ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Ramazan ayını tesbit tutulacak oruç niyet ve imsak
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ramazan ayını tesbit tutulacak oruç niyet ve imsak  (Okunma Sayısı 1146 defa)
10 Ocak 2011, 19:15:35
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 19:15:35 »Ramazan Ayını Tesbit, Tutulacak Oruç, Niyet Ve İmsak

2891- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Hilâli görünceye kadar oruç tutmayın, (bir sonraki) Hilâl'i görünceye kadar da oru­cu bozmayın. Şayet hava kapalı olursa günle­ri hesaplayın." [Tirmizî hariç. Altı hadis imamı][24]

 

2892- Diğer rivayette:

"(Bulutlu olduğu taktirde) o ayı, otuz gün olarak takdir edip hesaplayın."[25]

 

2893- Buhârî, Müslim ve Nesâî, Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ayı gördüğünüz zaman oruç tutun ve onu gördüğünüz zaman orucu bozun! Şayet hava bulutlu ve kapalı ise otuz gün oruç tutun!"[26]

 

2894- Nesâî ve Ebû Dâvud, Huzeyfe radi­yallahu anh'dan:  (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ayı görmedikçe veya günlerin sayısını ta­mamlamadıkça ayı öne alıp oruca başlatma­yın. Daha sonra (bir sonraki) ay görünceye veya sayı tamamlayıncaya kadar oruç tutun."[27]

 

2895- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: Bir Bedevî, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip: "Ben Hilâl'i gördüm" dedi.

"Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet eder misin?" diye sordu. "Evet" dedi.

"Muhammed'in O'nun Resulü olduğuna şehadet eder misin?" diye sordu. "Evet" dedi.

Ondan sonra Bilâl'e hitaben: "Ey Bilâl! Halka ilan et de yarın oruç tutsunlar!"

[Sünen ashabı][28]

2896- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "İnsanlar Ayı görmek için uğraştılar. Son­ra ben, Resûlullah'a «Ayı gördüm» diye haber verdim. Bunun üzerine O (sallallahu aleyhi ve sellem), kendisi oruç tuttu ve insanlara da oruç tutmaları için emir verdi." [Ebû Dâvud][29]

 

2897- Hüseyin bin el-Hâris el-Cedelî radi­yallahu anh, el-Hâris bin Hâtib radiyallahu anh'dan, dedi ki:

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ayı görünce ibadet etmemizi (oruç tutmamızı) bize söyledi (emretti). Şayet göremezsek iki âdil şahidin şehadet etmesiyle ibadet etmemi­zi emretti. (Haris) şöyle dedi: "İçinizde Allah ve Resulünü benden daha iyi bilen vardır."

İbn Ömer'i göstererek: "İşte bu, Allah Re­sulü sallallahu aleyhi ve sellem'den yana ta­nıklık yapmaktadır." O da şöyle dedi: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle emretmiştir." [Ebû Dâvud][30]

 

2898- Abdurrahman bin Zeyd bin el-Hattâb'dan, o da Peygamber'e nisbet eden bir sa-hâbiden:   "(Ayı) gördüğünüzde oruç tutun, (bir sonraki ay) gördüğünüzde oruç bozun. Orucunuzu aya (görmenize) göre ayarlayın. Şayet hava kapalı ise, o zaman ayı otuza ta­mamlayın. İki şahit (Ayı gördüklerine dâir) şahitlik yaparlarsa oruç tutun veya oruç açıp bayram yapın!" [Nesâî][31]

 

2899- Semure bin Cundeb radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"(Her zaman) iki ay altmış geceye tamam­lanmaz." [Bezzâr.]

(Bezzâr) Dedi ki: "Bunun anlamı şudur: Bayram ayları olan Ramazan ve Zi'1-Hicce eksik olmazlar. Yani elli sekiz gün olmazlar buyuruyor."[32]

 

2900- Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr'de za­yıf bir senedle: "İki ay altmışı tamamlamaz."[33]

 

2901- Ebû Bekre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Her mukaddes ay, otuz gün ve otuz gece­den eksik olmaz." [Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr'âe.][34]

 

2902- Süfyân bin Atiyye bin Rabî'a es-Se-kafî radiyallahu anh'dan:

"Sakîf ten olan delegemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek Rama­zan'in yansında müslüman oldular. Onlara emretti, beraber oruç tuttular. Geldiler ve on­lara geçen günleri kaza etmelerini emretme­di." [Taberânî Mu 'cemu'I-Kebîr'de zayıfbir senedle.][35]

 

2903- Kureyb radiyallahu anh'dan: Ümmü'1-Fadl beni bir işi için Muâviye'ye gönderdi. Şam'a geldim. İşini hallettim, Ra­mazan gelip çattı. Hilâl'i Cuma gecesi gör­düm. Sonra ayın sonunda Medine'ye geldim. İbn Abbâs bana sordu: "Siz Hilâl'i ne zaman gördünüz?"

"Cuma gecesi gördük."

"Sen gördün mü?"

"Evet. Ben de gördüm. İnsanlar da gördü. İnsanlar da, Muâviye de oruçlarını tuttular."

"Biz onu Cumartesi günü gördük. Hâlâ oruç tutuyoruz. Otuz günü tamamlayacağız yahut da Ayı göreceğiz" deyince, kendisine şöyle dedim:

"Muâviye'nin görmesi ve oruç tutmasıyla yetinemez misin?"

"Hayır; Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle emretti."

[Müslim ve Sünen ashabı.][36]

2904- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"(Geçerli) oruç, (hep birlikte) tuttuğunuz gündeki oruçtur. (Geçerli) iftar, (hep birlikte) ettiğiniz gündekidir. (Geçerli) kurban, (hep birlikte) kestiğiniz gündekidir."

[Ebû Dâvud ve Tirmizî.]

(Tirmizî) Şöyle yorumladı: "Yani oruca ve bayrama başlama cemaat ve halkın çoğunlu­ğunun katılımı ile yapılmalıdır."[37]

 

2905- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem) "Biz okuma yazma ve hesap bilmeyen bir

milletiz. Ay şöyle ve şöyledir" deyip (parmak­ları ile iki sefer kah yirmi dokuz, kah otuz çet-tiğini ifade etti) üçüncüsünde ise başparmağı­nı yumdu. "Ay şöyle ve şöyledir." Yani otuz günde tamamlanır.

[Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesât][38]

 

2906- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: "Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile yirmi dokuz gün oruç tuttuk. Onunla tuttuğumuz oruç çoğu kez otuz gündü." [Ebû Dâvud ve Tirmizî.][39]

 

2907- Hafsa radiyallahu anhâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Fecirden önce omca niyet etmeyen kim­senin orucu yoktur." [Sünen ashabı][40]

 

2908- Âişe radiyallahu anhâ'dan:

Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girdi ve: "Yanınızda (yiyecek) bir şey var mıdır?" diye sordu. Ben: "Hayır" deyince, "Öyleyse ben oruç tutacağım" dedi. Sonra bize başka bir gün geldi. Ona: "Bize hays (un ve yağla karışık hurma yemeği) he­diye edildi" dedim.

"Bana onu getirin, oruçlu sabahladım" dedi ve Sonra yedi. [Müslim ve Sünen ashabı.][41]

 

2909- Diğer bir rivayet: Dedim ki: “ Ey Allah’ın Resulü! Oruçluyken yanıma girdin.Sonra hays yedin.” “ Evet ey Aişe! Bu ramazan orucunun dışında ya da Ramazan orucunun kazasının dışında nafile orucu tutan, malının bir kısmını sadaka için ayırıp da sonra ondan istediğini verip istediğini de kendisine alıkoyan kimse gibidir” buyurdu.[42]

 

2910- Ümmü Hani radiyallhu anha’dan:

Allah Resülu sallalahu aleyhi ve sellem’in yanında oturuyordum.Bir su getirdiler, içti.Sonra bana da ikram etti; ben de içtim.Sonra dedim ki: “Bir günah işledim.Benim için Allah’tna mağrifet dile!”  “Nedir o?” diye sordu:

“Orucumu bozdum.”

“Bu tuttuğun bir kaza orucu muydu?”

“Hayır.”

“Öyleyse bu sana zarar vermez” buyurdu.[43]

 

2911- Diğer bir rivayette: “Nafile orucu tutan nefsinin mutemedi ya da kumandanıdır; ister oruç tutar, isterse  orucunu bozar.”

[Ebu Davud ve Tirmizi][44]

 

2912- Ebu Hureyre radiyallahu anh’dan (Allah Resulü sallalahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

“Kim kusmaya yenik düşerse, orucunu kaza etmesin; ama kim kasten kusarsa, orucunu kaza etsin.” [Ebu Davud ve Tirmizi][45]

 

2913- Ebu Said radiyallahu anh’dan:

(Allah Resulü sallalahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

“Üç şey oruçlunun orucunu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak ve ihtilam olmak.” [Tirmizi][46]

 

2914- Ma’dan bin Talha, Ebu’d-Derda radiyallahu anh’dan:

“Allah Resulü sallalahu aleyhi ve sellem kustu ve bunun üzerine orucunu bozdu.” O da bunu Sevban’a anlatınca “Ebu’d-Derda  doğru söyledi, ben ona abdest suyu  döktüm” dedi.

[Ebu Davud ve Tirmizi][47]

 

2915- İbn Abbas radiyallahu anh’dan

“Allah Resulü sallahu aleyhi ve sellem, hem ihramlı, hem de oruçlu iken kan aldırırdı.” [Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi][48]

 

2916- İbn Ebî Leyla radiyallahu anh'dan, o da bir sahâbîden:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, as­habına acıyarak (oruçlu iken) kan aldırmayı ve iftarsız peşpeşe oruç tutmayı yasakladı. Kendisine denildi ki: "Yâ Resûlallah, ama sen iftar etmeden peşpeşe birkaç gün oruca de­vam ediyorsun." Şöyle buyurdu: "Ben sahur vaktine kadar oruca devam ediyorum, ama Rabbim beni doyuruyor ve suya kandırıyor."

[Ebû Dâvud][49]

 

2917- Râfi' bin Hadîc radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Hacamat ettirenin de, hacamat yapanın da orucu bozulur." [Tirmizî][50]

2918- Ebû Dâvud, Sevbân ve Şeddâd bin Evs'ten bunun aynısını (Peygamber'e) nisbet ederek rivayet etti.[51]

 

2919- Enes radiyallahu anh'dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem:

"Kan alanın da, aldıranın da orucu bozulur" dedikten sonra kendisi bizzat kan aldırmıştır. [Taberânî, Mıı'cemu'I-Evsat'tu leyyin bir senedle.][52]

 

2920- Abdurrahman bin en-Nu'mân bin Ma'bed radiyallahu anh'dan, o da babasın­dan, o da dedesinden:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, uyku sırasında miskle kokulandırılmış sürme çekmeyi emretti. Ancak «Oruçlu olan bundan sakınsın» buyurdu." [Ebû Dâvud][53]

 

2921- Enes radiyallahu anh'dan:

"Bir adam Peygamber sallallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ramazan ayını tesbit tutulacak oruç niyet ve imsak
« Posted on: 01 Haziran 2020, 19:44:53 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ramazan ayını tesbit tutulacak oruç niyet ve imsak rüya tabiri,Ramazan ayını tesbit tutulacak oruç niyet ve imsak mekke canlı, Ramazan ayını tesbit tutulacak oruç niyet ve imsak kabe canlı yayın, Ramazan ayını tesbit tutulacak oruç niyet ve imsak Üç boyutlu kuran oku Ramazan ayını tesbit tutulacak oruç niyet ve imsak kuran ı kerim, Ramazan ayını tesbit tutulacak oruç niyet ve imsak peygamber kıssaları,Ramazan ayını tesbit tutulacak oruç niyet ve imsak ilitam ders soruları, Ramazan ayını tesbit tutulacak oruç niyet ve imsakönlisans arapça,
Logged
02 Temmuz 2019, 10:05:50
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.882Site
« Yanıtla #1 : 02 Temmuz 2019, 10:05:50 »

Esselamu aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &