ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Vekaleten hac ve çocuğun haccı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Vekaleten hac ve çocuğun haccı  (Okunma Sayısı 1266 defa)
10 Ocak 2011, 18:43:20
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 18:43:20 »Vekaleten Hac Ve Çocuğun Haccı


3611- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Abbâs'ın oğlu el-Fadl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in terkisindeydi. Resûlullah'a Has'am'dan bir kadın fetva sormak için geldi. Fadl da durmadan ona, kadın da ona bakıyordu (karşılıklı bakışıyorlardı). Al­lah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Fadl'in yüzünü başka tarafa çevirmeye koyul­du. Kadın dedi ki:

«Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın kullarına farz kıldığı hac farizası yaşlı olan babama da ulaştı, ancak deveye binmekten âcizdir; acaba ben onun namına hac yapabilir miyim?» *

«Evet» buyurdu. Bu hâdise, Veda haccın-da cereyan etmiştir."[497]

 

3612- Diğer rivayet:

"Bir adam dedi ki: «Ey Allah'ın Nebisi! Babam hac yapamadan vefat etti; acaba ben onun namına hac yapabilir miyim?» Şöyle buyurdu:

«Acaba babanın bir borcu olsaydı, sen onu öder miydin?»

«Evet» deyince, «Allah'ın borcu (öden­meye) daha lâyıktır» buyurdu."[498]

 

3613- Diğer rivayet:

"O yaşlı bir adamdır, devenin üstünde du­ramıyor. Eğer onu devesinin üstüne bağlar­sam ölmesinden korkuyorum."[499]

 

3614- Ahmed'in rivayeti: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Fadl'a dedi ki:

«Ey Kardeşimin oğlu! Bu öyle bir gündür ki, kim bugünde kulağına, gözüne ve diline sahip olursa mutlaka bağışlanır»."[500]

 

3615- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan:

Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek dedi ki:

"Kız kardeşim hacca gitmeyi adamıştı, gitmeden vefat etti. Ne dersin, ben onun na­mına hac yaparsam olur mu?"

"Kız kardeşinin borcu olsaydı öder miy­din?"

"Evet."

"Öyleyse bunu da öde! Zira borcu ödenm­eye Allah daha layıktır."

[Buhârî, Müslim ve Nesâî][501]

 

3616- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın: "Lebbeyk an Şübrüme!" dediğini duydu. Şöyle buyurdu: "Kimdir Şübrüme?"

"Benim kardeşim, ya da akrabam" diye cevap verince: "Sen kendi namına haccettin mi?" diye sordu. Adam "Hayır" dedi. Bunun üzerine şöyle buyurdu:

"Önce kendin için haccet, sonra Şübrüme için haccedersin." [Ebû Dâvûd][502]

3617- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Revhâ'da bir grup yolcuya rastladı ve:

«Bu kavim kimdir?» diye sordu.

«Biz müslümanlanz, ya sen kimsin?" diye sordular. O da:

«Ben Allah'in Resulüyüm» buyurdu.

Bir kadın elindeki çocuğu yukarıya kakh-np «Bunun için hac var mıdır?» diye sordu.

«Evet vardır, sen de sevabını alırsın» bu­yurdu." [Müslim, Ebû Dâvûd ve Nesâî.][503]

 

3618- Câbir radiyallahu anh'dan:

"Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem ile birlikte hac yaptığımız zaman, kadın­lar ve çocuklar namına da telbiye getirirdik."

[Tirmizî]

Ayrıca o, bu rivayet hakkında: "Bu garîb-dir. Âlimler, kadının namına telbiye getiril­meyeceği hususunda ittifak etmişlerdir" dedi.[504]

 

3619-  Zeyd bin Erkam radiyallahu anh'­dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim babası ya da annesi namına hac ya­parsa bu, hem kendisi, hem de onların namı­na kâfi gelir." [Taberânî, Mu'cemu'I-Kebtr'de adı belirtilmeyen bir râvi kanalıyla.][505]

 

3620- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellembuyurdu:)

"Kim ölmüş bir kişinin namına hac yapar­sa, onun ecri gibi ecir alır; kim de oruçluya iftar verirse, onun ecri gibi ecir alır. Kim bir hayra çağırırsa o hayrı yapan gibi sevap alır." [Taberânî, Mu 'cemu'l-Evsat'ta. İsnadında Ali bin Yezîd bin Behrâm adlı râvi vardır.][506]


[497] Bu hadisi Mâlik (Şeybânî rivayeti no. 481), Şafiî (Ümm II, 97; VII, 196), Tayâlisî (s. 347), Ahmed (1,219, 251, 329, 346, 359, 366), Dârimî (II, 40), Buhârî (hacc I, II, 140; cezâ'us-sayd 24, II, 218; mağâzî 77, I, 125; isti'zân 2, VII, 126), Müslim (hacc no. 407, s. 973), Ebû Dâvud (no. 1809), Tirmizî (no. 928), Nesâî (menâsık 9, II,  12, V, 117-9; adâbu'l-kudât 9, VIII, 228-9), Ebû Ya'lâ (no. 2384), İbn Huzeyme (no. 3031-6), İbn Hib-bân (no. 3979,3984,3985) ve Beyhakî (IV, 328-329; V, 179), Süleyman b. Yesâr an İbn Abbâs asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/156.

[498] Bu hadisi Mâlik (Şeybânî rivayeti no. 481), Şafiî (Ümm II, 97; VII, 196), Tayâlisî (s. 347), Ahmed (1,219, 251, 329, 346, 359, 366), Dârimî (II, 40), Buhârî (hacc I, II, 140; cezâ'us-sayd 24, II, 218; mağâzî 77, I, 125; isti'zân 2, VII, 126), Müslim (hacc no. 407, s. 973), Ebû Dâvud (no. 1809), Tirmizî (no. 928), Nesâî (menâsık 9, II,  12, V, 117-9; adâbu'l-kudât 9, VIII, 228-9), Ebû Ya'lâ (no. 2384), İbn Huzeyme (no. 3031-6), İbn Hib-bân (no. 3979,3984,3985) ve Beyhakî (IV, 328-329; V, 179), Süleyman b. Yesâr an İbn Abbâs asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/156.

[499] Bu hadisi Mâlik (Şeybânî rivayeti no. 481), Şafiî (Ümm II, 97; VII, 196), Tayâlisî (s. 347), Ahmed (1,219, 251, 329, 346, 359, 366), Dârimî (II, 40), Buhârî (hacc I, II, 140; cezâ'us-sayd 24, II, 218; mağâzî 77, I, 125; isti'zân 2, VII, 126), Müslim (hacc no. 407, s. 973), Ebû Dâvud (no. 1809), Tirmizî (no. 928), Nesâî (menâsık 9, II,  12, V, 117-9; adâbu'l-kudât 9, VIII, 228-9), Ebû Ya'lâ (no. 2384), İbn Huzeyme (no. 3031-6), İbn Hib-bân (no. 3979,3984,3985) ve Beyhakî (IV, 328-329; V, 179), Süleyman b. Yesâr an İbn Abbâs asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/156.

[500] Bu rivayeti Ahmed (I, 356), Vekf an Sekin b. Abdilazîz an ebîhf an İbn Abbâs senedi ile tahrîc etti. Münzirî'ye göre isnadı sahîhtir.

Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/156.

[501] Bu hadisi Tayâlisî (no. 2621), Ahmed (1,239, 345), Dâ­rimî (II, 233; i'tisâm 12, VIII, 150), Nesâî (hacc 7, 8, V, 116), İbn Huzeyme (no. 3041), Taberânî (12443) ve Beyhakî (VI, 277), Ebû Bişr an Saîd b. Cübeyr an İbn Abbâs asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/156.

[502] Bu hadisi Ebû Dâvud (no. 1811) ve İbn Mâce (no. 2903), an Ahde b. Süleyman an Saki b. ebîArâbe an Katâde an Azre an Saîd b. Cübeyr an Ihn Abbâs asl-ı sene­di ile tahrîc ettiler.

Bunun isnadının sahîh olduğunu söyleyen Beyhakî ayrı­ca bu babın en sahîhi de olduğunu ilave etmiştir (Neyi IV, 308).

Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/156.

[503] Bu hadisi Müslim (hacc no. 409-411, s. 974), Ebû Dâ­vud (no. 1736), Mâlik (hacc no. 244, s. 422) ve Nesâî (menâsık 15/1-5, V, 120-1), İbrahim b. Ukbe ve Muh. b. Ukbe an Kureyb an İbn Abbâs asl-ı senedi ile tahrîc et­tiler.

Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/157.

[504] Bu hadisi Tirmizî (no. 927) ve İbn Mâce (no. 3038), İbn Nümeyr an Eş'as b. Sevvâr an Ebl'z-Zübeyr an Câbir asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

Tirmizî, isnadı hakkında garîb hakma vermiştir.

Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/157.

[505] Mecma' III, 282.

Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/157.

[506] Heysemî, Alî b. Yezîd hakkında bilgi edinemediğini di­ğer râvilerinin ise güvenilir kimseler olduğunu söyle­miştir (Mecma' III, 282).

Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/157.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Vekaleten hac ve çocuğun haccı
« Posted on: 02 Temmuz 2020, 21:25:45 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Vekaleten hac ve çocuğun haccı rüya tabiri,Vekaleten hac ve çocuğun haccı mekke canlı, Vekaleten hac ve çocuğun haccı kabe canlı yayın, Vekaleten hac ve çocuğun haccı Üç boyutlu kuran oku Vekaleten hac ve çocuğun haccı kuran ı kerim, Vekaleten hac ve çocuğun haccı peygamber kıssaları,Vekaleten hac ve çocuğun haccı ilitam ders soruları, Vekaleten hac ve çocuğun haccıönlisans arapça,
Logged
02 Temmuz 2019, 11:54:45
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.957Site
« Yanıtla #1 : 02 Temmuz 2019, 11:54:45 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizleri hac ibadetini yerine getirebilenlerden eylesin
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
03 Temmuz 2019, 01:55:02
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.737« Yanıtla #2 : 03 Temmuz 2019, 01:55:02 »

Aleyküm selâm bir kimse Hacca yapmaya gücü yetmezse başkasını vekil tayin edebilir
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &