๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Süneni Ebu Davud => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 24 Ocak 2012, 19:54:10Konu Başlığı: Şarap Yapılması İçin Üzümün Şırasını Çıkarmanın Hükmü
Gönderen: Zehibe üzerinde 24 Ocak 2012, 19:54:10

2. Şarap Yapılması İçin Üzümün Şırasını Çıkarmanın Hükmü


 

3674... (Abdullah) İbn Ömer, Rasûlullah (s.a)'ın (şöyle) buyur­duğunu söylemiştir:

"Şaraba, onu içene, sunana, satana (ve alana), onu (üzümden) sıkıp çıkarana, onun sıkılıp çıkarılması için emir verene, taşıyıcısına, kendisine getirilen kimseye Allah lanet etsin."[34]

 

Açıklama
 

Hadis-i şerifte şu dokuz şeye lanet edilmektedir: 1) Şaraba. 2) Âsıra: Yani şarap yapılması için üzüme sıkıp şırasını çı­karana. Bu işi kendisi için yapması ile başkası için yapmış olması arasında fark yoktur. Lanete müstehak olan, üzümün şarap yapılması niyetiyle Çıkıl­masıdır. 3) Şarabı içene. 4) Şarabı başkalarına sunana. 5) Onu satana. 6) Satın alana. 7) Şarap yapılması için üzümü başkalarına sıktırana. 8) Şarabı bir yerden diğer bir yere taşıyana. 9) Kendi isteği üzerine kendisine şarap ta­şınan kimseye.

Bunlara ilâveten Hz. Peygamber'in lanetlediği kimseler arasında Tirmizî ve İbn Mâce'nin rivayetlerinde; şarabın parasını yiyen, kendisine şarap sunulan ve kendisine şarap satın alınan kimseler de sayılmaktadır.

Bilindiği gibi herşeyin lanete hedef olması ve lanetten etkilenmesi kendi durumu ve özelliklerine göre olur. Meselâ, şarabın lanetten etkilenmesi, onun içilmesinin haram hale gelmesi ve pis hale gelmesi şeklinde olur. Bu lanete hedef olan insanların ondan etkilenmeleri ise; günahkâr olmaları, Allah'ın rahmetinden uzak ve mahrum olmaları şeklinde tecelli eder.

Mezlü'l-Meclıûd yazarının açıklamasına göre, "Şarabı kendisi içmek için taşıyan kimse bu lanete hedef olursa da kendisi içmek için değil de ücret kar­şılığında başkalarına taşıyıveren kimse bu lanete^ hedef olmaz. İbn Âbidin de bu görüştedir. Hidâye müellifi bu mevzuda İmam Ebû Hanîfe ile İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed arasında ihtilâf bulunduğunu zikrettikten sonra, İmam Ebû Hanîfe'ye göre; başkasına ücretle şarap taşıyan kimsenin de bu hükme girmediğini söylemiştir."[35]

TuhfetüM-Ahvezî yazarına göre, "Şarap satan ve satın alan, hangi mak­satla satarsa satsın veya satın alırsa alsın hadis-i şerifteki lanete müstehaktır."[36]

Şarap yapılması için üzümü sıkıp şırasını çıkaran ya da başkasına sıktı­ran kimsenin durumu da böyledir.[37]

 

[34] İbn Mâce, eşribe 6; Tirmizî, büyü 58; Ahmed b. Hanbel I, 316, II, 25, 71, 97.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 13/293-294.

[35] Bezlü'l-Mechûd, XVI, 10.

[36] Tuhfetü'l-Ahvezî, IV, 517.

[37] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 13/294.Konu Başlığı: Ynt: Şarap Yapılması İçin Üzümün Şırasını Çıkarmanın Hükmü
Gönderen: Ceren üzerinde 30 Temmuz 2018, 03:08:30
Esselamu aleykum. Sarhoşluk veren tüm iceceklerdenve içeceklerin yapımından satimindan uzak kalip gunahdan kurtulan kullardan olalim inşallah. ...


Konu Başlığı: Ynt: Şarap Yapılması İçin Üzümün Şırasını Çıkarmanın Hükmü
Gönderen: Sevgi. üzerinde 30 Temmuz 2018, 05:06:29
Aleyküm Selam. Rabbim bizleri yasak ettiği şeylerden herzaman uzak duranlardan eylesin inşaAllah


Konu Başlığı: Ynt: Şarap Yapılması İçin Üzümün Şırasını Çıkarmanın Hükmü
Gönderen: Mehmed. üzerinde 30 Temmuz 2018, 12:34:12
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri haramlardan kacanlardan eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun