ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Büyük Şafi Fıkhı > Şafii için Cenaze Ahkamı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Şafii için Cenaze Ahkamı  (Okunma Sayısı 768 defa)
17 Şubat 2010, 19:37:35
Eflaki
Gökte oturan melek
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.997« : 17 Şubat 2010, 19:37:35 »
Ölümü Hatırlamak

Her insanın ölümü çok hatırlaması sünnettir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Lezzetleri kaçıran ölümü çokça anın[1]

Genç, yaşlı, sağlıklı, hasta herkesin tevbe etmesi ve Allah için istikâ­met sahibi olmak suretiyle ölüme hazırlanması sünnettir. Çünkü ecelin vakti, Allah katında kesin olarak tayin edilmiştir. Ölüm gençten yaşlıya, sağlıklıdan hastaya daha yakın değildir. Nice gençler vardır ki ölüm on­ları, gençlik hallerine daldıkları bir durumda ansızın alıp götürüyor. Nice yaşlılar da bugün-yarın ölümü bekleyip durdukları halde ömürleri uzayıp duruyor. Hastalık, bir insanın üzerine çöktüğü zaman, onun ölümü daha çok anması ve daha çok ölüme hazırlanması elzemdir.

Sekerata Giren Kişiye Yapılması Gereken Şeyler

Hastada, ölüm halinin belirtileri görüldüğünde şu hususların yerine getirilmesi gerekir.

1. Hasta sekerata girdiğinde, ailesinin yapması gereken şeyler şunlardır: Hasta sağ kolu üzerine yatırılıp yüzünün kıbleye döndürülmesi gerekir. Eğer sağ kolu üzerine yatması zor ise sırtüstü yatırılarak başının altına bir yastık koymak suretiyle yüzünün kıbleye döndürülmesi, ayak­larının iç kısımları da kıbleye gelecek şekilde yatırılması gerekir. Bunları kıbleye döndürmek sünnettir.

2. Şehadet kelimesini telkin etmek sünnettir.
Şehadet kelimesi ´Lâ ilahe illallah´ sözüdür. Ancak bu telkin güzel bir şekilde yapılmalıdır. Şehadet getirmesi için hastaya ısrar edilmemelidir. Hastanın kulağına, işitebileceği şekilde Lâ ilahe illallah sözünü tekrar etmek gerekir. Ancak hastaya ´Sen de söyle´ diye baskı yapılmamalıdır. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Ölümü yaklaşan kimselere ´lâ ilahe illallah´ sözünü telkin edin.[2]

3. Ölümü yaklaşmış olan kişinin yanında Yasin sûresini okumak sünnettir. Çünkü Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Ölümü yaklaşan kimselerin yanında Yasin okuyun.[3]

Hadîste geçen ´ölüleriniz´ (=mevtâkum) tabirinden murad, sekerat-ı mevt´e giren müslümanlardır.

4. Ölümün belirtilerini hisseden hastanın, Allah hakkında hüsn-ü zanda bulunması sünnettir, Hasta, günahlarını arkasına atarak bütün gü­nahları bağışlayıcı olan rabbe yönelmelidir. O´nun yanına gittiğini düşünmelidir. Evet, kişi imanını korudukça Allah tüm günahlarını affeder. Bir hadîs-i kudsîde şöyle buyuruImuştur: ´Ben kulumun zannı üzereyim´.[4]

Ölen Bir Müslümana Yapılması Gerekenler

Bir müslüman öldüğünde yapılması sünnet olan hususlar şunlardır:

1. Gözleri kapatılıp, ağzının açık kalmaması için çenesi temiz bir bezle bağlanmalıdır.

- Ümmü Seleme şöyle anlatıyor: ´Hz. Peygamber, Ebu Seleme´nin (ölümünü müteakip) yanına girdi. Onun gözü açık halde idi. Hz. Peygamber onun gözlerini kapattı´.[5]

2. Ölünün kollan, bacakları hareket ettirilerek her âzası normal şekline getirilmelidir.

3. Karnının şişmemesi için üzerine bir ağırlık konmalıdır. Çünkü karnı şiştiğinde şekli çirkinlesin Ayrıca tüm bedenini hafif bir örtüyle örtmek mendub´dur.

4. Ölünün tüm elbiseleri çıkarılmalıdır. Cenazeyi bir tahta veya ben­zeri birşeyin üzerine koymak gerekir. Bu esnada sekerat anında olduğu gibi yüzünü kıbleye çevirmek gerekir. Bütün bu işleri, mahremlerinden en şefkatli olanının yapması uygun olur.

Ölen Müslümana Yapılması Vacib Olanlar

Ölen müslütnanın bir an önce yıkanması, kefenlenmesi, namazının kılınması ve defnedilmesi tüm müslümanlara farz-ı kifaye´dir. Ölünün memleketinde yaşayan müslümanlardan herhangibir kişi bu görevi yerine getirmezse, o beldede oturan bütün müslümanlar günahkâr olur.

Ölünün Yıkanması

Teçhizin başlangıcı ölünün yıkanmasıdır. Yıkamanın iki keyfiyeti vardır:

Birinci Keyfiyet: Guslün, tahakkuk eden en az derecesidir ki böyle bir gusulle dahi günahlar ortadan kalkar. Bu gusül, ölünün bedeninde bulunan necasetleri temizledikten sonra tüm bedeni yıkamak ve üzerine su dökmekten ibarettir.

İkinci Keyfiyet: Bu, sünnetin tahakkuk ettiği en mükemmel şekildir. Gassal´m (ölüyü yıkayan kimsenin) aşağıdaki hususlara dikkat etmesi ge­rekir:

1. Ölü, tenha ve yüksek bir yere konmalı, avreti örtülmelidir,

2. Gassal Ölüyü yıkamak için onu geriye doğru eğik tutarak teneşir üzerine oturtmalı ve sağ dizine dayandırmak, sağ elini omuzuna, baş parmağını da ensesine koymalıdır. Sonra karnında herhangibir şey varsa çıkartmak için sol eliyle karnını iyice sıvazlamahdır. Sonra sırtüstü yatırıp sağ eline bir bez sararak ön ve arka tarafını yıkamalıdır. Sonra elindeki bezi değiştirerek yeni bir bez sararak ağzını, burnunu temizlemeli ve abdest aldırmalıdır.

3. Ölünün yüzünü ve başını sabunlamak, saç ve sakalını taramalı, saç veya sakalından düşen kılları muhafaza etmeli ve kefenlendiği zaman onları kefene koymalıdır.

4. Ölünün önce sağ tarafı, sonra sol tarafı yıkanmalı, sonra sol ta­rafına doğru çevirip arka yönünden sağ tarafı, sonra sağ tarafına doğru çevirip arka yönünden sol tarafı yıkanmalıdır. Böylece tüm beden yıkanmış olur. İşte bu bir yıkamadır. İkinci ve üçüncü defa bunun tekrar­lanması sünnettir. Son yıkama yapılırken suya, kâfur gibi kokulu bir madde katılarak yıkama yapılmalıdır. Yalnız ihramda ölen kimse için kâ­fur gibi kokulu birşey kullanmak caiz değildir.

Bu geçen hükmün delili, Ümmü Atiyye´nin rivayet ettiği şu hadîstir: Biz kızım yıkamakla meşgul bulunurken Hz. Peygamber yanımıza girip şöyle buyurdu:

Kızımı su ve sidr ile üç, yahut beş, hatta gerekiyorsa bundan daha fazla da yıkayınız. En son yıkayışta kâfur yahut kâfur nev´inden bir koku kullanınız. Yıkamaya sağ tarafı ile ve abdest azalarıyla başlayınız[6]

Ölen kişi ihramda ise, bedenine kâfur ve benzeri kokulu maddeleri sürmemek şartıyla diğer ölülerin yıkandığı gibi yıkanması gerekir.

İbn Abbas şöyle rivayet ediyor: Bir kişiyi devesi sırtından attı ve çiğneyerek Öldürdü. Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

Onu su ve sidr ile yıkayın, iki elbise ile kefenleyin, başını örtmeyin. Sakın onun bedenine koku sürmeyin. Çünkü Allah Teâiâ onu kıyamet gününde saçları karışmış olarak (bir rivayette "telbiye okuduğu halde") huzura getirir.[7]

Erkek ölüyü erkeğin, kadın ölüyü de kadının yıkaması vacib´dir. Nitekim bu daha önce geçen hadîslerden anlaşılmaktadır. Ancak erkek, karısını, kadın da kocasını yıkayabilir. Eğer kadını yıkamak için yabancı bir erkekten başka kimse yoksa veya erkeği yıkamak için yabancı bir kadından başka kimse yoksa, gusül vazifesi sakıt olur, onun yerine te­yemmüm yaptırılır.

Ölüyü yıkamak, onu şereflendirmek ve temizlemek için teşrî kılınmış­tır. Bu bakımdan ölen her müslürnanı yıkamak farzdır. Ancak savaş alanında şehid düşen müstesnadır. Onun hükmü ileride gelecektir.

B. Ölünün Kefenlenmesi

İstenilen kefenin en azı, ölünün tüm bedenini kapatacak bir kumaşla sarılmasıdır. En sahih görüşe göre vacib olan kefen, avret yerlerini örten bir elbisedir. Kefenin en mükemmel şekli ise şöyledir: Eğer ölü erkekse üç beyaz kefene sarılmalıdır. Bunlar onun tüm bedenini örtecek kadar uzun olmalıdır. Beyaz olmayan kumaşları kefen olarak kullanmak tıpkı iç gömleğe benzer birşey ile kefenlemenin veya sarığa benzer birşey ile başı örtmenin mekruh olduğu gibi mekruhtur.

Hz. Aişe şöyle der: "Hz. Peygamber üç beyaz kefene sarılarak kefen­lendi. Onların içerisinde ne gömlek, ne de sarık vardı".[8]

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Beyaz elbise giyin, çünkü beyaz elbise giyeceklerin en hayırlılarındandır. Ölülerinizi de beyaz kefene sarınız.[9]

Eğer ölen kadın ise onu beş tane beyaz kefene sarmak sünnettir. Bunlar şu şekilde sarılmalıdır: Göbeğinden aşağısını kapatan bir peştemal, göbeğinden yukarısını kapatan bir iç gömlek, başını kapatan bir örtü ve bunları kapatan, tepeden tırnağa kadar uzanan iki uzun kefen. Çünkü Hz. Peygamber´in, kızı Ümmü Gülsüm´ün bu şekilde kefenlenmesini emrettiği rivayet edilmiştir.[10]

Bu şekil kefenleme, ihramh olmayan kişiler içindir. Nitekim bunu daha önce belirtmiştik. Eğer kişi ihramda ise onun başını açık bırakmak farzdır. Çünkü Hz. Peygamber, devesi tarafından tepilip öldürülen

kişinin, başının açıkta bırakılmasını emretmiştir. İhramda olan kadının da başı açıkta bırakılır.

Kefenin kumaşı, giyilmesi caiz olan kumaşlardan olmalıdır. Bu bakımdan erkekler, ipek kefene sarılamazlar.

C. Cenaze Namazı

Şu hadîs, cenaze namazının meşruiyetine delâlet etmektedir: ´Hz. Peygamber, Necâşî´nin vefatını, Necâşî´nin öldüğü gün insanlara haber verdi. Müteakiben halkı musallaya çıkarıp dört tekbir aldı´.[11]

Cenaze namazı, ancak ölü yıkandıktan sonra sahih olur. Cenaze na­mazının kılınma şekli şöyledir:

1. İhram tekbiri alınıp niyet edilir.

Niyetin keyfiyeti, dört tekbirden ibaret olan namazı farz-ı kifaye ola­rak şu ölünün üzerine kılmaya içinden niyet etmek şeklindedir.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Şafii için Cenaze Ahkamı
« Posted on: 10 Nisan 2020, 05:21:03 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Şafii için Cenaze Ahkamı rüya tabiri,Şafii için Cenaze Ahkamı mekke canlı, Şafii için Cenaze Ahkamı kabe canlı yayın, Şafii için Cenaze Ahkamı Üç boyutlu kuran oku Şafii için Cenaze Ahkamı kuran ı kerim, Şafii için Cenaze Ahkamı peygamber kıssaları,Şafii için Cenaze Ahkamı ilitam ders soruları, Şafii için Cenaze Ahkamı önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &