๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ => Sizden Gelenler (Peygamber Efendimiz ) => Konuyu başlatan: ღAşkullahღ üzerinde 10 Ekim 2010, 18:44:50Konu Başlığı: Taklit mi model mi almak?
Gönderen: ღAşkullahღ üzerinde 10 Ekim 2010, 18:44:50
TAKLİT Mİ, MODEL ALMAK MI?

Peygamberin yaşama tarzı ve ahlâkî seviyesi, tebliğ ettiği dinin kabulü ve yayılması bakımından önemlidir. Hz. Muhammed (sav)'in peygamber olmadan evvel sahip olduğu bir takım güzel hasletlerle, peygamberliği süresince tebliğ edip şahsında örneklendirdiği hasletler arasında herhangi bir tezat görülmemektedir. Bu da O'nun ahlâkının Kur'ân'ın işaret ettiği ahlâka uygunluğu anlamını taşımaktadır. Meselâ; çevresinde dürüstlüğü, doğru sözlülüğü ve sözünde durmasıyla şöhret bulduğu için daha peygamber olmadan kendisine "Muhammedü'l-Emîn" denilmişti.

Önce "insan" olmanın önemini her geçen gün daha iyi kavradığımız çağımızda, Hz. Muhammed (sav)'in önce insan sonra peygamber olduğu gerçeğine bir kere daha eğilmek gerekir. Eğer İslâm'ı ve İslâm Peygamberi'ni belli zaman ve kültürün sınırlarına mahkûm etmek istemiyorsak, artık onun öğretisindeki çağlar üstü evrensel nükteyi anlamak zorundayız. Zira iyi bir müslüman olabilmek için hiç şüphesiz önce iyi bir insan olmak şarttır. İyi insan olmak için ise bir modele ihtiyaç vardır.

İdeal şahsiyetin oluşumunda model insan olarak Hz.Muhammed (sav)'in gösterilmesi; onun şahsiyet özelliklerinin evrensel boyutlarda bulunmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü model insanın şahsiyet prensipleri, geleneksel kültürlerden daha genel ve daha geniş bir perspektifte değerlendirilebilmelidir. Başka bir deyişle; böyle bir insan, zaman ve zemine göre değeri değişmeyen, farklı idrak ve anlayışlarca da vazgeçilmez kabul edilen esaslarla örtüşen bir şahsiyete sahip olmalıdır. Bu da, hangi din ve inanca mensup olursa olsun ALLAH'a kul olma noktasında eşit olan bütün insanlar için önce "insan" olmanın zaruretini ortaya koymaktadır.

Şahsiyetin gelişmesi ve eğitilmesi açısından bakıldığında peygamberlerin yüce şahsiyetleriyle, çevrelerindeki farklı seviyelerdeki şahsiyetleri, bulundukları noktadan daima bir üst kademeye çekebilme hasletine sahip oldukları görülür. Hz.Muhammed (sav)'in henüz vahiy almadan önce, bu özelliklerle mücehhez olarak, kavmi arasında uzun bur süre geçirdiğini yeniden hatırlamak gerekir. Şahsiyet; "fıtrî özelliklerin terbiye ile şekillenerek alışkanlık hâline getirilmesidir"; davranış ise, kişinin bu alışkanlığını toplum içerisindeki rolüne uygun olarak yansıtmasından ibarettir. Hz.Muhammed (sav) peygamber olmadan önce de üstün bir şahsiyete sahipti. Tarihî vesikalar bunu doğrulayan örneklerle doludur. Kendisine vahiyle dürüstlük emredilmese de dürüsttü, iffetliydi, merhametleydi, iyilikseverdi, yalan söylemez, sözünü yerine getirirdi. ALLAH tarafından emredilmeden evvel de kadınlara karşı nazik ve anlayışlı, bütün çocuklara şefkatliydi. Şahsında ortaya koyduğu bu evrensel değerler, Kur'ân'ın O'nu diğer insanlara misâl göstermesine sebep olmuştur.

 Yrd. Doç. Dr. A. Hümeyra Aslantürk