ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek 2
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek 2  (Okunma Sayısı 1017 defa)
10 Ocak 2011, 18:59:34
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 18:59:34 »Hacc-ifrâd, Hacc-ı Kıran, Hacc-ı Temettü' Ve Haccı Feshetmek 2

3394- Urve radiyallahu anh'dan: Abdullah bin ez-Zübeyr, tavaf esnasında

yedilerin arasını birleştirir ve hızlı yürürdü; Âişe'nin de böyle yaptığını ve en sonunda her

yedi için iki rekat (tavaf namazı) kıldığını söylerdi. [Rezîn][280]

 

3395- Abdurrahman bin Abdi'1-Kârî radi­yallahu anh'dan:

O, sabah namazından sonra Beyt-i şerifi Ömer'le birlikte tavaf etmiş.

Ömer tavafı bitirince bakmış ve güneşi(n doğuşunu) görememiş. Hemen devesine binip Zû Tuvâ'da çöktürmüş, inip orada iki rekat (tavaf) namaz(ı) kılmış. [Mâlik][281]

 

3396- İsmail bin Ümeyye radiyallahu anh'dan:

Zührî'ye dedim ki: "Atâ, farz namazının, iki rekatlık tavaf namazına kâfi geleceğini söylüyor." Cevap verdi: "Sünnete uymak da­ha faziletlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yedi şavtlı (dolanmalı) bir tavaf yaptı ve onun için iki rekatlı bir tavaf namazı kildi." [Baharı muallak olarak.][282]

             

3397- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Beyt' in etrafında tavaf etmek namaz gi­bidir. Dikkat edin tavaf esnasında siz konuşu­yorsunuz; kim konuşursa ancak hayırla ko­nuşsun." [Tirmizî][283]

 

3398- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: Veda haccında Allah Resulü  sallallahu

aleyhi ve sellem, Beyt'i deve üzerinde tavaf etti. Rüknü, elindeki başı eğri değnek ile isti­lâm etti." [Mâlik hariç, Altı hadis imamı.][284]

 

3399- Bir rivayette:

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında Mekke'ye geldi, rahatsızdı. Onun için devesinin sırtında tavaf etti; Hace-ru'1-Esved'e her geldiğinde eğri değnekle onu istilâm etti. Tavafını bitirdiğinde devesini çöktürüp iki rekat namaz kıldı.[285]

 

3400- Safiyye bint Şeybe radiyallahu an-hâ'dan:

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, fetih yılı tavaf ettiğinde, devenin üzerinde ta­vaf etti. Hacer-i esved'i elindeki değnekle is­tilâm etti ve o esnada ben de onu seyrediyor­dum. [Ebû Davud][286]

 

3401- Câbir radiyallahu anh'dan:

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Veda haccında devesinin üstünde olduğu hal­de Beyt'i tavaf etti. Rüknü elindeki değnekle istilâm etti. Halk kendisini görsün, kendisi de halkı görsün ve ona sorsun diye Safa ile Mer-ve arasında da devesinin üstünde sa'y etti. Çünkü halk çok kalabalıktı.

[Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî][287]

 

3402- Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr'de şu eki yaptı:

"Abdullah bin Ümmü Mektûm'un yula­rından tuttuğu kulağı kesik devesinin üstünde belîğ bir şekilde konuştu."[288]

 

3403- Âmir bin Rabî'a radiyallahu anh'­dan:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ta­vaf ederken pabucunun kayışı koptu. Bir adam onun yerine kendi pabucunun kayışını bağlamak isteyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu çekip şöyle dedi: "Bu bir tercih ve üstünlüktür. Ben tercih ve üstün­lüğü sevmem." [Ebû Ya'lâ ve Taberânî Mu'cemu'l-Kebtr ve Mu'cemu'l-Evsat'ta zayıf bh isnadla.][289]

 

3404- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: Bir adam ona dedi ki: "Vakfe yerine git­meden önce Beyt'i tavaf etmem doğru olur mu?" İbn Ömer "Evet, olur" dedi. Adam "Ama İbn Abbâs «Vakfe yerine gelmeden Beyt'i tavaf etme» derdi" deyince İbn Ömer şöyle cevap verdi: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hac yaptı, vakfe yerine git­meden önce Beyt-i Şerîf'i tavaf etti. Şayet doğru sözlü isen Allah Resulü sallallahu aley­hi ve sellem'in sözüyle amel mi doğrudur, yoksa İbn Abbâs'ın sözüyle amel mi?"

[Nesâî ve aynı lafızla Müslim.][290]

 

3405- İbn Abbas radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, (Veda haccmda) Mekke'ye geldi, tavaf etti ve Safa ile Merve arasında sa'y etti. (Geldiği za­man yaptığı bu ilk tavaftan) sonra Arafat'tan dönünceye dek Kabe'ye bir daha yaklaşma­dı." [Buhârî][291]

 

3406- Cübeyr bin Mut'im radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ey Abd-i Menâfoğulları, bu Beyt'i tavaf eden, gündüz ya da gecenin herhangi bir sa­atinde orada namaz kılan kimseye sakın engel olmayın!" [Sünen ashabı][292]

 

3407- Ebû'z-Zübeyr radiyallahu anh'dan: İbn Abbâs'ın, ikindiden sonra yedi kere tavaf yaptığını, sonra içinde ne yaptığını (ya­ni tavaf namazı kılıp kılmadığını) bilemediği­miz hücresine girdiğini gördüm. Sabah nama­zından sonra güneş doğana kadar Beyt'in boş (ziyaretçisiz) olduğunu, ikindiden sonra da güneş batıncaya kadar orasını kimsenin tavaf etmediğini de gördüm. [Mâlik][293]

 

3408- İbn Abbâs ve Âişe radiyallahu an-humâ'dan:

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kurban (bayramının ilk) günü yapılacak farz tavafı geceye kadar tehir etti."

[Tirmizî ve aynı lafızla Ebû Dâvud.][294]

 

3409- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kurban günü ziyaret tavafı yaptı. Sonra dö­nüp Mina'da öğle namazı kıldı.

Nâfi' der ki: "İbn Ömer de Kurban günü ifâda (ziyaret) tavafını yapardı. Sonra dönüp Mina'da öğle namazını kılar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de böyle yaptı­ğını söylerdi." [Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud.][295]

 

3410- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: İnsanlar hac bittikten sonra her yöne dağılıyorlardı. Bunun üzerine Peygamber sallalla­hu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Son ay­rılışınız Beyt'i tavafla olsun (yani veda tava­fı).' [Müslim ve Ebû Dâvud. |[296]

 

3411- Ömer radiyallahu anh'dan, dedi ki: "Hiç kimse Beyt'i tavaf etmeden asla dön­mesin. Çünkü hac ibadetlerinin sonuncusu, Beyt'in tavafıdır." [Mâlik][297]

 

3412- Diğer rivayet: "Ömer radiyallahu anh, Veda tavafı yapmadı diye bir adamı Mer-rü'z-Zahrân'dan geri çevirdi."[298]

 

3413- Nâfi'den, o da İbn Ömer radiyalla­hu anh'dan, dedi ki:

"Aybaşı olan kadın, veda tavafını yapma­dan dönmesin." Sonra dedi ki:

"Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem'in onlara (o haldeki kadınlara veda tavafi yapmadan ayrılmalarına) izin verdiğini duydum." [Tirmizî][299]

 

3414- Âişe radiyallahu anhâ'dan: "Safiyye hayız oldu. Bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatılınca: "O bizi burada hapis mi edecek?" deyince, şöyle de­diler: "O (Arafat'tan dönüp) ziyaret tavafını yaptı."

"Öyleyse sakıncası (dolayısıyla bekleme­nize gerek) yoktur" buyurdu. [Altı hadis imamı.][300]

 

3415- Diğer rivayet: "Allah Resulü sallal-lahu aleyhi ve sellem hacdan dönmek istedi­ğinde, Safiyye'yi çadırının önünde üzgün ve bitkin gördü. Çünkü hayz olmuştu. "Sen bizi burada alıkoydun, Allah senin hayrını ver­sin" buyurdu. Sonra dedi ki:

"Kurban günü, sen ziyaret tavafı yapmış miydin?"

"Evet!" deyince: "Öyleyse ayrılabilirsin" buyurdu.[301]

 

3416- Diğer rivayet: Allah Resulü sallalla­hu aleyhi ve sellem ile haccettik. Kurban gü­nü Arafat'tan döndük. Safiyye hayz oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, on­dan, her erkeğin karısından istediğini istedi. Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! O âdet gör­müştür."

"Eyvah o bizi burada alıkoydu!" dedi. "Ey Allah'ın Resulü! O Arafat'dan döndü­ğünde ziyaret tavafı yapmıştı" dediklerinde: "Öyleyse haydi çıkın ve gidin!" buyurdu.[302]

 

3417- el-Hâris bin Abdillah el-Evsî radi­yallahu anh'dan:

Ömer'e gelip, Kurban günü (Arafat dönü­şü) Beyt'i tavaf ettikten sonra hayz olan kadın hakkında sordum. Şöyle dedi: "O tavaf onun son tavafı olur."

el-Hâris dedi ki: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bana böyle fetva vermişti (dedim)."

Bunun üzerine Ömer, Allah Resulü sallal­lahu aleyhi ve sellem'e sorduğun bir şeyi, ben O'na muhalif fetva vermem için bana soru­yorsun, elleri düşesice!"

[Tirmizî ve aynı lafızla Ebû Dâvud.][303]

 

3418- Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Emir olmadıkları halde iki emir vardır: Bir grup insanlarla hac eden bir kadın, ziya­ret tavafından önce hayız olur. İşte arkadaşla­rı onun emri olmadan bir yere kımıldayamaz-lar. Bir de cenazeye iştirak eden adam, nama­zını kıldıktan sonra cenaze sahibinden izin al­madan bir yere gidemez." [Bezzâr][304]

 

3419- İbn Cüreyc radiyallahu anh'dan, dedi ki:

Atâ b. Ebî Rebâh bana İbn Hişâm'ın, ka­dınları erkeklerle birlikte tavaf yapmaktan alıkoyduğunu bildirdi. O (Atâ) dedi ki: "Bunu nasıl yasaklar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları erkeklerle beraber ta­vaf etmişlerdir." (İbn Cüreyc) Dedim ki:

"Bu hicâb âyetinin (örtünme emrinin) ini­şinden sonra mı, yoksa önce miydi?"

"Ben onları örtünme emrinden sonra idrak ettim."

"Peki onlar, erkeklere nasıl karışırlardı?" dedim.

Atâ: "Onlar erkeklere karışmazlardı. Âişe, erkeklerden uzak bir halde tavaf ederdi de bir kadın şöyle derdi: "Ey mü'minlerin annesi! Çekil de biz de Hacer-i Esved'i istilâm ede­lim." O da "İstediğin şekilde git!" deyip yol vermeye razı olmazdı. Geceleri tanınmaz hal­de çıkıp karışık bir vaziyette tavaf ederlerdi. Lâkin Kabe'ye girmek istediklerinde adamlar çıkartılırdı. Sonra onlar girip rahatça tavaf ederlerdi. Ben Ubeyd bin Umeyr'le birlikte, Müzdelife'deki Sebîr dağının içinde mücavir olan Âişe'nin yanma giderdim." (İbn Cüreyc) Dedim ki:

"Onun (Âişe'nin o günkü) örtüsü ne idi?"

(Cevaben Atâ şöyle dedi:...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek 2
« Posted on: 02 Temmuz 2020, 22:07:15 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek 2 rüya tabiri,Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek 2 mekke canlı, Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek 2 kabe canlı yayın, Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek 2 Üç boyutlu kuran oku Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek 2 kuran ı kerim, Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek 2 peygamber kıssaları,Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek 2 ilitam ders soruları, Hacc ı ifrâd kıran temettü ve haccı feshetmek 2önlisans arapça,
Logged
06 Temmuz 2019, 13:18:49
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.957Site
« Yanıtla #1 : 06 Temmuz 2019, 13:18:49 »

Esselamu aleyküm Rabbim bizlere hac ve umreyi nasip eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
06 Temmuz 2019, 19:09:46
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #2 : 06 Temmuz 2019, 19:09:46 »

Esselamu aleykum.Rabbim razi olsun bizlere bu bilgileri sunan kardesimizden...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &