ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Allah Resulü s.a.v. in mescidi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Allah Resulü s.a.v. in mescidi  (Okunma Sayısı 1384 defa)
10 Ocak 2011, 18:31:14
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 18:31:14 »Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Ve Sellem'in Mescidi, O Mescidin Ziyareti Ve Medine'nin Belirli Yerleri


3783- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Ancak şu üç mescide yolculuk yapmak için hayvanların semerleri bağlanır: Benim .Mescidim, Mescid-i Haram ve Mescid-i Ak­sa." [Buhârî, Müslim ve aynı lafızla Tirmizî.][669]

 

3784- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Hayvanlar ancak şu üç mescide yolculuk yapmak için hazır edilirler: el-Hayf mescidi, Mescid-i Haram, bir de benim bu mescidim." [Taberânî Mu 'cemu' I-Evsat'ta zayıf bir senedle.][670]

 

3785- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Benim bu mescidimdeki bir namaz, Mes­cid-i Haram hariç, diğer mescidlerde kılınan bin namazdan üstündür."

[Ebû Dâvud hariç, Altı hadis imamı][671]

 

3786- Diğer rivayette şu ilave de yer al­maktadır: "Ben, hiç şüphe yok ki peygamber­lerin sonuncusuyum; bu mescidim de mescidlerin sonuncusudur."[672]

 

3787- İbnü'z-Zübeyr radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Bu mescidimde kılınan bir namaz, Mes­cid-i Haram hariç, diğer mescidlerde kılınan bin namazdan daha üstündür. Mescid-i Ha­ram'da kılınan bir namaz bu mescidimde kılı­nan yüz namazdan üstündür." [Ahmed][673]

 

3788- Bezzâr'ın rivayeti: "Mescid-i Ha­ram hariç; çünkü oradaki namaz, ondan se­vapça yüz kat daha üstündür."[674]

 

3789- Mu'cemu'l-Kebir'de: "Mescid-i Ha­ram hariç" cümlesinden sonra şu ibare yer al­maktadır: "Mescid-i Haram' daki bir namaz, bu mescidimdeki bin namazdan üstündür."[675]

 

3790- İbn Mâce'de ise aynı ibareden son­ra: "Mescid-i Haram' daki bir namaz, ondan başka mescidlerdeki yüz namazdan üstündür" kavli yer almıştır.[676]

 

3791- Ebû Ya'lâ, Âişe radiyallahu an-hâ'dan:

"Bu mescidimdeki bir namaz, Mescid-i Aksa hariç, diğer mescidlerdeki bin namaz­dan daha hayırlıdır."[677]

 

3792- Onun (Ebû Ya'lâ'nın) Ebû Saîd ra­diyallahu anh'dan naklettiği rivayeti: "Bu mescidimdeki bir namaz, Mescid-i Haram ha­riç, diğer mescidlerdeki yüz namazdan daha hayırlıdır."[678]

 

3793- Taberânî, Mu 'cemu'l-Kebîr'de el-Erkam'dan:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine şöyle buyurmuş: "Buradaki, yani Mescid-i Haram'daki bir namaz, oradaki ya­ni Mescid-i Aksa' daki bin namazdan daha ha­yırlıdır."[679]

 

3794- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! (Kur'ân1-da bahsi geçen) takva üzerine kurulan mescid hangi mesciddir?"

Eline bir avuç taş alıp yere attı ve sonra şöyle buyurdu: "İşte Medine mescidi olan bu mescidinizdir." [Müslim][680]

 

3795- Tirmizî ve Nesâî'nin rivayetleri: "İki kişi, takva üzerine kurulan mescid hakkında tartıştılar. Biri onun «Kubâ mesci­di» olduğunu söylerken, ötekisi onun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi

olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Allah Re­sulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur­du: «O, benim bu mescidimdir»."[681]

 

3796- Enes radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kişinin evinde kıldığı bir namaz, bir na­mazdır. Kabilelerin mescidinde kıldığı bir na­maz, yirmi beş namaz sevabına tekabül eder. Cemaatin toplandığı mescidde kıldığı bir na­maz, beş yüz namaz sevabına tekabül eder. Mescid-i Aksu'da kıldığı namaz, ellibin na­maz sevabına tekabül eder. Mescid-i Ha­ram'da kıldığı namaz, yüzbin namaza tekabül eder." [İbn Mâce][682]

 

3797- Enes radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim bu mescidimde hiçbir vakti kaçır­madan kırk vakit namaz kılarsa, ona ateşten bir beraat, azaptan bir beraat, nifaktan da bir beraat yazılır."

[Ahmed ve Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat'tx][683]

 

3798- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Evimle minberim arası cennet bahçele­rinden bir bahçedir. Minberim ise havzumun üstündedir." [Buhârî ve Müslim][684]

 

3799- Ümmü Seleme radiyallahu an-hâ'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Bu minberimin temelleri cennet merdi­venleridir." [Nesâî][685]

 

3800- Sa'd radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Evimle minberim arası, yahut kabrimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir."

[Bezzâr ve Mu'cemu'l-Kebtr('de TaberânJ)][686]

 

3801- Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Minberim Cennet basamaklarından bir basamak üzerindedir. Minberle Âişe'nin evi (odası) arası, cennet bahçelerinden bir bah­çedir." [Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat'ta.][687]

 

3802- Âişe radiyallahu anhâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Mescid'de şu direklerin yönünde bir yer vardır, insanlar orasını bilseler kur'a ile ora­da namaz kılarlardı."

Yanında sahabeden bir topluluk vardı.

"Ey Mü'minlerin annesi! Orası neresi?" diye sordular. Onlara söylemek istemedi. Da­ha sonra onlar çıktılar; İbnü'z-Zübeyr içeride kaldı.

"O, ona mutlaka orasını bildirir" dediler. Sonra nerede namaz kılacak bakalım diye bekleyip onu gözetlediler.

Derken, çıktı. Kendisiyle minberin arasın­da, iki direk bulunan, yine kendisiyle hücre arasında iki direk bulunan orta direğin yanın­da namaz kıldı. O direğe daha sonraları "Kur'a direği" denildi. [Taberânî, Mu'cemu'l-Ev-sat'tSL uzun olarak nakletti.][688]

 

3803- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim benim kabrimi ziyaret ederse şefa­atim ona gerekli olur." [Bezzâr zayıf ba isnadla.][689]

 

3804- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Kim haccedip de ölümümden sonra be­nim kabrimi ziyaret ederse, sanki beni sağ iken ziyaret etmiş gibi olur."

[Taberânî. Mıı'cemu'I-Kebfr ve'l-Evsat'ta leyyin bir senedle.][690]

 

3805- Ali bin el-Hüseyn radiyallahu anh'­dan:

O, Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem'in kabri yanında bulunan açık bir yere gi­rip dua eden birini görmüş ve demiş ki: "Size babamdan duyduğum, onun da dedem Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duy­duğu bir hadisi bildireyim mi? O şöyle buyur­muştur: «Kabrimi bayram (yeri) edinmeyin! Evlerinizi de birer kabir edinmeyin! Nerede olursanız olun, sizin selâmınız bana ulaşır»." [Ebû Ya'lâ][691]

 

3806- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Küba'yı ziyaret ederdi ya da Küba'ya gelirdi."[692]

 

3807- Diğer rivayette:

"Her Cumartesi günü hayvanına binmiş olarak ve yürüyerek (Küba'ya) gelir, orada iki rek'at namaz kılardı" diye geçer. [Tirmizî hariç, Altı hadis imamı][693]

 

3808- Üseyd bin Zuheyr radiyallahu anh'-dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Mescid-i Küba'da kılınan namaz, umre gibidir. [Nesâî][694]

 

3809- Câbir bin Semure radiyallahu anh'­dan:

"Kubâlılar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kendileri için bir mescid yapıl­masını rica ettiklerinde, şöyle buyurdu: «Hay­di biriniz kalkıp devesine binsin!»

Hemen Ebû Bekr kalkıp devesine bindi ve dehledi, fakat yerinden kımıldayamadı. Dö­nüp oturdu. Sonra Resûlullah yine: «Haydi biriniz kalkıp devesine binsin!» buyurdu.

Ali kalktı, ayağını özengisine koydu. Hayvan durunca şöyle buyurdu:

«Ey Ali! Yularını gevşet! Haydi onun dö­nüp durduğu yerde mescid yapın. Çünkü o, buna emredilmiştir»."

[Taberânî, Mu'cemu'I-Kebfr'de zayıf bir senedle. ][695]

 

3810- Sehl bin Sa'd radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu.)

"Uhud, Cennet rükünlerinden bir rükün­dür."

[Ebû Ya'lâ ve Taberânî, Mu'cemu'I-Kebtr'de zayıf bir senedle.][696]

 

3811- Enes radiyallahu anh'dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Uhud öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz."

[Buhârî, Müslim, Muvatta' ve Tirmizî.][697]

 

3812- Mu'cemu'l-Evsat'ta şu ilave yer al­mıştır: "Ona (Uhud'a) geldiğiniz zaman, di­keninden dahi olsa, onun ağaçlarından yi­yin!"[698]

3813- Ebû Abs bin Cübeyr radiyallahu anh'dan:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud için şöyle dedi: "Bu bir dağdır ki, o, bi­zi sever, biz de onu severiz. Bu, Cennet kapı­larından birisinin üstündedir. Bu da Ayr-u ce­bel 'dir. O bizden nefret eder, biz de ondan nefret ederiz. Çünkü bu, Cehennem kapıların­dan birisinin üstündedir."

[Bezzâr, Taberânî, Mu'cemu'/-Kebîr ve' l-Evsal'ia leyyin bir senedle.][699]

 

3814- Sehl bin Sa'd radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Zübab dağına dua etti."

[Taberânî, Mu'cemu'l-Kebtr'de][700]

 

3815- Âişe radiyallahu anhâ'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Buthân (deresi) cennet havuzlarından bir havuzun üzerindedir."

[Bezzâr kimliği belirsiz bir râvi kanalıyla.][701]

 [Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Allah Resulü s.a.v. in mescidi
« Posted on: 01 Haziran 2020, 18:50:15 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Allah Resulü s.a.v. in mescidi rüya tabiri,Allah Resulü s.a.v. in mescidi mekke canlı, Allah Resulü s.a.v. in mescidi kabe canlı yayın, Allah Resulü s.a.v. in mescidi Üç boyutlu kuran oku Allah Resulü s.a.v. in mescidi kuran ı kerim, Allah Resulü s.a.v. in mescidi peygamber kıssaları,Allah Resulü s.a.v. in mescidi ilitam ders soruları, Allah Resulü s.a.v. in mescidiönlisans arapça,
Logged
28 Haziran 2019, 13:51:16
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.882Site
« Yanıtla #1 : 28 Haziran 2019, 13:51:16 »

Esselamu aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
28 Haziran 2019, 19:30:31
Melek Nur Çelik koü

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 298


« Yanıtla #2 : 28 Haziran 2019, 19:30:31 »

Paylaşım için Allah razı olsun..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
29 Haziran 2019, 01:21:48
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.658« Yanıtla #3 : 29 Haziran 2019, 01:21:48 »

Bilgiler için Allah razı olsun. Rabbim ilmimizi artırsın inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
29 Haziran 2019, 12:17:49
gulsahkilicaslan
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.358


« Yanıtla #4 : 29 Haziran 2019, 12:17:49 »

Rabbim razı olsun selam ve dua ile...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &