๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Zadul Mead => Konuyu başlatan: Safiye Gül üzerinde 03 Haziran 2011, 16:21:39Konu Başlığı: İrtidat hakkındaki hükmü
Gönderen: Safiye Gül üzerinde 03 Haziran 2011, 16:21:39
4— İrtidat, İçki ve Hırsızlık Cezalan Hakkında Verdiği Hükümler:

 
a)  İrtidat Hakkındaki Hükmü:


 

Dinini değiştiren kimse hakkında öldürülmesine hükmetmiştir[430] Kadın1 erkek ayvnmı yapmamıştır. Ebu Bekir es-Sıddîk de, müsluman olduktan sonratî irtidat eden ve Ümmü Kırfe adı verilen kadını öldürmüştür.[431]   


[430] Şafiî, 2/280, 281; Buharı, 56/149 ve daha başka yerlerde; Ebu Davud, 4351; Tirmizî, 1458;  Nesâî, 7/104, 105; Ahmed, 1/282. İkrime'den rivayet edilmiştir: Hz. Ali'ye zındıklar geti­rilmiş, Hz. Ali de onları yakmıştı. İbn Abbas'a bu olay ulaştığında: Ben olsaydım onları yakmazdım. Çünkü Hz. Peygamber'in: "Allah'ın azabı İle (ateşle) azab etmeyiniz." şek-1 linde nehyi vardır. "Kim dininden dönerse onu öldürürüz." buyurduğu İçin onlan öldü­rürdüm, dedi. Tirmizî şu ilaveyi yapar: İbn Abbas'ın bu sözü Hz. Ali'ye ulaştığında: "îbn

Abbas doğru söyledi." dedi.

[431] Dârakutnî, s. 336. Ayrıca Beyhakî de rivayet etmiştir. Hadiste inkıta' vardır. Çünkü râvi Saîd b. Abdülaziz, Ebu Bekir'e yetişmemiştir.

İbn Kayyim el-Cevziyye, Za’du’l-Mead, İklim Yayınları: 5/161.