ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Varış ok atma ve atlar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Varış ok atma ve atlar  (Okunma Sayısı 1471 defa)
07 Ocak 2011, 21:11:04
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 07 Ocak 2011, 21:11:04 »VARIŞ, OK ATMA VE ATLAR

 

6316- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Yarimiödülü) sadece deve, at ve ok yarışmasında olur." [Sünen ashabı|

6317- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, atlar arasında (yapılan yarışlar için) ödül koymuş ve (en uzun mesafeli yarışma için de) beş yaşındaki atları tercih etmiştir." |Ebû Dâvud]

6318-  Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat'ta şu ilavede bulundu:  "Arasında geçme (ödülü) koyup onu helâl kıldı."

6319-Ahmed, Enes radiyallahu anh'dan: Ona denildi ki: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem (at yarışlarında) ödül koyar mıydı?" Şöyle dedi: "Evet, vallahi Sebha de­nilen at üzerine ödül koydu. Herkesi geçti ve hoşuna gitti ve beğendi."

6320- Enes radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, idmanlı atı, Hafyâ'dan Seniyyetu'l-Veda'a kadar; idmansız atı, Seniyye'den Benû Zu-rayk mescidine kadar yarıştırdı.

Ben de yarış yapanların arasındaydım, at beni ancak mescide kadar götürebildi."

Süfyân dedi ki: "Hafyâ İle Seniyye arası beş ya da altı mildir."

6321- Diğer rivayet:

"Altı veya yedi mil; Seniyye'den Benû Zurayk'ın mescidine kadar ise bir mil ya da yakın mesafedir." |Aln hadis imamı.]

6322- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim, yarışı kaybedeceği önceden kesin olarak belli olmayan bir atı, iki atın arasına (yarışmak üzere) koyarsa (bu ödüllü yarışma) kumar değildir. Eğer bir kimse, kaybedeceği­ni kesin olarak bildiği bir atı, (yarışmacı)iki at arasına koyarsa bu kumardır. " [Ebû Dâvud|

6323- Enes radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in

Adbâ adında bir devesi vardı ki hiç kimsenin devesi onu geçemezdi. Bir bedevî bir binek devesi üstünde gelip onu geçti. Bu, müslü-manlarm ağırına gitti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, durumun farkına varıp şöyle buyurdu: 'Allah bir şeyi yükseltti mi, sonra mutlaka onu alcaItır'."

(Buhârî, Ebû Dâvud ve Nesâî.j

6324- Fukaym el-Lahmî radiyallahu anh'-dan:

Ukfae bin Amir'e dedim ki: "Sen yaşlı bir adamsın, bu iki hedef arasında gidip gelmek sana zor gelmiyor mu?" Şu cevabı verdi:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'in sözünü duymasaydım, bu zahmeti çek­mezdim?"

"Nedir o duyduğun soz?"

Onun şöyle buyurduğunu duydum: "Kim atıcılığı öğrenip de sonra bırakırsa o benden değildir veya bana âsi gelmiştir." |Müslim|

6325-  Ukbe bin Amir radiyallahu anh'­dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah tek bir ok sebebiyle tam üç kişiyi cennete koyar: Hayrı umarak onu imal edeni, onu bizzat kullanıp atanı ve atana yardım edeni. Atın ve ata binin.' Bence atış yapmanız, ata binmenizden daha sevimli ve iyidir. Her

eğlence batıldır. Övgüye (ayık olan, oyunlar ise üç tanedir: 'Kişinin atım terbiye etmesi, hanımı ile oynaşması, yayını çekip okunu at­ması, sonra atılan okları toplaması. Çünkü bunlar Hakk'tandır.'

Kim öğrendikten sonra atisi bırakırsa, bir nimeti bırakmış olur -ya da şöyle dedi:- nan­körlük etmiş olur." (Sünen ashabı|

6326-   Seleme bin el-Ekvâ radiyallahu anh'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çarşıda ok atma yarışı yapan Esi em oğulların­dan bir grubun yanına çıktı ve şöyle buyurdu: 'Ey İsmailoğulları, atın! Çünkü atalarınız gü­zel ok atıcısı idi. Atın, ben falanoğulları tara-fındanım!' İki fırkanın birinin ellerinden tutup şöyle buyurdu: 'Neden siz atmıyorsunuz?' Dediler ki: 'Sen onlarla berabersin, biz nasıl atalım?' Şöyle buyurdu: 'Atın ben hepinizle beraberim'." |Buhârî|

6327-  Ebû Vehb el-Cuşemî radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Size alnı sakar, ayakları sekili kahveren­gi atı yahut alnı sakar, ayakları sekili kızıl atı tavsiye ederim." İbn Şebîb'e sordular: "Kızıl atı tercih edişinin sebebi nedir?"

Cevap verdi: "Çünkü Peygamber sallalla­hu aleyhi ve sellem bir müfreze göndermişti. İlk fetih haberini getiren yelesi ve kuyruğu kı­zıl, sarı at sahibi idi."

[Nesâî ve aynı lafızla Ebû Dâvud.j

6328- Diğer rivayet:

"Atlara bakın, perçemlerini ve arkalarını sıvazlayın.'" Ya da şöyle dedi: "Boyunlarına takı bağlayın, ancak kiriş bağlamayın.'"

6329- Ebû Katâde radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Atların en iyisi alnı sakar, üst dudağı be­nekli olan siyah attır. Sonra üç ayağı sekili, Ön sağ ayağı sekişiz siyah at gelir. Eğer koyu siyah at olmazsa bu vasıflan taşıyan kahve­rengi at iyidir," [Tirmizî]

6330- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Atın bereketi kızılhğmdadır."

|Tirmizîve Ebû Dâvud.j

6331- Enes radiyallahu anh'dan. dedi ki: "Eskiler (selef) genç ve erkek atlan tercih ederlerdi ve şöyle derlerdi; O daha güzel ve daha süratlidir." Râşid bin Sa'd'dan aynısı nakledilmiştir.

6332- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellern alların şikallİsinden hoşlanmazdı. Şikal ise, atın Ön sağ ve arka sol ayağında veya ön sol, arka sağ ayağında seki bulunmasıdır."

6333- Diğer rivayet: "Üç ayağı sekili, bir ayağı sekişiz; ya da üç ayağı sekişiz, bir aya­ğı sekili olan attır. Aslında seki, ayakla olur, perçemlerinde, ön ayakta olmaz. Kimine gö­re, çaprazvârî bir beya2İı alacalık söz konu­sudur." IMiislim ve sünen ashabı,|

6334-  Urve bin el-Ca'd radiyallahu anh'­dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Atların alın perçemlerinde, kıyamete ka­dar, hayır, ecir ve ganimet bağlıdır."

|Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî. |

6335- Utbe bin Abd es-Sülemî radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Atların perçemlerini, yelelerini ve kuy­ruğundaki tüylerini kesmeyin! Çünkü kuyruk­ları onları (sineklerden) korur, yeleleri onları ısıtır. Perçemlerinde ise, hayır ve bereket bağlıdır." [Ebû Dâvud]

6336- Ebû Kebşe radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Atların perçemlerine kıyamete kadar ha­yır ve bereket bağlı olur. Sahipleri onlara çok

özen göstermelidirler. Onun uğruna harcama yapanlar devamlı olarak eli ile sadaka dağı­tanlar gibidir."

[Taberânî, Mu'cemu'l-Kebir'de]

6337-  Diğer rivayetin sonunda şu ilave yer almaktadır:

"Onun idrarları ve tersleri kıyamet gü­nünde sahibine bir cennet miski olacaktır."

6338-  Yahya bin Saîd radiyallahu anh'­dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, atının yüzünü dış elbisesiyle silerken görüldü. Bunun sebebi sorulunca şöyle buyurdu: 'Bu gece atlar hakkında bana sitem edildi'."

(Mâlik. |

6339- Enes radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu  aleyhi ve  sellem'in, kadınlardan sonra en çok sevdiği şey, atlardı." |Nesaî]

6340- Ebû Zer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Hiçbir arap atı yoktur ki seher vakti §u kelimelerle dua etmesi İçin kendisine izin ve­rilmesin: 'Allahını! Ademoğullarından beni dilediğinin mülkü eyledin ve beni onun malı kıldın, O halde beni ona onun en sevgili malı, en sevgili ehli kıl —yahut— Onun en sevgili malından ve ehlinden birisi eyle!'"

[İkisi de Nesâî'ye aittir. |

6341- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "Peygamber saJlallahu aleyhi ve sellem, atların dişisine feres derdi." |Ebû Dfivüd]

6342- Sehl bin Sa'd radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu  aleyhi  ve  sellem'in, bostanımızda Lahîf adında bir atı var­dı." Buhari

Bazılarına göre Lahîf kelimesi, (noktalı) "hı" harfiyle telaffuz edilmiştir.

6343- Ali radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir katır hediye edildi. Ona bindi.

Ali dedi ki: 'Merkepleri atlara aşırsak ta böyle katırlar elde etsek, olmaz mı?'

Bunun üzerine Peygamber sallallahu aley­hi ve sellem şöyle buyurdu: 'Bunu ancak (bu­nun şer' î hükmünü) bilmeyenler yapar'."

INesâî ve aynı lafızla Ebû Dâvud.l

6344-   Süveyd bin Hubeyre radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"En güzel mal veya geçerli akçe dişi tay­dır."

6345- Ebû Kebşe radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim bir müslümana kısrak verir; o da ona yine kısrak doğurursa, Allah yolunda yet­miş kısrak seferber etmişçesine ecir alır. Eğer doğurmazsa, o zaman Allah yoluna adamış olduğu tek bir kısrağın ecrini alır."

|Ahmed veTaberânî, Mu'cemu'l-Kebîr'de]

6346- İbn Ömer radiyallahu anh'dan, dedi ki:

"İnsanların aralarında birbirlerine verdik­leri su bulunan yerlerden daha üstün bir şey olmaz. Çünkü kişi oraya atını salar, su içer de bu, onun için bir ecir vesilesi olur. Boğasını bırakır ondan su içer de bu da onun için bir sevap nedeni olur."

[Taberânî, Mu'vemu'I-Kebîr'de]

6347- Amr bin Avf el-Müzenî radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Atlar sulama gününde (diğer hayvanlar­dan) önce sulanır." [İbn Mâce.j

"Su taksim etme bölümünde" zayıf bir isnadla bunu rivayet etti.


6316-Bu hadisi Ebû Dâvud (no. 2574), Tirmizî (no. 1700) ve Nesâî (hayl 14, VI, 226-7), İbn e. Zi'b an Nâfi' b...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Varış ok atma ve atlar
« Posted on: 04 Nisan 2020, 21:14:14 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Varış ok atma ve atlar rüya tabiri,Varış ok atma ve atlar mekke canlı, Varış ok atma ve atlar kabe canlı yayın, Varış ok atma ve atlar Üç boyutlu kuran oku Varış ok atma ve atlar kuran ı kerim, Varış ok atma ve atlar peygamber kıssaları,Varış ok atma ve atlar ilitam ders soruları, Varış ok atma ve atlarönlisans arapça,
Logged
26 Haziran 2019, 16:16:17
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.685Site
« Yanıtla #1 : 26 Haziran 2019, 16:16:17 »

Esselamu aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
26 Haziran 2019, 17:05:21
Melek Nur Çelik koü

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 298


« Yanıtla #2 : 26 Haziran 2019, 17:05:21 »

Paylaşım için Allah razı olsun..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
27 Haziran 2019, 00:38:40
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.466« Yanıtla #3 : 27 Haziran 2019, 00:38:40 »

Aleyküm selâm ok atma ve at yarıştırmak dinimizce caizdir hiçbir sakıncası yoktur
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
27 Haziran 2019, 15:36:04
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.976


« Yanıtla #4 : 27 Haziran 2019, 15:36:04 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun paylasimdan kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &