๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Süneni Ebu Davud => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 23 Ocak 2012, 15:53:09Konu Başlığı: Rasûlullah Adına Yalan Söylemenin Sorumluluğu
Gönderen: Zehibe üzerinde 23 Ocak 2012, 15:53:09
4. Rasûlullah Adına Yalan Söylemenin Sorumluluğu

 

3651... Âmir b. Abdullah b. ez-Zübeyr'in, babasından şöyle nak­lettiği rivayet olunmuştur: (Babam) Zübeyr'e:

Diğer sahâbîlerinin kendisinden rivayet ettikleri gibi seni hadis rivayet etmenden alıkoyan nedir? diye sordum, şöyle cevap verdi:

Allah'a yemin olsun ki, (aslında) Rasûlullah(s.a)'m yanında be­nim özel bir itibarım ve yerim vardır. Fakat ben onu,"Kim benim adıma bile bile bir yalan söylerse cehennemden yerini hazırlasın" buyurur­ken işittim. (Bu yüzden hadisleri yanlış rivayet etme korkusundan bu­na yanaşamadım.)[26]

 

Açıklama
 

Hz. Zübeyr'in, Rasûlullah (s.a)'m sohbetlerinde pek çok defalar bulunduğu ve ondan pek çok hadis dinlediği halde, yanlış rivayet etme korkusuyla bu dinlediklerini rivayet etmekten kaçınması, onun bir hadisi hata eseri olarak yanlış rivayet etmenin de bile bile yanlış rivayet, etmek gibi veballi olduğuna inandığını gösterir. Gerçekten de bazı kimseler için çok hadis rivayet etmekte hataya düşme ihtimali daha fazla olduğun­dan, Zübeyr (r.a) çok hadis rivayet etmekten kaçınmıştır. Çünkü her ne ka­dar Cumhuru ulemanın dediği gibi, kasıtsız ve hata eseri olarak yanlışlık ya­pan bir kimse bu hatadan dolayı günahkâr olmazsa da, çok hadis rivayet etmede hataya düşme ihtimali bulunan kimselerin bundan kaçınmaları ihti­yata daha uygundur. Dolayısıyla bu gibi hataya düşme ihtimalinin kuvvetle belirdiği yerlerde ısrarla dolaşmak veballi bir iştir.

Hadis rivayetinde güvenilir kimseler bu gibi hatalara düşmeleri halinde halkın gerçekle ilgisi olmayan rivayetlerle amel etmesine sebep olurlar. Bi­naenaleyh çok hadis rivayet edince hataya düşme korkusundan emin olma­yan kimselerin, bile bile kendilerini bü tehlikeye atmaları günahtır. Bu du­rumda olan kimselerin Zübeyr (r.a) gibi, çok rivayet etmekten kaçınmaları gerekir. Nitekim sahabeden pek çoğu çok hadis rivayet etmekten kaçınmış­lardır.

Çok hadis rivayet eden sahâbîler ise, hafızasına ve yazmasına güvene­rek hataya düşme tehlikesinden uzak olanlardır.

Yahutta bunlar uzun süre yaşadıkları için halk onların hafızasında bu­lunan hadisleri öğrenmeye ihtiyaç duyup kendilerine müracaat etmişler, on­lar da ilmi saklamanın mesuliyetinden korktukları için bildiklerini söylemek zorunda kalmışlardır.

Hafız Münzirî'nin açıklamasına göre; metinde geçen "müteammiden = bile bile" kelimesi, Buharı ile Nesâî'nin rivayetlerinde yok­tur ve Nesâî ile Buharî'nin bu rivayetleri diğer rivayetlerden daha sağlamdır.[27]

[26] Buharı, ilim 38, cenâîz 33, menâkıb 5, enbiya 50, edeb 109; Müslim, iman 112, zühd 72; Ebû Dâvûd, eymân 1, ilim 4, edeb 152; Tirmizî, fiten 70, edeb 13, ilim 6, 8, 13, tefsir 1, menâkıb 19; İbn Mâce. mukaddime 4, 23, ahkâm 9; Dârimî, mukaddime 25, 46, 50; Ahmed b. Hanbel, I, 65, 70, 78, 130, 131, 223, 269, 293, 323, 367, 389, 401, 402, 405, 436, 454, II, 158, 159, 171, 202, 214, 321, 365, 410, 413, 469, 501, 509, 519, III, 12, 39, 422, IV, 47, 50, 91, 93, 100, 156, 159, 201, 245, 252, 334, 367, 436, 441, V, 166, 292, 297, 310, 412.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 13/255.

[27] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 13/256.Konu Başlığı: Ynt: Rasûlullah Adına Yalan Söylemenin Sorumluluğu
Gönderen: Ramazan. üzerinde 19 Nisan 2017, 18:59:57
Es Selamün Aleyküm . Efendimiz s.a.v. adına yalan söylemek ne kadar büyük bir çirkinliktir . Ve bu yalanı söylemek İslam dünyası açısından çok büyük sıkıntılar doğurabilir eğer inanılırsa . 
Rabb'im yalan kelamdan bizleri muhafaza eylesin .

ALLAH cc razı olsu


Konu Başlığı: Ynt: Rasûlullah Adına Yalan Söylemenin Sorumluluğu
Gönderen: Mehmed. üzerinde 19 Nisan 2017, 20:47:59
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri boyle bir hadsizligi yapanlardan eylemesin Rabbim paylasim icin razi olsun


Konu Başlığı: Ynt: Rasûlullah Adına Yalan Söylemenin Sorumluluğu
Gönderen: Ruhane üzerinde 19 Nisan 2017, 21:31:13
Aleykum selam Mevlam sen bizleir yalan söylemenin kotulugunden şerrinden koru dogruluktan ayırma Amin


Konu Başlığı: Ynt: Rasûlullah Adına Yalan Söylemenin Sorumluluğu
Gönderen: Ceren üzerinde 19 Nisan 2017, 21:59:58
Aleykumselam.Rabbim bizleri boyle buyuk günahlardan korusun ve yalandan dolandan uzak dogru yolda giden kullardan eylesin insallah...


Konu Başlığı: Ynt: Rasûlullah Adına Yalan Söylemenin Sorumluluğu
Gönderen: Mustafa/Samed üzerinde 19 Nisan 2017, 22:14:05
Ve Aleykümüsselam. Rabbim yolundan ayırmasın. Paylaşım için Rabbim razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: Rasûlullah Adına Yalan Söylemenin Sorumluluğu
Gönderen: Sevgi. üzerinde 04 Şubat 2024, 05:16:30
Esselâmu Aleyküm Rabbim bizleri böylesi büyük günahlardan muhafaza eylesin inşaAllah