๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Süneni Ebu Davud => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 14 Nisan 2012, 16:12:54Konu Başlığı: İki Yüzlülük
Gönderen: Zehibe üzerinde 14 Nisan 2012, 16:12:54
34. İki Yüzlülük


 

4872... Hz. Ebu Hüreyre'den (rivayet edildiğine göre) Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur:

"İnsanların en şerlisi bazılarına bir yüzle bazılarına da diğer bir yüzle varan iki yüzlü kimse(ier) dir."[343]

 
Açıklama

 

Hadis-i şerifte geçen "iki yüzHT'den maksat, araîan açık olan iki toplumdan ya da iki kişiden birine varıp uım düşmanları hakkındaki kin ve düşmanlık duygularım okşayıcı ve kabartıcı sözler söyledikten sonra, diğer topluma gidip onları da bu şe­kilde kışkırtan, yahutta bir kimseyi yüzüne karşı medh-u sena ettikten sonra arkasından aleyhine söylemediğini bıramayan, münafık kimsedir.

İmam Nevevî bu konuda şöyle diyor: "Bu hadiste söz konusu edilen iki yüzlüden maksat, her topluluğa varıp onların düşmanları hakkındaki düşüncelerini ve sırlarını öğrenmek ve aralarındaki düşmanlıkları arttır­mak gayesiyle onları övücü düşmanlarını da yerici konuşmalar yapan kimsedir. Bu kimselerin yaptığı bu iş; münafıklıktan, yalancılıktan hile­kârlıktan ve yağcılıktan başka bir şey değildir.

Fakat bir kimsenin iki kişinin ya da topluluğun yanma varıp onların aralarını bulmak maksadıyla onların düşmanlıklarını giderici ve onları birbirine ısındırıcı konuşmalar yapmasında ise; bu konuşmalar yalan bile olsa hiçbir sakınca yoktur. Aksine bu yaptığı iyi bir harekettir.[344]

 

4873... Hz. Ammâr (b. Yasir)'den (rivayet edildiğine göre) Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:

"Dünyada iki yüzlü olan kimsenin âhirette (cehennemdeki) ateşten iki dili olacaktır."[345]

 
Açıklama

 

İki yüzlülük hastalığına yakalanan kimselere "münaf! denn Ancak bu münafıklık inançta değil de, sadece söz ye davranışlarda kalırsa buna "amelî münafıklık” denir ki, imanda kendini gösteren ve kâfirlikten daha aşağı olan inanç münafık­lığından ayrılır. Amel münafığının iki yüzlülüğünün bir cezası olmak üze­re âhirette cehennem ateşinden iki dili olacaktır. Çünkü o dünyada insan­lar arasında, iki ayrı dil kullanmıştır. Cezalar, ameller cinsinden olduğu için kendisi bu şekilde cezalandırılmayı haketmiştir. Allah'ın affı yetiş­mediği takdirde bu cezayı çekecektir.

Bilindiği gibi münafıklığın en korkuncu inançta kendini gösteren itika­dı münafıklıktır.

Çünkü böyleleri müslüman olmadıkları halde, kendilerini halka müslüman olarak gösterirler. Bunlar, insanları kandırsalar bile şüphesiz Cenab-ı Hakk'ı kandıramazlar. Onların kalbinde sakladıklarını Allah bilir, Kur'an-i Kerim de münafıkların kâfirlerle beraber cezalandırılacakları, haber verilmiştir. Peygamber Efendimiz de yalan söyleyen, sözünde dur­mayan ve kendisine birşey emanet edildiği zaman, hıyanet eden kimsele­rin münafıklık belirtileri taşımış olacaklarını söylemiştir.

Cenab-ı Hakk, şöyle buyurmuştur: "Muhakkak ki münafıklar, Ce­hennemin en aşağı tabakasmdaiıdırlar. Asfa onların azabını kaldırı­cı bir yardımcı bulamaz."[346]

"Şüphe yok ki Allah münafıklarla kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır."[347]

"Münafık erkeklerle münafık kadınlar birbirine benzerler. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkoymaya çalışırlar. Ellerini sıkı tutarlar. (hayır yapmazlar), Allah'ı (ona itaati) unuturlar. Allah da onları unuttu (hidayetinde mahrum etti). Doğrusu münafıklar hep fasıklardır."[348]

“Kafirlere ve münafıklara boyun eğme..."(Ahzâb (33), 48) Hz. Peygamber de şöyle buyurmuştur:

"Münafığın alâmeti üçtür: Söz söylediği zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, kendisine birşey emanet edildiğinde hıyanet eder."[349]

"Sizler, bunlara bir yüzle, şunlara da başka bir yüzle gelen iki yüz­lü (münafık) kişileri, insanların en şerlilerinden bulursunuz."[350]

[343] Buhari menakıb 1. edeb 52, ahkam 27: Müslim, birr 98-99 Tirmizi. birr 78; Muvatta, kelam 21: Dârimî, rikak 51-52; Ahmed b. Hanbel, II, 245, 307. 336, 455. 465, 495. 517. 525.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/80.

[344] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/80-81.

[345] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/81.

[346] Nisa (4), 145.

[347] Nisa (4), 140.

[348] Tevbe (9), 67.

[349] Müslim, iman 107.

[350] Buharî, edeb 50; Müslim birr ve .sıla 100.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/81-82.


Konu Başlığı: Ynt: İki Yüzlülük
Gönderen: Hanife Ls 1 üzerinde 05 Haziran 2014, 21:33:31
Ve aleykümüs selam ve rahmetullahü ve berakatuhü; insanların çoğu, ömürlerinin  büyük bir bölümünü rol yaparak geçirirler.bunları engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız...
selametle................


Konu Başlığı: Ynt: İki Yüzlülük
Gönderen: Ceren üzerinde 05 Haziran 2014, 23:25:37
Esselamu aleyküm.Rabbim bizi iki yüzlü olmaktan da,iki yüzlü olan kişilerden de korusun inşallah.


Konu Başlığı: Ynt: İki Yüzlülük
Gönderen: Haktann üzerinde 09 Nisan 2015, 15:25:35
Ve Aleyküm Selam . Yüce Allah Bizleri İki Yüzlülerden Korusun İnşallah .
İki Yüzlülük Çok Kötü Birşeydir . Paylaşım İçin Allah Razı Olsun .


Konu Başlığı: Ynt: İki Yüzlülük
Gönderen: Mehmed. üzerinde 28 Kasım 2016, 07:20:53
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri iki yüzlülükten münafıklıktan korusun Rabbim bizleri adam gibi yaşayan adam gibi can verenlerden eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: İki Yüzlülük
Gönderen: Sevgi. üzerinde 02 Nisan 2024, 13:05:32
Esselâmu Aleyküm. İki yüzlülük yapan kişi sadece kendini kandırmış ve ahiretini unutan kişidir . Çünkü elbet bir gün dünya son bulup,Allah'a hesap verilecektir.