> Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Peygamberimiz (S.A.V) > Sizden Gelenler (Peygamber Efendimiz ) > Sünnete uyma taklit değil örnek almak
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sünnete uyma taklit değil örnek almak  (Okunma Sayısı 8719 defa)
03 Aralık 2010, 21:48:29
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 03 Aralık 2010, 21:48:29 »SÜNNETE UYMA: TAKLİT  DEĞİL  ÖRNEK  ALMAK


Hz. Peygamber’in birçok konuda ashabıyla istişare ederek bundan çıkan sonuca göre hareket etmesi de, kendisinin bilinçsizce taklit edilmesini istemediğini ortaya koymaktadır.


Hz. Muhammed (s.a.s.)’in, ALLAH’ın elçisi olması sıfatıyla, bütün Müslümanlara örneklik ve önderliğinin bir ifadesi olan Sünnet, asırlar boyu, hem mahiyeti, hem de anlaşılması açısından ihtilaşara konu olmuş tur. Evrensel bir dinin Peygamberi olan Hz. Muhammed’in mesajı ve örnekliği de evrensel olmak durumundadır. Esasen, Hz. Ademle başlayan  ve diğer peygamberlerle devam eden ilahi vahyin temel ilkeleri, bütün insanlığı muhatap almaktadır. O yüzden bütün peygamberlerin ilk muhatapları kendi kavimleri olsa da, getirdikleri inanç, ibadet ve ahlâk ilkeleri bütün insanlığa yöneliktir. Hz. Muhammed’in örnekliği, içinden çıktığı toplumla sınırlı olmadığına göre, bu örnekliğin, diğer bir deyişle  O’nun  sünnetinin  işlevselliğini  sürekli kılmanın yolu O’nun nasıl örnek alınacağını bilmekten geçer.

Hz. Peygamber’e itaati emreden(1) ve O’nda bizim için güzel bir örnek bulunduğunu vurgulayan(2) ayetler ışığında,Hz.Muhammed’e tabi olup O’nu örnek almanın gerekliliği konusunda hiçbir müminin şüphesi olamaz. Ancak, örnek almak nedir ve bu nasıl gerçekleşecektir? Örnek almakla taklit etmek arasında ne gibi farklar vardır ve bu ikisi zaman zaman birbirine karıştırılmakta mıdır? Din açısından matlub ve makbul olan hangisidir? Gibi sorulara verilecek cevaplar konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Örnek almak, bilinçli bir faaliyettir. Örnek alan kişi, örnek aldığı obje (kişi veya davranış) niçin örnek alması gerektiği bilinciyle hareket eder. O’nda örnek alınması gerekli olan özellikler ve nitelikler bulunduğunu ve bunla rı benimsemesi halinde kendisi için faydalı olacağını düşünür. Taklit ise genellikle bilinçsiz bir davranıştır. Kişi çoğu kez taklit ettiği şeyi ya da kimseyi niçin taklit ettiğinin ayırdında olmaz. Dilimize yerleşen "körü körüne taklit etmek" deyimi bu durumu açıklamaktadır.

Örnek almada, örnek alınan davranışı benimsemek ve içselleştirmek amaçlanırken, taklit etmede böyle bir amaç yoktur. Başka bir deyişle, örnek almak öze ilişkin bir faaliyetken, bir şeyi, altında yatan illet, sebep, amaç, hikmet ve ilkeye bakmadan olduğu gibi tekrarlamak demek olan taklit şekilsel ve biçimsel bir eylemdir.

Örnek alınan obje değişse bile, örnek alma faaliyeti örnek almaya elverişli unsurlar olduğu sürece bir devamlılık arz eder. Halbuki, genellikle bilinçsiz bir faaliyet olan taklidin objesi ve konusu değiştiğinde taklit eden, taklidi- ne son verir veya değişimin farkında olmazsa taklit etmeye devam eder.

Örnek almak, insanın kişilik ve davranışlarında ciddi ve kalıcı değişimlere yol açar. Taklit ise kişinin sadece davranışlarında yüzeysel ve biçimsel bir değişim doğurur.

Hz.  Peygamber’in sünnetini doğru anlamak ve  O’nun örnekliğini iyi kavrayabilmek için yukarıdaki farkların dikkate alınması kaçınılmazdır. Çünkü Kur’an-ı Kerim, atalarının yolunu körü körüne taklit eden insanların bu tutumlarını kınarken taklidin kötülüğüne işaret etmekte(3), dolayısıyla bizden Hz.Muhammed’i taklit etmemizi (teşebbüh) değil,örnek almamızı(ittiba, tees sî) istemektedir.İnsan olması itibariyle Hz. Muhammed’in maruz kaldığı bazı yanılmalara işaret etmesi de(4) Onun bütün davranışlarını olduğu gibi taklit etmememiz gerektiğini göstermektedir.

Kur’ân-ı Kerim, Hz.Muhammed’in üstün ahlâkî kişiliğine, insânî erdemlerine temas ettiği halde, fizikî özelliklerine, giyim kuşamına, yeme-içmesine, dünyevî becerilerine temas  etmemiştir.  

Örneğin  Kur’ân-ı  Kerim’de,  "O’nun  yüce  bir  ahlâk sahibi olduğu"(5), "müminlere karşı şefkatli ve merhametli olduğu"(6), "utangaç olduğu"(7), "nazik ve yumuşak kalpli olduğu"(8 ) ifade edilmiş, ancak sıra dan beşerî faaliyetlerine fazla değinilmemiştir.Çünkü onun beşerî yönü örnekliğe konu teşkil etmemektedir.Bu yüzden Kur’ân-ı  Kerim, O’na itaat edilmesini isterken peygamberlik misyonuna, örnek gösterirken de ahlâkî meziyetlerine dikkat çekmiştir.

Hz. Peygamber’in kendisi de davranışlarının körü körüne taklidini değil, bilinçli olarak örnek alınmasını istemiş, şekle ya da görüntüye değil,maksada önem verilmesini arzu etmiştir. Örneğin, ashabıyla birlikte kıldıkları bir namaz esnasında terliklerini çıkartan Hz. Peygamber,cemaatın da çıkarttıklarını görünce onlara bu davranışlarının sebebini sormuş ve sırf kendisi yaptığı için  yaptıklarını  öğrenince, "Ben  terliklerimde pislik olduğunu fark ettiğim için çıkarttım"(9) diyerek onların maksada dikkat etmediklerini ima etmiştir.

Hz. Peygamber;"Benim namaz kılışımı gördüğünüz gibi namaz kılınız"(10) dediği halde,"benim gibi giyinin", "benim gibi yiyin için", "benim gibi yatın kalkın" dememiş, kısaca kendi kişisel zevk ve tercihini başkalarına em poze etmemiştir. Örneğin kendisine ikram edilen keler, yani bir nevi iguana etini, alışkın olmadığı için yememiş fakat  yanındakilerin yemesine de engel olmamıştır.(11)

Hz. Peygamber’in etrafındaki seçkin arkadaşları da körü körüne bir taklit anlayışı içinde olmamışlardır. Örneğin Hz. Ömer, Hudeybiye antlaşmasının müslümanların aleyhine görü nen şartlarını kabul etmesi üzerine  Hz. Peygambere itiraz etmiş(12), yine Onun münafıkların lideri Abdullah b. Übey b. Selûl’ün cenaze namazını kılmasına karşı çıkmıştır.(13)

Hz. Peygamber’in birçok konuda ashabıyla istişare ederek bundan çıkan sonuca göre hareket etmesi de, kendisinin bilinçsizce taklit edilmesini istemediğini ortaya koymaktadır. Bedir Savaşında, Müslüman tarafın mevziinin değiştirilmesi  örneğinde  görüldüğü gibi(14) bazen O, ashabından gelen bir uyarıyı dikkate almış, mesela, kendi istemediği halde, arkadaşlarının arzusu üzerine Uhud Savaşında düşmanı şehir dışında  karşılamıştır.(15) Hendek Savaşında, Medine meyvelerinin üçte biri karşılığında kuşatmayı kaldırmaları için Gatafan Kabilesiyle anlaşma yapmak isteğine karşı çıkan ashabının bu tutumlarına saygı gösterip anlaşmadan vazgeçmiştir.(16)

Hem    Kur’ân-ı Kerim’den, hem de Hz.Peygamberin tatbikatından anlıyoruz ki dinde taklit hoş karşılanmamış, bunun yerine, bilerek, anlayarak, düşünerek, ibret alarak dinin hüküm lerine uyulması istenmiştir. Bu yüzden inanç alanında bile taklîdî iman yerine tahkîkî (araştırmaya dayalı) iman tavsiye edilmiştir.(17) Taklit ancak, ibadetlerin şeklî boyutunda söz konusu olabilir. Örneğin namazın kılınışı, Haccın eda edilişi ancak Hz.Peygamberin uygulaması izlenerek öğrenilebilir. İbadetlerin şeklî boyutu akılla,  mantıkî  çıkarımla, kıyasla tesbit edilemeyeceği için bu konuda sınırlı bir taklit söz konusudur. Ancak bunların hikmetleri ve amaçları da akılla kavranmak durumundadır.

Hz.  Peygamber’in Sünnetini (örnekliğini) günümüzde işlevsel kılabilmek ve sonraki nesillere de canlı bir şekilde aktarabilmek için, O’nun söz ve davranışlarının arkasında yatan amaçları iyi tespit etmeli ve O’nu niçin örnek aldığımızın bilincinde olmalıyız.


1. Bkz. Âl-i İmran, 31-32; Nisâ, 13-14, 59, 64-65, 80; Nur, 51- 52, 54; Ahzab, 36.

2. Ahzab, 21.

3. Bakara, 170.

4. İlgili  ayetler  için  bkz.  Enfal,  67-68;  Tevbe,  40,  80-85;  Mü- nafıkûn, 6; Tahrim, 1; Abese, 1-10.

5. Kalem, 4.

6. Tevbe, 128.

7. Ahzab, 23.

8. Âl-i İmran, 159.

9. Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 92. (Çağrı Yayınları, İstanbul- 1982).

10.   Buhârî, el-Camiu’s-Sahih, Ezan, 18. (Çağrı Yayınları, İstanbul- 1981).

11.  Buhârî, Et’ıme, 10.

12.  Buhârî, fiurût, 15.

13.   Buhârî, Cenâiz, 85. Bu konuda daha çok örnek için bkz. Bün- yamin  Erul,  Sahabenin  Sünnet  Anlayışı,  125-150.    (Ankara- 1999)

14.   Bkz. İbn Hişam, es-Sîretu’n-Nebeviyye,   II, 192. (Kahire-1974)

15.   III, 16.

16.   III, 133.

17.   Bkz. En’âm, 74-81.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Sünnete uyma taklit değil örnek almak
« Posted on: 20 Haziran 2021, 19:19:19 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sünnete uyma taklit değil örnek almak rüya tabiri,Sünnete uyma taklit değil örnek almak mekke canlı, Sünnete uyma taklit değil örnek almak kabe canlı yayın, Sünnete uyma taklit değil örnek almak Üç boyutlu kuran oku Sünnete uyma taklit değil örnek almak kuran ı kerim, Sünnete uyma taklit değil örnek almak peygamber kıssaları,Sünnete uyma taklit değil örnek almak ilitam ders soruları, Sünnete uyma taklit değil örnek almakönlisans arapça,
Logged
05 Şubat 2015, 16:35:38
Ramazan.
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 6.353« Yanıtla #1 : 05 Şubat 2015, 16:35:38 »

Es Selamün Aleyküm.  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) in sünnetine uymak gerekir. Sünnet bir taklit işi değildir. Sünnet Peygamber Efendimizin yaptığı ve bizlerin de yapmamız gerektiği davranışlardır.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
05 Şubat 2015, 16:41:03
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.516


« Yanıtla #2 : 05 Şubat 2015, 16:41:03 »

Aleykümselam.Rabbim razı olsun paylaşımdan hocam.Rabbim bizleri peygamber efendimizin yolunda giden,sünnetlerini uygulayan kullarından eylesin inşallah....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
05 Şubat 2015, 20:19:02
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #3 : 05 Şubat 2015, 20:19:02 »

Ve aleykumusselam ve rahmetullah. Örnek Almak belirtildiği gibi bilinçli yapilan bir şeydir.bilincsizce taklit ise taasuptur.
Insallah EfendimiZ sallahu aleyhi ve Sellemin sünnetlerini arkasindaki amaçlari düşünerek örnek alip tatbik edenlerden oluruz.Allah razı olsun..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
05 Şubat 2015, 20:53:56
✿ Yağmur ✿

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.684


Site
« Yanıtla #4 : 05 Şubat 2015, 20:53:56 »

esselamu aleykum;
Örnek almak,bir şeyi öğrenmek için ,bilinçle yapılan davranışlardır..
Ancak taklit, bilinçsizce yapılan ,genellikle alaya alınan davranışlardır..
Peygamber efendimiz sav taklit etmemeli ,örnek alınmalıdır..Rabbim peygamber efendimiz sav in sünnetiyle yaşamayı nasip etsin inşallah..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &