๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Süneni Ebu Davud => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 10 Kasım 2011, 20:29:57Konu Başlığı: Malların Zekâtı Nerede Alınır?
Gönderen: Zehibe üzerinde 10 Kasım 2011, 20:29:57
9. Malların Zekâtı Nerede Alınır?
 

1591. ...Amr b. Şuayb, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur:

"(Malı) getirtmek de yok, uzaklaştırmak da yok. (Mal sahiblerinin) zekâtları ancak meskenlerinde alınır."[109]

 

Açıklama
 

Celeb, Zekât memurunun bir yerde oturup zekâta tâbi olan  hayvanların zekâtını almak için  sahiplerine haber  göndererek hayvanların yanına getirilmesini istemesidir. Bu durum mal sahiplerine meşakkat verip onları sıkıntıya düşüreceğinden dolayı Hz. Pey­gamber (s.a.) tarafından yasaklanmış ve mal sahiplerine kolay olsun diye zekât memurları malların zekâtını su başında veya bulundukları yerlerde almakla emr olunmuşlardır.

Ceneb ise, mal sahibinin kendi malını yerinden uzaklaştırmasıdır. Ze­kât memuru zekâtı almak için çok zorluk çekeceğinden bu da yasaklanmıştır.

Bazılarına göre Ceneb, zekât memurunun mal sahiplerinin bulunduk­ları yerlerden çok uzak bir yerde konaklayıp malların yanına getirilmesini emretmesidir. Ancak birinci görüş daha makuldür. Çünkü ikinci görüşe göre cenebin mânâsı celep ile hemen hemen aynı olmaktadır.

"Zekâtları ancak evlerinde alınır" sözünden maksat, zekâtın, malla­rın bulundukları yerlerde, su başında veya mal sahiplerinin meskenlerinde 'alınır, demektir. Yani mal sahipleriyle zekât memurlarının zorluk çekme­yeceği bir yerde alınır. Hadisin bu cümlesi, bir önceki cümleyi te'kid et­mektedir.

Bu hadis-i şerif zekât memurlarıyla mal sahiplerinin birbirine zorluk çıkarmalarının caiz olmadığına delâlet etmektedir.[110]

 

1592. ...Muhammed b. İshâk'tan "(malı) getirtmek de yoktur, uzaklaştırmak da" sözü(nün anlamı) hakkında onun şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Hayvanların zekâtı bulundukları yerlerde alınır. Zekât me­muruna getirilmez. "Uzaklaştırmak da yok" (sözü) de yine bu su­retledir ki, sahipleri hayvanları uzaklaştırmamalı.

İbn İshâk (devamla) diyor ki; zekât memuru mal sahiplerinin bulundukları yerlerden uzakta olup mallar ona getirilmemeli zekât­ları mal sahibinin bulunduğu yerde alınmalıdır.[111]

 

Açıklama
 

Ebû Davud'un bu haberi zikretmedeki gayesi, İbn İshak'ın "celeb" ile "ceneb" kelimelerini nasıl açıkladığı­nı nakletmekdir.

"Celeb (malı getirtmek) yok" sözünün mânâsı, hayvanların zekâtının mesken ve su başı gibi bulundukları yerlerde alınır demektir. Mal sahiple­rine zorluk çıkaracağından dolayı zekât memurunun bulunduğu yere götü-rülmez. Yani mal sahipleri hayvanlarını zekât memuruna götürmek zorun­da değillerdir.

"Ceneb (uzaklaştırmak) yok" sözünü de İbn İshak, celeb gibi aynı şekilde yorumlamış mal sahipleri hayvanlarını uzaklaştırmamah demiştir.

ibn  Ishak (devamla) diyor ki: sözünden sonrası,"Ceneb" kelimesi­nin ikinci bir yorumu olmaktadır.[112]

 

[110] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 6/197.

[111] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 6/197-198.

[112] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 6/198.Konu Başlığı: Ynt: Malların Zekâtı Nerede Alınır?
Gönderen: Ruhane üzerinde 03 Haziran 2016, 02:17:27
Efendimiz zamanında zekat  toplamak zekat memurları tarafından yapılmakta imiş..Zekatını b.vermek istediğinde memur kapıdan alıyormuş..Aslında çok hoş bir davranosw


Konu Başlığı: Ynt: Malların Zekâtı Nerede Alınır?
Gönderen: Medine16 üzerinde 03 Haziran 2016, 05:38:07
Konu başlığını görünce benden başka aklına salebe gelen var mı? 😊


Konu Başlığı: Ynt: Malların Zekâtı Nerede Alınır?
Gönderen: Mehmed. üzerinde 27 Mart 2017, 17:06:54
Rabbim bizleri dosdoğru zekat veren kullarından eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Malların Zekâtı Nerede Alınır?
Gönderen: Sevgi. üzerinde 10 Mart 2024, 23:21:03
Esselâmu Aleyküm güzel bir konuya değinilmiş. Rabbim bizleri her zaman rızasına uygun şekilde yaşayan kullarından eylesin