๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Sahih-i Müslim Muhtasarı => Konuyu başlatan: Vatan Var Olsun ! üzerinde 03 Aralık 2011, 22:57:30Konu Başlığı: Hastalık Ölüm Sebebiyle Hac Yapmaktan Aciz Kalan Kimse
Gönderen: Vatan Var Olsun ! üzerinde 03 Aralık 2011, 22:57:30
71- Kötürüm, Yaşlılık Gibi Durumlar ile Ölüm Sebe­biyle Hac Yapmaktan Aciz Kalan Kimse Adına Hac Etme


1220- Abdullah İbn Abbâs (r.a)'tan rivayet edilmiştir:

“Fadl b. Abbâs, Veda haccı yılında Müzdelife'den Mina'ya giderken Resulullah (s.a.v.)'in terkisinde bulunuyordu. Derken Yemen'deki Has'am kabile­sinden genç bir kadın gelip Resulullah (s.a.v.)'e fetva sordu. Bu sırada Fadl kadına, kadın da Fadl'a bakmaya başladı. Resulullah (s.a.v.) derhal Fadl'in yüzünü eliyle kadından başka tarafa çevirmeye başladı. Kadın:

“Ey Allah'ın resulü! Allah'ın kulları üzerinde bulunan hac hususundaki farizası babama çok ihtiyarlığında erişti. Deve üzerinde durmaya güç yetire­miyor. Ben vekaleten onun yerine hac edebilir miyim?” diye sordu. Resulullah (s.a.v.):

“Evet, vekaleten onun yerine hac edebilirsin” buyurdu. Bu olay, Veda haccı sırasında meydana geldi. [413]

Açıklama:

İmam Malik'e göre hayatta olan bir kimse namına başkasının hac etmesi caiz değildir. Yalnız hac etmeden ölen kimse namına başkası hac edebilir.

Hanefiler, İmam Şafii ile İmam Ahmed'e göre bizzat haccetmekten aciz olan kimse na­mına başkasının hac etmesi caizdir.


[413] Buhârî, Hac 1, Cezâu's-Sayd 23, 24, Meğâzî 77, İstizan 2; Ebu Dâvud, Menasik 25, 1809; Nesâî, Menasik 7, 8, 9, 11; Ahmed b. Hanbel, Musned, 1/219, 251, 329, 346, 359.