๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Süneni Ebu Davud => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 06 Mayıs 2012, 12:21:50Konu Başlığı: Yolculukta Hızlı Yürümek
Gönderen: Zehibe üzerinde 06 Mayıs 2012, 12:21:50
57. Yolculukta Hızlı Yürümek Ve Geceleyin Yol Üzerinde Konaklamaktan Sakınmak


 

2569. ...Ebu Hüreyre (r.a.)'den rivayet olunduğuna göre Rasû-lullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:

"Verimli yerlerde yolculuk yaptığınız zaman develere haklarını veriniz. Çorak yerlerde yolculuk yaptığınız zaman da (oralarda) yü­rüyüşü hızlandırınız. Geceleyin mola vermek istediğinizde yollar (da konaklamaktan kaçınınız.”[351]

 
Açıklama

 

Bu  hadis-i  şerif,  hayvanlara karşı gösterilecek şefkatin ve  onların  haklarına  riâyet  etmenin  önemini  ifâde et-

mektedir.

Bir hayvanla yolculuğa çıkan kimse, otu bol yerlere uğradıkça, altın­da bulunan hayvanın o otlardan yemek istediğini kokuları, şekilleri ve tatları ayrı ayrı olan bu otların buram buram kokularıyla hayvanı cezbettiklerini düşünmeli ve zaman zaman mola vererek buralarda hayvanı ot­latmak suretiyle onun hakkını vermeye çalışmalıdır. Bu hayvanın hakkıdır.

Yolu, kurak yerlere uğrayınca da oralarda eğlenmeden, mümkün ol­duğu kadar süratle geçmeli hayvanın oralarda yorgun düşüp, yemsiz kal­masına imkân vermemelidir.

Ayrıca geceleyin bir yerde konaklamak zorunda kalırsa, yol üzerinde konaklamaktan sakınmalıdır. Yol üzerinde konaklamaktan kaçınmanın lü­zumu Müslim'in rivayetinde şöyle açıklanıyor: "Çünkü yol geceleyin bö­ceklerin barınağıdır."[352]

 

2570. ...Şu (önceki) hadisin bir benzerini de Peygamber (s.a.)'den Câbir b. Abdillah rivayet etmiştir. (Ravi Câbir, önceki hadiste ge­çen develere) "haklarım" (veriniz) sözünden sonra, (şu sözü) de ri­vayet etti: "Alışılagelen (günlük) mesafeleri aşmayınız.”[353]

 
Açıklama

 

Bu hadiste bir önceki hadisten fazla olarak "Hayvanla yolculuk yapan kimselerin alışılagelen günlük mesafeden fazla yolculuk yapmalarının ve yolcuların mola verip istirahat etmeleri için yapılmış olan özel yerlerde mola vermeden geçip gitmelerinin doğru olma­yacağı, çünkü bu şekilde hareket etmenin hayvanları ve sürücülerini lü­zumsuz yere yoracağı ifâde edilmektedir.

Fıkıh kitaplarında açıklandığı üzere "yolculukta gece-gündüz müte­madiyen yola devam edilmez. Bazan istirahata da ihtiyaç görülür. Bazı fıkıh kitaplarımızda -sefer müddeti üç gün üç gecedir- denilmesi buna mâ­ni değildir. Bu cihetle bir günlük mutedil yürüyüş vasatı olmak üzere altı saat kabul edilmiştir."[354]

[351] Müslim, imâre 178; Tirmizi, edeb 75; Ahmed b. Hanbel, II, 337, 378; III, 305, 382.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 10/67.

[352] bk. Müslim, imâre 178.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 10/67-68.

[353] Sadece Ebû Dâvud rivayet etmiştir.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 10/68.

[354] bk. Bilmen Ö. N. Büyük İslam İlmihali s. 173.


Konu Başlığı: Ynt: Yolculukta Hızlı Yürümek
Gönderen: Ceren üzerinde 30 Temmuz 2018, 03:18:13
Esselamu aleykum. Rabbim bizleri peygamber efendimizin sünnetine ve ogutlerine tabi yaşayan kullardan eylesin inşallah. .


Konu Başlığı: Ynt: Yolculukta Hızlı Yürümek
Gönderen: Mehmed. üzerinde 30 Temmuz 2018, 12:40:25
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri Peygamberimiz in izinden ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Yolculukta Hızlı Yürümek
Gönderen: ❣ Muhammed ❣ üzerinde 01 Ağustos 2018, 13:21:28
Ve Aleykümselam.Rabbim bizleri sünnet ehli kullarından eylesin İnsaAllah.


Konu Başlığı: Ynt: Yolculukta Hızlı Yürümek
Gönderen: Sevgi. üzerinde 01 Ağustos 2018, 16:48:06
Aleyküm Selam  Peygamber Efendimiz ne yapmış ve ne demişse ona uymak zorundayız Rabbim bizleri Peygamberimizin yolundan ayırmasin