> Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Sakarya İlitam > Ders Soruları > TEFSİR YENİ
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: TEFSİR YENİ  (Okunma Sayısı 2034 defa)
04 Nisan 2013, 23:09:24
Ünyeli

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 52


« : 04 Nisan 2013, 23:09:24 »TEFSİR-SORULAR
1 )
Ahkâmu’l-Kur’ânisimli tefsirde ele alınan âyetlerin sayısı ne kadardır?


    1050
    1040
    1000
    950
    750

)
Suyûtî hayatı boyunca kaç hadis ezberlemiş vekendisinin hadis ilminde aşağıdakimertebelerden hangisine ulaştığını ifade etmiştir?


    100.000/müceddidliğe
    250.000/müçtehitliğe
    150.000/mehdiliğe
    200.000/müçtehitliğe
    1.000.000/mehdiliğe

4 )
Derveze’nin et-Tefsîru’l-Hadis adındaki tefsirihangi tefsir ekolünden sayılır?


    Rivayet
    Dirayet
    Tasavvufi
    Edebi
    Ahkam

Suyûtî’nin ‘ikinci babam’ dediği hocasının isminedir?


    Cassâs
    Râzî
    Kâfiyeci
    Seyfeddin ibn Kutluboğa
    Kâdılkudât İzzeddin el-Kinânî


1 )
Ahkâmu’l-Kur’ânisimli tefsirde ele alınan âyetlerin sayısı ne kadardır?


    1050
    1040
    1000
    950
    750


2 )
Aşağıdakilerdenhangisi Cassas’ın eserlerinden birisidir?


    Te’vîl-i Âyi’l-Kur’an
    Mefâtîhu’l-Gayb
    Kitâbu Cevâbâti'l-Mesâil.
    Envâru’t-Tenzîl
    Tefsîru Edebi'l-Kâdî

Âyetteki خمرهنkelimesine Derveze yukarıdaki metne göre hangi anlamı vermiştir?


    Humur, hımar kelimesinin çoğulu olup, kadınların başlarından aşağıya sarkıttıkları veya başlarına örttükleri şeydir.
    Hımar, humur kelimesinin çoğulu olup, kadınların örtündükleri şeydir.
    Humur, hımar kelimesinin çoğulu olup, kadınların sırtlarını örttükleri şeydir.
    Hımar, humur kelimesinin çoğulu olup, kadınların dışarıda giydikleri şeydir.
    Humur, hımar kelimesinin çoğulu olup, kadınların yakalarını kapattıkları şeydir.
    et-Tefsiru’l-Kebir
    Tevîlâtu’l-Kur’ân
    Mecme’u’l-Beyan fî Tefsîri’l-Kur’ân
    Mehasinu’t-Te’vil
    Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm
    Onlara bol bol dua et
    Onlara asla kötü söz söyleme
    Onlara gönül alıcı bir şeyler söyle
    Onlara bir şeyler vaad et
    Onları geri çevirme
    Salat, ALLAH’tan dua, meleklerden istiğfar, müminlerden ise rahmettir
    Salat, ALLAH’tan rahmet, meleklerden dua, müminlerden ise istiğfardır
    Salat, ALLAH’tan mağfiret, meleklerden ve müminlerden ise duadır
    Salat, ALLAH’tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden ise duadır
    Salat, ALLAH’tan afv, meleklerden dua, müminlerden ise merhamettir
5 )
ولا تنهرهما أي :لا تزجرهمابإغلاظ وصياح âyetteki ولا تنهرهما kelimesinin anlamı aşağıdakilerdenhangisinde doğru verilmiştir?


    O ikisini kabaca ve yüksek sesle azarlama
    O ikisine küfretme
    O ikisine iyilikten geri durma
    O ikisine duadan geri durma
    Yaşlandıklarında onlara iyilik etmekten geri durma

Aşağıdaki metne göre salatınanlamı nedir?
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىالنَّبِيِّ [الْأَحْزَابِ: 56] الْآيَةَ، إِنَّ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّهِ فِيهَذِهِ الْآيَةِ الرَّحْمَةُ، وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ الِاسْتِغْفَارُ، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَالدُّعَاءُ
    Salat, ALLAH’tan dua, meleklerden istiğfar, müminlerden ise rahmettir
    Salat, ALLAH’tan rahmet, meleklerden dua, müminlerden ise istiğfardır
    Salat, ALLAH’tan mağfiret, meleklerden ve müminlerden ise duadır
    Salat, ALLAH’tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden ise duadır
    Salat, ALLAH’tan afv, meleklerden dua, müminlerden ise merhamettir

3 )
فقل لهم قولا ميسورا âyetinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


    Onlara bol bol dua et
    Onlara asla kötü söz söyleme
    Onlara gönül alıcı bir şeyler söyle
    Onlara bir şeyler vaad et
    Onları geri çevirme

    Salat, ALLAH’tan dua, meleklerden istiğfar, müminlerden ise rahmettir
    Salat, ALLAH’tan rahmet, meleklerden dua, müminlerden ise istiğfardır
    Salat, ALLAH’tan mağfiret, meleklerden ve müminlerden ise duadır
    Salat, ALLAH’tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden ise duadır
    Salat, ALLAH’tan afv, meleklerden dua, müminlerden ise merhamettir
2 )
Tabersi’nin tefsiri aşağıdakilerden hangisidir?


    et-Tefsiru’l-Kebir
    Tevîlâtu’l-Kur’ân
    Mecme’u’l-Beyan fî Tefsîri’l-Kur’ân
    Mehasinu’t-Te’vil
    Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm

    Onlara bol bol dua et
    Onlara asla kötü söz söyleme
    Onlara gönül alıcı bir şeyler söyle
    Onlara bir şeyler vaad et
    Onları geri çevirme
    Salat, ALLAH’tan dua, meleklerden istiğfar, müminlerden ise rahmettir
    Salat, ALLAH’tan rahmet, meleklerden dua, müminlerden ise istiğfardır
    Salat, ALLAH’tan mağfiret, meleklerden ve müminlerden ise duadır
    Salat, ALLAH’tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden ise duadır
    Salat, ALLAH’tan afv, meleklerden dua, müminlerden ise merhamettir
Âyetteki خمرهنkelimesine Derveze yukarıdaki metne göre hangi anlamı vermiştir?


    Humur, hımar kelimesinin çoğulu olup, kadınların başlarından aşağıya sarkıttıkları veya başlarına örttükleri şeydir.
    Hımar, humur kelimesinin çoğulu olup, kadınların örtündükleri şeydir.
    Humur, hımar kelimesinin çoğulu olup, kadınların sırtlarını örttükleri şeydir.
    Hımar, humur kelimesinin çoğulu olup, kadınların dışarıda giydikleri şeydir.
    Humur, hımar kelimesinin çoğulu olup, kadınların yakalarını kapattıkları şeydir.
MüfessirEbû Hayyân’ın Tevbe 7. ayetle ilgili yukarıdaki tefsirine göre aşağıdakiyargılardan hangisi yanlıştır?

    İman etmek de antlaşmaya bağlı kalmak da takvanın bir gereğidir
    Şirk koşmak ALLAH’a ihanet olduğundan müşriklerle yapılan antlaşmaya bağlı kalınmaz
    Antlaşmaya bağlı kalmak müttakilerin niteliklerinden biridir
    Müminler, antlaşmaya sadık kalan müşriklere dokunmaz
    Takva, verilen sözün yerine getirilmesini gerektirir

3 )
(لا يرقبون في مؤمنإلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون ) هذا تنبيه على الوصف الموجب للعداوة وهو الإيمان
MüfessirEbû Hayyân’ın Tevbe, 9. ayetle ilgili yukarıdakiyorumundan aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?


    Müşrikler, Müslümanlara mümin oldukları için düşmanlık besler
    Müslümanlar her zaman antlaşmalarına bağlıdır
    Müşrikler, Müslümanlardan çekindikleri için antlaşmaya bağlı kalmaz
    Müşrikler, Müslümanlara menfaatlerine dokundukları için düşmanlık besler
    Müşrikler, hiçbir antlaşmaya bağlı kalmazlar

5 )
Nahiv üstadı Sîbeveyh’e büyük bir sevgibesleyen, talebelerine başlangıçta mutlaka onun “el-Kitâb”ını okutan müfessirkimdir?


    Fahreddin Râzî
    İbn Atıyye
    Kâdî Beydâvî
    Ebû Hayyân el-Endelüsî
    Ebussuûd Efendi

    Müşrikler, Müslümanlara mümin oldukları için düşmanlık besler
    Müslümanlar her zaman antlaşmalarına bağlıdır
    Müşrikler, Müslümanlardan çekindikleri için antlaşmaya bağlı kalmaz
    Müşrikler, Müslümanlara menfaatlerine dokundukları için düşmanlık besler
    Müşrikler, hiçbir antlaşmaya bağlı kalmazlar
4 )
Aşağıdaki müellif-eser eşleştirmelerindenhangisi doğrudur?


    Fahreddin Razî → el-Bahru’l-muhît
    İbn Atıyye→ Rûhu’l-me‘ânî
    Seyyid Kutub→ et-Tahrîr ve’t-tenvîr
    Zemahşeri→ Esâsü’l-belâğa
    Ebussuûd Efendi→ el-Keşşâf

3 )
(لا يرقبون في مؤمنإلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون ) هذا تنبيه على الوصف الموجب للعداوة وهو الإيمان
MüfessirEbû Hayyân’ın Tevbe, 9. ayetle ilgili yukarıdakiyorumundan aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?


    Müşrikler, Müslümanlara mümin oldukları için düşmanlık besler
    Müslümanlar her zaman antlaşmalarına bağlıdır
    Müşrikler, Müslümanlardan çekindikleri için antlaşmaya bağlı kalmaz
    Müşrikler, Müslümanlara menfaatlerine dokundukları için düşmanlık besler
    Müşrikler, hiçbir antlaşmaya bağlı kalmazlar

MüfessirEbû Hayyân’ın Tevbe 7. ayetle ilgili yukarıdaki tefsirine göre aşağıdakiyargılardan hangisi yanlıştır?

    İman etmek de antlaşmaya bağlı kalmak da takvanın bir gereğidir
    Şirk koşmak ALLAH’a ihanet olduğundan müşriklerle yapılan antlaşmaya bağlı kalınmaz
    Antlaşmaya bağlı kalmak müttakilerin niteliklerinden biridir
    Müminler, antlaşmaya sadık kalan müşriklere dokunmaz
    Takva, verilen sözün yerine getirilmesini gerektirir
    O ikisini kabaca ve yüksek sesle azarlama
    O ikisine küfretme
    O ikisine iyilikten geri durma
    O ikisine duadan geri durma
    Yaşlandıklarında onlara iyilik etmekten geri durma
    Onlara bol bol dua et
    Onlara asla kötü söz söyleme
    Onlara gönül alıcı bir şeyler söyle
    Onlara bir şeyler vaad et
    Onları geri çevirme
    İsrailiyata yer vermesi
    Zayıf hadisleri kullanması
    Modernist yorumlar içermesi
    Nüzul sırasına göre tefsir etmesi
    Çok detaya girmesi
5 )
Aşağıdakimetin hangi konu üzerinde durmaktadır?
الم قَالَ الشَّعْبِيُّوَجَمَاعَةٌ: الم وَسَائِرُ حُرُوفِ الْهِجَاءِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ مِنَالْمُتَشَابِهِ الَّذِي اسْتَأْثَرَ الله بِعِلْمِهِ، وَهِيَ سِرُّ الْقُرْآنِ،فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِظَاهِرِهَا وَنَكِلُ الْعِلْمَ فِيهَا إِلَى اللَّهِتَعَالَى، وَفَائِدَةُ ذِكْرِهَا طَلَبُ الْإِيمَانِ بِهَا.  قَالَ أَبُو بَكْرٍالصِّدِّيقُ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] [2] : فِي كُلِّ كِتَابٍ سِرٌّ وَسِرُّ اللهفِي الْقُرْآنِ أَوَائِلُ السُّوَرِ.وَقَالَ عَلِيٍّ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] :أَنَّ لِكُلِّ كِتَابٍ صَفْوَةٌ وَصَفْوَةُ هَذَا الْكِتَابِ حُرُوفُ التَّهَجِّي


5 )
Aşağıdakimetin hangi konu üzerinde durmaktadır?
الم قَالَ الشَّعْبِيُّوَجَمَاعَةٌ: الم وَسَائِرُ حُرُوفِ الْهِجَاءِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ مِنَالْمُتَشَابِهِ الَّذِي اسْتَأْثَرَ الله بِعِلْمِهِ، وَهِيَ سِرُّ الْقُرْآنِ،فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِظَاهِرِهَا وَنَكِلُ الْعِلْمَ فِيهَا إِلَى اللَّهِتَعَالَى، وَفَائِدَةُ ذِكْرِهَا طَلَبُ الْإِيمَانِ بِهَا.  قَالَ أَبُو بَكْرٍالصِّدِّيقُ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] [2] : فِي كُلِّ كِتَابٍ سِرٌّ وَسِرُّ اللهفِي الْقُرْآنِ أَوَائِلُ السُّوَرِ.وَقَالَ عَلِيٍّ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] :أَنَّ لِكُلِّ كِتَابٍ صَفْوَةٌ وَصَفْوَةُ هَذَا الْكِتَابِ حُرُوفُ التَّهَجِّي


    Müteşabihlerden
    Garibu’l-Kur’ân’dan
    Ahkamdan
    Huruf-u Mukattaadan
    İsrailiyattan

4 )
Derveze’nin eseri en fazla hangi açıdan tenkidemaruz kalmıştır?


    İsrailiyata yer vermesi
    Zayıf hadisleri kullanması
    Modernist yorumlar içermesi
    Nüzul sırasına göre tefsir etmesi
    Çok detaya girmesi

)
( بَرَاءَةٌمِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  ) و المعنى : أن اللّه و رسوله قد برئا من العهد الذيعاهدتم به المشركين و أنه منبوذ إليهم.
MüfessirZemahşerî’nin Tevbe 1. ayetle ilgili yukarıdaki yorumunda yer alan (و أنهمنبوذ إليهم ) ifadesinin anlamı nedir?


    ALLAH ve Resûlü’nün müşriklerle yapılan antlaşma ile bir ilişkisi kalmamıştır
    Müşriklerle yapılan antlaşma bozularak tümüyle müşriklere iade edilmiştir
    Müşriklerle yapılan antlaşma ikinci bir emre kadar askıya alınmıştır
    Müşriklerle yapılan antlaşmanın sürdürülmesi imkanı kalmamıştır
    Müşriklerle yapılan antlaşmanın bozulmasının sorumlusu müşriklerdir

3 )
Suyûtî’nin, müfessirlerin biyografilerini anlattığıeserinin adı nedir?


    et-Tahbîr fî Ulûmi’t-Tefsîr
    el-İtkân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân
    el-İklîl fî İstinbâti’t-Tenzîl
    Katfü’l-Ezhâr fî Keşfi’l-Esrâr
    Tabakâtü’l-Müfessirîn


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 04 Nisan 2013, 23:37:44 Gönderen: Reyyan »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: TEFSİR YENİ
« Posted on: 03 Aralık 2022, 19:59:41 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: TEFSİR YENİ rüya tabiri,TEFSİR YENİ mekke canlı, TEFSİR YENİ kabe canlı yayın, TEFSİR YENİ Üç boyutlu kuran oku TEFSİR YENİ kuran ı kerim, TEFSİR YENİ peygamber kıssaları,TEFSİR YENİ ilitam ders soruları, TEFSİR YENİönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &