๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Süneni Ebu Davud => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 16 Nisan 2012, 19:27:44Konu Başlığı: Laf Taşımak
Gönderen: Zehibe üzerinde 16 Nisan 2012, 19:27:44
32. Laf Taşımak


 

4868... Câbir b. Abdullah (r.a.)'den (rivayet edildiğine göre) Rasûllul-lah (s.a.) şöyle buyurmuştur:

"Bir adam bir söz söyler de sonra (o sözün, orada bulunmayanlar ta­rafından işitmesini istemezmiş gibi) sağına soluna bakımrsa; o söz emâ­nettir."[329]

 

4869... Câbir b. Abdullah'dan (rivayet edildiğine göre) Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:

"Üç meclisin dışında her meclis (te konuşulan sözler, birer) emânet­tir, (ifşa edilemez bu üç meclis şunlardır);

1. (Dökülmesi) haram (olan) kanın döküldüğü (meclis),

2. Haram (olan) bir ırzın çiğnendiği (meclis),

3. Bir malın haksız olarak ele geçirildiği (meclis.)"[330]

 

4870... Ebu Said el Hudrî (r.a.) Rasûlullah (s.a.)'m şöyle buyurduğunu

"iTmefgününde Al.ah kaUnda (sorumluluğu) en büyük olan emânet, kişinin basbasa kald.ktan sonra ifşa ettiğ. kar.smın simdır."[331]

 
Açıklama

                                                                                 

Hadis-i Şerif, kişinin cinsî münasebet esnasında muttali olduğu kansına ait sırları ifşa etmesinin, ihanetlerin en büyüğü olduğunu ifade etmektedir. Binaenaleyh kansıyla arasında geçen bu gibi halleri başkalarına anlatması haramd.Bu haller emanet olarak kalması gereken sırlardır. Başkalarına anlatılma sı emanete hıyanet etmek demektir

Gerçek müslüman sır saklamayı bilir ve birinin kendisine emanet ettiği sırrı ifşa etmez. Sır saklamak, kişinin mertliğinin, dinî salâbetinin, şah-siyet-İ imaniyye ve ahlâkiyyesinin bir göstergesidir. Müslümanların seç­kin erkek ve kadınlarının bu dini kaynağından yudumlamış olanlarının ahlâkî yapılarının gereğidir.

Esasen sır saklamak, selefin sadece erkeklerine mahsus bir meziyet de­ğil, İslam nurunu almış, kalıp ve kafaları bu nur ile aydınlanmış çocuklar dahi bu güzel ahlâkın gözle görülür örnekleridir.

Sır ifşa etmek ise, insanların mübtela olduğu âdetlerin en kötüsüdür. Ha­yatta bilinen her şey söylenmez. Bazı şeyler vardır ki mürüvveti zedeler. Şeref ve şana halel getirir. Bu gibi şeylerin gizli kalması gerekir. Bu sırlar evlilik hayatiyle ilgiliyse daha da çok önem kazanırlar. Böylesi sırları ak­lından zoru olan şahsiyet ve ahlâk düşkünü kimselerden başkası ifşa etmez. Ancak, haksız yere kan döküldüğünü, ırza, mala ve cana tecavüz edil­diğini gören kimselerin bu gördüklerini saklaması gerekmez. Bilakis ilgi­li mercilere ulaştırması üzerlerine düşen bir görev olur. Bu görevi yerine getirmedikçe sorumluluktan kurtulamaz.[332]

[329] Tirmizî birr 39; Ahmed, III, 324, 352, 380, 394.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/74.

[330] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/75.

[331] Müslim, nikâh 123; Ahmed b. Hanbel, III, 69.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/75.

[332] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/75-76.


Konu Başlığı: Ynt: Laf Taşımak
Gönderen: Haktann üzerinde 09 Nisan 2015, 15:47:09
Ve Aleyküm Selam . Laf Taşımak Çok Büyük Bir Günahtır . Yüce Allah Bizleri Laf Taşımaktan Uzak Eylesin İnşallah . Paylaşım İçin Allah Razı Olsun .


Konu Başlığı: Ynt: Laf Taşımak
Gönderen: Ramazan. üzerinde 09 Nisan 2015, 17:09:07
Es Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü . Laf taşımanın günahı büyüktür.  Ahirette cezası ağır olduğu gibi, dünyada da insanların aralarının açılmasına sebep olur. Onun için "Taş taşı da, söz taşıma" derler. Sır ise gizli kalması ve herkese söylenmemesi gereken şeylerdendir. Sırrını saklamasını bilmeyen insan başarılı olamaz. Başarının sebeplerinden birisi de sır sahibi olmaktır. Sırrını açıklayan kimse çok defa söylediğine pişman olur, üzülür, amma iş işten geçmiş olur. İnsan söylemediği sözüne hâkimdir.


Konu Başlığı: Ynt: Laf Taşımak
Gönderen: İkraNuR üzerinde 09 Nisan 2015, 17:16:14
laf taşımak çok kötü birşeydir. Bir kişinin söylediğini başkasına taşımak yani iletmek günahtır. Bizlerde hiçbir zaman laf taşımamalıyız. Eğer laf taşırsak günah işlemiş oluruz. Hemde bir kişinin duyulmamasını istediği bir şeyi herkeze duyururuz. Bu aynı zamanda arkasından konuşmada sayılabilir.


Konu Başlığı: Ynt: Laf Taşımak
Gönderen: Mehmed. üzerinde 28 Kasım 2016, 07:19:01
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri ara bozan fitne çıkaran kimselerden asla eylemesin Rabbim paylaşım için razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Laf Taşımak
Gönderen: Sevgi. üzerinde 05 Nisan 2024, 00:13:13
Esselâmu Aleyküm ne kadar kötü bir huy, Rabbim bizleri bu gibi kötü huydan ve huylulardan muhafaza eylesin inşaAllah