> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Zadul Mead > Hz Peygamberin vitir namazı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz Peygamberin vitir namazı  (Okunma Sayısı 8068 defa)
08 Ağustos 2011, 13:15:43
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 08 Ağustos 2011, 13:15:43 »1— Hz. Peygamber'in (S.A.) Gece Namazı İle Vitir Namazı:

 

Hz. Âişe (r.anha) der ki: ALLAH Rasûlü (s.a.) yatsıyı kılıp da yanıma geldiğinde mutlaka dört yahut altı rekât namaz kılardı.[765] Sonra yatağına yatardı.

İbn Abbas, Hz. Peygamber'in (s.a.) yanında geçirdiği bir geceyi anla­tırken: "Yatsıyı kıldı. Sonra geldi. Biraz geçince namaz kıldı, sonra da uyudu" diyor.[766] Bu iki rivayeti de Ebu Davud nakletmiştir.

Uyanınca önce dişlerini misvaklar, sonra ALLAH Teâlâ'yı zikrederdi. -Uyandığında okuduğu zikir yukarıda geçmiştir- Sonra abdest alır, kısa iki rekât namaz kılardı. Nitekim Sahîh-i Müslim'de Hz. Âişe'nin şöyle de­diği rivayet olunmuştur: "ALLAH Rasûlü (s.a) gece namazına kalktığında namazına önce kısa iki rekât kılmakla başlardı."[767] Yine Müslim'in Ebu Hureyre'den (r.a.) naklettiği bir hadise göre Hz. Peygamber (s.a.): "Her­hangi biriniz gece namaz kılmaya kalktığında, namazına önce kısa iki re­kât kılmakla başlasın" diyerek bunu emretmiştir.[768]

Bazan gece yarı olunca veya gece yarısından biraz önce ya da biraz sonra kalkar; bazan da horoz ötüşünü işitince kalkardı. Horoz yalnızca gecenin ikinci yarısında öter. Bazan virdine ara verir, bazan da çoğunlukla ardarda devam ederdi. İbn Abbas'ın, Hz. Peygamber'in (s.a.) yamnda ge-celeyişini anlattığı şu hadiste de söylediği üzere ara verirdi: Hz. Peygamber (s.a) uykusundan uyandı, dişlerini misvakladı ve: ''Göklerin ve yerin yara­tılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde elbette akıl sahipleri için (ALLAH'ın varlığına dair) alâmetler vardır. [769] âyetini okuyarak abdest aldı. Bu âyetleri, sûrenin sonuna varıncaya kadar okudu. Sonra kalkıp kıyam, rükû ve secdeyi iyice uzatarak iki rekât namaz kıldı. Sonra namazı bırakıp horlaymcaya kadar uyudu. Sonra bunu, altı rekât kılmak suretiyle üç kere tekrarladı. Her keresinde dişlerini misvakhyor, abdest alıyor ve bu âyetleri okuyordu. Sonra üç rekâtla vitir namazını kıldı. Peşinden mü­ezzin ezan okudu ve Hz, Peygamber (s.a.) şu duayı okuyarak namaza çıktı:

"ALLAH'ım! Kalbimde bir nur, dilimde bir nur kıl. Kulağımda bir nur kıl. Gözümde bir nur kıl. Arkamda bir nur, önümde bir nur kıl. Üstümde bir nur, altımda bir nur kıl. ALLAH'ım! Bana bir nur ver." Hadisi, Müslim rivayet etmiştir.[770]

İbn Abbas, Hz. Âişe'nin söylediği, Hz. Peygamber'in (s.a.) kısa iki rekâtla başladığı sözünü anmamıştır. Ya Hz. Peygamber (s.a.) bazan öyle, bazan böyle yapardı, ya da Hz. Âişe, İbn Abbas'ın bellemediği bir şeyi belleyip aktarmıştır. Bu ikinci şık daha doğru gözükmektedir. Çünkü Hz. Aişe, Hz. Peygamber'e (s.a.) daha yakın olduğundan bunu iyice gözlemle­miştir. Hem Hz. Âişe, Hz. Peygamber'in (s.a.) gece namazını en iyi bilen insandır. İbn Abbas ise teyzesinin yanında kaldığı gece gözlemlemiştir. İbn Abbas İle Hz. Âişe, Hz. Peygamber'in (s.a.) gece kıldığı namazın herhangi bir konusunda ayrılığa düşerlerse söz, Hz. Âişe'nin sözü olur.

Hz. Peygamber'in (s.a.) gece namazı ve vitri türlü türlü idi. Bunla dan biri işte İbn Abbas'ın anlattığı bu şekli idi.  

İkinci tür: Hz. Âişe'nin anlattığıdır ki, Hz. Peygamber (s.a.) namazı­na kısa iki rekâtla başlar, sonra virdini on bir rekât olarak tamamlardı. Her iki rekâtta bir selâm verirdi. Bir rekâtla da vitir kılardı.

Üçüncü tür: Aynı bu şekilde on üç rekât.

Dördüncü tür: Her iki rekâtta bir selâm vererek sekiz rekât namaz kılar, sonra peşipeşine bir düzende beş rekât vitir namazı kılar, bu beş rekâtın da yalnız son rekâtında (selâm teşehhüdüne) otururdu.[771]

Beşinci tür: Dokuz rekât. Bunların sekizinin hiçbirinde oturmadan pe­şipeşine kılar, sekizincide oturur, ALLAH Teâlâ'yı zikreder, O'na hamdedip dua eder; sonra selâm vermeden ayağa kalkar, dokuzuncu rekâtı kılar, sonra oturur, Tahiyyât okur, selâm verirdi. Ardından selâm verdikten son­ra oturarak iki rekât namaz kılardı .[772]

Altıncı tür: Az önce anlatılan dokuz rekât gibi yedi rekât namaz kılar; sonra iki rekât daha oturarak namaz kılardı.

Yedinci tür: Gece namazını, ikişer rekât ikişer rekât kılar; sonra arala­rını ayırmaksızın üç rekât vitir namazı kılardı.[773]

Hz. Peygamber'in (s.a.) aralarını ayırmaksızın üç rekât vitir kıldığını İmam Ahmed (r.h.), Hz. Âişe'den rivayet etmektedir[774]. Nesâî'nin yine Hz. Âişe'den rivayetine göre ise Hz. Peygamber (s.a.) vitir namazının iki rekâtında selâm vermezdi.[775] Bu anlatım biraz şüphelidir. Çünkü Ebu Hâtim İbn Hibbân'm Sahih'inde Ebu Hureyre'den naklettiğine göre Hz. Pey­gamber (s.a.) "Vitiri üç rekât kılmayınız. Ya beş, ya yedi rekât kılınız. Akşam namazına benzetmeyiniz" buyurmuştur.[776] Dârukutnî: "Bu hadi­sin râvîlerinin hepsi sikadır" diyor. Mühennâ anlatıyor: Ebu Abdillah'a (Ahmed b. Hanbe!) sordum: "Vitir konusunda görüşün nedir, iki rekâtta mı selâm verirsin?" "Evet" dedi. "Neden?" diye tekrar sordum. "Çünkü iki rekâtta selâm verdiğine dair Hz. Peygamber'den (s.a.) gelen hadisler daha güçlü ve daha çoktur. Zührî, Urve yoluyla Hz. Peygamber'in (s.a.) iki rekâtta selâm verdiğini nakletmiştir."[777] cevabını verdi. Harb diyor ki: Ahmed'e vitir namazını sordular; o da: "İki rekâtta selâm verir. Selâm vermezse bir zararı olacağını ummuyorum. Ancak Hz. Peygamber'in (s.a.) selâm verdiği rivayeti daha sağlam yolla nakledilmiştir." karşılığım verdi.

Ebu Tâlib anlatıyor: Ebu Abdillah Ahmed b. Hanbel'e sordum: "Vi­tir konusunda hangi hadise uyuyorsun?" Şu karşılığı verdi: "Hepsine uyu­yorum: Beş rekât kılan, yalnız bu rekâtların sonuncusunda oturur. Yedi rekât kılan, yine yalnız bu rekâtların sonuncusunda oturur. Zürâre b. Evfâ yoluyla Hz. Âişe'den nakledilen bir hadise göre Hz. Peygamber (s.a.), do­kuz rekât vitir kılar, sekizinci rekâtta otururdu.'[778] Ancak daha çok sayı­da ve daha güçlü hadislere göre vitir, bir rekâttır. Benim görüşüm de bu­dur." Dedim ki: "İbn Mes'ûd üç rekâttır, diyor". "Evet. Hatta Sa'd b. Ebî Vakkâs'ın bir rekât kılmasını ayıplamış; Sa'd da ona karşılık olarak bir şeyler söylemiş." dedi.

Sekizinci tür: Nesâî'nin naklettiğine göre Huzeyfe, Hz. Peygamber (s.a.) ile birlikte bir Ramazan'da namaz kıldı. Hz. Peygamber (s.a.) rükûa varıp, ayakta durduğu kadar: "Sübhâne Rabbiye'1-azîm" dedi. Sonra ayakta dur­duğu kadar: "Rabbiğfîrlî, Rabbiğfirlî" diyerek oturdu. Sonra secde edip ayakta durduğu kadar "Sübhâne Rabbiye'I-a'lâ" dedi. Ancak dört rekât namaz kılmıştık. Bilâl sabah namazına çağırmak için geldi.[779]

Hz. Peygamber (s.a.) gecenin evvelinde, ortasında ve sonunda vitir kıldı. Tam bir gece boyunca sabaha kadar bir âyeti tekrar tekrar okuyarak geceyi ihya etti (yahut namaz kıldı). Tekrar ettiği âyet: "Şayet onlara azap edersen onlar Senin kulların"[780] âyetidir.[781]

Hz. Peygamber'in (s.a.) gece namazı üç türlüydü:

1-  Çoğunluk ayakta kıldığı namaz.

2-  Oturarak namaz kılar, oturarak rükû ederdi.

3-  Oturarak kıraat eder; kıraatinin az bir kısmı kalınca ayağa kalkar, ayakta rükû ederdi. Bu üç tür namaz kılış şekli de Hz. Peygamber'den (s.a.) sahih yolla nakledilmiştir.

Kıyam yerindeki oturuşunun şekline gelince; Sünen-i Nesât'de Abdul­lah b. Şakîk yoluyla nakledildiğine göre Hz. Âişe: "ALLAH Rasûlü'nün (s.a.) bağdaş kurarak namaz kıldığını gördüm." diyor[782] Nesâî der ki: Bu ha­disi Ebu Davud el-Hafrî'den başka birinin rivayet ettiğini bilmiyorum. Ebu Davud sika râvidir. Bu hadisin olsa olsa hata olduğunu zannediyorum. ALLAH en iyi bilendir.

Sağlam yoîla nakledilmiştir ki, Hz. Peygamber (s.a.) vitirden sonra bazan oturarak iki rekât namaz kılardı. Bazan da bu iki rekâtta oturarak kıraat eyler; rükû etmek istediğinde ayağa kalkıp rükû ederdi. Sahih-i Müs­lim'de nakledildiğine göre Ebu Seleme diyor ki: Hz. Âişe'den (r.a.), ALLAH Rasûlü'nün (gece kıldığı) namazını sordum. Şöyle dedi: "On üç rekât na­maz kılardı: Önce sekiz rekât kılardı. Sonra (bir rekât) vitiri kılardı. Daha sonra da oturarak iki rekât namaz kılar; rükû etmek istediğinde ayağa kalkıp rükû ederdi. Sonra sabah namazının ezanı ile ikâmeti (kameti) ara­sında iki rekât kılardı."[783]

Müsned'de Ümmü Seleme'den nakledildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.), vitirden sonra oturarak kısa iki rekât namaz kılardı'.[784] Tirmizî diyor ki: Hz. Âişe, Ebu Ümâme ve pek çok sahabî tarafından Hz. Peygamber'den (s.a.) buna benzer hadisler rivayet edilmiştir.

Yine Müsned'de Ebu Ümame'den rivayet edilmektedir ki, ALLAH Rasû-lü (s.a.) vitirden sonra oturarak iki rekât namaz kılardı. Bu iki rekâtta "İzâ zülzilet" ile "Kul yâ eyyühel-kâfirûn" sûrelerini okurdu.'[785]

Dârakutnî de buna benzer bir hadisi Enes'ten (r.a.) nakletmektedir.[786]

Bu durum pekçok insana problem oldu. Hz. Peygamber'in (s.a.): "Gece kıldığınız en son namaz vitir otsun" hadisine'[787] aykırı olduğunu zannetti­ler. Mâlik (r.h.), bu iki rekât namazı inkâr etmiş; Ahmed ise: "Ne kılarım, ne de kılanı menederim" demiş ve sözüne şöyle devam etmiştir: "Mâlik bu namazı inkâr etti. Bir grup da 'Hz. Peygamber (s.a.) bu iki rekât nama­zı, yalnızca, vitirden sonra namaz kılmanın caiz olduğunu ve vitiri kılma­nın, nafile namaza engel teşkil etmeyeceğini göstermek için kılmıştır.' de­yip 'Gece kıldığınız en son namaz vitir olsun' hadisini müstehablık, vitir­den sonraki iki rekât namazı da caizlik anlamına yorumlamışlardır."

Doğru olan şöyle demektir: Bu iki rekât namaz, sünnet namaz ve vitiri ikmal etme anlamına gelir. Çünkü vitir -bilhassa vâcib olduğu söylenirse-başlı başına müstakil bir ibadettir; ondan sonra kılınacak iki rekât namaz, akşam namazının farzından sonra kılınan sünnet gibi olur. Zira akşam namazı gündüz vitridir, ondan sonraki iki rekât da onu ikmaldir. Gece vitrinden sonraki iki rekât da aynen böyledir. ALLAH en iyi bilendir. [788]


Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 08 Ağustos 2011, 13:19:22 Gönderen: Hafize Aişe »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Hz Peygamberin vitir namazı
« Posted on: 31 Temmuz 2021, 22:40:09 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz Peygamberin vitir namazı rüya tabiri,Hz Peygamberin vitir namazı mekke canlı, Hz Peygamberin vitir namazı kabe canlı yayın, Hz Peygamberin vitir namazı Üç boyutlu kuran oku Hz Peygamberin vitir namazı kuran ı kerim, Hz Peygamberin vitir namazı peygamber kıssaları,Hz Peygamberin vitir namazı ilitam ders soruları, Hz Peygamberin vitir namazıönlisans arapça,
Logged
04 Mayıs 2017, 23:34:29
Ramazan.
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 6.353« Yanıtla #1 : 04 Mayıs 2017, 23:34:29 »

Es Selamün Aleyküm . Yatsı namazından sonra vitir namazı kılmak vaciptir . Yukarıdaki konuda Efendimiz s.a.v. 'in gece namazlarıyla  ilgili verdiğiniz bilgilerden ötürü ALLAH cc razı olsun .
Rabb'im gaflet içinde uyuyanlardan eylemesin bizleri .

ALLAH cc razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
05 Mayıs 2017, 02:52:37
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.897« Yanıtla #2 : 05 Mayıs 2017, 02:52:37 »

Ve Aleyküm Selam. Mëvlam bizlere hakkıyla Namaz kılabilmeyi nasip etsin inşaAllah.
Allah Razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
05 Mayıs 2017, 21:43:05
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.536


« Yanıtla #3 : 05 Mayıs 2017, 21:43:05 »

Aleykumselam.Rabbim bizleri peygamber efendimiz gibi hakkiyla namaz kilan kullardan eylesin insallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
06 Mayıs 2017, 14:23:55
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.870Site
« Yanıtla #4 : 06 Mayıs 2017, 14:23:55 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri Peygamberimizin yolundan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &