๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Süneni Ebu Davud => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 24 Ocak 2012, 19:31:40Konu Başlığı: Ayakta Su İçmenin Hükmü
Gönderen: Zehibe üzerinde 24 Ocak 2012, 19:31:40
13. Ayakta Su İçmenin Hükmü

 

3717... Enes (r.a)'den rivayet olunduğuna göre; Rasûlullah (s.a) kişinin ayakta su içmesini yasaklamıştır.[133]

 

3718... Nezzâl b. Sebre'den şöyle rivayet olunmuştur:

Ali b. Ebî Tâlib (r.a) bir su isteyip ayakta içmiş ve:

Bir takım insanlar, kendilerinden birinin bunu yapmasını çirkin

görüyorlar. Oysa ben Rasûlullah (s.a)'ı beni yaparken gördüğünüz (şu) işin aynısını yaparken gördüm, demiş.[134]

 

Açıklama
 

Bezl yazarının İbn Kayyim'den naklen yaptığı açıklamaya göre; gerçekten Rasul-ı Zişan Efendimiz in ayakta su içmeyi ya­sakladığı gibi kendisinin bizzat ayakta su içtiği de bir gerçektir. Bu durumu gören âlimlerden bazıları, ayakta su ile ilgili yasağın haramhk için olmadığı­nı söylerken bir kısmı da bu yasağın bizzat Hz. Peygamber'in uygulamasıy­la sonradan neshedildiğini söylemişlerdir. Âlimlerden bir kısmı da Hz. Peygamber'in ayakta su içmeyi yasaklayan hadisleriyle bazan bizzat kendi­sinin ayakta su içtiğini ifade eden hadisler arasında bir çelişki bulunmadığı­nı, çünkü aslında Hz. Peygamber'in ayakta su içmeyi yasakladığını ve kendisinin de mecbur kalmadıkça suyu oturarak içtiğini fakat bazen mecbu­riyet karşısında ayakta su içmişse de mecburiyet karşısında yapılan uygula­maların aslî olmayıp geçici olduğunu aslî olan uygulamanmsa devamlı olan uygulama olduğunu söylemişlerdir.

Hattâbî ise; buradaki nehy hadislerinin ayakta su içmenin kerahet-i tenzihiyye ifade ettiğini, Hz. Peygamber'in ayakta su içtiğini ifade eden hadis­lerin ise ayakta su içmenin kerahetle birlikte caiz olduğunu belirttiğini söylemiştir.

Hafız İbn Hacer, bu babda söylenen sözlerin en güzelinin bu olduğunu söylüyor.

Ayakta su içmenin sakıncası tamamen tıbbîdir. Çünkü ayakta su içme vücuda çok zararlıdır. Meselâ, ayakta su içen kimse susuzluğunu gideremez. Ayrıca bu şekilde içilen bir su mideye birdenbire ineceği ve oraya iyice yer­leşmeyeceği açıdan vücut için çeşitli zararların doğmasına da yol açabilir.

Tuhfe yazarı Mübârekfûrî'nin açıklamasına göre, bu mesele ile ilgili çö­züm yolları şöyledir:

1- Bu meselenin çözümünde, başta Ebû Bekir el-Esrem olmak üzere, bazı âlimler ayakta su içmenin yasağını bildiren hadislerle caizliğini bildiren hadisleri sıhhat yönünden karşılaştırmışlar ve daha sahih olanları tercih yo­luna gitmişler; neticede ayakta su içmeye cevaz veren hadislerin ayakta su içmeyi yasaklayan hadislerden daha sahih olduğu hükmüne varmışlardır.

2- Bu meselenin çözümünde tutulan ikinci yol nesih yoludur. el-Esrem'in bu yola da meyli vardır. İbn Şahin de buna meyletmiştir. Meselenin çözü­müne bu yoldan yaklaşan bu âlimlere ve taraftarlarına göre, bu meseledeki nehy hadisleri cevaz hadisleriyle neshedilmiştir. Nitekim hulefa-i râşidin ile sahabe ve tâbiûnun büyük çoğunluğunun uygulamaları da bunun delilidir.

3- Bu meselenin çözümünde tutulan üçüncü yol ise nehy hadisleriyle ce­vaz hadislerinin arasını uzlaştırma yoludur. Bu yolu tutan âlimlerden bazı­larına göre, burada ayakta içmekten maksat yürürken içmektir. Binaenaleyh buradaki yasak, yürürken su içmekle ilgili, cevaz da bir yerde sabit iken iç­mekle ilgili olduğundan nehy hadisleriyle cevaz hadisleri arasında bir çelişki yoktur.

Diğer bir takım âlimlere göre de nehy hükmü tenzihen mekruh ifade etmektedir. Bu bakımdan bu babdaki nehy ve cevaz hadisleri arasında kök­lü bir ayrılık yoktur. Hafız İbn Hacer, bu mevzudaki görüşlerin en isabetli­sinin bu olduğu kanaatindedir.[135]

[133] Müslim, eşribe 112, 113, 115; Tirmizî, eşribe II; İbn Mâce, eşribe 21; Dârimî, eşribe 24; Ahmed b. Hanbel, III, 32, 45, 54, 118, 131, 147, 182, 199, 214, 250, 291.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 13/340.

[134] Buharî, eşribe 16; Müslim, eşribe 118, 119; Tirmizî, eşribe 12; Nesâî, menâsik 165, 166, tahâre 77, 90, 102; İbn Mâce, eşribe 21; Ahmed b. Hanbel, I, 102, 144, 159.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 13/340.

[135] Mübârekfûrî, Tuhfetü'l-Ahvezî, VI, 5-6.

Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 13/340-341.Konu Başlığı: Ynt: Ayakta Su İçmenin Hükmü
Gönderen: Sümeyye üzerinde 04 Haziran 2014, 02:09:52
s.a.. , konudan da anliyoruz ki ; ayakta su içmek zaruri durumlarda nadiren de olsa yapilinabilir elbette diger zamanlarda oturarak su içmeyi tercih etmeliyiz hem Peygamberimiz s.a.v bu sekilde yaptigi için hem de saglimiz için..Tekrarlamis olduk kardesim.Rabbim c.c razi olsun.


Konu Başlığı: Ynt: Ayakta Su İçmenin Hükmü
Gönderen: Pelinay üzerinde 05 Temmuz 2014, 15:06:21
Ve aleykumusselam ve rahmetullah...bu fiil zaruru durumlar haricinde mekruh.
İnşallah dikkat edelim..vesilenizle hatirlamiş oldukk..Mevlam razi olsun...


Konu Başlığı: Ynt: Ayakta Su İçmenin Hükmü
Gönderen: Burcu 8D üzerinde 05 Temmuz 2014, 16:24:57
bende dikkat etmeye çalışıyorum ayakta içmemeye


Konu Başlığı: Ynt: Ayakta Su İçmenin Hükmü
Gönderen: Haktann üzerinde 09 Nisan 2015, 15:23:15
Ve Aleyküm Selam . Ben Hep Oturarak İçiyorum . Çünkü Ayakta Su İçilmez . Sadece Hap Yutarken Ayakta Su İçilir .
Paylaşım İçin Allah Razı Olsun .


Konu Başlığı: Ynt: Ayakta Su İçmenin Hükmü
Gönderen: Ramazan. üzerinde 09 Nisan 2015, 15:50:34
Ve Aleykümüs Selam .  Resulullah Efendimiz, serin şerbet içmesini severdi. ''Ayakta içmeyiniz! '' buyururdu. Zemzem suyu, abdest aldıktan sonra kalan su ve ilaç yutmak için içilen su, ayakta içilebilir.


Konu Başlığı: Ynt: Ayakta Su İçmenin Hükmü
Gönderen: Hatice Akdağ 8 üzerinde 09 Nisan 2015, 15:58:55
Esselamü Aleyküm:
Ben Peygamber efendimizin ayakta içmediğini ögrendiğimden berli ayakta içmiyorum.
Paylaştığınız için Allah razı olsun..


Konu Başlığı: Ynt: Ayakta Su İçmenin Hükmü
Gönderen: İkraNuR üzerinde 09 Nisan 2015, 17:51:37
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de ayakta içmezdi. Ayakta bir şey içmenin hem vicuda zararı var hemde yasaklanmıştır. Bende bu bilgileri okumadığımdan beri ayakta hiçbirşey yiyip içmiyorum.Allah paylaşımdan razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: Ayakta Su İçmenin Hükmü
Gönderen: Mehmed. üzerinde 28 Kasım 2016, 07:22:16
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri Peygamberimiz gibi yaşamaya çalışan kullarından eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Ayakta Su İçmenin Hükmü
Gönderen: Sevgi. üzerinde 01 Nisan 2024, 01:07:29
Esselâmu Aleyküm Rabbim bizleri bu konuda hassas olan kullarından eylesin inşaAllah Allah razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Ayakta Su İçmenin Hükmü
Gönderen: Es-Sabur üzerinde 01 Nisan 2024, 07:28:17
Ayakta su içmeyi Efendimiz doğru bulmamış yasaklamıştır bu şekilde su içmek tıbbende sakıncalıdır her zaman oturarak içmeye özen gösterelim inşaAllah


Konu Başlığı: Ynt: Ayakta Su İçmenin Hükmü
Gönderen: Es-Sabur üzerinde 01 Nisan 2024, 07:28:34
Ayakta su içmeyi Efendimiz doğru bulmamış yasaklamıştır bu şekilde su içmek tıbbende sakıncalıdır her zaman oturarak içmeye özen gösterelim inşaAllah


Konu Başlığı: Ynt: Ayakta Su İçmenin Hükmü
Gönderen: Sevgi. üzerinde 02 Nisan 2024, 13:00:54
Esselâmu Aleyküm her konuda bizlere güzel örnek olan peygamber efendimiz suyu ayakta içmeyi uygun görmemiştir. Rabbim bizleri Peygamber efendimizin yolundan gidenlerden eylesin inşaAllah