๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Süneni Ebu Davud => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 27 Aralık 2011, 19:05:38Konu Başlığı: Hutbelerin Kısa Olması
Gönderen: Zehibe üzerinde 27 Aralık 2011, 19:05:38
223-225. Hutbelerin Kısa Olması

 

1106. ...Ammâr b. Yâsir (r.a.)'den; demiştir ki:

ResûlüIIah (s.a.) bize hutbeleri kısa tutmayı emrederdi.[210]

 

1107. ...Câbir b. Semure es-Suvâî (r.a.)den; demiştir ki:

Resûlullah (s.a.) cuma günleri va'zı uzatmazdı. O(nun va'z'ı) birkaç kelimeden ibaretti."[211]

 

Açıklama
 

Bu iki hadis, hutbeleri haddinden fazla uzatmanın sünnete uygun olmadığını göstermektedir.Bu haberler Müslim'in Ammâr b. Yâsir'den rivayet ettiği şu hadise işaret etmektedir: "Kişinin namazı­nı uzun, hutbesini kısa tutması onun bilgisinin alâmetidir. O halde namazı uzatınız, hutbeyi kısa kesiniz..."[212]

Şevkânî, Müsîim'deki bu rivayetle ilgili olarak şunları söyler:

"Hutbeyi kısa kesmek kişinin bilgisine alâmettir. Çünkü bilgili olan kimse bütün lâfızlara, dolayısıyle kısa lâfızlara da muttalidir. Bu bakımdan kısa lâfızlarla geniş mânâları ifâde etme imkânına sahiptir. Bunda hutbeyi kısa tutmanın meşru oluşuna işaret vardır.Bu konuda ihtilâf yoktur.Ancak hut­benin sahih olduğu en kısa lâfızların ne olduğunda ihtilâf edilmiştir. Bunun tafsilâtı fıkıh kitablarında mevcuttur."

Namazı uzatmadan maksat alabildiğine uzatmak değildir. Çünkü imam namaz kıldırırken cemaat içerisindeki ihtiyarları, zayıfları ve hastalan gözö-nünde bulundurmak zorundadır. O halde namazı uzatmanın ölçüsü, cema­ate ağır gelmeyecek kadar olmasıdır.

Hutbelerin kısa olmasını emir sadedinde veya Hz. Peygamber'in hut­belerinin kısa olduğunu bildirir mâhiyette başka rivayetler de varthr. Mese­lâ, Nesâî'nin Abdullah b. Evfâ'dan yaptığı bir rivayette; "Resûlullah (s.a.) namazı uzatır, hutbeyi kısa keserdi." Taberânî'nin Ebû Umâme'den yaptığı bir rivayette de, "Resûlullah (s.a.) bir yere emir gönderdiği zaman, hutbeyi kısa kes, sözü az söyle, çünkü sözde büyüleyici bir nitelik vardır" buyurur­du, denilmektedir.[213]

 

Bazı Hükümler
 

1. Hutbeyi uzatmak mekruh, kısa kesmek müstehabtır.

2. Cuma namazı ise uzatılmalıdır.[214]

[210] Hâkim el-Müstedrek, I, 289; Beyhakî, es-Sünenu'1-kübrâ, III, 208.

    Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/211.

[211] Hâkim, el-Musledrek, I, 289; Beyhakî, es-Sünenii'l-kübra, III, 208.

    Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/211-212.

[212] Müslim, cum'a 47; Darimî, salât 199.

[213] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/212.

[214] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/212.Konu Başlığı: Ynt: Hutbelerin Kısa Olması
Gönderen: Ramazan. üzerinde 17 Nisan 2017, 23:42:23
Es Selamün Aleyküm . Ben başka bir hadiste namazda okunacak surelerin kısa surelerden olması gerktiğini duymuştum cemaatle kılarken . Nedeni ise şöyle açıklanıyordu : Cemaatte güçsüz , uzun süre ayakta durmaya  dayanamayacak yaşlılar olabilir bu yüzden cemaat namazlarında imamın kısa tutması gerekmektedir diye nedeni açıklanıyordu hadisin . Biraz kafam karıştı .

ALLAH cc razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Hutbelerin Kısa Olması
Gönderen: Sevgi. üzerinde 22 Şubat 2024, 00:56:25
Esselâmu Aleyküm Rabbim bizleri her zaman rızasına uygun şekilde yaşayan kullarından eylesin inşaAllah