๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Siret Ansiklopedisi => Konuyu başlatan: Vatan Var Olsun ! üzerinde 27 Temmuz 2012, 13:32:05Konu Başlığı: Evrensel Toplumun Temelleri
Gönderen: Vatan Var Olsun ! üzerinde 27 Temmuz 2012, 13:32:05
EVRENSEL TOPLUMUN TEMELLERİ

Allah'ın bütün elçileri, Hz. Âdem'den Hz. Muhammed'e kadar, insanlık için aynı me­sajı ve prensipleri getirmiştir. Hz. Muham­med önceki peygamberler tarafından geti­rilen fakat unutulan, değiştirilen veya sonraki nesiller tarafından kaybedilen aynı mesajı tekrar etmiştir. Kur'ân şu tarihî gerçeğe isnat ederek şöyle der: "(Ey Muhammed!) Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyet-tiğimiz gibi, sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshâk'a, Yakub'a, torunlar(ın)a, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiş ve Davud'a Zebur'u vermiştik. Daha önce sana anlattığımız elçile­re ve sana anlatmadığımız elçilere de (vahyetmiştik)..." (4: 163-164). Şûra sûresinde de şu mealde bir âyet yer almaktadır: "Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin' diye Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İb­rahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı..." (42: 13). Bu âyetler açıkça şu gerçeği vurgular: Pey­gamber Hz. Muhammed yeni bir öğreti ile gelmedi ve O ilk defaya mahsus bir şey sun­madı. O rehberiyeti kendisinden önce bütün peygamberlerin aldığı aynı bilgi kaynağından almış, dünyada gelmiş geçmiş bütün peygam­berlerin tebliğ ettiği aynı Hak ve gerçeği teb­liğ etmiştir.

Bütün peygamberlere gönderilen bu inancın veya bu dinin temel özellikleri şunlardır: