๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Sahih-i Müslim Muhtasarı => Konuyu başlatan: Vatan Var Olsun ! üzerinde 28 Kasım 2011, 20:56:24Konu Başlığı: Olgunlaşmadan Meyveyi Satmanın Hükmü
Gönderen: Vatan Var Olsun ! üzerinde 28 Kasım 2011, 20:56:24
13- Olgunlaştığı Ortaya Çıkıncaya Kadar Meyveyi Satmanın Yasak Olması


1398- Abdullah İbn Ömer (r.a)'tan rivayet edilmiştir:

“Resulullah (s.a.v.), olgunlaştığı meydana çıkıncaya kadar meyveyi sat­mayı yasakladı. Bunu, hem satıcıya ve hem de alıcıya yasakladı.” [649]

1399- Abdullah İbn Ömer (r.a)'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

“Meyveyi, olgunlaştığı ortaya çıkıp afetten kurtuluncaya kadar satmayın.”

Abdullah İbn Ömer:

“Meyvenin olgunlaştığının ortaya çıkması; meyvenin kı­zarması ve sararmasıdır” dedi. [650]

1400- Ebu'l-Bahterî'den rivayet edilmiştir: “Abdullah İbn Abbâs'a, hurma satışını sordum. O da:

“Resulullah (s.a.v.) sahibi yiyinceue yada yenilinceyc ve tartılmcaya ka­dar hurmayı satmayı yasakladı” dedi. Abdullah İbn Abbâs'a tekrar:

“Tartılacak ne demek?” diye sordum. Abdullah İbn Abbâs'm yanında bulu­nan bir kimse:

“Göz kararıyla ölçülünceye kadar” diye cevap verdi. [651]

1401- Abdullah İbn Ömer (r.a)'tan rivayet edilmiştir:

“Peygamber (s.a.v.), olgun olduğu anlaşılıncaya kadar meyve satışını ve yaş hurmayı kuru hurma karşılığında satmayı yasakladı.” [652]

Açıklama:

Meyvenin olgunlaşmasından maksadın ne olduğu hususunda değişik görüşler ileri sü­rülmüştür:

1- Meyvenin kızarmaya veya sararmaya başlaması, yani olgunlaşmaya başlamasıdır. Bu Şâfiîlerin görüşüdür.

2- Afetten ve bozulmaktan zarar görmez duruma gelmesidir. Bundan maksat; çürüme, dökülme ve hastalanma vaktini geçirmesidir. Bu, Hanefilerin görüşüdür.

3- Meyvelerin işe yarar hale gelmesi. Bundan maksat; meyvenin, örneğin hayvan yemi olacak duruma gelmesi değil, istenilen kıvama gelmesidir. Bu da, Kastallanî'nin görüşüdür.

Bu hadiste konu edilen satış, şüphesiz ağacın dalındaki meyveyle ilgilidir.

Diğer üç mezhebin görüşünün aksine Hanefilere göre; henüz olgunlaşmanın meydana çıkmadığı meyveyi satmak caizdir. Çünkü Hanefilere göre mutlak olan akid, meyvenin he­men toplanmasını gerektirir. Bu da, henüz olgunlaşmanın meydana çıkmadığı meyveyi he­men toplamak şartıyla satmak gibidir.


[649] Buhârî, Büyü 87; Ebu Dâvud, Büyü 22, 3367; Tirmizî, Büyü 15, 1226, 1227; Nesâî, Büyü 28, 40; İbn Mâce, Ticârât 32, 2214; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/61.

[650] Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/37, 46, 52, 75, 79.

[651] Buhârî, Selem 3, 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/341.

[652] Buhârî, Büyü 82; Nesâî, Büyü 39, 40; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/8, 32, 150, 5/192
.