๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Siret Ansiklopedisi => Konuyu başlatan: Vatan Var Olsun ! üzerinde 20 Ağustos 2012, 19:32:18Konu Başlığı: Takdir
Gönderen: Vatan Var Olsun ! üzerinde 20 Ağustos 2012, 19:32:18
Takdir

Takdîrin anlamı, ister nicel İster nitel olsun herşeye bir rol tayin etmektir. Dolayısıyla her nesnenin, tabiatının gerektirdiği dış ve iç şartlarla sınırlandırıldığını ve bu şartların bü­yüme ve gelişme talepleriyle tam bir uyum içinde olduğunu görürüz: "Her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir." (25: 2).

Niçin her nesne kendisine en uygun çevrede gelişir? Niçin her yaratık, hem iç hem dış yö­nü itibariyle bulunduğu çevrenin yapısıyla uyum içindedir? Bütün bunlar her nesne için takdir edilenden veya herşeyi bilen ve herşe­ye gücü yeten Allah'ın her nesne için tesbit ettiği hayat şartlarından dolayıdır. Takdir ka­nunu sadece hayvan veya mineral dünyasına Özgü değildir, kâinattaki herşey için geçerlidir. Hatta gezegenler âlemi bu takdir kanunu­na bağımlı tutulmuştur. "Güneş de kendi müstekarrı (karar bulacağı yer veya karar bulması) için akıp gider. Bu, üstün ve bilen (Allâh)ın takdiridir.

Bu bir arada bulunabilme kanunu dolayısıy-ladır ki, yaşayan her nesne devamı ve geliş­mesi için gerekli herşeyi çevresinde bulmak­tadır. Uçan kuşun, yüzen balığın, yürüyen dört ayaklının ve sürüngenin, yaşadıkları or­tamlara uygun veya bu ortamların gerektirdi­ği birer vücudu vardır. Balık kuru bir yerde yaşayamaz, çünkü kuruluk onun hayatiyetine uygun değildir. Belli bir çevrede doğan bir canlı başka bir ortama göç ederse, hayat ka­nunuyla, takdir kanunuyla çelişkiye düşer. Ya artık yaşayamaz, ya da yeni çevresinin karakterine uygun yeni bir yapı geliştirerek varolmaya devam eder.

Her türün belirli bir çevreye mahsus bir yapı­sı vardır. Soğuk iklimde yaşayan bir canlının başka bir iklimde hayat sürmesi güçleşir. Ay­nı durum sıcak iklimde yaşayanlar için de ge­çerlidir. Kuzey Kutbu'nda yaşayan bir canlı­ya, kolay kolay ekvatorda rastlamayız. Sıcak bölge hayvanları, soğuk bölgede bulunmaz.