ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Hayvanla yapılan temasta uygulanacak şerî ceza
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hayvanla yapılan temasta uygulanacak şerî ceza  (Okunma Sayısı 1335 defa)
07 Ocak 2011, 21:52:07
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 07 Ocak 2011, 21:52:07 »KİTAB EHLİNE, LIVATADA, HAYVANLA YAPILAN TEMASTA UYGULANACAK ŞER'Î CEZA VE İFTİRA ATANA DOĞRULUĞUNU İSBAT EDEMEDİĞİ TAKDİRDE UYGULANACAK OLAN ŞER'Î CEZA

 

5389- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip kendilerinden bir erkekle bir kadının zina ettiklerini söylediler. Onlara sor­du:

Recm hakkında siz Tevrat'ta ne görüyor­sunuz?'

'Onları teşhir ederiz; dayak atarız'."

5390-  Diğer rivayette: "Yüzlerini siyaha boyarız; rezil ederiz" dediler. Şöyle buyurdu: "Eğer doğru söylüyorsanız getirin ve okuyun Tevrat'ı!" |Buhârîile Müslim-l

5391- Diğer rivayet: "Yüzlerini siyaha bo­yarız, kendilerini (eşek) üzerine bindirir, yüz­lerini birbirlerine ters döndürerek sokak so­kak dolaştırırız. Bunun üzerine Abdullah bin Selâm şöyle dedi: 'Yalan söylediniz. Tevrat'ta recm vardır. Tevrat'ı getirin bakalım.1 Getirip yaydılar, açıp baktılar. Bir tanesi elini recm âyetinin üstüne koyup kapattı, bîr önceki âyetle bir sonraki âyeti okudu.

Abdullah bin Selâm ona: 'Kaldır elini!' diye seslendi. Kaldırdı ve recm âyeti göründü, bunun üzerine 'Abdullah bin Selâm doğru söyledi, Tevrat'ta recm ayeti vardır, ey Mu-hammcd!' demekten başka söyliyecek bir şey bulamadılar.

Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların recm edilmesini emretti. Adam, taşın kadına değmemesi için üzerine abanıp onu koruyordu."

5392-  Diğer rivayet: "Yahudilerden bir grup gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem'i Kuff vadisine davet eltiler. Onların ders okudukları eve geldi. Dediler ki:

'Ey Ebû'l-Kâsım! İçimizden bir adam bir kadınla zina etli. Aralarında hükmet.' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir min­der koydular. Üzerine oturup 'Bana Tevrat' ı getirin!' dedi. Altından minderi çekti, Tevrat'ı onun üstüne koydu ve şöyle dedi: 'Sana da iman ettim, seni indirene de iman ettim.' On­dan sonra: 'Haydi en. bilgininizi getirin!' de­di." Yukardakinin benzerini zikretti.

[Nesâî hariç, altı hadis imamı.|

5393- Ebû Dâvud, Ebû Hureyrc radiyalla­hu anh'dan:

"Yahudilerden bir adam, bir kadınla zina etti. Biri öbürüne dedi ki: 'Haydi şu yeni gön­derilen peygambere gidelim. Çünkü onun di­ni zor değildir, kolay ve hafiftir. Eğer bize recmin dışında bir yol gösterirse, kabul ederiz ve yarın kıyametle onu delil gösteririz, 'Bize bu fetvayı veren senin peygamberlerinden bir peygamberdir' deriz.1 Hemen Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem'e geldiler ve: 'Ey Ebû'l-Kasım! Zina eden adamla kadın hak­kında ne dersin?' diye sordular."

Ders yaptıkları eve gelip kapısında durun-caya kadar onlarla konuşmadı.

Sonra kapının yanında durarak 'Tevrat'ı Musa'ya gönderen Allah aşkına doğru söyle­yin, siz bu hususta Tevrat'ta ne buluyorsunuz? Zina eden evli. insanlar hakkında o ne diyor?' deyince, 'Yüzü kömürle boyanır, lecbîye edi­lir, sonra da sopa vurulur' dediler.—lecbiye: Zina eden erkekle kadın ters yüz bir eşeğe bindirilir, sokak sokak dolaştırılıp teşhir edilir, demektir.— Onlardan bir genç ses çıkar­madı, sustu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce andını daha da şiddetlen­dirdi. Bunun üzerine genç şöyle dedi: 'Aila-hım, zor durumda kaldık! Eğer bize sorarsan, evet biz Tevrat'ta recm cezasını görüyoruz.* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Öy­leyse daha önce neden tevile kalkışıp ruhsat tarafına yöneldiniz?" diye sorunca, şu cevabı verdi: 'Krallarımızdan birinin yakını zina etti. Onu recmetmedi. Sonra normal vatandaş zina ettiğinde, ona recm uygulamak isteyince, taraftarları ayağa kalktılar, evvelâ sen kendi ak­rabanı recm edeceksin; sonra bizim adamımı­zı dediler. Bunun üzerine böyle bir cezalan­dırma yolu bulup, aralarında anlaştılar ve taş­lama cezasını kaldırdılar.'

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: 'Ben size Tevrat'ta bulunan hükme göre muamele ederim.' Hemen emir verdi; erkek de kadın da recmedüdiler."

Zühri der ki: Bize ulaştığına göre şu âyet onlar hakkında inmiştir: "Tevrat'ı biz indir­dik, orada hidayet ve nur vardır. Allah'a tes­lim olan peygamberler onunla amel ederler." (Maide, 44). İşte Allah'ın Resulü de o pey­gamberlerdendir.

5394- Ebû Dâvud, Câbir'den:

"Yahudiler, içlerinden zina eden bir erkek­le bîr kadını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdiler. Şöyle buyurdu: 'içinizden bana en bilgili iki adamı getirin.' Sûriyâ'nın iki oğlunu getirdiler. Onlara yemin verdirip: 'Tevrat'ta bu iki kişinin irtikâp ettikleri suç hakkında ne buluyorsunuz?' diye sordu.

Dediler ki: 'Tevrat'ta şunu buluyoruz: Eğer dört kişi, onun zekerini kadının fercinin içinde, tıpkı milin sürmedanlık içine girip çık­tığı gibi, gördüklerine şahitlik yaparlarsa her ikisi de recm edilirler.'

'Peki neden o ikisini recm etmiyorsunuz öyleyse?' diye buyumnea:

'Gücümüz, kuvvetimiz gitti, zâııüeri Öl­dürmek suretiyle sayımızın azalmasını isle­medik' dediler. Bunun üzerine Peygamber sal­lallahu aleyhi ve sellem şahitleri çağırdı. Dört kişi gelip erkeğin zekerini kadının fercinin içinde tıpkı milin sürmedanlığın içine girip çıktığı gibi, gördüklerine dair şahitlik ettiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların recmedilmelerini emretti."

5395- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Lut kavminin o çirkin işini yapanları görürseniz, hem yapanı, hem de yaptıranı öldürün." [İTirmizî ve Ebû Dâvud. |

5396- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Ali böyle yapa» iki kişiyi ateşle yaktı,

Ebû Beki- ise üzerlerine duvar yıktırdı," İRezînl

5397- İbn Abbâs ve Ebû Hureyre radiyal­lahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Lüt kavminin o çirkin işini yapan mel'undur." [İkisi de Rezîn'e aittir.J

5398- Osman radiyallahu anh'dan: "Kureyş'ten bü' oğlan köle ile ilişki kuran bir adam getirildi. Osman sordu:

'Bu adam evli midir?'

'Bir kadınla evlendi, fakat onunla henüz zifafa girmedi' dediler. Ali Osman'a şöyle de­di: 'Eğer zifafa girseydi ona recm uygulanır­dı, girmediği (bekâr olduğu) için ona kamçı­lanma cezasını uygulayın!"

Ebû Eyyûb dedi ki: "Ben tanıklık ederim ki, Ebû'l-Hasan'ın (Hz, Ali'nin) söylediği bu hükmü ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Bunun üzerine Osman, o adama tam ıkiyüz kamçı vurulmasını emretti."

5399- Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Ümmetim hakkında en korktuğum şey, Lût kavminin o (iğrenç) amelidir." |Tirmizî|

5400- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellembuyurdu:)

"Bir erkekle temas kuran ya da kadına dübüründen ulaşan adamın yüzüne Allah ke­sinlikle bakmaz." [İkisi de Tirmİzî'ye aittir.|

5401- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim hayvanla cinsî ilişki kurarsa onu ve onunla beraber hayvanı da öldürün!"

İbn Abbâs'a: "Neden hayvan öldürülsün ki?" denildi. Şöyle dedi:

"Bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey duymadım; tahminimce hayvana bu fiil yapıldığı halde etinin yenme­sini ve ondan yaraiianılmasını hoş görmedi."

[Tirmizî ve Ebû Dâvud]

5402- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Hayvanla temas edene şer'î ceza yoktur." [İkisi de Timıizî ile Ebû Davud'a aittir.)

5403- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Benim suçsuz olduğumu belirten âyetler

inince. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıp durumu hatırlattı ve ilgili âyet­leri okudu, sonra indi, İftira eden o iki erkek­le bir kadını çağırtıp üzerlerinde (seksen değ­nek) olan kazif cezasını uygulattı."

5404- Diğer rivayet: "Bunlar (cezayı alan­lar) Hassan bin Sabit, Mistah bin Üsâse ve Hamne bİnt Çalış idiler." |Ebû Dâvud]

5405- Ebû'z-Zinâd radiyallalıu anh'daıı: "Ömer b. Abdilaziz radiyallahu anh, bir if­tira yüzünden bir köleye seksen değnek vurdu.

Bu hususu Abdullah bin Âmir'e sorunca, şöyle dedi: Ömer bin el-Hattâb'a, Osman'a ve

diğer halifelere eriştim; hiçbirinin köleye kırk değnekten fazla ceza uyguladıklarını görme­dim." [Mâlik.]

5406- Amre bint Abdurrahman radiyalla­hu anhâ'dan:

"Ömer'in zamanında iki adam birbirlerine sövdü; biri diğerine hitaben şöyle dedi: 'Val­lahi babam zina eden değildir, annem de fahi­şe değildir.'

Ömer bu hususta (arkadaşlarına) danıştı. Biri şöyle dedi:

'O(bu sözlerle) annesini ve babasını öv­müştür.' Diğeri ise şu cevabı verdi:

'Anne ve babasını Övecek bundan başka söz bulabilirdi.' Bunun üzerine Ömer ona seksen değnek vurarak iftira cezasını 'onun sırtında' uygulamış." |İkisi de Mâlik'e aitiir]

5407- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahıı aleyhi ve sellem

buyurdu:)

"Bir adam, Öbürüne: 'Ey Yahudi!' derse, ona yirmi kamçı vurun! Eğer 'Ey Muhannes (kadınlasmış),' derse ona da o kadar vurun! Kim bildiği halde, mahremi ile cinsî ilişkide bulunursa onu öldürün!" [Tirmizî]


5389-5391-Bu hadisi Mâlik (hudûd no. 1, s. 819), Buhârî (cenâiz 61/3, II, 90; menâkıb 26, IV, 186; tefsîr Âl-i İmrân 6, V, 170; hudûd 37, VIII, 29; i'tisâm 16, VIII, 153; tevhîd 51/2, VIII, 213), Müslim (hudûd 26, s. 1326-7) ve Ebû Dâvud (no. 4446, 4449), Nâfi' an İbn Ömer asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

Ayrıca Buhârî (hudûd 24, VIII, 22), Hâlid b. Mahled an Sül. an Abdillah b. Dînâr an İbn Ömer senedi ile tahrîc etti.

İkinci lafız (tevhîd 5...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hayvanla yapılan temasta uygulanacak şerî ceza
« Posted on: 30 Mart 2020, 12:44:55 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hayvanla yapılan temasta uygulanacak şerî ceza rüya tabiri,Hayvanla yapılan temasta uygulanacak şerî ceza mekke canlı, Hayvanla yapılan temasta uygulanacak şerî ceza kabe canlı yayın, Hayvanla yapılan temasta uygulanacak şerî ceza Üç boyutlu kuran oku Hayvanla yapılan temasta uygulanacak şerî ceza kuran ı kerim, Hayvanla yapılan temasta uygulanacak şerî ceza peygamber kıssaları,Hayvanla yapılan temasta uygulanacak şerî ceza ilitam ders soruları, Hayvanla yapılan temasta uygulanacak şerî cezaönlisans arapça,
Logged
20 Kasım 2017, 18:46:22
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.967


« Yanıtla #1 : 20 Kasım 2017, 18:46:22 »

Esselamu aleyküm.Rabbim bizleri zinanın her türlüsünden korusun.Ve tüm müslümanları lut kavmi gibi olmak  dan o şerden korusun.Bizleri nefsini terbiye eden,imanını iffetini koruyan kullardan eylesin inşallah..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
22 Kasım 2017, 16:17:29
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.665Site
« Yanıtla #2 : 22 Kasım 2017, 16:17:29 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri bu kötü işlerden korusun Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &