> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Delilli Şafi İlmihali > Oruç
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Oruç  (Okunma Sayısı 2185 defa)
09 Mart 2010, 17:20:47
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 09 Mart 2010, 17:20:47 »Oruç

Oruç lugatta, bir şeyden uzak durmak, herhangi bir şeye karşı kendini tutmaktır.

Istılahta ise, fecrin doğuşundan güneşin batmasına kadar orucu bozan her şeyden korunmaktır.

Ramazan orucunun delili Kitap, Sünnet ve İcma-ı ümmet ile sabittir.

Kitaptan delil, Kur´an-ı Kerimin şu ayeti kerimesidir:

"Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur´an´ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayında hazır bulunanlar onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza et­sin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez..." (Bakara: 2/185)

Sünnetten delil de Peygamberimizin (s.a.v.)´ın şu hadisi şerifidir: "Ramazan ayı öyle bir aydır ki Allah, o ayda oruç tutmanızı emretti. Ben de size gece ibadetini sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını umarak oruç tutar ve gece ibadet ederse, annesinin kendisini doğurduğu gün gibi günahlarından soyulur."

Başka bir hadisi şerifte Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurur: "Oruç bir kalkandır. Sizden bîriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söy­lemesin. Cahilce hareketler yapmasın. Şayet bir kimse onunla oruçlu ol­duğu halde kavga edersveya kötü söz söylerse, "Ben oruçluyum, ben oruç­luyum" desin. Muhammed´in nefsini elinde tutan Allah´a yemin olsun ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha sevimlidir. Cenabı hak buyurmuştur ki, Oruçlu yeme ve içmesini terkediyor. Oruç be­nim içindir. Onun mükafatını ben veririm" [1]

Peygamberimiz (s.a.v.) yine bir hadisi şerirlerinde,

"Yüce Allah buyurdu ki, her seıap on mislinden yediyüi misline kadar artar. Ancak oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm" buyur­makla orucun sevabının apayrı olduğunu, yediyüz mislinden çok fazla ol­duğunu bildirmiştir.

Oruç, farz ve nafile olarak iki kısma ayrılır:

Farz oruçlar kendi aralarında üç kısım olup bunlar,

Ramazan orucu, kefaret orucu ve nezir orucudur.

[1] Müslim, 151-163

Farz Oruçlar

1- Ramazan Orucu:

Her yıl tutulması gereken Ramazan ayına ait olan oruçtur.

2- Kefaret orucu:

Ramazan ayında oruçlu iken -bilerek- cinsi münasebette bulunan kişi­nin tutması gereken kefaret orucudur ki bu da, ara vermeden iki ay üst üs­le oruç tutmaktır.

3- Nezir orucu:

Nezredilen herhangi bir şey yerine geldiği zaman onun için oruç tut­maktır.

Nafile Oruçlar

Nafile oruçlar da, farz olmayıp tutulmasında büyük sevaplar olan sün­net oruçlarıdır. Bunlar ilende açıklanacaktır.

Orucun insanlar için çok sayıda faydası vardır. Zira Allahu Teala hiç bir şeyi boşuna emretmez. Farz kıldığı oruç için de mutlaka faydaları vardır.

Şimdi bu faydalardan bir kaçını yazalım:

Oruç. iradeyi kuvvetlendirir. İnsana gayret edebilme çabasını ve sabrı öğretir.

Oruç insana düzen ve disiplin öğreterek kişiye belli bir vakte kadar ye­meme ve içmeme alışkanlığını kazandırır.

Oruç. nefisle yapılan bir cihattır. Nefsi, ilgili bulunduğu dünya şaibele­ri ile günahlarından kurtarır, sehvi ve nefsi arzuları kırar, yiyecek ve içe­ceklerde nefsi bir kontrol mekanizması altına alır.

Oruç, insandaki merhamet ve kardeşlik bağlarını geliştirir. Müslüman­ları birbirine yakınlaştıran bir sosyal ve dayanışma kurumu gibi olur.

Oruçlu haldeyken açlık ve susuzluk hissedildiği için başkalarına iyilik yapmaya sevk eder.

Oruç, büyük bir ahlak eğitimi sağlar.

Oruç, nefsani arzulara ve şeytanın vesveselerine karşı büyük bir kuv­vettir.

Oruç sebebiyle insan mahrum olduğu şeylere ve karşılaşacağı sıkıntı­lara karşı bir eğitim alışkanlığını kazanır.

Oruç, büyük bir harp eğitimi de sağlar. Çünkü savaşta istenildiği za­man yeme-içme mümkün değildir. Bazen uzun müddet aç ve susuz kalı­nabilir. Bu sebeple oruçlu kimse aç ve susuz kalmaya alışarak vücuduna güç ve direnç kazandırır.

Oruç, bedenlerin sıhhat kaynağıdır. Kâinatta çalışan her şeyin bazen dinlenmeye ihtiyaç vardır. Onun için onbir ay durmadan çalışan vücudun, mide, bağırsaklar ve diğer organların elbette dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurur:

"Oruç tutunuz ki sıhhatli bulaşınız" [1]

Orucun daha bir çok hikmet ve faydalan vardır.

Kısaca özetlersek;

-Oruç, Allah´ın verdiği nimetlere şükretme, Allah´ın azabından korun­ma, kıyamet gününü ve cehennem azabının şiddet, sıkıntı ve korkusunu hatırlatma vazifesini görür.

-Oruç, şefkat ve merhamet duygularını geliştirir.

-Oruç, mü´minler arasında zengin-fakir mücadelesini azaltır.

-Oruç, Allah´a ve islam dinine bağlılığın samimi olup olmadığını, ölç­meyi temin eder.

-Oruç, mü´minlere Allah.´ın rahmet ve mağrifetini kazandıracak, dünya ve ahiret mutluluğunu temin eder ve oruç azıklara bereket verir.

[1] İmam Ahmed ve Tiberu Keşfiil Hufa.c.l sah 445 no. 1455

Orucun Farz Olmasının Şartları

Orucun vacip olmasının şartlan üçtür:

1- Müslüman olmak.

2- Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmak.

3- Oruç tutabilecek güce sahip olmak.

Orucun Farzları

Orucun farzları dörttür:

Niyet etmek, yemek, içmek, cinsi münasebet ile kasten kusmaktan uzak durmaktır.

Niyetin yeri kalptir. Kalben niyet etmek gerekir. Ramazan veya nezir orucu için geceden niyet etmek gerekir.

Orucun farz olmasının ilk iki şartı mükellef olmanın temel esaslarıdır. Üçüncü şartı da oruç tutabilecek güce sahip olmaktır. Yüce Allah Kuran-ı Kerim´de: "Oruç tutmaya gücü yetmeyenlere bir fakirin doyumu kadar fidye vardır." (Bakara: 2/184) buyurmuştur.

İbni Abbas, bu ayet-i kerimenin yaşlılar ve kadınlar için nazil olduğu­nu rivayet eder.

Orucun farzlarından niyet kalben getirilmelidir. Ramazan veya nezir orucundan hangisi ise geceden niyet etmek gerekir.

Oucun farzlarından ilki olan niyet için delil.

Hadis-i şerifte Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Fecrden önce niyet etmeyenin orucu yoktur." [1]

Farz olan oruçlarda layin şarttır. Yani Ramazan orucu, kazası, kefarreti veya nezir orucu olduğunu tayin etmektir.

Niyetin en uygunu şöyledir:

"Niyet ettim Allah rızası için bu senenin farz olan yarınki Ramazan ayı orucunu tutmaya."

Yüce Allah Kuran-ı Kerim´de: "Fecrin beyaz ipliği (aydınlığı) kara ipliğinden (karanlığından) ayrılıncaya kadar, yiyin için sonra gece olun­caya kadar (güneş batıncaya kadar) orucu tamamlayın.´´´ (Bakara: 2/187) buyurmuş­tur.

Orucun Farzları

Sahur vaktinden iftar vaktine kadar yememek, içmemek, cinsi müna­sebetten kaçınmak ve kusmamak gibi sakınmamız gereken hususlar oru­cun farzlarıdır. Bilerek veya kasten kusmak orucu bozar, ayrıca mideden gelen ekşi suyu ve ağıza gelen balgamı tekrar yutmak da orucu bozar.

Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Oruçlu iken kendisine kusmak galebe edip kusan kimseye kaza yoktur. Fakat kendisi bilerek kusarsa kaza etmesi gerekir." [2]

[1] Dankının, 2/172

[2] Ebu Davud, 238. Tirmizi, 720

Orucun Sahih Olmasının Şartları

1) Müslüman olmak.

2) Mümeyyiz (ergenlik çağma girmiş) olmak,

3) Hayız ve nifastan temiz olmak.

4) Zamanın oruç tutmak için elverişli olması.

Orucu Bozan Şeyler

Orucu bozan şeyler ondur (melinde dokuzu geçiyor):

1- Kasden veya bilerek insanın vücuduna herhangi bir şeyin içeri gir­mesi,

2- Ön ve arka yollarından bir şeyin girmesi,

3- Bilerek kusmak.

4- Bilerek cinsel ilişkide bulunmak,

5- Şehvetli oynamakla meninin çıkması,

6- Hayız olmak,

7- Nifas olmak,

8- Delirmek,

9- Mürted olmak.

Orucun Sünnetleri

Orucun sünnetleri üç tanedir.

1- Akşam olduğunda acele iftar etmek,

2- Sahuru ertelemek,

3- Çirkin sözlerden kaçınmak.

Orucu bozan şeylerin delilleri:

-Çok az da olsa yemek ve içmek orucu bozar. Ama oruçlu olduğunu unutarak yiyip içerse yenilen veya içilen şey ne kadar da çok olursa oruç bozulmaz.Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Oruçlu olduğu halde unutarakyiyen veya içen orucunu tamamlasın. Zira ona Allah ye­dirmiş ve içirmistir"[1]

- Gözle görülebilen bir şeyin insanın ön veya arkası veya başka açık bir menfezden girmesi de orucu bozar.

Kulağa ilaç damlatmak orucu bozar, göze sürme çekmek ise bozmaz. Çünkü kulak açı...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Oruç
« Posted on: 27 Ocak 2023, 20:03:21 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Oruç rüya tabiri,Oruç mekke canlı, Oruç kabe canlı yayın, Oruç Üç boyutlu kuran oku Oruç kuran ı kerim, Oruç peygamber kıssaları,Oruç ilitam ders soruları, Oruçönlisans arapça,
Logged
21 Aralık 2014, 17:08:48
Ramazan.
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 6.353« Yanıtla #1 : 21 Aralık 2014, 17:08:48 »

Ramazan ayı bütün insanlığa doğru yolu gösteren Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır.Bu ayda Yüce ALLAH bize bu ayda oruç tutmamızı emretmiştir. Peygamberimiz ise bu ayda gece kalkıp ibadet etmemizi bize sünnet kılmıştır. Ramazanda orucunu kim inanarak ve sevabını bekleyerek oruç tutarsa  günahlarından temizlenir. Oruç tutan kişinin mükafatını sadece ALLAH verebilir.Farz olan 3 farklı oruç vardır.Bunlar: Ramazan Orucu,Adak orucu(yani nezir orucu) ve kefaret orucudur.Ve bir de nafile oruçlar vardır.Nafile oruçların tutulmasını Yüce ALLAH emretmemiştir fakat bu oruçlar sünnettir ve tutulması  büyük sevaptır.Oruç Yüce RABB' imizin verdiği nimetlere şükretmek ve ALLAH' ın azabından korunmak demektir.Oruç insanı güçlendirir , ahlaklandırır ve en iyiside oruç insana sabrı öğretir ALLAH'A kulluk etmemize yardımcı olur ve cehennem azabının korkusunu unutmamamızı sağlar.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
21 Aralık 2014, 17:36:32
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.620


« Yanıtla #2 : 21 Aralık 2014, 17:36:32 »

Esselamu aleykum.Rabbim razı olsun paylaşımdan kardeşim.Orucun sünnetlerini,farzlarını,orucu bozan şeyleri her şeyi öğrenmiş olduk ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
13 Mayıs 2015, 20:47:30
besiye 8
Öğrenci Grubu
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1.374


« Yanıtla #3 : 13 Mayıs 2015, 20:47:30 »

Paylaşım için teşekkür ler......
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &