๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Siret Ansiklopedisi => Konuyu başlatan: Vatan Var Olsun ! üzerinde 30 Mayıs 2012, 22:03:26Konu Başlığı: Devlet Kararnameleri (Ferâmîn)
Gönderen: Vatan Var Olsun ! üzerinde 30 Mayıs 2012, 22:03:26
Devlet Kararnameleri (Ferâmîn)


Çalışmayı sağlam ve sağlıklı esaslar üzerine kurmak için değişik karar ve emirlerin ya­yınlanması hayatî öneme haizdi ve Rasul tarafından alınan ilk tedbirlerdi. Uygun bir şekilde kayıt edilmeyi gerektiren geniş çaplı konular ve korunulması gerekli belgeler vardı. Rasulullah, Arabistan içerisindeki ve civarındaki krallara, devlet başkanlarına, çe­şitli kabile reislerine mektuplar yazdı; deği­şik Arap kabileler ve yabancı devletlerle an­laşmalar yaptı; birçok müslüman kabileye, devlet İdarecilerine, yöneticilerine ve topla­yıcılarına emirler ve kararnameler gönderdi; Özel askerî kayıtlar hazırladı. Bunlar ve Ra­sul'ın diğer birçok resmî düzenlemeleri düzgünce kaydedilmesi ve korunması gerekli belgeleri sürekli olarak arttınyordu. Rasul bu faaliyetler için bir bölüm oluşturdu ve Zeyd b. Sabit'i yöneticisi olarak atadı. Daha sonraları da zaman zaman Muaviye ve di­ğer bazı sahabelerin de bu görevleri yerine getirmeleri istendi.