuran birleştirildi?
 Hz. Ali,
Hz. Ebu Bekir****,
Halife Ömer b. Abdülaziz,
Hz. Osman,   Hz. Ömer,
3)mezheplerin oluşmasındaki dış etkenlerdendir?
Ekonomik ve siyasi bazı problemler,
İlahi takdir inancı,
Art niyetli insanların Müslümanların arasına fitne tohumları serpmesi,
Farklı dil, din ve kültüre mensup toplumlarla temasa geçilmesi,******
Siyasi cinayetler ve iç harpler.
4)ilk siyasi fırka?
Haricilik******,
Mutezile,
Eş’arilik
Murcie,
Maturidilik
5)hangisi 73 fırka hadis tasnifini ilk yapan?
Tebsir fi’d-din
el-Fark beyne’l-fırak
et-Tenbîh ve’r-redd ‘alâ ehli’l-ehvâ,
el-Milel ve’n-nihal
Hiçbiri,
6)siyasi itikadi fırkalar arasında değildir?
Mürcie,
Mutezile,
Zeydiyye,
Haricilik,
Hanbeliyye,
7)imamet toplantısına katılan muhacir sahabi?
Hz. Abbas,
Hz. Osman,
Hz. Ali,
Ebu Ubeyde b. Cerrah, ***
Hepsi,
8)Aşağıdakilerden hangisşi emevilerin cizye alma sebeplerindendir?
Hepsi,
Mevalinin cizyeden kurtulmak için İslam’a girdiği,
Emevilere yönelik isyan faaliyetleri içinde yer almaları,
Araplarla mevalinin eşit olamayacağı,
Devlet bütçesinin açık vermesi,
9)haricilerin hz.Aliyi tekfir sebebi?
İbn Sebe ve adamlarının fitne çıkarması,
Harici liderlerin Hz. Ali’den gerekli ilgi görmemeleri,
Hiçbiri,
Hz. Ali’nin savaşı bırakıp tahkimi kabul etmesi ve Şamlılarla anlaşması,
Savaştan bekledikleri ganimeti elde edemedikleri için,
10)İslam Mezhepleri Tarihine ait bir terim olarak kullanılan “mezhep” kavramı aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
 Dini akım ve cemaatleri,
 İslam Düşünce Ekolleri,
 Ameli/Fıkhî fırkalar,
 İtikadi fırkalar,
 Siyasi fırkalar,


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Mezhepler tarihi soru bankası
« Posted on: 20 Şubat 2020, 02:50:26 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Mezhepler tarihi soru bankası rüya tabiri,Mezhepler tarihi soru bankası mekke canlı, Mezhepler tarihi soru bankası kabe canlı yayın, Mezhepler tarihi soru bankası Üç boyutlu kuran oku Mezhepler tarihi soru bankası kuran ı kerim, Mezhepler tarihi soru bankası peygamber kıssaları,Mezhepler tarihi soru bankası ilitam ders soruları, Mezhepler tarihi soru bankasıönlisans arapça,
Logged
01 Nisan 2010, 14:53:44
İlitamli

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 13


« Yanıtla #1 : 01 Nisan 2010, 14:53:44 »

11-) Haricilik, ortaya çıktığı dönemden itibaren pek çok gruba ayrılmıştır. Bunlardan sadece bir tanesi günümüzde varlığını devam ettirmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Hariciliğin yaşayan koludur?
Acaride
Sufriye
İbaziyye****
Necdiye
ezarika

5)hangisi 73 fırka hadis tasnifini ilk yapan?
Tebsir fi’d-din
el-Fark beyne’l-fırak****
et-Tenbîh ve’r-redd ‘alâ ehli’l-ehvâ,
el-Milel ve’n-nihal
Hiçbiri,
7)imamet toplantısına katılan muhacir sahabi?
Hz. Abbas,
Hz. Osman,
Hz. Ali,
Ebu Ubeyde b. Cerrah,*****
Hepsi,

-) Aşağıdaki şehirlerden hangisine Mürcie’nin kalesi anlamında “Mürciabâd” denilmiştir?
Belh, ******
Fergana,
Semerkant,
Buhara,
Nişabur,

14) Mürcie fırkasının ilk nüvesini oluşturan tarafsızlar grubunun Mekke ve Medine’deki lideri kimdir?
  Numan b. Sabit, 
  Abdullah b. Mesud, 
  Malik b. Enes, 
  Abdullah b. Abbas, 
  Abdullah b. Ömer, *****
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 02 Nisan 2010, 00:26:39 Gönderen: Neslinur »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
01 Nisan 2010, 22:22:50
mebruka

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 142


« Yanıtla #2 : 01 Nisan 2010, 22:22:50 »

allah razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &