> Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Sakarya İlitam > Ders Soruları > İslam tarihi sorular
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İslam tarihi sorular  (Okunma Sayısı 2713 defa)
29 Mart 2013, 15:36:53
Ünyeli

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 52


« : 29 Mart 2013, 15:36:53 »
islam tarihi soruları
1-1141 de merkezi özkent olan karahanlı devleti Batı Karahanlıları Devleti 4.h.4.s
2-Şerefü'd-Devle Ebû Şucâ lâkabını taşıyan Doğu Karahanlıların ilk hükümdarı kimdir? Süleyman Arslan Han  4.h.4.s
3- Müslüman olduktan sonra Abdulkerim adını alan Karahanlı hükümdarı kimdir? Satuk Buğra Han  4.h..2.s
4-karahanli hukumdarlarindan abbasi halifesini taniyan ve adina sikke bastiran hukumdar kim? Ebu Nasr Ahmed b. Ali (Togan Han 4. Hafta 2. Sayfa
5-karahanlılarda abbasi halifesini ilk tanıyan kimdir Ebu Nasr Ahmed b. Ali (Togan Han
ilk doğu karahanlı hükümdarının halifeden hangi lakabı almıştır? Şerefu'd-Devle Ebu Şuca 4. H  s 4
6-karahanlılar kac yıllarında hüküm sürmüştür (840-1212)
7-Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar dönemine ait değildir? Dede Korkut Hikayeleri
8-aşagıdakiler karahanlılar dönemi eseri Tezkire-i Satuk Buğra Han Divanu Lugati 't-Turk'te, Manas Destanı Kutadgu BiligAtebetu'l-Hakayık, Divan-ı Hikmet, Kısasu'l-Enbiya2 . h9
9-gaznelilerin kuruluş ve yıkılış tarihi  (963-1186)  5.h
10-Gazneliler döneminde yapılan ve tarihi açıdan büyük öneme sahip Dandanakan savaşının tarafları aşağıdakilerden hangisidir? Gazneliler-Selçuklular 6.h
11-Gazneliler ile Selçuklular arasında yapılan Dandanakan savaşının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Selçuklu devleti müstakil bir devlet haline gelmiştir 6.h
12-Gazneli Mahmud, Abbasi halifesine elçiler gönderip bağlılığını bildirerek, onun adına hutbe okuttuğu Abbasi Halifesi kimdir? Halife Kadir-Billah 5.h.3.s
13-İslam Devletleri içinde “Sultan” ünvanını ilk defa kullandığı bilinen Gazneli hükümdarı kimdir? Gazneli Mahmud 5.h 3.s
14-gaznelilerde sebuktegin oglu ismaili yerine veliaht gostermisti kim taht mucadelesi yapip onun yerine gecti? Gazneli Mahmud (998-1030
15-gazne dev. nerede kurulmuştur? Kabil’in 154 km. guney-batısındaki başkentleri Gazne afganistan           5.h.2.s
16-İlk Müslüman Türk devletlerinden Gazneliler hangi tarihler arasında varlığını sürdürmüştür? 963-1186  5. H
17- Tolunoğulları kurucu hükümdarının Abbasi Halifelerinden hangisi ile yakınlığı sayesinde önemli mevkilere gelmiştir? Müstain – 2. Hafta
18-tolunogullarinin 2. hukumdari kimdir? Humaraveyh b. Ahmed b. Tolun (884–896) 2. Harta
19-tolunoğullarının kurucusu kim   Ahmed b. Tolun'un  2. Hafta
20-tolonogullarının ikinci hükümdar  Humaraveyh b. Ahmed b. Tolun (884–896) 2. Hafta
21-ahmet bin tolun un hangi abbasi halifesiyle arasinda dostluk vardi? Halife el-Mustain 2. hafta
22-hangisi selcuk un cocuklarindan biri degildir?
23-.Ahmet b. Tolun Mısırda vali iken Mısır maliyesini elinde tutan kimdi. Ahmed b. el- Mudebbir2. hafta
25-İlk Müslüman Türk Devletlerinden Tolunoğulları Devleti hangi yıllar arasında varlığını sürdürmüştür? 868-905   2. Hafta
26-sacoğulları hangi tarihler arası hüküm sürmüştür. (890-929) 2. hafta
27-misirda kurulan 2. turk devleti nedir? ihşitliler
28-sacaoğullarının kuruluş yılı (890 2. hafta
29-Mısır’da kurulan İkinci Türk Hanedanı aşağıdakilerden hangisidir? ihşitliler
30-İhşidiler’de Muhammed b. Togaç’dan sonra hükümdar olmadığı halde, hükümdar kadar 31-etkin bir şekilde idareyi ele alan saltanat naibi kimdir? Ebu’l-Misk Kafur3. hafta
32-İlk Müslüman Türk Devletlerinden İhşidiler Devleti’nin Kurucusu kimdir Muhammed b. Togaç 3.h
33- İhşidiler’de kurucu hükümdardan sonra ikinci olarak idareyi ele alan kimdir? Ebul-Kâsım Unûcur  3. hafta
34- İlk Müslüman Türk Devletlerinden İhşidiler Devleti hangi yıllar arasında varlığını sürdürmüştür? 935-9693. hafta
35-İhşidiler devletinin kurucu hükümdarına Abbasi Halifesi tarafından verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir? İhşid 3. hafta
36-İlk müslüman türk devletlerinden olan idil volga hanlıığı ile ilgili bilgileri aşağıdaki lerden hangisinden alabiliriz.
37-idil volga bulgarlari hakkinda yazi yazan ibni fadlan neye dayanark yazmistir? İslam sefaret heyetinde gorevli olarak yer almış
38- selçuklularda hükümdarlık alameti değildir –
39-hangisi selçuğun çocuklarından değildir
40- Selçuklu saray teşkilatında üst düzey yöneticilerden biri olan Emir-i Candar’ın görevi
41-Selçuklu sulatnı alparslandan sonra
42-Selçuklulurda hacibul ...hüccabdan sonra gelen en büyük makam hangisidir.
43-Selçuklu İmparatorluğunun temelleri nin atılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudr
44- Selçuklu saray teşkilatında üst düzey yöneticilerden biri olan Emir-i Candar’ın görevi aşağıdakilerden hangisidir? Hükümdar ve sarayın muhafızı
45-;alparslandan sonra devletin başına kim geçti,
46-Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklulardan sonra kurulan bağımsız Selçuklu devletlerinden değildir? Mısır Selçukluları
47-Selçuklu hükümdarı Alp Arslan’ın, Tuğrul Bey’den sonra da Anadolu fetihlerini sürdürme planının iki temel gayesi vardı. Birincisi fetih ve sınırların genişletilip güçlendirilmesi idi. İkincisi aşağıdakilerden hangisidir? Sınır bölgesindeki Türkmenler üzerinde devlet nüfuzunu sağlamlaştırmak
48-Aşağıdakilerden hangisi Selçukluların isim babası olan Selçuk’un çocuklarından biri değildir? Çağrı
49-Selçuklu saray teşkilatında Hacibü’l-Hüccab’dan sonraki en yüksek makam sahibi olan ve sultanın verdiği cezaların uygulanmasıyla görevli kişinin adı nedir? Emir-i Hares
50-Selçuklu İmparatorluğu, Türklerin kurmuş olduğu yüze yakın siyasî teşekkül arasında yer alan dört büyük imparatorluktan üçüncüsü olduğuna göre; aşağıdakilerden hangisi diğer üç imparatorluktan biri değildir? Memlük
51-Selçuklularda merkez teşkilatının en üst organı “Büyük Divan”, çeşitli divanların “hace” denilen başkanlarının katılımı ile oluşurdu. Bunlardan devletin maliye işlerine bakan divan aşağıdakilerden hangisidir? Divan-ı İstifa
52-Selçuklu devlet yönetiminde Sultan’ın önemli kararlar almak için yaptığı geniş toplantılara verilen isim nedir? Kurultay
53-Selçuklularda devlet teşkilatı üç temele dayanıyordu. Bunlar aşağıdakilerden hangisidir? Saray – hükümet – ordu
54-Selçukluların temellerinin atıldığı bölge ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Horasan'da, tamamıyla İslâmlaşmış bir dönemde atılmıştır
55-Sultan Alparslan’dan sonra Selçukluların hükümdarlığına kim geçmiştir? Melikşah
56-nizamül mülkün eseri? Siyasetname
57-Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklulardan sonra kurulan bağımsız Selçuklu devletlerinden değildir? Mısır Selçukluları
58-alparslan tugrul beyin anadolu seferlerine sinirlari gelisip guclendirmek icin devam etti bu fetihlere devam etmesinin 2. sebebi nedir?
59-selçukluların isimleri verilmiş hangisi selçuklu devleti değildir
.60-Bursa hangi padişah zamaınnda başken olmuştur.
61-Fatih’in İstanbul’u fethinden sonra önce hapis sonra idam ile cezalandırdığı veziri kimdir?
Çandarlı Halil Paşa
62-osmanlı devleti kuruluş dönemi padişahları sırası
63-yıldırım beyazıt germiyan beyinin kızı ile evlenince çeyiz olarak verilen yerler ? kütahya ,emet,tavşanlı
64-Bursa Osmanlı Devleti’nin hangi hükümdarı döneminde fethedilmiştir? Orhan Bey
65-Anadolu Beylikleri içinde Osmanlı Devleti’ni en fazla uğraştıran beylik aşağıdakilerden hangisidir? Karamanoğlu
66-Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yıkılış tarihleri olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1299-1922
67-Osmanlı Devleti’nin fetret döneminden sonraki ilk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Çelebi Mehmed
68- Osmanlı Devleti’ni ordusunda önemli bir kuvvet olan Yeniçeri Ocağı hangi hükümdar döneminde kurulmuştur? I. Murad
69-hangisi hükümdarlık alameti değildir? kitap
70-hangisi talas savasinin sonucu degildir?
71-talas savasinin tarihi?
72-Türk, İslam ve Dünya tarihi açısından sonuçları itibari ile tarihin akışını değiştiren Talas Savaşı hangi yıl yapılmıştır? 751
73-Aşağıdakilerden hangisi Abbasi halifesi tarafından sultanlara verilen lakaplardan değildir
 74-hangisi abbasilerin önemli komutanlarından deildir
75-Abbasi ihtilalinin gerçekleşmesinde Türkler’in etkisi olduğu gibi, Arap olmayan bir başka milletin daha önemli katkısı olmuştu. Bu millet hangisidir
76-.Emevilerin son Valisi Nasr b. Seyyar Arap hakimiyetine karşı mukavemet eden Maveraunnehir halkını nasıl teskin etmeye gayret etmiş.
77- Emeviler döneminde 674 yılında Türk yurduna geçen Muaviye’nin Horasan valisi kimdir? Ubeydullah b. Ziyad
78- Emeviler’in son Horasan valisi Nasr b. Seyyar, Arap hakimiyetine karşı mukavemet eden Maveraünnehir halkını teskin edip güvenlerini kazanmış ve bu durum İslam’ın Türkler arasında yayılmasını hızlandıran bir etken olmuştur. Vali hangi uygulama ile bunu sağla
79- maveraünnehir hangi emevi valisi tarafından ele geçirildi
80-emevilerde maveraünnehir hangi vali zamanında fethedildi;kuteybe b.müslim
81- )İlk Müslüman Türk Devletlerinden İdil Bulgar Hanlığı, Moğollara yenildikten sonra hangi devlete bağlı olarak varlıklarını devam ettirmişlerdir?
Gazneliler
Tolunoğulları
Fatimiler
Selçuklular
Altınordu  3 (2) hafta
82- )İlk Müslüman Türk Devletlerinden Tolunoğulları Devleti hangi yıllar arasında varlığını sürdürmüştür?
**868-905  2. hafta
668-705
1100-1205
650-700
1050-1100
83-Gazneliler döneminde yapılan ve tarihi açıdan büyük öneme sahip Dandanakan savaşının tarafları aşağıdakilerden hangisidir?
Fatimiler-Gazneliler
Gazneliler-Selçuklular ****6.h
Karahanlılar-Gazneliler
Gazneliler-İhşidiler
Selçuklular-Karahanlılar
84-Bursa Osmanlı Devleti’nin hangi hükümdarı döneminde fethedilmiştir?
Osman Bey
Orhan Bey****
I. Murad
Çelebi Mehmed
1I. Murad
85-Selçuklu saray teşkilatında Hacibü’l-Hüccab’dan sonraki en yüksek makam sahibi olan ve sultanın verdiği cezaların uygulanmasıyla görevli kişinin adı nedir?
Vekil-i Has
Emir-i Hares**** [Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İslam tarihi sorular
« Posted on: 03 Aralık 2022, 18:18:50 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İslam tarihi sorular rüya tabiri,İslam tarihi sorular mekke canlı, İslam tarihi sorular kabe canlı yayın, İslam tarihi sorular Üç boyutlu kuran oku İslam tarihi sorular kuran ı kerim, İslam tarihi sorular peygamber kıssaları,İslam tarihi sorular ilitam ders soruları, İslam tarihi sorularönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &