๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Süneni Ebu Davud => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 01 Ocak 2012, 21:00:53Konu Başlığı: Vesveseli Namaz Kılmanın Kerahati
Gönderen: Zehibe üzerinde 01 Ocak 2012, 21:00:53
157 - 158. Vesveseli Namaz Kılmanın Ve Namaz Esnasında Bazı Şeyleri Düşünmenin Keraheti

 

905. ...Zeyd b. Hâlid el-Cühenî'den rivayete edildiğine göre Pey­gamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: "Kim güzelce abdest alır da gaflet etmeden (namazda olmanın uyanıklığı içerisinde) iki rekat namaz kı­lacak olursa, geçmiş günahları affolunur.”[141]

 

Açıklama
 

Bu hadis-i şerifte bütün şartlarını, sünnetlerini ve âdabını yerine getirerek güzelce abdest aldıktan sonra gaflete düşmeden huzur-ı ilâhîde bulunmanın şuur ve idrâki içerisinde vesvesesiz olarak iki rekat namaz kılan bir kimsenin daha önce işlemiş olduğu günahlarının affedileceği müjdelenmektedir. Ancak bu hadis-i şerifi anlayabilmek için ha­disin başlığında bulunan "vesvese" ve “hadisü'n-nefs" kelimelerini iyi an­lamak gerekir. Kıymetli ilim adamlarımızdan Elmalılı Hamdi Efendi vesvese kelimesini şöyle açıklıyor: "Vesvese nedir? Keşşâf'jn ve Râğıb'ın de söyle­dikleri gibi esasen yavaş fısıltı yapmak, fiskos etmek gibi gizli sese, hems-i hafiye denilir. Huliyyât (zinet) hışıltısına, "vesvesü'l-haliy" denilmesi de bun^ -dandır. Kâm us'un kayd ettiği vecihle avcının ve köpeklerin yavaşça sesleri­ne "vesvese" ve "vesvâs" denilmesi de bundandır. Bundan nefsin veya şeytanın kalbe attığı hayırsız, faidesiz, alçak, hatıra ve dağdağaya vesvese denilmek mütearef ve me'sûr olmuştur. Dilimizde mâruf olan da budur."[142]

Hadisü'n-nefs kelimesine gelince îslâmî kaynaklara göre, bir iş yapma­dan oriee insanın gönlünden geçen düşünceler, azim ve karar haline gelince­ye kadar şu safhalardan geçer:

1. Hâcis safhası: Bir işi yapıp-yapmamak fikri iik defa kalbe doğunca buna "hâcis" denir.

2. Bu işi yapıp - yapmamak fikrinin kalbde bir müddet durması, cere­yan ve deveran etmesi haline de "hatır" denilir.

3. Bundan sonra bu fikri yapıp yapmamak hususunda nefsin tereddüt etmesine "hadisü'n-nefs" denir ki, hadisin başlığında söz konusu olan me­sele işte budur. Biz bu kelimeyi "bazı şeyleri düşünmek" şeklinde tercüme ettik.

4. Bundan sonra bir tarafı tercih etmek ciheti geliyor ki, buna da "hemm" derler.

5. Bundan sonra azim safhası gelir ki insanlar ancak bu safhada mes'ul duruma-gelirler. Bunun içindir ki bazı müfessirler "Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) Allah'ındır. Eğer siz içinizdekini açıklar, yahut gizlerseniz, Allah onunla sizi hesaba çeker."[143] âyet-i kerimesindeki "içinizdeki" keli­mesine "azm" mânâsı vermişlerdir. "Cenab-ı Allah ümmetimi nefislerinde-ki cereyan eden şeylerden (onlar kelam veyahut fiil sahasına çıkmadıkça) affeyledi. Onlardan dolayı sorumlu tutmaz" hadis-i şerifinin şerhinde ule­mânın beyânına göre hâcis, hatır, hadis-i nefs safhalarında bulunan düşün­celer mutlaka bağışlanmıştır. "Hemm" safhasında iyiliği düşünüp tercih etmeden dolayı sevab varsa da kötülüğü düşünüp tercih etmeden dolayı gü­nah yoktur. Beşinci mertebeye gelince: Bu mertebedeki düşünceler için se­vab veya günah vardır. Namaz dışında insanın kalbine gelen düşüncelerin safhaları ve sorumlulukları böyle ise de namaz içerisinde gönlü işgal eden düşünceler hadis-i şerifte vâdedilen mükâfata engeldirler. Hadisin başlığın­daki ifâdeden anlaşılıyor ki, namazda vesveseye düşmek ve namazla ilgisi olmayan bir iş üzerinde fikir yürütmek musannif Ebû Davud'a göre mek­ruhtur ve hadis-i şerifteki müjdeye erişmeye engeldir. Çünkü her ne kadar bu gibi düşüncelerin gönle gelmemesi insanın elinde değilse de, bunların gö­nülde eğleşmesine engel olmak, bu düşünceleri o anda gönülden çıkarıp at­mak insanın elindedir. Fakat namaz esnasında âhiretle ilgili işleri hatırlamanın veya düşünmenin bir sakıncası yoktur. Nitekim Ömer (r.a.) şöyle buyuru­yor: "Ben bazan orduyu nasıl hazırlayacağımı namazda düşünürüm."

Bazı ilim adamlarına göre hadis-i şerifte affedileceği müjdelenen geç­miş günahlardan maksat küçük günahlardır, büyük günahlar değildir. Bazılarına göre ise, kul hakkının dışında büyük-küçük bütün günahlar bu müjdenin kapsamına girmektedir.[144]

 

906. ...Ukbe b. Âmiri'l-Cuheri’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.); "Kim güzelce abdest alır da kalbiyle ve yüzüyle yönele­rek iki rekat namaz kılacak olursa o kişi kesinlikle Cennete girer" buyurmuştur.[145]

 

Açıklama
 

Gerek bu hadis-i şerif ve gerekse bundan önce tercümesini sunduğumuz hadis-i şerif, abdestin bütün şartlarına sünnet ve âdabına riâyet ederek kemâl-i dikkat ve huşu' ile Allah'a yönelerek gönlüne Allah'dan başka birşey getirmeden iki rekât namaz kılmaya muvaffak olanlar için büyük bir müjde ve büyük bir va'd-i ilâhidir.[146]

[141] Ahmed b. Hanbel, IV, 117; V, 194. 

    Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 3/422.

[142] Elmalılı, Hak Dini, IX, 6423.

[143] el-Bakara (2), 284.

[144] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 3/422-424.

[145] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 3/424.

[146] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 3/424.Konu Başlığı: Ynt: Vesveseli Namaz Kılmanın Kerahati
Gönderen: Rüveyha üzerinde 23 Temmuz 2016, 23:27:27
Esselamu aleykum..Mevlam gafletsiz,vesvesesiz  bir ömür nasip eylesin İnşaAllah


Konu Başlığı: Ynt: Vesveseli Namaz Kılmanın Kerahati
Gönderen: Pelinay üzerinde 24 Temmuz 2016, 10:18:23
Subhanallah.Nasil bir mujde bu oyle.Allah razi olsun paylasm icin


Konu Başlığı: Ynt: Vesveseli Namaz Kılmanın Kerahati
Gönderen: Mehmed. üzerinde 06 Ekim 2016, 21:36:15
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah. Rabbim bizleri huşu içerisinde namaz kılanlardan eylesin.


Konu Başlığı: Ynt: Vesveseli Namaz Kılmanın Kerahati
Gönderen: Ruhane üzerinde 06 Ekim 2016, 21:42:39
Selamun aleykum ..Rabbim kurtarsın bizleri seyanin vesvesesinden ..Özellikle ibadet yapmaya kara verdiğimizde çok uğraşıyor şeytan ..Rabbim vesvesesine uzak huşu içinde ibadetlerimizi yapmamızı nasip eylesin ..


Konu Başlığı: Ynt: Vesveseli Namaz Kılmanın Kerahati
Gönderen: Ruhane üzerinde 10 Nisan 2017, 17:31:01
Aleykum selam Allahım sen bizleri şeytanın vesvesesinden koru sen bizlere merhamet eyle


Konu Başlığı: Ynt: Vesveseli Namaz Kılmanın Kerahati
Gönderen: Ceren üzerinde 10 Nisan 2017, 22:33:16
Aleykumselam.Rabbim bizleri seytanin serrinden ve vesvesesinden uzak eyleyip namazini hakkiyla kilan kullardan eylesin insallah...


Konu Başlığı: Ynt: Vesveseli Namaz Kılmanın Kerahati
Gönderen: Ramazan. üzerinde 11 Nisan 2017, 00:30:30
Ve Aleyküm Selam . Namazda veya başka bir ibadetimizi yaparken ve tüm yaşamımız boyunca şeytanın bizlere attığı vesvese oklarından korusun Rabb'im bizleri ....


ALLAH cc razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Vesveseli Namaz Kılmanın Kerahati
Gönderen: Sevgi. üzerinde 09 Mart 2024, 01:03:03
Esselâmu Aleyküm yaşantımız boyunca vesveseler olur. Fakat güzeller güzeli Rabbimiz ibadetlerimize mâni olan vesveseden kurtulma yolları da nasip etmiştir. Yeterki içimizdeki halis niyetimiz ve gayretimiz dâim olsun inşâAllah