> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 3
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 3  (Okunma Sayısı 1136 defa)
02 Ocak 2011, 17:46:07
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 02 Ocak 2011, 17:46:07 »ZEYD BİN HARİSE, OĞLU ÜSÂME, AMMÂR BİN YÂSİR, ABDULLAH BİN MES'ÛD VE EBÛ ZER EL-GİFÂRÎ'NİN MENKIBELERİ 3


8839- Ebû Zer radiyallahu anh'dan: "Abdullah bin es-Sâmit Ebû Zer'in şöyle dediğini nakletti:

'Haram ayım helâl kılan kavmimiz Gifâr'dan ayrılıp, ben, kardeşim Üneys ve an­nem beraberce yola çıktık. Dayımıza gittik; dayımız bize ikram ve ihsanda bulundu. Fakat kavmi bize haset edip dediler ki: 'Sen ailenin yanından ayrıldığın zaman Üneys onun yanı­na gidiyor.' Dayımız gelince kendisine söyle­nenleri bize söyledi. Bunun üzerine ben de dedim ki:

'Bize yaptığın iyilikleri kirlettin, artık be­raber kalamayız.'

Hemen develerimizi hazırladık, yükümü­zü yükleyip, oradan ayrıldık. Bunun üzerine dayımız ise elbisesine kapanıp ağlamaya baş­ladı ve nihayet Mekke'nin yakınına vardığı­mızda kardeşim Üneys (birileriyle) bizim de-

velerimizle onların develeri hususunda şiir yarışına girmek İçin her iki taraf kâhine gitti­ler. Kâhin Üneys'i daha hayırlı bulmuş. Bu­nun üzerine Üneys yanımıza develerimizle ve bir misli de beraberlerinde olduğu halde gel­di. Ebû Zer (Abdullah bin es-Sâmit'e) dedi ki: 'Ey kardeşim oğlu! Ben daha Allah Resulü sallallalıu aleyhi ve sellem ile buluşmadan üç yıl önce namaz kıldım.'

'Kimin için?' dedim.

'Allah için' dedi.

'Namaz kılarken ne tarafa duruyordun?'

'Rabbim beni ne tarafa yöneltirse o tarafa. Yatsıyı kılıyordum, gece sabaha karşı kendimi sanki yokmuş gibi bırakıyordum, nihayet gü­neş yükselinceye dek o hal üzere kalıyordum.'

Üneys dedi ki: 'Benim Mekke'de bir İşim vardır, bana İzin ver gideyim.' Sonra Üneys Mekke'ye doğru yola koyuldu, An­cak geri dönmekle biraz gecikti. Döndüğün-de dedim ki:

'Ne yaptın?'

'Mekke'de bir adam gördüm. Senin dinin üzeredir. Allah'ın kendisini peygamber olarak gönderdiğini iddia ediyor.'

'Peki insanlar ne diyorlar?'

'İnsanlar onun için, şair, kâhin ve sâhir ol­duğunu söylüyorlar' dedi.

Üneys kendisi de şairlerden biri olduğu için, dedi ki: 'Ben kâhinlerin sözünü dinle­dim, fakat onun söyledikleri hiç kâhinlerinki-ne benzemiyor. Onun sözünü şairlerinkiyle tarttım, hiçbiri ona uymuyor ve ona denk ola­mıyor. Vallahi o, doğrudur. Onlar yalancıdır."

Dedim ki: 'O halde sen de bana izin ver de ben de Mekke'ye gideyim.' Gittim ve orada zayıf bulduğum (gözüme kestirdiğim) bir adama: 'Sizin sapık dediğiniz o adam nerde-dir?' Bunu der demez: 'İşte sapık, sapık! diye­rek halkı başıma topladı. Ellerine geçirdikleri çamur ve kemiklerden ne varsa onlarla vurup beni bayıltmcaya dek dövdüler. Ayıldığını za­man her tarafım kan-revan olmuştu, hemen zemzem kuyusuna varıp kanlarımı yıkadım;

tertemiz oldum; suyundan da bol miktarda iç­tim. Ey kardeşimin oğlu! Otuz gün gece-gün-diiz orada öylece kaldım. Tek gıdam zemzem suyu idi. Onu içtikçe şişmanladım, nerdeyse şişmanlıktan karnım patlayacaktı. Hiç de açlık duymadım. Mehtaplı bir geceydi. Bir ara Mek-keliler ay ışığında ansızın uyuyakaldüar. Kâ-beyi iki kadından başka tavaf edeni görmedim.

Asâf ve Naile için dua ediyorlardı. Tavaf sırasında yanıma geldiler. Ben: 'Bunların biri­ni diğerine nikahlayın!' diyerek onlara takıl­dım. Fakat onlar sözlerinden vazgeçmediler. Yanıma geldiler. Ben ise: 'Kinayeli söylemi­yorum, gerçekten onlar odun gibi bir şeydir' dedim. Bunun üzerine kadınlar: 'Burada bi­zim adamlarımızdan biri olsaydı görürdün!' diyerek velveleyle gittiler. Ancak onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebû Bekr ile karşılaştılar, onlar yukardan doğru inip geliyorlardı.

Buyurdu ki: 'Neniz var?'

'Ka'be ile örtüsü arasında bir dinsiz var.'

'Peki o size ne dedi?'

'O bize ağız dolduran sözler söyledi' de­diler.

Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sel­lem geldi, arkadaşıyla birlikte Hacer'i istilâm etti ve tavaf etti. Sonra namaz kıldı,

Namazım bitirince, onu İslâm'ın selâmı ile ilk selâmlayan ben oldum; dedim ki:

'Esselâmü aleyke ya Resûlallah!'

'Ve aleyke ve Rahmetullah!' diyerek karşı­lık verdi ve sordu:

'Kimlerdensin?'

'Gifâr'dan' dedim. Hemen elini kaldırarak parmaklarını alnına koydu.

İçimden, galiba Ğifar kabilesine mensup olmam hoşuna gitmedi, dedim. Elinden tut­mak istedim, fakat arkadaşı engel oldu. Çün­kü o, onu benden daha iyi tanıyor ve biliyor­du. Sonra başını kaldırıp şöyle sordu:

'Ne zamandan beri buradasın?'

'Otuz gündür, geceli gündüzlü burada­yım' dedim.

'Peki bu kadar zamandır sana kim yediri­yor?'

'Hiç kimse yedirmiyor, bütün gıdam zem­zem suyudur. Onu içe içe karnım patlayacak

kadar şişmanladım; üstelik hiç açlık da hisset­medim' dedim. Şöyle buyurdu: "O mübarek (bir su)dur. O yemek bulamayanlar için bir yemektir."

Ebû Bekr dedi ki: 'Ey Allah'ın Resulü! Müsaade et de bu gece ona ben yemek yedi-reyim.' Allah Resulü ve Ebû Bekr gittiler, ben de onlarla beraber gittim. Ebû Bekr bir kapı açtı, oradan Tâif üzümlerini alıp bana verdi. Mekke'de ilk yediğim yemek işte o oldu. Ara­dan biraz zaman geçtikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim; şöyle buyurdu: 'Bana hurmalık bir yer gösterildi. Galiba orası Yesrib'dir. Sen kavmine git ve onlara benim adıma tebliğde bulun! Belki se­nin vasıtanla Allah onları faydalandırır da karşılığında ecir alırsın.'

Hemen Üneys'e giHim. Dedi kî: 'Ne yaptın?'

'Müslüman oldum ve onu tasdik ettim'de-dim.

'Ben de senin dininden hoşlanırım, çünkü ben zaten önceden onu tasdik edip müslüman olmuştum'dedi. Sonra annemize geldik, ona da durumumuzu anlatınca, o da şöyle dedi: 'Benim de bu hoşuma gitti, zaten ben de ön­ceden onu tasdik edip müslüman olmuştum.'

Hazırlandık; yüklerimizi yükleyip kavmi­miz olan Gifâr kabilesinin yanına vardık. Du­rumu onlara bildirdik, hemen onların yansı İslâmiyeti kabul ettiler. Onlara reisleri olan Eymâ bin Rahada imamlık yapıyordu. Diğer yansı da şöyle dediler:

'Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince, müslüman oluruz.' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde diğer kalan yarısı da İslâmiyeti ka­bul edip müslüman oldular.

Ondan sonra Eşlem kabilesi de gelip şöy­le dediler: 'Ey Allah'ın Resulü! Kardeşleri­miz müslüman oldular, biz de onlar gibi müs­lüman olmak İstiyoruz.'Ve müslüman oldular. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

'Gifar müslüman oldu; Allah onlara mağ­firet buyursun; Eşlem müslüman oldu, Allah onları selâmete erdirsin!'

Rivayetlerinden birinde şöyle geçmiştir:

"Bunun üzerine kâhinlerden bîr adama gitti­ler. Kardeşim Üneys (şiirleriyle) devamlı ola­rak kâhini övdü ve diğerini yenik düşürdü. Böylece onun deve sürüsünü kazanıp, bizim­kilere kattık."

8840- Onun rivayetlerindendir: "Ebû Zer, azığını alıp (içi su dolu) bir kır­ba ile Mekke'ye vardı. Mescide (Kâ'be'ye) ge­lip tanımadığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i aramaya başladı. Onu sormak iste­medi. Nihayet akşam oldu. Yattı, Ali onu gör­dü ve yabancı olduğunu anladı. Ebû Zer onu görünce ardından gitti, yolda yürürken birbir­lerine hiçbir söz söylemediler. Sabah olunca kırbası ile azığını alıp yine mescide (Kabe'ye) geldi. O gün öylece akşama kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i göremeden kalıp bekledi. Gene yattığı yere döndü, yine Ali onu gördü. Dedi ki: 'Hâlâ bu adam yerini bilmiyor mu ki burada yatmış duruyor.' Sonra hemen onu kaldırdı, beraber yine hiç konuşmadan git-

tiler. Üçüncü gece olunca yine aynı şey oldu. Ali onu kaldırdı, beraber yürümeye başlayın­ca, Ali dayanamadı, sordu: 'Bu beldeye geliş sebebini bana hâlâ anlatmayacak mısın?'

'Bana doğru yolu göstereceğine dair kesin söz verirsen, anlatırım' dedi.

Ali de söz verdi, bunun üzerine Ebû Zer Mekke'ye geliş amacını ona anlatınca Ali: 'O (görmek istediğin kişi) hak üzeredir ve Al­lah'ın Resulüdür.' dedi. Sonra dedi ki:

'Sen sabah olunca beni takip et! Eğer yol­da senin hakkında endişeleneceğim bir durum görürsem, su döküyormuş gibi yaparım; geçip gittiğimde ise sen beni takip edersin, nihayet girdiğim yere girersin.' Dediğini yaptı, onu takip etti. Nihayet o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girdi. O da ardın­dan girdi, onu dinler dinlemez hemen müslü-maıı oldu. Ondan sonra Allah Resulü sallalla­hu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu:

'Kavmine dön; sana emrim gelinceye dek onlara peygamberliğimi bildirip orada kal!' Cevabı şu oldu:

'Nefsim kudret elinde olana yemin ederim ki, gidip ortalarında (Allah'ın varlığını ve bir­liğini) haykınp müslüman olduğumu ilan edeceğim.'

Ondan sonra çıktı, mescide (Kabe'ye) va­rıp avazının çıktığı kadar şöyle bağırdı:

'Şehadet ederim ki, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed de O'nun Resulüdür.' Bunu duyan müşrikler hemen başına üşüştüler ve onu yere serinceye dek dövdüler, nihayet Abbâs gelip üzerine abanıp şöyle dedi:

'Yazık size; bilmiyor musunuz bu adam Gifâr kabilesindendir. Şam'a giderken (tica­ret) yolunuz oradan geçmektedir. Onlar bunu duyarsa haliniz nice olur?' Ondan sonra der­hal onu ellerinden kurtardı. Ertesi gün gidip aynısını yaptı, yine müşrikler yere serinceye kadar onu dövdüler, gelip Abbâs üzerine aba­nıp onu kurtardı."

IMüslim, Buhârî de bunu aynı şekilde rivayet etti.]

8841- Ebû Zer radiyallahu anh'dan: "Kıyamet gününde ben Allah Resulü sal­lallahu aleyhi ve sellem'e hepinizden daha yakın olacağım; çünkü ben onun şöyle buyur­duğunu duydum: 'Kıyamet gününde bana en yakınınız, dünyadan kendini terketîigim gibi ayrılandır.' Vallahi içinizde...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 3
« Posted on: 26 Ekim 2020, 15:59:05 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 3 rüya tabiri,Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 3 mekke canlı, Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 3 kabe canlı yayın, Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 3 Üç boyutlu kuran oku Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 3 kuran ı kerim, Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 3 peygamber kıssaları,Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 3 ilitam ders soruları, Zeyd bin Harise oğlu Üsame Ammâr bin Yâsir menkıbeleri 3önlisans arapça,
Logged
10 Temmuz 2019, 14:36:44
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.263Site
« Yanıtla #1 : 10 Temmuz 2019, 14:36:44 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizleri doğru yoldan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
11 Temmuz 2019, 20:23:26
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.152


« Yanıtla #2 : 11 Temmuz 2019, 20:23:26 »

Esselamu aleyküm. Rabbım razı olsun paylaşım dan kardeşim...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Temmuz 2019, 12:10:37
Züleyha
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.428


« Yanıtla #3 : 12 Temmuz 2019, 12:10:37 »

Esselamü aleyküm Rabbim bizleri Kur an yolundan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &