๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Siret Ansiklopedisi => Konuyu başlatan: Vatan Var Olsun ! üzerinde 26 Temmuz 2012, 13:07:30Konu Başlığı: Kendi İşini Bizzat Yapması
Gönderen: Vatan Var Olsun ! üzerinde 26 Temmuz 2012, 13:07:30
Kendi İşini Bizzat Yapması

Rasûlullah kendi işini kendi elleriyle gör­mekten daima hoşlanırdı. Ashabı bütün işini yapmaya hazır olmasına rağmen bunu iste­mezdi. Bir kişi Hz. Aişe'ye Rasûlullah'ın evdeki işlerinden sordu. Hz. Aişe onun bizzat ev işleriyle meşgul olduğunu söyledi: Elbise­lerini yamar, evi süpürür, keçileri sağar, çar­şıdan alışveriş yapar, ayakkabılarım ve delik su kırbalarını tamir ederdi; develeri bağlar ve yemlerini verirdi. Hizmetçilerle birlikte hamur yoğururdu. (Buhari).

Bir keresinde Enes, Rasûlullah'ın evine gitti ve onu devesini tımar ederken gördü. Yi­ne Enes, Rasûlullah'ı sadaka (vakıf) deve­leri (veya  keçileri) damgalarken görmüştür (Müslim).

Bir gün Rasûlullah Mescid-i Nebevi'ye girdiğinde birinin burnunu temizleyerek pa­çavrayı mescide attığını gördü. Bir taş aldı pisliği onunla temizledi ve insanlara bir daha böyle yapmamalarını nasihat etti (Nesei).

Gençliğinde Kabe yeniden inşa edilirken amelelerle taş taşıdığı vâkidir. Kabe mescidi ve Mescid-i Nebevi bina edilirken sıradan bir işçi gibi çalıştığı bilinmektedir. Ahzab (Hen­dek) savaşında hendek kazarken de çalışmış­tır. Taşlan nasıl taşıdığı ve hendeği nasıl kaz­dığı hakkında ayrıntılı bilgiler hadis ve siret kitaplarında mevcuttur (Buhari).

Rasûlullah'ın bir seferi sırasında, sahabiler bir keçiyi kestiler ve yemek hazırlığı için iş bölümü yaptılar. Bütün işi aralarında paylaş­tıklarında Rasûlullah; "Ben de ormana gi­dip odun toplayacağım" buyurdu. Ashab te­reddüt etti, fakat Rasûlullah imtiyazdan hoşlanmadığını söyledi (Zerkânî).

Yine bir başka seferde, yarılan ayakkabısını bizzat tamir etti. Bir sahabî, "Ey Allah'ın Rasûlü onu bana ver, ben dikeyim" dediğin­de; "O zaman bu kendini beğenmek olur ve ben bundan hoşlanmam" buyurdu (Zerkânî).

Sahabeden iki kişi Rasûlullah'ı ziyarete gittiklerinde O'nu evinin duvarım tamir eder­ken gördüklerini rivayet etmişlerdir. Bunun üzerine onlar da işe yardım ettiler. İş tamamlandığında Rasûlullah onlar için hayır dua­da bulundu (Müsned-i Ahmed ve Sîretü'n-Nebi).