> Forum > ๑۩۞۩๑ İlim Dünyası Online Dergi Dünyası ๑۩۞۩๑ > Semerkand Aylık Tasavvuf Dergileri > Ayın Konusu > Allah Güzeldir Güzeli Sever
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Allah Güzeldir Güzeli Sever  (Okunma Sayısı 10473 defa)
23 Ağustos 2011, 13:14:33
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 23 Ağustos 2011, 13:14:33 »Allah Güzeldir Güzeli Sever
Ocak 2009 121.SAYI
 

Ali YURTGEZEN kaleme aldı, AYIN KONUSU bölümünde yayınlandı.

Güzellik, bugünün dünyasında her adımda önümüze çıkan bir kavram. İnsanda, kılık kıyafette, işte, evde, sokakta güzellik talep ediliyor.

Günümüzün dış görünüşe endeksli güzellik algısı ölçü değil elbette. Ama müslümanlar olarak güzeli ve güzelliği keşfetme, içimize ve dışımıza nakşetme ihtiyacımız var. Din bizden bunu talep ediyor, dünya bunu bekliyor.

Evet; başta ibadetlerimiz ve ahlâkımız olmak üzere her şeyimizin “güzel” olması gerekir. Çünkü bir hadis-i şerifte buyurulduğu gibi, “Allah güzeldir, güzeli sever.”

Geçtiğimiz ay bir Kurban Bayramını daha geride bıraktık. Tekbirlerle kesilen kurbanlarımızın bizi Mevlâmıza daha da yakınlaştırdığı ümidi huzur verdi gönlümüze. Paylaşmanın, dayanışmanın mutluluğunu yaşadık. Dostlarla, akrabalarla, sevdiklerimizle kucaklaşıp kaynaştık. Hesapsız bir muhabbetle, bayramın yıkadığı tertemiz bir kalple yenilendik, tazelendik, güzelleştik.

Fakat her yıl olduğu gibi bu yıl da televizyon haberleriyle odalarımıza taşınan nâhoş görüntüler bu güzelliği zedeledi yine. Hayvanlara yapılan eziyetler, olur olmaz yerde kesilen kurbanlar, sokak ortasında bırakılan atıklar, bayram sevincimize gölge düşürdü.

Tamam, şehirlerimizdeki sağlıksız yapılanmanın getirdiği problemler var. Hizmet vermesi gereken kurumların kusurları, eksiklikleri, yetersizlikleri olabiliyor. Bazı televizyon kanallarının özellikle bu tür görüntüleri aradığı, müslümanları küçük düşürmek için kötü niyetle böyle yayınlar yaptığı da doğru. Hırsız, suçlu olmasına suçlu şüphesiz ama ev sahibinin, yani biz müslümanların da kabahati var galiba. Kabul edelim ki güzellik, temizlik, itina, tertip, düzen hususunda gerektiği kadar duyarlı değiliz ve bu tutum, haklı gerekçelerle de olsa mazur görülecek bir müslüman tavrı değil.

Güzellik bir fantezi değildir


Güzeli ve güzellikleri anlatacağımız bir dosya yazısına böyle bir olumsuzluğu hatırlatarak başlamak istemezdik. Fakat güzel davranmak hususunda en kapsayıcı yönlendirmeyi yapan bir hadis-i şerifte örnek olarak tam da bu hayvan kesme konusu zikredilmektedir. Şeddâd b. Evs r.a.’dan rivayet edilen ve birçok sahih kaynakta yer alan hadislerinde Efendimiz s.a.v. şöyle buyurmaktadır:

“Allah Tealâ hazretleri her şeyde ihsanı (güzel davranmayı) emretmiştir. Öyleyse öldürdüğünüz zaman öldürmeyi güzel bir biçimde yapın. (Hayvanı) boğazladığınızda, boğazlamayı güzel yapın. Bıçağın ağzını bileyin, kesilecek hayvanı rahat ettirin.”

Hadis metninde ağırlıklı olarak kısas, had, cihat sebebiyle meşru bir mecburiyet haline gelen öldürme fiilinin ve hayvan kesmenin güzel yapılması tavsiye ediliyor, hatta güzel kesmenin ayrıntıları veriliyorsa da, bunlar birer örnektir. Hadis uleması, asıl hükmün yer aldığı ilk cümlenin kapsayıcılığına işaret için bunlar birer uç örnek olarak sayılmıştır, demektedirler. Yani müslümanlar her durumda güzel davranmaya davet edilmekte, bunun önemini vurgulamak ve ihmaline fırsat vermemek için, öldürme yahut boğazlama gibi sevimsiz işlerde bile güzellikten vazgeçilmemesi tembihlenmektedir.

İmdi, varsayalım ki diğer konularda nasıl güzel davranılacağını bilmiyoruz. Fakat hayvan kesme işinde böyle bir mazeretimiz yok. En azından hadis-i şerifte güzel davranmanın bir örneği olarak açıkça zikredilmiş. Buna rağmen hoyrat ve kaba bir tutumu sürdürüyorsak, güzelliğin vücûbuna (gerekliliğine) dair bir kabul problemimiz var demektir. Bir işi, bu ibadet de olabilir, “güzel kılmaya gayret etmeden, bir şekilde yapıyorsam mesele yok” anlayışı sağlıksız bir anlayıştır. Güzellik, müslüman için ihmal edilebilir bir fantezi değildir.

Allah’ın rızasını kazanmak için


Yukardaki hadisin “Allah Tealâ hazretleri her şeyde ihsanı emretmiştir” şeklinde Türkçeye çevrilen ilk cümlesinin tam tercümesi “Muhakkak ki Allah her şey üzerine ihsanı yazmıştır” şeklindedir. Yazmak, “nakşetmek” ve “takdir etmek” anlamları yanında “emretmek, farz kılmak” anlamına da gelir. Fıkıh alimleri bu ikinci anlamdan hareketle, güzel ve iyi davranmanın bir mükellefiyet olduğunu söylemişler; emredilen “ihsan”ı duruma göre vacip veya mendup fiiller arasında saymışlardır.

Mesela ana babaya ihsan vaciptir. Kendiliğinden verilen sadakalar mendup ya da müstehap ihsan grubuna girer. Ancak güzel tutum ve davranışlar mendup da olsa, yapılan işteki nihaî maksadın, ciddiyetin ve ihlâsın icabı kabul edildiğinden, namazdaki tadil-i erkan gibidir denilmiştir. Dolayısıyla farz ve vacipler de dahil bütün ibadetlerin sıhhati, onların “güzel” ifa edilmesine bağlıdır.

İbadet kapsamında yaptığımız hiçbir amel Allah’ın bize verdiği veya vaat ettiği nimetlerin bedeli değildir. Gece gündüz namaz kılsak, aldığımız bir tek nefesin karşılığını bile ödemiş olamayız. Kaldı ki Cenab-ı Hakk’ın bizim namazımıza da orucumuza da ihtiyacı yoktur. Minnet yüklercesine, “madem bütün bunları yaptık, öyleyse bu ibadetlerimizin pahası olarak cenneti hak edeceğiz” yaklaşımı yanlıştır. İbadet etmek, kulluğumuzun farkında olarak Mevlâmıza tazim ve teşekkür etmektir. Nitekim Hz. Peygamber s.a.v., “Şunu iyi bilin ki sizlerden hiçbirinizi kendi ameli cennete girdirmeyecektir.” buyurur. Sahabe, “Sizi de mi ey Allah’ın Rasulü?” deyince, şu cevabı verir Alemlerin Efendisi: “Evet, beni de! Eğer Rabbim beni katından bir rahmet ve lütufla kucaklamazsa..”

Bu hadis, ibadetlerin bir pazarlık imkânı olarak değil, ancak bir şükür borcu olarak, Allah Tealâ’nın hoşnutluğunu kazanmak için yapılması gerektiğini anlatır. Gerçek mümin rızayı gözetir. Ahiret nimeti, lütuf ve rahmet, bu rızanın mükâfatıdır. Cenab-ı Hakk’ın razı olması içinse, ibadetler de dahil her şeyimizin “güzel” olması gerekir. Çünkü yine bir hadis-i şerifte buyurulduğu gibi, “Allah güzeldir, güzeli sever.”

Müslümanın güzeli


Allah’ın rızasını, merhametini, sevgisini kazanmak isteyen müslüman güzel olmalı, yaptığını güzel yapmalı demek ki. Müslümanın güzeline “muhsin” adı verilir. Kelime anlamı “ihsan eden“, yani iyi, güzel, faydalı bir tarzda davranan demektir. Duyguları, düşünceleri, hal ve hareketleri güzel olan, her işini güzel yapan “ideal müslüman tipi”dir muhsin. Muhsinlerden olmak müslümanın idealidir; çünkü Kur’an-ı Kerim’de “Allah muhsinleri sever.” ibaresi en çok tekrarlanan hükümlerden biridir. (Mesela bakınız; Bakara, 195; Âl-i İmran, 134 ve 148; Mâide, 13 ve 93)

Hz. Peygamber s.a.v., muhsinlerin makamı olan “ihsan” mertebesini, Cibril Hadisi diye bilinen hadis-i şeriflerinde “Allah Tealâ’ya, O’nu görüyormuş gibi ibadet etmektir.” diye tarif etmiştir. Bu makamdaki kul her yerde ve her zaman Mevlâsının huzurunda bulunduğu şuurunu taşır. Allah’tan gafil olmaz. Hissettiği hürmet, muhabbet ve haşyet sebebiyle son derece dikkatli davranır, sürekli O’nun rızasını gözetir. Bu hal ve duygular, ibadetler de dahil, kulun her işini edeple, büyük bir özenle, dikkatle, ciddiyetle, en güzel ve eksiksiz bir şekilde yapmasını gerektirir. Bunun içindir ki böyle bir hal veya şuura “hüsn” (güzellik) kelimesinden türeme, “bir işi güzel yapmak” anlamına “ihsan” denilmiştir. Dolayısıyla dini belirli ibadetlere indirgeyip ihsanı da sadece bu ibadetlerin doğru ve güzel yapılması şeklinde anlamak eksik bir bilgilenme olur. İhsan, her türlü tutum ve davranışlarımızı, bu arada kâinatla, tabiatla, toplumla, kısaca bütün mahlûkatla ilişkilerimizi de güzel kılan kuşatıcı bir şuur halidir.

Kasas suresinin 77. ayetinde, kavminin ağzından zenginliğiyle mağrur Karun’a, “Allah’ın sana ihsan ettiği gibi sen de (insanlara) ihsan et (güzellikler sergile, iyilik yap).” denilir. Cenab-ı Hak yalnız Karun’a değil, bütün insanlara, hepimize ihsanda bulunmuştur.

Din medenî olmayı gerektirir


Allah Teal⠓yarattığı her şeyi” ihtiyaca cevap vermekten öte “güzel yaratmış” (Secde, 7), bir güzellikler sergisi olan kâinatı insanın istifadesine sunmuştur. Yine “en güzel şekilde yarattığı” (Tîn, 4) insanın fıtratına güzellik duygusunu yerleştirmekle kalmamış, “takip ve tatbik etsin” diye ona “katından indirilenlerin en güzeli”ni (Zümer, 55), Kur’an-ı Kerim’i ihsan buyurmuş, “kendisinde pek güzel örnek bulunan” (Ahzab, 21) bir peygamberi, Rasul-i Ekrem s.a.v.’i göndermiştir. Güzel davranmak, bütün bu güzelliklere mazhar olan insanın en temel sorumluluklarından biridir öyleyse.

“Din”, aslında sorumluluklarımızı düzenleyen bir sistemdir. İnsanın Allah’a, diğer insanlara, kendisine, eşyaya ve tabiata karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar ödenmesi gereken birer borç hükmünde olduğundan “din” kelimesi “borç” anlamındaki “deyn”le aynı kökten gelir. Sorumluluklarını hakkıyla yerine getiren, borçlarını en güzel şekilde eda eden dindarların yaşadıkları her yer “medine” olur.

Allah Rasulü s.a.v’in taşıdığı güzelliklerle sorumlu davranmanın en ideal örneklerini veren Ensar ve Muhacir’in Yesrib’i Medine kılması gibidir bu. Medenî dindarlarınızın yaşadığı medineleriniz varsa bir medeniyetiniz de vardır. Çünkü kelime olarak medeniyet de medine de “din”den türemiştir. Yine bu ilişkiden dolayıdır ki “medenî olmak” bizde “şehirde yaşamak” anlamından ziyade “başkalarının hukukuna azami saygı göstermek, kibar olmak, güzel ve ince davranmak” anlamına gelir; kabalığın zıddı bir tutumu ifade eder.

Kısaca, din güzel yaşandığı takdirde mutlaka bir medeniyet haline gelir. Bu “güzel yaşama”nın ferdî dairede kalmaması, toplumsal bir tavır halini alması şarttır. Bunun için Kur’an-ı Kerim’de “güzel düşünüp güzel davranan kişi” anlamına “muhsin” kelimes...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Allah Güzeldir Güzeli Sever
« Posted on: 24 Kasım 2020, 01:44:22 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Allah Güzeldir Güzeli Sever rüya tabiri,Allah Güzeldir Güzeli Sever mekke canlı, Allah Güzeldir Güzeli Sever kabe canlı yayın, Allah Güzeldir Güzeli Sever Üç boyutlu kuran oku Allah Güzeldir Güzeli Sever kuran ı kerim, Allah Güzeldir Güzeli Sever peygamber kıssaları,Allah Güzeldir Güzeli Sever ilitam ders soruları, Allah Güzeldir Güzeli Severönlisans arapça,
Logged
01 Haziran 2016, 12:37:47
Rüveyha
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.764


« Yanıtla #1 : 01 Haziran 2016, 12:37:47 »

Esselamu aleykum ve rahmetullah..Çok güzel bir yazı..Son kısımda ki yazı çok güzel.Gerçekten de güzelin güzeli vardır o da güzel ahlaktır.Mevlam ahlakımızı en güzel kılsın.Rabbim razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
01 Haziran 2016, 16:36:19
Medine16
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 100« Yanıtla #2 : 01 Haziran 2016, 16:36:19 »

Allah ruhunu ona satanları sever Her an onu ve rasulünü hatırlayanları sever Allah bizleri öyle kimselerden eylesin Amin...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Aşk şeriatı, bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı da Allahtır,mezhebi de.
01 Haziran 2016, 18:15:32
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #3 : 01 Haziran 2016, 18:15:32 »

Ve aleykumusselam.amin insallah.
Cok guzel bir yaziydi.artik guzel kelimesini o kadar basite indirgedikki sadece dis gorunus gibi algilaniyor,ona gore hukum veriliyor..halbuki asil guzellik elbetteki guzel ahlaktir.
Allah razi olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
01 Haziran 2016, 19:36:03
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.152


« Yanıtla #4 : 01 Haziran 2016, 19:36:03 »

Aleykumselam.Allah en guzeldir. Ve en guzeli yaratmistir.Yarattigi her seydede kendi guzelligini arar ve kulundan ister.Rabbim istedigi gibi yasayan ve kendini onun ismi ile lafzi ile süsleyen güzelleştiren kullardan olalim inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &