ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Büyük Şafi Fıkhı > Şafii için Zinanın Cezası
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Şafii için Zinanın Cezası  (Okunma Sayısı 2845 defa)
23 Şubat 2010, 07:18:20
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 23 Şubat 2010, 07:18:20 »Zinanın Çeşitleri

Zina eden kişi, ya şer´an zinayı caiz (mazur) kılıcı bir özür (şüphe) nedeniyle zina etmiştir veya nefsine uyarak ve bilerek zina etmiştir. Yine aynı kişi ya evlenmiştir veya bekârdır. Bu bakımdan zina ´nın dört çeşidi vardır^

1. Şer´an mazur görülecek bir özür nedeniyle zina etmek.

Zinayı, şer´an mazur kılan bir şüphe, bir özür nedeniyle zina etmeye şu şekilde örnek verilebilir. Meselâ kişi, zina ettiği kadının kendi hanımı olduğunu zanneder, sonra onun kendi karısı olmadığı açığa çıkar veya dul olduğunu söyleyen bir kadın ile evlenir, sonra kadının evli olduğu ortaya çıkar veya mahremi olduğunu bilmediği bir kadınla evlenir, sonra kadının süt kardeşi olduğu ortaya çıkar. İşte bu ve benzeri durumlar, zinayı şer´an mazur kılan özürlerdir.- Bu durumda olan kişiye zina haddi uygulanmaz ve bu kişi yaptığından ötürü günah işlemiş sayılmaz. Bu kişinin evli olup olmaması durumu değiştirmez. Çünkü burada şer´an mazur görülücek özürler vardır. Ancak bunun üzerine birtakım şer´î hüküm ve eserler terettüb eder ki yeri geldiğinde -Allah izin verirse-bunlar izah edilecektir.

Fakat bazı şüphe ve özürler vardır ki haddi gerektirmemekle birlikte günahkâr olmayı gerektirirler.

2. Nefsine uyarak ve isteyerek zina etmek.

Nefsine uyarak ve isteyerek zina eden kişi ise, ya evlilik geçirmiştir yahut bekârdır. Başından evlilik geçen kimsenin, evli sayılması için şu şartlara sahip olması gerekir:

a. Mükellef olmalıdır; yani âkil ve baliğ olmalıdır. Bu bakımdan çocuk, mümeyyiz olsa dahi ona evlilik sıfatı takılamaz. Deliye de evlilik sıfatı verilmez. Fakat delilik, bazen gidip bazen geliyorsa ve deliliğin gittiği zamanda zina etmişse, ancak o zaman teklifin çerçevesine girmiş olur.

b. Hür olmalıdır. Zina eden köle -evli dahi olsa- ona sopa cezasının yarısı uygulanır. İleride bundan bahsedilecektir.

c. Sahih bir nikahtan sonra cinsî münasebette bulunmuş olmalıdır. Sahih bir nikahtan ve cinsî münasebetten sonra, hanımının hayatta olup olmaması durumu etkilemez. Eğer kişi evlenmeden gayr-ı meşru bir ilişkide bulunursa muhsan sayılmaz.

Kişide bu üç özellik bulunduğu takdirde, kendisine muhsan kişilere uygulanan zina haddi tatbik edilir ve bu özellikler erkekler için olduğu gibi kadınlar için de geçerlidir.

Muhsan olmayan kimselere gelince, onlar bu özelliklerin kendile­rinde kamilen bulunmadığı kimselerdir. Yukarıda da zikredildiği üzere ya mükellef olmamışlardır veya cinsel birleşmeye sahih bir nikâh akdi bulunmasına rağmen teşebbüs etmiş değillerdir.

Zina Çeşitlerinin Herbirinin Hükmü

Şer´an mazur sayılacak bir özür nedeniyle zina eden kişiye, zina haddi uygulanmayacağını, bazen günahkar dahi olmayacağını, başından evlilik geçip geçmemesinin durumu değiştirmeyeceğini söylemiştik. Fakat nefsine uyarak ve isteyerek zina yapan kişi günahkâr olur ve kendisine hadd cezası uygulanır. Ancak bu hadd, başından evlilik geçip geçmemesine göre değişir.

Evli Olan Zâninin Haddi

Zina eden kişinin başından evlilik geçmişse, ona evli olduğu halde zina eden kişinin cezası uygulanır ki bu da recmedilmek (taşlanarak Öldürülmektir. Recm, Hz. Peygamber´den kavlen ve fiilen sabit olmuştur. Bu hükmün dayanağı, lafzı neshedildiği halde hükmü baki olan bir ayettir.

Abdullah b. Abbas şöyle rivayet ediyor: Ömer b. Hattab, Rasûlullah´m minberi üzerine çıkmış halde iken şöyle dedi: "Hiç şüphe yok ki Allah, Muhammed´i hak peygamber olarak gönderdi ve ona Kitab´ı indirdi. Ona indirilen bu Kitab´ın içinde recm ayeti de vardı. Biz bu ayeti okuduk, ezberledik ve onu anlayıp belledik ve Rasûlullah (s.a) recm etti, biz de ondan sonra recmettik. Böyle olduğu, halde insanlara zaman uzayıp da onlardan birinin ´Biz Allah´ın Kitabi´nda recmi bulamıyoruz´ demesi ve böylece Allah´ın indirmiş olduğu bir farizayı terk sureti ile dalâlete gitmelerinden korkarım. Hiç şüphesiz ki Allah´ın Kitabı´nda evli erkek ve kadınlardan olup da zina eden, zinasına da beyyine bulunan, yahut gebelik ve itiraf bulunmasıyla zinası sabit gö­rünen kimse üzerine recm bir haktır".[1]

Tilaveti neshedilen ayet şudur:

Evli erkek ve kadını zina ettikleri takdirde her ikisini de recmedin. Bu, Allah´tan gelen bir cezadm Muhakkak ki Allah azîz ve hakîm´dir!

Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor: Rasûlullah (s.a) mescidde iken müslümanlardan bir kişi yanına geldi ve ona nida edip şöyle dedi:

- Ey Allah´ın Rasûlü! Ben zina ettim.

Hz. Peygamber ondan yüzünü çevirdi. Nihayet o zat bu itirafı kendi aleyhine dört kere tekrarladı. Bu şekilde kendi aleyhine dört defa şehadet edince, Rasûlullah (s.a) onu çağırıp şöyle sordu:

- Sende delilik var mı?

- Hayır!

- Sen evli misin?

- Evet!

- Bunu götürüp taşlayınız (recmediniz).[2]

İmran b. Husayn şöyle rivayet ediyor: Cüheyne kabilesinden bir kadın zinadan hamile olarak Allah´ın Rasûlü´ne geldi ve ´Ey Allah´ın Rasûlü! Ben hadd vurulmayı icab ettiren bir günah işledim, bu bakımdan bunun cezası olan haddi bana tatbik et´ dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber, kadının velîsini çağırıp ona ´Bu kadına iyi muamele et, ço­cuğunu doğurduğu zaman onu bana getir´ emrini verdi. Velîsi de bu emri yerine getirdi. Nihayet Hz. Peygamber kadınla ilgili emrini verdi; kadının elbiseleri vücuduna bağlandı. Sonra Hz. Peygamber emretti ve kadın recmedildi. Sonra da Peygamber (s.a) kadının cenaze namazını bizzat kendisi kıldırdı. Hz. Ömer şöyle dedi:

- Ey Allah´ın Rasûlü! Zina etmiş bir kadın olduğu halde sen onun cenaze namazını nasıl kılarsın?

- Vallahi, o öyle bir tevbe etti ki Medine halkından yetmiş kişi arasında taksim edilmiş olsaydı, muhakkak onlara fazla gelirdi yâ Ömer! Sen, kendi canını Allah´a cömertçe feda eden bir kadının tevbesinden daha kıymetlisini bulabilir misin?[3]

Evli Olmayan Zâninin Haddi

Daha önce belirttiğimiz anlamda evli olmayan kişi zina ederse, ona hadd tatbik edilir. Evli olmayan zâninin haddi ise yüz sopa ve bir yıl sürgündür. Kur´an-ı Kerim´de şöyle-buyurulmaktadır:

Zina eden kadın ve zina eden erkeğin herbirine yüz değnek vurun. Allah´a ve ahiret gününe iman etmişseniz, Allah´ın dini(ne göre cezayı tatbik) hususunda sizi o ikisine karşı acıma tutmasın. Onlara uygulanan cezaya mü´minlerden bir grup da şahit olsun. (Nü r/2,)

Bu ceza Hz. Peygamber´in -ileride nakledeceğimiz- hadîsleriyle de sabit olmuştur. Zina eden bekar´ın bir yıl sürgün edilmesi de hadîslerle sabit olmuştur.

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Benden alınız, benden alınız. Muhakkak ki Allah zina eden kadınlar için bir yol tayin etmiştir: Evlenmemiş olan, evlenmemiş olanla zina ederse bunların herbirine yüz değnek ve bir yıl sürgün cezası vardır. Evli veya dul olan, evli veya dul olanla zina ederse bunların herbi­rine de yüz değnek ile taşlama cezası vardır.[4]

Ebu Hüreyre ile Zeyd b. Halid el-Cühenî´den şöyle rivayet edilmek­tedir: ´Bedevilerden bir kişi Rasûlullah´a (s.a) gelerek şöyle dedi:

- Ey Allah´ın Rasûlü! Allah aşkına senden benim için ancak Allah´ın Kitabı ile hükmetmeni istiyorum.

Onun hasmı olan ve aynı zamanda ondan daha anlayışlı olan diğer şahıs da şöyle dedi:

- Evet, aramızda Allah´ın Kitabı ile hükmet ve konuşmak için de bana izin ver.

- Peki, konuş!

- Oğlum, hasmım olan şu zatın yanında hizmetçi olarak bulunu­yordu. Derken oğlum onun karısı ile zina etti. Bana da bu zinadan ötürü oğluma recm cezası lazım geldiği söylendi. Ben oğlum için 100 koyun ve bir cariye fidye verip oğlumu kurtardım. Müteakiben bu meseleyi ilim ehli olanlara sordum. Onlar ´Oğlunun cezası 100 değnek ile 1 yıl sürgündür. Öteki adamın zina eden karısına da recm lazım gelir´ dediler.

- Nefsim elinde olan (Allah)a yemin ederim ki ben sizin aranızda muhakkak Allah´ın Kitabı ile hükmedeceğim: Cariye ile koyunlar tekrar sana iade olunacaktır. Oğluna da 100 değnek ile 1 yıl insanlardan uzaklaştırma cezası verilecektir.

Bundan sonra da Rasûlullah (s.a) şöyle emir buyurdu:

- Ey Uneys! Haydi bu adamın karısının yanına git, eğer (zina ettiğini) itiraf ederse onu recm et.[5]

Sürgün cezası verilen kişileri Hz. Ömer Şam´a, Uz. Osman Mısır´a, Hz. Ali de Basra´ya gönderdi. Ashabdan hiç kimse sürgün cezasına itiraz etmemiştir. Bu bakımdan sürgün cezası hususunda ümmet icma etmiştir.

İbn Ömer şöyle rivayet etmektedir: ´Rasûlullah (s.a) hadd vurdu ve sürgün etti, Ebubekir hadd vurdu ve sürgün etti, Ömer de hadd vurdu ve sürgün etti´.[6]

Sürgün, ancak kadı´nın hükmüyle olur. Eğer kişi kendiliğinden -hâkimin hükmü olmadan- sürgüne giderse, bu yeterli olmaz. Kişinin, namazın kasredümeyeceği bir mesafeye sürgün edilmesi de yeterli ol­maz. Bir yıl sürgün cezası, evli olmadığı halde zina eden erkek ve ka­dınlar için vacibdir. Ancak kadın sürgüne gönderilirken yanında bir mahreminin bulunması şarttır. Eğer kadının yaniAda bir mahremi yoksa, onu sürgüne göndermek caiz olmaz. Çünkü kadın, ancak yanında mahremi bulunduğunda sefere çıkabilir.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Şafii için Zinanın Cezası
« Posted on: 09 Nisan 2020, 13:32:53 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Şafii için Zinanın Cezası rüya tabiri,Şafii için Zinanın Cezası mekke canlı, Şafii için Zinanın Cezası kabe canlı yayın, Şafii için Zinanın Cezası Üç boyutlu kuran oku Şafii için Zinanın Cezası kuran ı kerim, Şafii için Zinanın Cezası peygamber kıssaları,Şafii için Zinanın Cezası ilitam ders soruları, Şafii için Zinanın Cezası önlisans arapça,
Logged
12 Eylül 2015, 18:02:41
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.002


« Yanıtla #1 : 12 Eylül 2015, 18:02:41 »

Esselamu aleykum.Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim.Zina yapmanın cezasını peygamber efendimiz taşlanarak öldürülmesidir.Rabbim bizleri zinadan,haramdan korusun inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &