ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Kaplarda şıra kurmak
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kaplarda şıra kurmak  (Okunma Sayısı 1252 defa)
07 Ocak 2011, 21:37:23
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 07 Ocak 2011, 21:37:23 »KAPLARDA ŞIRA KURMAK, BUNLARDAN HELÂL OLANLA HARAM OLANI VE KAPLARIN HÜKMÜ

 

5660- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan:

"Abdu'l-Kays'tan birtakım insanlar Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip şöyle dediler: 'Ey Allah'ın Nebîsi! Bizler Ra-bîa kavmindeniz. Bizimle senin aranda Mudar kâfirleri vardır. Biz sana ancak şu haram aylarında gelebiliyoruz.

Bize geride bıraktıklarımıza emredeceği­miz ve işlediğimizde cennete gireceğimiz bir şey emret.' Şöyle buyurdu:

'Size dört şey emrediyorum; dört şeyi de yasaklıyorum:

Allah'a ibadet edin, O'na hiçbir şeyi or­tak koşmayın. Namaz kılın. Zekât verin. Ra­mazan orucunu tutun ve ganimetlerin beşte birini verin!" Size dört şeyi yasaklıyorum: Dubhâ (kabaktan yapılan şarap kabı), han-tem (topraktan mamul şarap testisi), ziftlenmiş ağaçtan yapılan şarap kabı, ve nakîr (hurma ağacı kökünden mamul şarap kabı)."

Dediler ki: 'Sen nakîri ne biliyorsun?' Şöyle buyurdu:

'Evet, bir hurma kütüğüdür ki, oyarsınız da içine küçük hurmalardan ya da hurmadan atarsınız. Sonra içine su dökersiniz, nihayet köpürmesi durduğu zaman onu içersiniz. Hat­ta biriniz yahut onlardan birisi (sarhoş oldu­ğu için) amcası oğluna kılıçla vurur.' (Ebû Saîd dedi ki:)

Kavmin arasında böyle yaralanan biri var­dı. Adam: 'Onu (yarayı) Peygamber sallalla­hu aleyhi ve sellem'den utandığımdan gizli­yordum' dedi.

Dedim ki: 'Peki ne içinde içelim?'

'Ağızları bağlanan deri kaplarından için.' Dediler ki:

'Ey Allah'ın Nebîsi! Bizim topraklarımız­da çok fare vardır. Deri kapları bırakmazlar ki? Buna karşılık üç kere: 'Fareler onları ye-seler de' buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra (Eşacc adlı şahsa) şöyle buyurdu: 'Sen­de Allah Azze ve Cetle'nin sevdiği iki güzel haslet vardır: Hilm (yumuşaklık) ve ağırbaş­lılık'." [Müslİm ve Nesâî]

5661- Zâzân radiyallahu anh'dan:

İbn Ömer'e: "Bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yasakladığı içecekleri, ön­ce kendi dilinde anlat, sonra bizim dilimizle de (yani Farsça) onun açıklamasını yap! Zira sizin diliniz bizim dilimizden başkadır."

Dedi ki: "Allah'ın Resulü sallallahu aley­hi ve sellem, hantemi yasakladı. Hantem top­raktan imal edilmiş büyük testidir. Dubbâ'yi da yasakladı. Dubbâ da (içinde şarap kurulan) kabaktır. Müzeffet'i de yasakladı. Müzeffet, mukayyer denilen kara sakız sürülmüş olan bir kaptır. Nakîr'İ de yasakladı. Nakîr ise ön­ce soyulmak, sonra da içi oyulmak suretiyle elde edilerek şarap kurulmakta kullanılan hurma kütüğüdür. İşte Allah'ın Resulü sallal­lahu aleyhi ve sellem, ancak deriden yapılmış olan tulumlarda şıra kurulmasını emretti."

[Müslim |

5662- Bureyde radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallalıu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Deri kaplarından başka diğer kaplarda­ki içeceklerden sizi alıkoymuştum. Sarhoş eden şeyleri içmedikçe, her türlü kaplardan içebilirsiniz."

5663- Diğer rivayet:

"Ben sizlere kaplan yasaklamıştım. Oysa bir kap (bizâtihî), bir şeyi ne haram kılar, ne de helâl. Yalnız her sarhoş eden şey haramdır."

5664- Diğer rivayet:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yürürken bir kavmin yanında konakladı; onla­rın gürültüsünü duyunca sordu: 'Nedir bu gü­rültü?'

'Ey Allah'ın Nebisi! Onların bir çeşit şer­betleri vardır, onu içiyorlar/dediler.

Onlara bir adam gönderip çağırttı. Geldi­ler; onlara sordu: 'Bu içeceği neyin içinde ya­pıyorsunuz?' 'Hurma ağacının kökünden oyu­lup yapılmış kapta ve kabak kabında yapıyo­ruz. Çünkü bizim bunlardan başka kaplarımız yoktur." diye cevab verdiler.

'Ağzını bağladığınız şeylerden başka, kaplarda yapmayınız (içmeyiniz)!' buyurdu.

Epey kaldıktan sona, tekrar onların yanına döndü; bir de ne görsün vebaya yakalanmış­lar, renkleri sapsarı kesilmiş. Buyurdu ki: 'Neden böyle hasta oldunuz?'

'Ey Allah'ın Resulü! Ülkemiz vebalıdır. Ancak ağızlarını bağladığımız kaplardan baş­kasından içmemizi bize yasak ettiniz.'

Bunun üzerine: '(Her kaptan) için, (an­cak) her sarhoşluk veren şey haramdır' bu­yurdu. [Müslim ve sünen ashabı.]

5665- Müslim bin Ömer radiyallahu anh'­dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e, içinde kâfur bulunan yeşil bir testi hediye et­tim. Onu Muhacirler ile Ensâr arasında pay­laştırdı ve şöyle dedi: 'Ey Ümmü Süleym! Bu­nun içinde bize hurma şerbeti yap!'"

[Taberânî; senedinde Muzâhim bin Abdilazî/. adlı birrâvi vardir.l

5666-  Abdurrahman bin Ebî Leylâ radi­yallahu anh'dan:

"Onlar Medâin şehrinde Huzeyfe ile bera­ber idiler. Su istedi. Bir Mecûsî ona gümüş bardakta su verdi. Onu hemen (sahibine) fır­latıp atarak şöyle dedi:

'Bana gümüş kap içinde su vermemesini ona kesin olarak emrettiğimi sizlere bildiriyo­rum. Çünkü ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum: İpek ve atlas elbisesini giymeyin; altın ve gü­müş kaplarda su içmeyin. Çünkü bunlar dün­yada onlarındır, âhirette ise sizindir'."

[Mâlik hariç, altı hadis imamı]

5667-   Ümmü Seleme radiyallahu an-hâ'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Gümüş kapta yiyip içen, karnına cehen­nem ateşini yudumlamış olur."

(Malik, Buharı ve Müslim.!

5668- Câbir radİyallahu anh'dan:

"Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem ile savaşa çıkardık, müşriklerin bardakla­rından ve su kaplarından bir çok şeyler elde edip yararlanırdık da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi ayıplamazdı (bir şey de­mezdi)." [Ebû Davudi

5669-  Ebû Sa'lebe el-Huşenî radiyallahu anh'dan:

 

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sordum: 'Biz Kitab ehline komşuyuz, onlar tencerelerinde domuz eti pişiriyorlar, kapla­rında şarap içiyorlar. (Bu kaplarda onların he­lâl yemeklerinden yiyebilir miyiz) ne dersi­niz?' Şöyle buyurdu:

'Bu kaplardan başkasını bulursanız, on­larda yiyin için; bulamazsanız, onları su ile yıkayınız sonra içinde yiyip içiniz!'"

5670- Diğer rivayet: "Peygamber sallalla­hu aleyhi ve sellem'e Mecusüerin kapları hakkında sordular; şöyle buyurdu: "Onu yı­kayarak iyice temizleyin, sonra içinde yemek pişirin!'" (Ebü Dâvud ve Tirmizî]

5671- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Hz.  Ömer,  Hamîm'de  hristiyanlann evindeki testilerinden abdest aldı."

[Rezî'n. Aynısını Buhârî bir babın girişinde irâd etmiştir]

5672- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Mukavkıs, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e billurdan bir bardak hediye etti. Onunla su içerdi." [Bezzâr]

5673- Ebû Üsâme'den:

"Muâz bin Cebel'in bakırla gümüş işle­meli bir maşrapası vardı. Peygamber sallalla­hu aleyhi ve sellem su istediği zaman, onunla su İkram ederdi. Abdest almak istediğinde de onunla abdest aldırırdı."

[Taberânî, Mu' cemu'l-Ke.bîr'de zayıf bir senedle.]


5660-Bu hadisi Müslim (îmân no. 26-7, s. 48-9), Katâde an Ebî Nadre an Ebî Saîd asl-ı senedi ile tahrîc etti.

5661-Bu hadisi Tayâlisî (no. 1939), Abdürrezzâk (no. 16963), Ahmed (II, 56), Müslim (eşribe no. 57, s. 1583), Tirmizî (no. 1868), Nesâî (eşribe 37, VIII, 308) ve Beyhakî (VIII, 309), Şu'be an Amr b. Murre an Zâdân an İbn Ömer asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

5662-5664-İlk lafız Müslim'e (eşribe no. 65), ikinci lafız Müslim'e (no. 64), üçüncü lafız Nesâî'ye (eşribe 40/5,VIII, 311) aittir.

Bu hadisi Müslim (eşribe no. 64-5, s. 1585), Ebû Dâvud (no. 3698), Tirmizî (no. 1869) ve Nesâî (eşribe 40/1-5, VIII, 310-1), Abdullah b. Büreyde an ebîhî asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

5665-Zehebî, Müzâhim adlı râviyi tanımadığını söylemiştir. Diğer râvileri güvenilir kimselerdir (Mecma‘ V, 65).

5666-Bu hadisi Buhârî (at'ime 29, VI, 207; eşribe 27, 28/1, VI, 251; libâs 25/4, VII, 44; 27, VII, 45), Müslim (libâs 4-5, s. 1637-8), Ebû Dâvud (no. 3723), Tirmizî (no. 1878), Nesâî (zînet 87, VII, 198-9) ve İbn Mâce (no. 3414), Abdurrahman b. e. Leylâ an Huzeyfe senedi ile tahrîc ettiler.

5667-Bu hadisi Mâlik (sıfatu'n-Nebî no. 11, s. 924-5), Buhârî (eşribe 28/2, VI, 251) ve Müslim (libâs no. 1, s. 1634), Mâlik an Nâfi' an Zeyd b. Abdillah b. Ömer an Abdillah b. Abdirrahman b. e. Bekr es-Sıddîk an Ümmi Seleme asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

5668-Bu hadisi Ebû Dâvud (no. 3838), Osmân b. e. Şeybe an Abdila'lâ ve İsmaîl an Bürd b. Sinân an Atâ an Câbir senedi ile tahrîc etti.

5669-Bu hadisi Ebû Dâvud (no. 3839) ve Tirmizî (no. 1464), ayrı ayrı tariklerle Ebû Sa'lebe'den tahrîc ettiler. Lafız Ebû Dâvud'a aittir.

5670-Bu hadisi Tirmizî (no. 1796), Zeyd b. Ahrem an Selm b. Kuteybe an Şu'be an Eyyûb an Ebî Kılâbe an Ebî Sa'lebe senediyle tahrîc etti.

5672-Râvilerinden Mendel ihtilâflı bir râvidir (Mecma‘ V, 77).

5673-Râvilerinden Alî b. Yezîd el-İlhânî sebebiyle isnâdı zayıftır (Mecma‘ V, 77).


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kaplarda şıra kurmak
« Posted on: 05 Nisan 2020, 11:43:51 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kaplarda şıra kurmak rüya tabiri,Kaplarda şıra kurmak mekke canlı, Kaplarda şıra kurmak kabe canlı yayın, Kaplarda şıra kurmak Üç boyutlu kuran oku Kaplarda şıra kurmak kuran ı kerim, Kaplarda şıra kurmak peygamber kıssaları,Kaplarda şıra kurmak ilitam ders soruları, Kaplarda şıra kurmakönlisans arapça,
Logged
01 Temmuz 2019, 15:38:16
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.685Site
« Yanıtla #1 : 01 Temmuz 2019, 15:38:16 »

Esselamu aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
01 Temmuz 2019, 16:54:47
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.976


« Yanıtla #2 : 01 Temmuz 2019, 16:54:47 »

Esselamu aleyküm.Her durumda islama uygun yaşayan ve helal lokma yiyip helal düşünen kullardan olalım inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &