ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 3
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 3  (Okunma Sayısı 1865 defa)
30 Aralık 2010, 21:18:02
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 30 Aralık 2010, 21:18:02 »(BELLİ) BİR VAKTE BAĞLI OLMAYAN DUALAR 3


9496- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım! Haktan ayrılmaktan, nifak ve kö­tü ahlâktan sana sığınırım." |Ebû Dâvud ve Nesaî]

9497- Ebû Hureyre radiyallahu anh'daıı: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü (açlık), pek kötü döşek arkadaşıdır. Hainlik etmekten de sana sığınırım. Çünkü o, ne kötü

huydur." [Ebû Dâvud ve Nesâî.]

9498- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ezici belâdan, helakin erişmesinden, kö­tü kazadan ve düşmanların sevinmesinden Al­lah'a, sığınırım." |Bııhârî, Müslim ve Nesâî.|

9499- İbn Amr bin el-Âs radiyallahu anh'­dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım! Borçların çokluğundan, düş­manın galip gelmesinden ve düşmanların sevinmelerinden sana sığınırım." [Nesâî]

9500- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Yerleşeceğiniz yerde kötü komşudan Al­lah'a sığının! Çünkü çöldeki komşu çok dur­madan yanından başka tarafa göç eder." |İkisi de Nesâî'ye ait,]

9501- Ebu'1-Yüsr radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım! Üzerime duvar yıkılmasından, (sarp yerden) aşağıya yuvarlanmaktan, bo­ğulmaktan, yangından, ihtiyarlıktan, ölüm anında şeytanın tasallutundan, yolunda sava­şırken arkam düşmana dönük olarak Ölmek­ten, yılan ya da akrep tarafından sokularak ölmekten sana sığınırım." |Ebû Dâvud ve Nesaî.|

9502- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu beş şeyden Allah'a sığınırdı: Cimrilik, korkaklık, kötü ömür, göğüs darlığı ve kabir aza­bı." | Nesâî.]

9503- Enes radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım! Faydası olmayan namazdan sana sığınırım." (Enes) Başka bir dua daha zikretti. |Ebû Dâvud.|

9504-  Kutbe bin Mâlik radiyallahu anh'­dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım! Kötü ahlaklardan, kötü işler­den ve kötü arzulardan sana sığınırım."

|Tirmizî.|

9505- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım! Küfürden ve borçtan sana sığı­nırım." Bir adam sordu:

"Ey Allah'ın Resulü! Borcu küfürle eş mi tutuyorsun?"

"Evet" buyurdu.

9506- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cin ve insanların nazarından bazı dualarla Al­lah'a sığınırdı. Muavvizeteyn (Felak, Nas sû­releri) inince onları alıp, diğerlerini (okuma­yı) bıraktı. [Nesâî]

9507- Ebû Zer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ey Ebû Zer! Cinlerin ve insanların şey­tanlarından Allah'a sığın!"

Dedim ki: "İnsanların da şeytanları olur mu?"

"Evet" buyurdu. [Nesâî.]

9508- Ebû Mûsâ radiyallahu anh'dan: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kavimden korktuğu zaman, şöyle derdi:

'Allahım! Onların helâkına, boyunlarının uçurulmasına seni vekil kılar ve onların şer­rinden sana sığınırız.' |Ebû Dâvud.]

9509-  Yahya bin Saîd radiyallahu anh'­dan, mürsel olarak: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Isrâ gecesi, nereye döndümse karsımda, elinde bir ateş şu'lesi (alevi) ile beni takip eden cinden bir ifrit gördüm. Cibril dedi ki: Sana okuduğun zaman onun şulesini söndüre­cek bir dua öğreteyim mi?

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" buyurdu. Bunun üzerine Cibril şöyle dedi:

"Allah'ın kerîm olan vechi hürmetine, müt-tekî olsun, facir olsun onun daha güzelini söy­leyemediği, eksiksiz ve mükemmel Allah'ın ke­limeleri hakkı için. Semadan (belâ olarak) inen ve semaya yükselen serlerden, yeryüzünde ya­rattığı serlerden, yerin altından çıkan serler­den gece ve gündüz fitnelerinden, gece ve gün­düz meydana gelen hayırlı musibetler dışında­ki musibetlerden Allah'a sığınırım!" [Mâlik.|

9510- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: "Bir adam gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle dedi:

'Ey Allah'ın Resulü! Dün gece beni sokan akrepten neler çektim." Şöyle buyurdu: 'Eğer dün akşam: 'Allah'ın tastamam olan kelime­leriyle yarattığı şeylerin şerrinden sığınırım' deseydİn, o sana hiçbir zarar veremezdi.'

9511- Diğer rivayet:

"Kim akşamleyin üç kere: 'Yarattığı şey­lerin kötülüğünden Allah'ın tastamam kelime­leriyle sığınırım' derse, o gecenin (akrep ya da yılan) sokuması ona hiçbir zarar vermez."

(Râvi) Süheyl dedi ki: "Ailemiz de onu öğrendi ve her gece okudular. (Daha sonra) Onların bir cariyesini akrep soktu da, hiçbir acı duymadı."

|Mâlik, Müslim, Ebû Dâvud ve Tirmizî]

9512-  Şekl bin Humeyd radiyallahu anh'­dan:

Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Bana Al­lah'a sığınabileceğim bir sığınma (duası) öğret!" Bunun üzerine elimden tutup, "Şöyle de," buyurdu: "Allahım! Kulağımın, gözü­mün, dilimin, kalbimin ve fercimin şerrinden sana sığınırım." [Sünen ashabı]

9513- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Peygamber salİallahu aleyhi ve sellem Hasan İle Hüseyin'i Allah'a sığındırıp şöyle derdi:

'Babanız İbrahim, çocukları Ismaîl ile Is-Hak'ı bu kelimelerle (Allah'a) sığtndtrırdı, ben de sizi: 'Allah'ın tam kelimeleri ile her şeytandan, her zehirleyici hayvandan ve her kem gözden sığındırırım.'

[Buhârî, Tirmizî ve Ebû Dâvud.l

9514- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: "Allah'ın Resulü salİallahu aleyhi ve sel­lem, Kur'ân'dan bir sûre öğrettiği gibi şu du­ayı da öğretirdi:

'Allahım! Cehennem azabından, kabir azabından, mesîh-i Deccâl fitnesinden, ölüm ve hayatın fitnesinden sana sığınırım.'

|Buhârî hariç altı hadîs imamı]

9515- Zeyd b. Erkanı radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü salİallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Allahım! Acizlikten, tenbellikten, korkak­lıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir aza­bından sana sığınırım. Allahım! Nefsime tak­vasını ver ve onu pâk eyle! Onu yalnız sen pak edersin. Onun velisi ve mevlâsı sensin. Alla­hım! Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunma­yan duadan sana sığınırım." [Müslim ve Nesai]

9516- el-Kâ'kâ'dan:

Kâ'bu'l-Ahbâr dedi ki: "Yaptığım dua ol­masaydı yahudiler beni eşek yapardı."

"Nedir o dua?" diye sorulunca, "O dua şu­dur:" dedi: "Yaratıp çoğalttığı şeylerin şerrin­den, kendisinden daha büyük bir şey olmayan Allah'a, hiçbir iyinin ve kötünün ulaşamaya­cağı noksanlıktan uzak, tam ve üstün kelime­lerine, Allah'ın bildiğim ve bilmediğim bütün güzel isimlerine sığınırım." |Mâlik.|

9517- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan, de­di ki:

"Sana saldırmasından korktuğun bir sulta­nın yanına varırsan şöyle de: Allah en büyük­tür. Allah yaratıklarının hepsinden daha bü­yüktür. Korkup çekindiğimden de güçlüdür. İzni olmaksızın yere düşmekten yedi kat göğü tutan Allah'a falanca kulundan ve onun cin ve insandan olan cemaati, tabiileri ve askerlerin­den de sığınırım. Ey ma'budum! Beni onların şerlerinden kurtar! Övgün ne yücedir! Kurtarman da pek yücedir! İsmin ne mübarek ve ne yücedir! Senden başka hiçbir tanrı yoktur."

9518- İbn Mes'ûd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Biriniz sultandan korkar.sa, şöyle de-sin:Ey yedi kat göklerin ve büyük Arş' in Rab-bî olan (Allattım)! Falanoğlu filanın şerrrin-den, cinlerin, insanların ve onların tabiilerin­den herhangi bîr kimsenin bana saldırmasın­dan beni koru! Koruman güçlü, övgün yüce­dir! Senden başka hiçbir tanrı yoktur."

[Taberanî, Mu'cemu'l-Kebîr'de leyyin bir senedle]

9496- Bu hadisi Ebû Dâvud (1546) ve Nesâî (istiâze 21/2, VIII, 264), Bakiyye b. el-Velîd an Dubâre b. Abdillah b. ebî's-Süleyk an Düveyd b. Nâfi' an Ebî Sâlih an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

9497- Bu hadisi Ebû Dâvud (1547) ve Nesâî (istiâze 20, VIII, 263), Abdullah b. İdrîs an İbn Aclân an Saîd b. e. Saîd el-Makburî an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

9498- Bu hadisi Buhârî (da'vât 28, VII, 155; kader 13, VII, 215), Müslim (zikr 53, s. 2080) ve Nesâî (istiâze 34-5, VIII, 269-70), Süfyân b. Uyeyne an Sumey an Ebî Sâlih an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

9499- Bu hadisi Nesâî (istiâze 24, VIII, 265, 31, 32, VIII, 268), İbn Vehb an Huyey b. Abdillah an Ebî Abdirrahman el-Hubulî an İbn Amr senedi ile tahrîc etti.

9500- Bu hadisi Nesâî (istiâze 44, VIII, 274), Amr b. Alî an Yahyâ an Muh. b. Aclân an Saîd b. e. Saîd el-Makburî an Ebî Hureyre senedi ile tahrîc etti.

İrâkî'ye göre isnâdı sahihtir (Feyd III, 257).

9501- Bu hadisi Ebû Dâvud (1552) ve Nesâî (istiâze 61/1-2, VIII, 282-3), Abdullah b. Saîd an Sayfî mevlâ Ebî Eyyûb an Ebî'l-Yeser asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.

9502- Bu hadisi Nesâî (istiâze 6, VIII, 256), Muh. b. Abdilazîz ani'l-Fadl b. Mûsâ an Zekeriyyâ an Ebî İshâk an Amr b. Meymûn an İbn Mes'ûd senedi ile tahrîc etti.

Ebû Dâvud ve Nesâî bunu Hz. Ömer'den de rivayet ettiler.

9503- Bu hadisi Ebû Dâvud (1549), Muh. b. el-Mütevekkil ani'l-Mu'temir an ebîhî an Enes senedi ile tahrîc etti.

9504- Bu hadisi Tirmizî (3591), Süfyân b. Vekî' an Ah. b. Beşîr ve Ebû Usâme an Mis'ar an Ziyâd b. İlâka an Kutbe b. Mâlik senedi ile tahrîc etti ve isnâdı hakkında "hasen garîb" hükmü verdi.

9505- B...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 3
« Posted on: 23 Şubat 2020, 16:46:57 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 3 rüya tabiri,Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 3 mekke canlı, Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 3 kabe canlı yayın, Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 3 Üç boyutlu kuran oku Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 3 kuran ı kerim, Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 3 peygamber kıssaları,Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 3 ilitam ders soruları, Belli bir vakte bağlı olmayan dualar 3önlisans arapça,
Logged
06 Temmuz 2019, 19:45:04
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.926


« Yanıtla #1 : 06 Temmuz 2019, 19:45:04 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri hakkiyla feyziyle dua eden ve hayriyla kavusan kullardan olalim  inşallah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
07 Temmuz 2019, 00:36:19
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.308« Yanıtla #2 : 07 Temmuz 2019, 00:36:19 »

Aleyküm selâm çoğu duânın vakti yoktur herzaman duâ edilebilir
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &