> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Cennet cehennem ve içindekiler bahsi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Cennet cehennem ve içindekiler bahsi  (Okunma Sayısı 2652 defa)
29 Aralık 2010, 20:33:47
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 29 Aralık 2010, 20:33:47 »CENNET, CEHENNEM VE İÇİNDEKİLER BAHSİ


10048- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allah cenneti yarattığı zaman Cibril'e: "Haydi git ona bak!" emrini verdi. O da gitti baktı ve şöyle dedi:

"İzzetin ve celâlin hakkı için bunu duyan herkes hemen oraya girer."

Sonra orasının etrafını (nefsin hoşlanma­dığı) zorluklarla döşedi ve: "Haydi şimdi git, bak!" buyurdu. Gitti, baktı ve şöyle dedi: "iz­zetin hakkı için, onu duyan kimse asla oraya girmez."

Allah cehennemi yarattığı zaman Cibril'e "Haydi git ona bak!" emrini verdi. O da gitti baktı ve şöyle dedi: "izzetin ve celâlin hakkı için bunu duyan hiç kimse oraya giremez."

Sonra onun çevresini (nefsin hoşuna gi­den) şehvetlerle döşedi ve şöyle buyurdu: "Haydi git şimdi bak!" Gitti baktı, döndü, şöyle dedi: "izzetin hakkı için korkarım on­dan hiç kimse geri kalıp kurtulamaz, mutlaka oraya girer." |Ebü Dâvud. Tirmizî ve Nesâî.]

10049- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Cehennem şehvetlerle donatıldı, cennet

ise (nefsin hoşlanmadığı) zorluklarla donatıl­dı."


[Buhâri ile Müslim.]

10050- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Cennet birinize pabucunuzun bağından daha yakındır. Cehennem de öyle."

[Buhârî.]

10051- Enes radiyallahu anlı'dan: "Cehenneme sürekli insanlar atılacak. O devamlı olarak şöyle diyecek:

"Daha var mı?" Nihayet Rabbu'l-İzzet ona ayağını basıp iki yakasını birleştirmesine kadar bu durum devam edecek. "Artık yeter, artık yeter! İzzetin ve keremin hakkı içini" di­yecek. Cennette ise daima bos yer bulunacak. Nihayet Allah başka insanlar da yaratıp cen­netten artan yere yerleştirecektir."

10052- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Cennetle cehennem tartıştılar. Cehen­nem: böbürlenen ve zorba kimselerle, cennet ise insanların güçsüzleri ve insanlar nazarın­da değersiz olan kimselerle doldurulduklarını ileri sürecekler. Bunun üzerine Allah cennete şöyle diyecek.

"Sen benim rahmetimsin. Seninle ben kul­larımdan dilediğime rahmetimi ulaştırırım."

Cehenneme de: "Sen benim azabımsin. Seninle ben kullarımdan istediğime azab ede­rim. Her ikiniz de dolacaksınız." Cehennem dolmak ve doymak bilmedi. Nihayet Allah ayağını ona koydu ve cehennem de:

"Artık hiç alacak yerim kalmadı, hiç ala­cak yerim kalmadı" dedi. (Çünkü Allah aya­ğım koyduğunda) Cehennemin ağzı birbirine kavuştu. Allah yarattıklarından hiç kimseye zulmetmez.

Cennetten boş kalan yerler için ise Allah başka insanlar yaratacaktır."

[Buhârî, Müslim ve Tİrmizî]

10053- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"(Hakikî) Cehennem ehli cehennemde ne ölürler, ne de yaşarlar. Ancak (küfür ve sirk yüzünden değil de) günahları ya da hataları yüzünden cehenneme girenleri, cehennem ateşi öldürecek, kömür haline geldiklerinde, onlara şefaat etme izni çıkacak, grup grup getirilip cennet nehirlerine atılacaklar. Sonra cennet ehline: "Haydi onların üzerine su dö­kün!" denilecek. Böylece onlar selin yatağın­da biten daneler gibi biteceklerdir." Cemaat­ten bir adam dedi ki: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem (bunu anlatırken) sanki çöl­de yaşamış birini andırıyordu." |MüslimJ

10054- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Müminler cehennemden kurtarılıp cen­netle cehennem arasında bir köprü üzerinde (bir müddet) durdurulacaklar. Dünyada yap­tıkları haksızlıkların davası orada görülüp herkes hakkını haksızlık yapandan alacak. Böylece günahlardan arındırıldıktan sonra cennete girmelerine İzin verilecektir. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, onların biri, cennetteki yerini, dünyadaki evinden daha iyi tanıyıp (yetieşecek)tir."

[Buhârî]

10055- Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Bir gurup insan ateşten şefaat sayesinde seârîr şeklinde çıkacaklardır." Dedik ki:

"Seârîr nedir?" "Dağâbts (bir tür salata­lıktır" buyurdu. Buhârî ile Müslim.|

10056- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Cehenneme girenlerden iki adam avazla­rı çıktığı kadar feryad edecekler. Allah: "On­ları çıkartın!" buyuracak. Nihayet çıkartıla­caklar ve (Allah) onlara soracak:

"Neden bu kadar şiddetli feryad ediyorsu­nuz?"

"Bize acıyasın diye böyle yaptık."

"Benim size acımam, tekrar cehenneme girip yerlerinize atlamanızdır."


Onlardan biri gidip cehennemdeki yerine atlamak üzereyken orasını selametti ve ılık bir yere dönüşmüş olarak görecek. Diğeri ise gidip kendini o cehennemdeki yerine atmaktan çeki­necek. Allah ona soracak: "Sen neden kendini oradaki yerine atmadın?" Cevabı şu olacak:

"Rabbim, beni oradan çıkardıktan sonra tekrar oraya göndermemeni umuyorum." Al­lah şöyle buyuracak: "Sen de umduğuna nail oldun."

Bunun üzerine her ikisi de Allah'ın rah-metiyle cennete gireceklerdir." [Tirmizî]

10057-  Enes radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ateş ehlinden dünya nimetlerini en çok tatmış olan kişi getirilecek. Cehenneme bir kere daldırılacak. Sonra şöyle denecek: "Ey Âdemoğlu! Hiç (dünyadayken) iyilik gördün mü? Hiç bir nimete erdin mi?"

"Hayır vallahi, ya Rabbi!" diyecek.

"Cennet ehlinden dünyada en çok sıkıntı çekmiş olan getirilecek. Cennete bir kere dal­dırılacak. Sonra ona sorulacak: "Ey Âde­moğlu! Hiç (dünyadayken) sıkıntı çektin mi? Başından hiç şiddet ve yoksulluk geçti mi!" O da şu cevabı verecek: "Hayır vallah' i ya Rab-bi!" [Müslim]

10058- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ben en son cehennemden çıkacak ve en son cennete girecek olanı biliyorum. Kişi sü­rünerek cehennemden çıkacak. Allah ona şöy­le buyuracak: "Haydi git, cennete gir!" Cen­nete girmek için vardığında orasının dolu ol­duğu kendisine hayal ettirilecek. Dönüp gele­cek ve şöyle diyecek: "Ya Rabbi! Gittim, ora­sını dolu buldum."

Allah: "Haydi tekrar git ve cennete gir!" emrini verecek. Gidecek; ona tekrar oranın dolu olduğu gösterilecek. Dönüp: "Ya Rabbi! Onu dolu buldum" diyecek.

Allah yine: "Haydi git, senin için orada dünya ve on misli kadar yer vardır -ya da dünyanın on misli dünya kadar orada senin için yer vardır" diyecek.

Kul: "Sen Meliksin, beni aşağılıyor mu­sun? Yoksa benimle alay mı ediyorsun" di­yecek."

(Râvi dedi ki:) Bunu anlatırken Allah Re­sulü sallallahu aleyhi ve sellem'in azı dişleri görünecek derecede güldüğünü gördüm. As-hâb arasında: "İşte cennet ehlinin en aşağı menzü sahibi bu kimsedir" denilirdi.

|Buhârî, Müslim ve Tirmizi|

10059- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"En son cennete girecek kimse, kâh yürü­yerek, kah yüzü üstü sürünerek, kâh da ateş yüzünü yaiıyarak geçecek. Ateşi geçtiği za­man geriye dönüp ona şöyle diyecek: "Beni senden kurtaran Allah ne yücedir! Bana Allah evvelkilerden ve sonrakilerden kimseye ver­mediğini vermiştir." Derken önüne bir ağaç çıkartılacak. Bunun üzerine şöyle diyecek: "Ya Rabbi! Beni o ağaca yaklaştır da gölge­sinde gölgeleneyim, altından fışkıran suyun­dan içeyim." Allah da şöyle buyuracak:

"Bunu sana verirsem, benden daha baş­kasını istemezsin değil mi?"

"Hayır ya Rabbi, istemem!" deyip, başka­sını istemiyeceğine dair söz verecek. Allah da onun sabrı olmadığını gördüğü ve bildiği için onu mazur görecek. Nihayet o ağaca onu yak­laştıracak, gölgesinde gölgelenip suyundan da içtikten sonra, ona ondan daha iyi bir ağaç gösterilecek, bu defa: "Ya Rabbi! Beni o ağaca yaklaştır da gölgesinde gölgeleneyim, suyundan da içeyim, ondan başka senden bir şey istemem" diyecek.

Allah şöyle buyuracak: "Ey Ademoğlu! Daha önce evvelkinden başkasını istemeyece­ğine dair bana söz vermemiş miydin? Halbu­ki şimdi başkasını istiyorsun. Onu sana verir­sem belki bir başkasını isteyeceksin." Ona, ondan başkasını istemiyeceğine dair söz verir.

Allah onun sabredemiyeceğini bildiği için onu mazur görecektir. Nihayet ağacı ona yak­laştıracak. Gölgesinde gölgelenecek ve su­yundan da içecek.

Sonra ona tam cennetin kapısının yanında ilk ikisinden daha güzel olan bir ağaç göste­rilecek. Bunun üzerine: "Ya Rabbi! Beni bu ağaca yaklaştır da onun gölgesinde gölgele­neyim, suyundan da içeyim, artık ondan başkasını senden istemem" diyecek. Bunun üzeri­ne Allah:

"Ey Âdemoğlu! Daha evvel de böyle söy­lemiştin. Şimdi yine istekte bulunuyorsun" diyecek.

"Evet Rabbim! Sana bundan başkasını İstemiyeceğime dair söz vermiştim. Ancak sab­redemiyorum, senden bunu da isliyorum. Ar­tık bu son, bundan başka istemiyeceğ'un" di­yecek. Onun sabredemiyeceğini gördüğü için Rabbi onu mazur görecek ve onu o ağaca yak­laştıracak. Onu oraya yaklaştırınca, cennet ehlinin seslerini duyacak. "Ey Rabbim, ne olur beni oraya (cennete) koy!" diye yalvara­cak. Allah şöyle buyuracak:

"Ey Ademoğlu! Beni senden kurtaracak olan nedir? Dünya ve bir mislini de sana ver­sem hoşnut olur musun?"

"Rabbim! Sen Âlemlerin Rabbisin halde benimle alay mı ediyorsun?" diyecek." Tam o sırada İbn Mes'ûd güldü ve dedi ki: "Bana ne­den güldüğümü ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Cennet cehennem ve içindekiler bahsi
« Posted on: 20 Ekim 2020, 13:56:56 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Cennet cehennem ve içindekiler bahsi rüya tabiri,Cennet cehennem ve içindekiler bahsi mekke canlı, Cennet cehennem ve içindekiler bahsi kabe canlı yayın, Cennet cehennem ve içindekiler bahsi Üç boyutlu kuran oku Cennet cehennem ve içindekiler bahsi kuran ı kerim, Cennet cehennem ve içindekiler bahsi peygamber kıssaları,Cennet cehennem ve içindekiler bahsi ilitam ders soruları, Cennet cehennem ve içindekiler bahsiönlisans arapça,
Logged
23 Haziran 2019, 23:49:00
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.245Site
« Yanıtla #1 : 23 Haziran 2019, 23:49:00 »

Esselamü aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
24 Haziran 2019, 01:51:50
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.100« Yanıtla #2 : 24 Haziran 2019, 01:51:50 »

Aleyküm selâm. Rabbim her iki cihanda da yâr ve yardımcımız olsun. Biliyoruzki bu dünya gelip geçici oyüzden herzaman Rabbimizin rızasını kazanmak için gayret edenlerden olalım inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
24 Haziran 2019, 02:00:55
Ebabil1453

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #3 : 24 Haziran 2019, 02:00:55 »

İnşallah cennete giden kullarından oluruz Allah'ım.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
24 Haziran 2019, 12:14:40
Züleyha
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.428


« Yanıtla #4 : 24 Haziran 2019, 12:14:40 »

Rabbim cennet ehlinden olabilmeyi nasip eylesin inşAllah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &